Ritual change in South Asia. Circulations, transfers, transgressions

Osa 1 & 2 výzkumného záměru CEFRESu

Tento workshop, organizovaný CEFRESem ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, umožní setkání výzkumných pracovníků z Heidelbergské univerzity (Německo), Univerzity College Cork (Irsko), Univerzity Wageningen (Nizozemsko) a Univerzity Karlovy v Praze.  Workshop se dotýká výzkumné osy 1: “Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky” a výzkumné osy 2: Normy a transgrese.

Místo: Národní 18, 7. patro.

Program

Panel 1 – Discussant: Barbora Spalová (Assistant Professor, Charles University, Prague)

9:45 AM – Max Stille (Ph.D. student, University of Heidelberg) : Bengali Islamic sermons between ritual and non-ritual frames of interpretation

10:20 AM – Alexis Avdeeff (Maître de Conférences, Université de Poitiers) : Chanting destiny: the commercialization of a traditional “divinatory art”

10:55 AM – Break

11:25 AM – Martin Hříbek (Assistant Professor, Charles University): Animating images of Durga: Art, ritual and technologies of enchantment on the streets of Calcutta

Break

Panel 2 – Discussant: Luděk Brož (Institute of Ethnology, The Czech Academy of Sciences)

2 PM – Lidia Guzy (Assistant Professor, University College Cork): From ritual music to stage, museums and politics. Ritual transfers in Western Odisha, India

2:35 PM – Rhadika Borde (Ph.D. Student, Wageningen University): Politicized rituals of worship: Activist involvement in the Dongaria Kondhs’ worship of the Niyamgiri Mountain in Odisha, India

3:10 PM – Break

3:30 PM – Soňa Bendíková (Assistant Professor, Charles University) : The Kota funeral: change of rituals in time

4:05 PM – Cécile Guillaume-Pey (Postdoctoral research fellow, IIAC, Paris): Drinking letters or talking with spirits? Ritual change in a Sora religious movement

Rituals are not atemporal, infallible devices that always “work” regardless of the performers’ motivations and social contexts in which they are embedded. Rituals are social and historical constructs sometimes considered to be unsatisfying or useless by the participants. They might even “fail” and are then recast, abandoned or replaced. Highlighting the flexibility and polysemy of rituals, recent studies have emphasized the relevance of a diachronic approach that considers the experience of the actors engaged in the performance, how they criticize and reinvent it, and the ways in which they appropriate alternative ritual models. This workshop aims to investigate the processes of transformation, circulation and transfer of rituals in South Asia. Whether adjusting a “traditional” ritual form in a new social, political or religious context, or integrating new media – writing, audio or video – to diffuse a religious message, the papers will highlight the different ways in which actors reshape their ritual practices and invent new liturgical forms.

 

Vzorce legitimizace lobbingu v zemích střední Evropy a její rozpory

V rámci společného semináře IMS – CEFRES “Mezi disciplínami a areály”, představí Jana Vargovčíková (CEFRES-FF UK) své doktorské výzkumy na téma Vzorce legitimizace lobbingu v zemích střední Evropy a její rozpory. Prezentaci bude diskutovat Pierre Lascoumes, emeritní profesor zabývající se výzkumem na Centru evropských studií (CEE), specializující se především na otázky politické korupce, nejnovějšího vývoje politiky udržitelného rozvoje a jejích institucí, a také současnými formami ekonomické kriminality.

Kde: knihovna-CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1.

Jazyk: anglicky.

Můžou být elity delikventní?

LascoumesV rámci cyklu Velkých přednášek Platformy CEFRES pronese sociolog Pierre Lascoumes, emeritní vedoucí výzkumu v CNRS, přednášku na téma „Můžou být elity delikventní?“ Prezentaci bude diskutovat Pavol Frič (ISS FSV UK), odborník na otázky korupce ve vztahu mezi elitami a veřejnou sférou v České republice.

Jazyk: francouzsky se simultánním tlumočením do češtiny.

Místo: CEFRES, Národní 18, Praha 1, konferenční místnost, 7. patro.

Pierre Lascoumes, vzděláním právník a sociolog (CNRS a Centrum evropských studií), vedl rozsáhlý výzkum o vnímání korupce a hospodářské a finanční kriminality. Zkoumal také dějiny a implementaci politik ochrany životního prostředí a řízení rizik. Ve své poslední knize Sociologie delikventních elit: od kriminality bílých límečků k politické korupci, kterou napsal s Carlou Nagelsovou, profesorkou kriminologie, se zabývá nedávnými silně medializovanými aférami (Bettencourt, HSBC), které prozrazují, do jaké míry je delikventnost elit ve Francii sociálně akceptovaná. Pierre Lascoumes se také věnuje divadlu, v roce 2015 vytvořil divadelní hru na základě textu kardinála Mazarina se zmínkami o aférách Jacquesa Chiraca či Jérômea Cahuzaca.

Od Berlínské zdi k Brexitu. Proč potřebuje politika svobodný tisk

Přednaška Daniela Johnsona organizovaná s FSV UK (IMS, IPS, IKSŽ) a CEFRESem.

Daniel Johnson je britským historikem a konzervativním redaktorem. V roce 2008 spoluzaložil vlivný kulturní a politický měsíčník Standpoint.

Kde: konferenční sál, Národní 18 (7. patro), Praha 1
Jazyk: Angličtina

Viz blíže: Standpoint