Archiv štítku: Normy & transgrese

CFP – The “Voice from Below”. Workshop EHESS–CEFRES

The “Voice from Below” – In the Face of Repression and Arbitrary State Violence

This PhD Students Workshop is organized withing the cooperation agreement signed by EHESS, CEFRES, Charles University and the Czech Academy of Sciences.

Date: 22 November, 2024
Location: CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1 (& online)
Deadline for application submissions: 1 September, 2024
Deadline for paper submissions: 30 October, 2024
Language of the workshop: English

When we talk about the forms of resistance and protest that developed in the face of the authoritarian system we are primarily concerned with demonstrations that were quickly and brutally interrupted, acts of desperation such as immolation by fire, or the development of clandestine publications, copied and passed from hand to hand. This is the case for example in the USSR and the countries under its domination, but also in any other authoritarian state, While much research today has renewed the study of these actions, particularly what is referred to as dissidence, there remain many more individual forms of action which, without being an explicit confrontation with the authorities, can be likened to protests, profound questioning of the foundations of the system, attempts to extricate oneself from a repressive process felt to be unjust or expressing unacceptable forms of political violence.

Pokračování textu CFP – The “Voice from Below”. Workshop EHESS–CEFRES

Zpochybňované transformace energetiky

Zpochybňované transformace energetiky.
Konflikty a sociální inovace v České republice, Německu, Francii a v Polsku

Projekt realizovaný v rámci programu TANDEM CNRS/AV ČR, iniciovaného Akademií věd České republiky, Univerzitou Karlovou a CEFRES/CNRS – institucemi spojenými v Platformě pro spolupráci v humanitních a společenských vědách.

Principal investigators: Martin Ďurďovič, Gilles Lepesant
Member of the team: Krzysztof Tarkowski

Russia’s invasion of Ukraine has induced energy security challenges. The goal of the European Green Deal (2019) to reach climate neutrality by 2050 remains, however, the target. Achieving it implies an increase in low-carbon energy sources and changes in energy production, distribution, consumption, and conservation. Overcoming misconceptions and conflicts to achieve a just and fair transition is in this context crucial. This project focuses precisely on innovations and on challenges ahead in four countries (Czech Republic, Slovakia, Germany, and France). Pokračování textu Zpochybňované transformace energetiky

NANO: Nature(s) & norms. Přirozené a normy.

Projekt NaNo spadá pod výzkumný program SAMSON: Sciences, Arts, Médicine et Normes Sociales (vědy, umění, lékařství a společenské normy) a účastní se jej pařížská Sorbonna, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Varšavská univerzita a středisko CEFRES.

V rámci projektu Nature(s) et Normes, Přirozené a normy, který vznikl spoluprací Institutu polské kultury, výzkumné jednotky UMR 8224 EUR’ORBEM a střediska CEFRES (Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách) bude uvedena série seminářů a workshopů, jejichž hlavním tématem je analýza procesu utváření společenských norem. V jejich průběhu tak bude studován normativní řád modernity, jejíž reprezentace a koncepty budou zkoumány pohledem spojujícím nejen umění, literaturu a společenské a přírodní vědy, ale i lékařský diskurs. Vědci a vědkyně se zaměří na střední a východní Evropu a v potaz budou brát též Rusko a normativní procesy, které na jeho území probíhaly v době intenzivní modernizace. Ta byla klíčovým momentem pro rozvoj evropské modernity a probíhala od druhé poloviny osmnáctého století až do druhé poloviny století dvacátého.

Pokračování textu NANO: Nature(s) & norms. Přirozené a normy.