Dávní králové – současná politika.

Jak středověcí králové ovlivňují současnou politiku?
Středověk a ideologický diskurz ve střední a východní Evropě

Workshop pořádaný a podporovaný CEFRESem ve spolupráci s Akademií věd ČR a Centrem pro dějiny a kulturu východní a střední Evropy v Lipsku (GWZO).

Organizují: Olga Kalashnikova (CEU / CEFRES), Jan Kremer (PedF UK / CEFRES Associate)

Datum: 20. března, 2024
Místo : CEFRES, Na Florenci 3, 110 00 Prague 1 and online. To register
Jazyk: angličtina
Kontakt: Olga Kalashnikova (kalashnikova_olga@phd.ceu.edu)  a Jan Kremer (kremer@flu.cas.cz)

Program

9:00 – 9:10 Úvodní slovo Mateusze Chmurskeho (CEFRES) a Václava Žůrka (GWZO Prague)

9:10 – 9:20 Přivítání organizátory (Jan Kremer, Olga Kalashnikova)

9:30 – 10:20 Úvodní přednáška Dina Khapaeva, Political Neomedievalism in Putin’s Russia and Beyond

10:20 – 10:30 Pauza

10:30 – 11:50 První blok

Cordelia Heß, Are Vikings Still a Thing? Popular and Far Right Use of the Nordic Middle Ages

Christoph Dartmann, Uses of the Middle Ages by the German ‘Alt Right’ in the 21st c.

Karin Reichenbach, Popular Paganism and Malicious Medievalism. Early Medieval Reenactment as Part of Radical Right-Wing Subculture in Central Europe

11:50 – 12:00 Pauza

12:00 – 13:20 Druhý blok 

Ferenc Kanyó, Pseudohistorical Theories about Medieval Hungary in the Services of the goverment

Tatyjana Szafonova, The Hungarian Big Kurultaj: Diplomatic Negotiations amid Medieval Reenactments

Gábor Klaniczay, Orbán Descendant of Attila? The Theory of Hun-Hungarian Kinship Reloaded

13:20 – 14:00 Pauza na oběd

14:00 – 15:00 Třetí blok

Martin Šorm, “New Neutral”? Political Medievalism in Contemporary Czechia

Matej Harvát, Great-Moravian Tradition as an Anti-Progressive Banal Medievalism in Slovak Contemporary Public Discourse

15:00 – 15:20 Pauza

15:20 – 16:40 Čtvrtý blok

Cristian-Nicolae Gaspar, In the Long Shadow of National Communism: Traditions of Officially-sponsored Political Medievalism in Romania

Gustavs Strenga, Is There no Contemporary Political Medievalism in the Baltics? Baltic Medieval Legacy between Oblivion, Consumerism and Geopolitics

Nikita Bogachev, Neo-medievalism, Fantasy Literature, and Chronopolitics in Modern Russia

16:40 – 17:00 Pauza

17:00 Zakončení

Abstrakt

Pojetí středověku prochází mnohotvárnou post-středověkou reflexí a je využíváno s různými podněty v mnoha kontextech. Náš interdisciplinární workshop se zaměří na využití, opětovnou kontextualizaci a mediaci konceptů a využití pojmu středověk v politickém diskurzu ve střední a východní Evropě po pádu komunismu. Pojem „politický” chápeme nejen jako konfiguraci moci, ale také jako specifické prosazování a ospravedlňování konkrétních ideologických doktrín, sociálních, kulturních nebo ekonomických programů.

Vzhledem k tomu, že některé středoevropské a východoevropské země definují svůj původ ve středověku, jsou politické interpretace středověkého období často úzce spjaty s národní identitou a někdy také s prosazováním protiimigračních, protidemokratických nebo militaristických agend. Dnešní diskurz užívající středověk se tak mění v mocný ideologický nástroj. Zkoumáním toho, jak je středověká minulost vnímána a jak přetváří současnost, má zásadní význam pro pochopení a odhalení použití diskurzu, který využívá středověk v jednotlivých politických programech.

Na workshopu se sejdou kolegové z různých oborů, např. z medievalistiky, vědy o zobrazování dějin ve veřejném prostoru (public history), antropologie, sociologie, politologie, paměťových studií, aby kriticky zhodnotili roli středověku v politice 21. století. Workshop se zaměří zejména na otázky jako např. Jaké zmínky o středověku se v daném politickém prostředí staly dominantními a proč? Jakým způsobem jsou komunikovány různým skupinám publika? či Co to vypovídá o našich společnostech?

Přednášející se budou zabývat současnými interakcemi se středověkou minulostí v široké škále médií (noviny, knihy, filmy, televize, internet atd.) a upomínkových událostí (rekonstrukce, festivaly, výstavy, vzpomínkové akce atd.), díky nimž probíhá politická diskuse a mobilizace.