Archiv štítku: migrace

Host Visegrádského fóra č. 1: Michel Wieviorka, mezi Prahou a Varšavou

CEFRES má tu čest přivítat v rámci Visegrádského fóra ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy (koordinátor: Nicolas Maslowski) a spolu s Centrem francouzské civilizace a frankofonních studií Varšavské univerzity (koordinátor: Paul Gradvohl) sociologa Michela Wieviorku od 24. do 28. února 2016!

Program naleznete v kalendáři aktivit CEFRESu.

Michel Wieviorka, který je od roku 2009 v čele instituce Fondation Maison des sciences de l’homme, předsedal v letech 2006 až 2010 Mezinárodní asociaci sociologů AIS/ISA a mezi lety 2003 a 2009 řídil Centrum sociologických analýz a intervencí (CADIS) na EHESS. Spolu s Georgem Balandierem byl od roku 1991 do roku 2011 ředitelem časopisu Cahiers Internationaux de Sociologie. V současné době vede ediční sbírku “Le monde comme il va” ve vydavatelství Robert Laffont.

Jako obhájce důležitosti globalizace a subjektivity aktérů v sociologickém výzkumu, rozvinul Michel Wieviorka teorii sociologie jednání, a to již v jeho pracích o spotřebitelských hnutích v 70. letech (např. L’État, le patronat et les consommateurs. Étude des mouvements de consommateurs, PUF, 1977) nebo o fenoménech, jako je rasismus, násilí nebo antisemitismus (např. Les Juifs, la Pologne et Solidarność, Denoël, 1984 ; L’Antisémitisme, Balland,‎ 2005). Díky svým pracím o terorismu (v roce 1989 obdržel cenu evropské poroty v Amalfi za svou knihu Sociétés et terrorisme, Fayars, 1988), o multikulturalismu a globalizaci dosáhl velkého mezinárodního uznání.

Více na blogu M. Wieviorky.

Poslední publikace: