Semináře 2022–2023

NANO seminar: Nature(s) & norms

The project “Nature(s) and Norms” implemented in cooperation between the Institute of Polish Culture and the UMR 8224 EUR’ORBEM, the Faculty of Arts of Charles University in Prague, in partnership with the French Centre for Research in Social Sciences in Prague is embeded into the Research Program SAMSON (Sciences, Arts, Medicine and Social Norms). It intends to conduct a series of seminars and workshops, the guiding principle of which is to analyse the process of formation of social norms. The aim is to examine the normative order of modernity, the representations and concepts of which will be explored at the intersection of art, literature, social and natural sciences, and medical discourse. The focus is on Central and Eastern Europe, including Russia and its normative processes in a period of intensive modernisation. The studied period is a crucial one for the development of European modernity, from the second half of the 18th century to the second half of the 20th century.

Výzkum válkou proměněný: způsoby, metody, předměty

Invaze na Ukrajinu proměnila výzkum v oblasti humanitních a společenských věd. Pojďme se znovu zamyslet nad tím, jaký je nejen výzkum, ale i jeho metody a předměty jeho studia, nyní – vše již proměněné válkou.

Seminář bude probíhat v rámci programu střediska CEFRES pro mimopražské Ukrajinské vědce v humanitních a společenských vědách pro rok 2023, jež byl vytvořen v úzké spolupráci s Francouzským ministerstvem Evropy a zahraničních věcí, Francouzskou ambasádou v České republice, Francouzským institutem na Ukrajině, Karlovou univerzitou a Akademií věd České republiky.

Ukrajinští vědci v oblasti humanitních a společenských věd, kteří získali stipendium střediska CEFRES, budou na semináři, který začne v květnu 2023, prostřednictvím platformy ZOOM na dálku prezentovat své současné výzkumné projekty. Následně o nich diskutovat s odborníky na příslušná témata z České republiky, Francie i dalších zemí. V průběhu seminářů budou analyzovat následky, které způsobila ruská invaze na Ukrajinu – a to nejen humanitním a společenských vědám, výzkumným metodám v nich používaných a záležitostem, jež jsou předměty těchto výzkumů, ale i způsobu, jakým uvažujeme. Proto vybízíme nejen vědecké pracovníky z Ukrajiny, kteří získali stipendium našeho střediska, ale i pražské kolegy a veřejnost, abychom se společně znovu zamysleli nad následujícím:

  1. Nad konkrétním záležitosti a diskusemi, které se týkají vzdělávání a vědy ve válečných podmínkách, jako například navazování kontaktů mezi vědci a jejich spolupráce či prohlubování kritického myšlení nejen ve výuce a rozvoji interaktivních prostředků v ní používaných.
  2. Nad metodami a způsoby, kterými se studují témata vyvstávající ve válce: přemisťování obyvatel, desinformace, práva menšin a kulturní vlastnictví.
  3. Nad epistemologickými tématy jako jsou paměť, identita, dědictví, věda, oblast, hranice či území a jejichž definice se násilně proměnila vlivem válečného konfliktu. Této proměny si povšimli jak stipendisté z Ukrajiny, tak jejich zahraniční kolegové.

Seminář CEFRESu

CEFRES má za cíl vzdělávání mladých vědců, které přijímá v rámci svých programů.

Od podzimu 2021 CEFRES organizuje výzkumný seminář se všechny doktorandy a výzkumnými pracovníky. Je otevřený i studentům magisterských a doktorských programů svých partnerských institucí ve Visgradských zemích.

Cílem semináře je prostřednictvím prezentace probíhajícího výzkumu nastolit a diskutovat o otázkách metody, přístupu nebo konceptů v multidisciplinárním duchu a umožnit každému konfrontovat vlastní perspektivy s prezentovanou prací. Seminář může vést jeden výzkumný pracovník nebo dvojice, být záložen na vědeckém textu nebo dokumentu, případně uvítá externí výzkumný pracovník, který představí zvlášť inspirativní práci.

Mapa a hranice. Frankofonní seminář

Interdisciplinární frankofonní seminář CEFRESu 2023: Mapa a hranice

CEFRES obnovuje svou tradici interdisciplinárního semináře, který bude probíhat jednou za měsíc v pátek. V rámci semináře se budou moci setkávat badatelky a badatelé, doktorandky a doktorandi, studentky a studenti, absolventky a absolventi i frankofonní přátelé CEFRESu, aby společně diskutovali o otázkách na pomezí svých výzkumných oblastí.  V roce 2023 bychom rádi začali zkoumáním otázky samotného vymezování a znázorňování (území, období, trajektorie), tedy úvahami o mapě a hranicích skrze vzájemné prolínání výzkumných oblastí, jimiž se jednotliví účastníci zabývají.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách