Géopolitique de la “sororité”

Géopolitique de la “sororité”. Construire un sujet féministe universel dans le cadre onusien (1975-1995)

Čtvrté sezení frankofonního mezioborového semináře CEFRESu 2023–2024: Mapa a hranice
V tomto roce bychom chtěli začít zpochybněním aktu vymezování a zobrazování (ať už se jedná o území, období nebo trajektorie), tedy prostřednictvím interdisciplinarity jednotlivých disciplín zpochybnit mapy a hranice.

Místo konání: Knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1
Kdy: pátek 23. února 2024 od 10 hod.
Jazyk: francouzština

Speaker: Ioana CÎRSTOCEA, CNRS / CEFRES
Discussant: Giedrė Šabasevičiūtė (Orientální institut AVČR)

Abstrakt Pokračování textu Géopolitique de la “sororité”

Proměny nakladatelství v post-socialistickém prostoru

The Transformations of the Book Publishing in Post-Socialist Spaces (ex-USSR, post-Yugoslav space, Czech Republic and Slovakia)

Workshop organizuje Research Center Europe-Eurasia, National Institute for Oriental Languages and Civilizations (INALCO), Paris, ve spolupráci s CEFRESem.

Datum: Středa 7. února 2024, 10:00–17:00
Místo: INALCO – Maison de la Recherche – Salle de Sacy – 2e étage (2, rue de Lille – Paris 7e)

Jazyk: anglický

Oraganizuje
 • Anne Madelain (CREE, Inalco, Paris)
 • Daria Petushkova (CREE, Inalco / CESSP, EHESS)
Účastníci
 • Aglaé Achechova (BULAC, Paris),
 • Dmitrii Khriakov (EHESS, Paris),
 • Anne Madelain (CREE, Inalco, Paris),
 • Vanda Mikšić, Mirna Sindičić Sabljo, Željka Tonković (Université de Zadar, Croatie),
 • Bella Ostromooukhova (Eur’Orbem, Sorbonne Université, Paris),
 • Daria Petushkova (CREE, Inalco et CESSP, EHESS),
 • David Piovesan (Magellan, Université Jean Moulin Lyon 3),
 • Jiřina Šmejkalová (Institute of Information Studies and Librarianship, Université Charles, Prague)
 • Anna Štičková (Masaryk University, Brno, Rep. Tchèque)
Argument

“The end of the socialist regimes profoundly affected the publishing industry and book distribution in the post-socialist space, including Central and Southeast Europe. Among the most visible transformations that occurred, the end of state control, the appearance of private actors (publishers, distributors, booksellers) and the influx of translations of works by Western authors can be emphasized (as substantial). These transformations have also coincided with the digital revolution that has disrupted publishing and reading practices all over the world. The full-scale invasion of Ukraine in 2022 brought new pressure and reconfigurations.”

This workshop will bring together the authors of a multidisciplinary and comprehensive set of papers which will be published in the special issue of the open access peer-reviewed journal Connexe. Exploring Post-communist Spaces.

Contakt

anne.madelain@inalco.fr et daria.petushkova@inalco.fr

obraz: Knihkupectví Karolinum, Prague, 2019 © Anne Madelain

Kišiněv: Vytváření neoliberálního města

Kišiněv: Vytváření neoliberálního města
Identity,
vzpomínky a aspirace po postsocialistické transformaci

Třetí seminář CEFRESu
Seminář si klade za cíl nalézání záležitostí a diskusi o metodách, přístupech a konceptech v mezioborovém kontextu. Tak každému účastníkovi umožňuje porovnání jeho vlastního pohledu s výzkumem, který je v jeho rámci představován. 

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1
Datum
: úterý 6. února 2024
Jazyk
:angličtina
Registrace na
: cefres[@]cefres.cz
DiskutujícíValeriya Korablyova (CEFRES / FSV UK)

Kateřina Fuksová (CEFRES / Karlova univerzita)

Pokračování textu Kišiněv: Vytváření neoliberálního města

Prezentace nových přirůstek knihovny CEFRES – prosinec 2023

Konec roku oslavíme prezentací francouzských knižních novinek  v humanitních a společenských vědách.
Sejdeme se v pondělí 18. prosince 2023 v 16:30 v knihovně CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1

Mimo jiné budou představeny následující knihy:

 • Lise Foisneau : Kumpania. Vivre et résister en pays gadjo (Marseille : Wildproject) 2023 představí Yasar Abu Ghosh
 • Geneviève Prouvost : Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance (Paris : La Découverte, 2021) představí Ioana Cîrstocea
 • Christelle Taraud (dir.) : Feminicides. Une histoire mondiale (Paris : La Découverte, 2022) představí Hélène Martinelli
 • Anne-Marie Thiesse : La fabrique de l’écrivain national (Paris : Gallimard, 2019) představí Michael Wögerbauer (tbc)
 • Edouard Vasseur : L’exposition universelle de 1867. L’apogée du Second Empire (Paris : Perrin, 2023) představí Adéla Bricínová

Česká koruna v raném novověku: stát existující v realitě nebo představách?

Česká koruna v raném novověku: stát existující v realitě nebo představách?

Třetí sezení frankofonního mezioborového semináře CEFRESu 2023–2024: Mapa a hranice. 
V roce 2023 bychom chtěli začít zpochybněním aktu vymezování a zobrazování (ať už se jedná o území, období nebo trajektorie), tedy prostřednictvím interdisciplinarity jednotlivých disciplín zpochybnit mapy a hranice.

Místo konání: Knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1
Kdy: pátek 8. prosince od 10 hod.
Jazyk: francouzština

Speaker : Jan ZDICHYNEC, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Discussant : Václav ŽŮREK, Centrum medievistických studií, Filosofický ústav Akademie věd ČR, Praha

Abstrakt

Přednáška na základě dosavadního bádání autora a také několika aktuálních objevů dosud nezpracovaných pramenů nejdříve představí Korunu českou jako celek a zamyslí se, zda ji lze považovat za funkční stát nebo nikoli. Tyto úvahy zasazuje do kontextu psaní o korunních zemích od středověku do konce doby předmoderní. Jak vnímali raně novověcí intelektuálové Korunu českou a jednu její část, markrabství Horní Lužice? Je zřejmé, že dějepisci píšící z perspektivy Českého království psali spíše bohemocentricky. Nejkomplexnější je pohled Melchiora Godasta a Pavla Stránského, byť i ten vykazuje řadu nedostatků a nejasností. Dějepisectví jedné korunní země, Horní Lužice, se zaměřuje spíše na samotné markrabství, jeho zemí českému králi nikdo ze sledovaných autorů nezpochybňoval, ale principy tohoto celku hlouběji nereflektoval.

Pohled z ciziny: Čechoslováci za druhé světové války a za studené války

Debata o knize Paula Lenormanda Tchécoslovaques en guerre (vydalo nakladatelství Passés composés v roce 2023)

Kdy: 7. prosince v 16:00
Kde: CEFRES, Na Florenci 3, Praha
Jazyk: angličtina

Organizují: CEFRES, Univerzita Paris-Nanterre, Institut des sciences sociales du politique (ISP), Výzkumný ústav „Postwar(s). Political and Social Changes during and after the Second World War“ Institutu mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd UK

Chair: Jakub Štofaník, Masarykův ústav a archiv AV ČR

Diskutující: Václav Šmidrkal, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK Pokračování textu Pohled z ciziny: Čechoslováci za druhé světové války a za studené války