Kišiněv: Vytváření neoliberálního města

Kišiněv: Vytváření neoliberálního města
Identity,
vzpomínky a aspirace po postsocialistické transformaci

Třetí seminář CEFRESu
Seminář si klade za cíl nalézání záležitostí a diskusi o metodách, přístupech a konceptech v mezioborovém kontextu. Tak každému účastníkovi umožňuje porovnání jeho vlastního pohledu s výzkumem, který je v jeho rámci představován. 

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1
Datum
: úterý 6. února 2024
Jazyk
:angličtina
Registrace na
: cefres[@]cefres.cz
DiskutujícíValeriya Korablyova (CEFRES / FSV UK)

Kateřina Fuksová (CEFRES / Karlova univerzita)

Abstrakt

Moldavsko, rozkládající se mezi Ukrajinou a Rumunskem, představuje osobitý příběh hledání nové identity a vytváření nové reality v multikulturní a multietnické pomezní oblasti po rozpadu Sovětského svazu. Vypráví o historii regionu a jeho obyvatel, kteří se po většinu své existence potýkali s většími a mocnějšími sousedy, byli asimilováni do různých státních struktur a podrobováni v různé míře násilným a vnuceným identitním projektům. V roce 1991 získalo Moldavsko nezávislost, což byla po mnoha staletích nová zkušenost. Na troskách socialismu a v podmínkách globálního vítězství neoliberálního kapitalismu Moldavsko nastoupilo cestu vytváření své nové identity hledání sama sebe. 

Snaha zaplnit ideologickou mezeru a vytvořit novou identitu a nový hodnotový systém se mimo jiné projevila v metamorfóze městské krajiny moldavského hlavního města Kišiněva. Městská krajina slouží jako zásobárna vrstev moldavské historie, které se usazovaly po staletí; odráží síly, potřeby a aspirace, stejně jako historii vepsanou do symbolů a znaků. Je to palimpsest, směs starého a nového, kde se střetávají stopy ztracených epoch, lidí, vzpomínek a identit, a přestože jsou zakryty, stále prosvítají na povrch. 

Ve své disertační práci zkoumám historické vrstvy Kišiněva s důrazem na období transformace a na základě dat shromážděných během několika dlouhodobých etnografických terénních výzkumů identifikuji případové studie symptomatické pro současný Kišiněv. Ty se zabývají převážně postupující gentrifikací a komodifikací města, růstem individualizované mobility, privatizací občanské vybavenosti, zelených ploch, dětských hřišť a kulturních institucí, sebeuzavíráním, civilizačním “euroremontem” a nivelizací kulturních projevů způsobenou odchodem lidí, kteří tvořili různé subkultury Kišiněva.  

Všechny výše uvedené skutečnosti osvětlují současné ideologie, aspirace, priority, statusy a identity obyvatel Moldavska. 

Kompletní seznam seminářů pro rok 2023–2024 zde.