Anna Gnot : recherche et CV

La Neuvième Autobiographie – Aspects d’un espace autobiographique dans l’œuvre d’Ota Filip

Axe de recherche 2 : Normes & transgressions

Contact : anna.gnot@cefres.cz

Ma thèse vise à discuter les œuvres tchèques d’Ota Filip, un écrivain tchèque né en 1930 qui, après son émigration en 1974 en RFA, s’est mis à écrire en allemand, à la lumière du caractère autobiographique de son écriture. Cette thèse, poursuivie à la faculté de philologie de l’Université d’Opole sous la direction de Joanna Czaplińska, s’appuie sur les 11 œuvres romanesques et sur un recueil d’élégies. Elle ne néglige pas ses œuvres de fiction écrites en allemand.

Un espace important, co-créant le contexte autobiographique des œuvres d’Ota Filip, est constitué par les textes journalistiques de l’écrivain. Ils sont confrontés aux sources disponibles aux Archives de la police d’État de Prague et aux Archives municipales de Prague.

La méthodologie de la thèse s’appuie sur les acquis de la recherche polonaise sur la littérature autobiographique, qui permet d’observer le développement de cette partie des études littéraires depuis les années 1970 (inspirées pour une part par la recherche développée en France et plus tard, dans les pays anglo-saxons).

CV

Formation

Septembre 2015 – juillet 2016 : Coopération scientifique avec l’Institut de littérature tchèque de l’Académie tchèque des sciences, Prague (ÚČL AV ČR)

Septembre 2015–octobre 2015 : Formation éditoriale à Prague – ÚČL AV ČR

Septembre 2013—: Doctorat en études littéraires à la Faculté de philologie de l’Université d’Opole

2011-2013 : Masters d’Études tchèques, Philosophie slave, spécialité Translatologie, à la Faculté de philologie de l’Université d’Opole

2008–2011 : Licence d’Études tchèques, Philosophie slave, spécialité Film et théâtre, à la Faculté de philologie de l’Université d’Opole

Bourses

Septembre 2015–juillet 2016 : séjour de recherche auprès du Département de Littératures tchèque et comparée de la FF UK, Prague

Juillet 2015-septembre 2015 : stage de recherche Erasmus+ à l’ÚČL AV ČR, Prague

Septembre 2014–juillet 2015 : séjour de recherche à l’Institut de littérature tchèque de la FF MUNI, Brno

Publications

 • « Láska jako mocenský narativ ve „Valdštýnovi a Lukrecii” Oty Filipa », in Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája V, A. Urkom (dir.), Budapest, 2017,  p. 29-31.
 • « Postmoderní smrt bohyně: „Anna In v hrobech světa“ Olgy Tokarčukové », in Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumaní, T. Dědinová (dir.), Brno, 2016, p. 313-321.
 • « V zajetí ideologie anebo k čemu dospěl Albrecht z Valdštejna ve „Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa », in „Od počátků k současnosti (1955-2015)“ 60 let bohemistiky na ELTE, O. Fedoszov, A. Janiec-Nyitrai, Z. Muchová (dir.), Budapest, 2016, p. 49-56.
 • « Mocenské narativy ve „Valdštýnovi a Lukrecii” Oty Filipa », in Tváre (ne)reality v literature, Ľ. Gábor, G. Rožai (dir.), Banská Bystrica, 2016, p. 140-149.
 • « Česká literární teorie v Polsku », Česká literatura, n° 3, 2016, p. 470-471.
 • « Maska jako ostroj uspořádání autobiografického prostoru v románu Oty Filipa „Kavárna Slavia” », Litikon. Časopis pre výskum literatúry, n° 2, 2016, p. 69-76.
 • Slavisté se už pošesté setkali v Opolí, Proudy, n° 1/2016, [28.7.2016].
 • « Otec Bohumil – válečný antihrdina próz Oty Filipa », in Obraz válek a konfliktů:V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Válka a konflikt v české literatuře, V. Schmarc (dir.), Prague, 2016, p. 367-375.
 • « Narativ vyvrcholení moci ve “Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa », in Slovanský literární svět: kontenty a konfrontace I, E. Gunišová, L. Paučová (eds.), Brno, 2015, p. 57-66.
 • « Panoptikum osobitosti  v románu Oty Filipa “Sousedé a ti ostatní” », Studia Slavica, XIX/2, 2015, p. 365-370.
 • « Jan Kubica “Spisovatel Ota Filip” » (recension), Studia Slavica, XIX/2, 2015, p. 391-394.
 • Postmýtus Miloše Urbana – „Pole a palisáda. Mýtus o kněžně a sedlákovi”, Proudy, n° 2/2014 [19.5.2016].
 • « Szczęśliwe dzieciństwo map – płaszczyzny podróży w ‚Biegunach’ Olgi Tokarczuk », in Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája II./ 2nd Conference for Young Slavists in Budapest, Aleksander Urkom (dir.), Budapest, 2014,  p. 54-56.

Communications (sélection)

 • 15-16 septembre 2016 : Tasov – colloque international Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice – Jindřicha Chalupeckého Jakub Deml a překlady do polštiny (Jindřich Chalupecký’s Jakub Deml and Polish translations of his literary works)
 • 5-6 septembre 2016 : Brno – colloque international Slovanský literární svět: kontenty a konfrontace IIOd paktu ke trojúhelníku. Polská literárněvědná reflexe o autobiografičnosti (From autobiographical pact to autobiographical triangle. Polish theoretical literary reflection of authobiographical literature)
 • 2-3 juin  2016 : Toruń – colloque Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej – Budowanie autentyczności tekstu literackiego za pośrednictwem cytatu z akt Służby Bezpieczeństwa na przykładzie „Siódmego życiorysu” Oty Filipa (Building the authenticity of the literary text by quoting from the Security Service file on the example of „Sedmý životopis“ of Ota Filip)
 • 21-22 avril 2016 : Opole – VI Symposium Opoliensis Zapomniani, wyklęci, wykluczeni w literaturach i kulturach słowiańskich XX i XXI wiekuOta Filip i jego „zapomniany“ głos w debacie o czesko-niemieckich relacjach (Ota Filip and his „forgotten” voice in the debate about Czech-German relations)
 • 5-6 novembre 2015 : Prague – colloque des jeunes slavistes 2015 – Praha jako prostor střetu českých a evropských dějin v románu „Kavárna Slavia“ Oty Filipa (Prague as a space of meeting of Czech history in novel „Kavárna Slavia“ of Ota Filip)
 • 15–16 octobre 2015 : Brno – colloque international Slovanský literární svět: kontenty a konfrontace I – Narativ vyvrcholení moci ve „Valdštýnovi a Lukrecii” Oty Filipa (Narrativ of reaching of Power in „Valdštýn a Lukrecie“ of Ota Filip)
 • 15–17 octobre 2015 : Budapest – colloque international Od počátků k současnosti (1955-2015) – V zajetí ideologie anebo k čemu dospěl Albrecht z Valdštejna ve „Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa (Albrecht von Wallenstein in captivity of Ideology in „Valdštýn a Lukrecie“ of Ota Filip)
 • 2–4 septembre 2015 : Třešť – journée d’étude doctorale – Maska jako nástroj uspořádání autobiografického diskursu v románu Oty Filipa „Kavárna Slavia“ (Mask as a tool of organisation of autobiographical space in novel „Kavárna Slavia“ of Ota Filip)
 • 29 juin–4 juillet 2015 : Prague – 5e congrès de littérature mondiale bohémistique – Otec Bohumil – válečný antihrdina próz Oty Filipa (Father Bohumil – war antihero in literary work of Ota Filip)
 • 23 avril 2015 : Budapest – 5e congrès des jeunes slavistes – Láska jako mocenský narativ ve „Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa (Love as narrative of Power in „Valdštýn a Lukrecie“ of Ota Filip)
 • 22 avril 2015 : Prague – journée d’étude Literární zločiny – Autobiografie za trest – o dvou životopisech Oty Filipa (Autobiography as a punishment – two „Biographies” of Ota Filip)
 • 17 avril 2015 : Brno – colloque Dnešní svět zítřejšíma očima – Postmoderní smrt bohyně – „Anna In v hrobech světa“ Olgy Tokarčukové (Postmodern death of the goddess – “Anna In w grobowcach świata” of Olga Tokarczuk)
 • 1er avril 2015 : Ostrava – rencontre internationale des jeunes slavistes « Slavica Iuvenum » – Mocenské narativy ve „Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa (Narratives of Power in „Valdštýn a Lukrecie“ of Ota Filip)
 • 4-6 décembre 2014 : Krapkowice – conférence Iluzje/Deziluzje. Literatura – Język – Kultura – Iluzje powieści, deziluzje (auto)biografii, czyli nowa próba klasyfikacji twórczości Oty Filipa (Illusion of novel, disillusion of (auto)biography or attempt of classification of Ota Filip literary work)
 • 9–15 juin 2014 : České Budějovice – école d’été « Representation, literature and power » (bourse sur ‘Models of representation in literary discourses’) – atelier Jak číst postmoderní román – „Profesionální žena“ Vladimíra Parála (How to read postmodern novel – „Pofesionální žena” of Vladimír Páral)
 • 1-2 avril 2014 : Ostrava – rencontre internationale des jeunes slavistes Slavica Iuvenum – Jakého šamana si zasloužila Slezská Ostrava? (What kind of shaman Silesian Ostrava deserve?)
 • 24–25 avril 2014 : Prague – journée d’étude Psaní jako (tvůrčí) proces – Postmýtus Miloše Urbana – „Pole a palisáda. Mýtus o kněžně a sedlákovi” (Postmyth of Miloš Urban – „Pole a palisáda. Mýtus o kněžně a sedlákovi”)
 • 6 mai 2014 : Budapest – Hrabal 100 Túlságosan csendes születésnapi party – Příliš hlučný postmodernismus (Too loud Postmodernism)
 • 8-9 mai 2014 : Opole – V Symposium Opoliensis Nie-swoje, nie-obce w literaturach i kulturach słowiańskich – Panoptikum „swojskości” w powieści Oty Filipa „Sąsiedzi i ci inni” (Panopticon of „homeliness” in Ota Filip’s novel „Sousedé a ti ostatní”)