Sapfická říše

Sapfická říše: Nadnárodní historie lesbické literatury polského, ruského a ukrajinského modernismu (1848–1933)

Šesté sezení semináře CEFRESu
Cílem semináře CEFRESu je zprostředkovat multidisciplinární diskuzi nad pracemi, na kterých aktuálně vědci CEFRESu pracují. V průběhu semináře, se vyjasňují otázky týkající se použitých metod, přístupů a koncepcí. Tím je každému z vědců umožněno konfrontovat vlastní perspektivy s prezentovaným výzkumem.

Kde: CEFRES Library
Kdy:
Tuesday, May 13, 2024 at 4:30 pm
Jazyk:
English
Kontakt:
cefres[@]cefres.cz

Anna Dżabagina (CEFRES / Charles University)

Speaker: Libuše Heczková, FF UK

Anotace

Anna na semináři představí svůj výzkum fenoménu saphického modernismu. Ten je novým literárním způsobem pro vyjádření nonheteronormativních prožitků, přání a identit. Anna jej zkoumá v pracích středoevropských a východoevropských spisovatelek, zejména pak představitelek polské, ruské a ukrajinské literatury, a to a v prozatimně vybraném období mezi Revolucí roku 1848 a vzestupem nacistů k moci. Pionýrsky pracuje jak s výsledky, která přinesla nejen globální, ale též lokální lesbická studia, a za cíl si klade nejen vyplnit mezeru zející v historii slavofonní literatury, ale též pozměnit obecný pohled na historii queer literatury, tím, že vytvoří nové paradigma historie sexuality. Používá nikoli národní, ale nadnárodní perspektivu, jejímž hledáčkem zkoumá sapfické prvky u spisovatelek žijících na území carského Ruska, na jejichž tvorbě jsou patrné následky vzniku pod totutéž imperiální struktutrou, jako např. přístup k tištěné kultuře či regulace ze strany státu.

Jedním z kriticky analyzovaných bodů jejího výzkumu je vztah mezi vyjádřitelností nonheteronormativní zkušenosti a místem a kulturou, ve kterých díla vznikala, a jež tak představují odlišné „souřadnice“. Těmi jsou jak hegemon carského Ruska, tak kolonizované Polsko se svou bohatou literární tradicí a minulostí impéria a Ukrajina, která v oné době procházela dynamickým procesem, při němž formulovala své národní požadavky a rozvíjela svou moderní národní identitu, v níž klíčovou roli hrají jazyk a národní literatura.  Když tyto souřadnice složíme dohromady, získáme jedinečný komparativní prostor, ve kterém se můžeme tázat na vztah mezi sexualitou, národností a vyjadřitelností ženské touhy po stejném pohlaví v době, kdy se formovaly moderní kultury a národní identity. Zkoumáním děl autorek jako Narcyza Żmichowska (1819-1876), Olha Kobylianska (1863-1942), Lydia Zinovieva-Annibal (1866-1907), Poliksena Solovyova (1867-1924), Lesia Ukrainka (1871-1913), Lyudmila Vilkina-Minskaya (1873-1920), Sofia Parnok (1885-1933), Aniela Gruszecka (1884-1976) se Anna snaží tyto mechanismy osvětlit a především se snaží vykreslit komplexní a vzájemně provázanou historii moderní lesbické literatury tohoto regionu.

Úplný program semináře roku 2023–2024 zde.