Oborová setkání: historie

Platforma CEFRES si Vás s potěšením dovoluje pozvat na OTEVŘENÁ HUMANITNĚ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBOROVÁ SETKÁNÍ, která organizuje za účelem jejich přispění k definování vědecké politiky CEFRESu a navázání vědecké spolupráce na evropské úrovni.

Mezi jinými se zúčastní také:
Éloïse Adde, Pavel Blažek, Veronika Čapská, Pavel Himl, Zdeněk Hojda, Božena Radiměřská, Jaroslav Svátek, Ondřej Ševeček, Daniela Tinková (koordinátorka), Václav Žůrek

Oborová setkání: historie a politologie

Platforma CEFRES si Vás s potěšením dovoluje pozvat na OTEVŘENÁ HUMANITNĚ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBOROVÁ SETKÁNÍ, která organizuje za účelem jejich přispění k definování vědecké politiky CEFRESu a navázání vědecké spolupráce na evropské úrovni.

Mezi jinými se zúčastní také:
za politologii – Jan Biba, Ladislav Cabada, Jaroslav Čmejrek, Ondřej Daniel, Otto Eibl, Vít Hloušek, Petr Kratochvil, Karel Müller, Jana Ondřejková, Michel Perottino (koordinátor), Blanka Říchová.
za historii – Lucie Dušková, David Emler, Ondřej Matějka (koordinátor), Segolène Plyer, Jakub Štofaník

Oborová setkání: sociologie a literatura

Platforma CEFRES si Vás s potěšením dovoluje pozvat na OTEVŘENÁ HUMANITNĚ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBOROVÁ SETKÁNÍ, která organizuje za účelem jejich přispění k definování vědecké politiky CEFRESu a navázání vědecké spolupráce na evropské úrovni.

Mezi dalšími se zúčastní také:
za literaturu – Eva Beránková, Tomáš Jirsa, Petr Christov, Veronika Jáchimová, Roar Lishaugen, Chiara Mengozzi (koordinátorka), Kateřina Piorecká, Jiřina Šmejkalová, Michael Wögerbauer (koordinátor)
za sociologii – Lucie Cviklová, Majka Dlouhá, Nicolas Maslowski, Alena Pařízková, Miroslav Paulíček, Pavel Sitek (koordinátor), Barbora Spálová