Archiv autora: Cefres

CFP: HISTORY of French Cultural Diplomacy

For the centenary of the creation of the French Association for Artistic Action (AFAA) and the French Works Abroad Service (SOFE), the Ministry for Europe and Foreign Affairs and the French Institute are organizing a series of events jointly with Sorbonne-Nouvelle University to study the history of French cultural diplomacy. Other higher education and research establishments may become partners in this initiative.

An academic conference is planned in spring 2022 at Sorbonne-Nouvelle University, focusing on the history and action of the French cultural network abroad, which includes Cooperation and Cultural Action Services, Instituts Français and Alliance Française branches. It will also look at the public policies underpinning this action. The papers from the conference will be published.

The scientific committee responsible for the conference is launching a call for submissions open to academics of all languages, nationalities and disciplines, although the general focus of the conference is historic.

Submissions could cover various fields of French cultural diplomacy (such as language, artistic exchanges, cultural and creative industries, academic research, teaching and debate), its actors, including figures, public, semi-public and private institutions (departments of the Ministry for Europe and Foreign Affairs and the Ministry of Culture, Alliance Française branches, foundations, major cultural institutions, cultural and creative industry companies, portraits of major figures and studies of staff) and the major focuses of its action (audiences, vehicles and means of distribution, purposes and goals, and multilateralism). A comparative approach looking at other national models could also be proposed, as could a country- or geographical region-based approach (French cultural diplomacy in Latin America, Asia, Europe, etc.).

The scientific committee will favour submissions which exploit the wealth of archive material available at the Ministry for Europe and Foreign Affairs, in the La Courneuve and Nantes archive centres (documents from consular services, Instituts Français, Alliance Française branches, cultural centres, the AFAA, the SOFE, the Directorate-General of Cultural Affairs, etc.) and which could be enhanced via contributions from various diplomatic missions contacted in view of the conference.

Submissions should be sent in French or English (1,000 to 3,000 characters) to the scientific committee by 4 December 2020 at the address HistDiplo2022@gmail.com,  accompanied by the CV of the author.

The authors of submissions selected by the scientific committee will be informed by 20 December 2020.

Scientific committee:

  • Bruno-Nassim Aboudrar (Sorbonne-Nouvelle University, France)
  • Bernard Cerquiglini (University of Paris, France)
  • François Chaubet (Paris-Nanterre University, France)
  • Charlotte Faucher (University of Manchester, UK)
  • Janet Horne (University of Virginia, USA)
  • Philippe Lane (Rouen-Normandie University, France)
  • Bruno-Nassim Aboudrar (Sorbonne-Nouvelle University, France)
  • Laurent Martin (Sorbonne-Nouvelle University, France)
  • Gisèle Sapiro (EHESS / CNRS, France)

See the call on the French Institute’s website

Bernhard Struck: výzkum & CV

Esperanto a internacionalismus, 18801920

Výzkumná osa 3. Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: bernhard.struck(@)cefres.cz

Bernhard Struck je reader/associate professor moderních evropských dějin na Univerzitě St Andrews a zakládajícím ředitelem Institutu pro nadnárodní a prostorovou historii (Institute for Transnational & Spatial History). Ve svém výzkumu se zaměřuje na německou, francouzskou a polskou historii, historii cestování, pohraniční oblasti, kartografii a prostor. Je autorem knih Nicht West – nicht Ost. Frankreich und Polen in der Wahrnehmung deutscher Reisender, 1750-1850 (2006)a Revolution, Krieg und Verflechtung. Deutsch-Französische Geschichte 1789-1815 (2008, společně s Claire Gantet). Dále je spoluautorem knihy Shaping the Transnational Sphere. Experts, Networks and Issues from the 1840s to the 1930s (2015).

Odkaz na jeho současný výzkum

Pokračování textu Bernhard Struck: výzkum & CV

Astrid Greve Kristensen : výzkum & CV

Cizinci v cizí zemi. Návraty sirotků v německé a české literatuře první dekády 21. století.
Srovnávací studie děl Jáchyma Topola, Radky Danemarkové a W. G. Sebalda.

Výzkumná osa 3 – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: astrid.greve(@)cefres.cz

Tento projekt si dává za cíl přinést nové chápání literární a kulturní postavy sirotka, tak jak ji představuje soudobá historická fikce. Klade důraz na fikci, která vypráví příběhy sirotků v Čechách ve čtyřicátých až šedesátých letech 20. století, tedy v období dvou velkých „ismů“, fašismu a socialismu. Texty zvolené ke komparaci jsou: Peníze od Hitlera (Money from Hitler, 2006) Radky Danemarkové, Austerlitz (2001) W. G. Sebalda a Kloktat dehet (Gargling with Tar, 2005) od Jáchyma Topola. Srovnáváním textů, nabízejích velmi odlišné přístupy k traumatu a ztrátě, zamýšlím objevit různost „hlasů“, které autoři postavám sirotků dávají. Můj teoretický přístup je interdisciplinární a je založen na kombinaci teorie fikčních světů a teorií prostoru a paměti. Pokračování textu Astrid Greve Kristensen : výzkum & CV

Adrien Beauduin: výzkum a CV

Ideje, mobilizace a faktory angažovanosti členů nové politické pravice v České republice a v Polsku

Výzkumné osy 2 & 3 – Normy a transgrese & Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: adrien.beauduin(@)cefres.cz

Adrien Beauduin, doktorand na Středoevropské univerzitě v Budapešti, se v rámci své disertační práce zabývá politickými stranami nové pravice v České republice a v Polsku. Ve své práci zkoumá osobní drahy aktivistů těchto stran, faktory jejich politické angažovanosti a jejich sociopolitické názory. Zvláštní pozornost věnuje otázkám demografie (rodině, sociální politice, migraci atd.).

Pokračování textu Adrien Beauduin: výzkum a CV

Véronique Gruca: výzkum a CV

Rodinné příběhy. Společenskost, rituály a každodenní život mezi mongolskými Buryaty

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt : veronique.gruca(@)cefres.cz

Můj výzkum se zaměřuje na společenskou, šamanské a pohřební rituály a každodenní rodinné záležitosti mongolských Buryatů. Zkoumám zvláštní strukturu sociálních vztahů specifických pro pastorační způsob života, stejně jako udržování solidárních vazeb mezi lidmi, duchy a mrtvými v současném Mongolsku. Tento výzkum je založen na 20 měsících rozšířených terénních prací prováděných v letech 2015 až 2020 u rodin Buryatů v severovýchodním Mongolsku. Výzkum zahrnuje studium několika aspektů společenského života: šamanských rituálů, pohřebních obřadů, kočovného pastoralismu a způsobu, jakým se lidé vztahují ke své “vlasti” (nutag). Etnografické údaje byly shromážděny od několika domácností ( ail ), všechny vzájemně příbuzné, protože patří do jedné velké rozšířené rodiny (hamaatan), jejíž členové jsou rozptýleni po celém území. Pokračování textu Véronique Gruca: výzkum a CV

Mert Koçak: výzkum a CV

Nadnárodní správa migrace, sexuality a genderové identity: UNHCR jako hlavní aktér ve vytváření právního základu pro žádosti o azyl LGBT uprchlíků v Turecku

Výzkumná osa 1: Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: mert.kocak(@)cefres.cz

Můj výzkum je zaměřen na následující otázku: jakým způsobem se mohou LGBT uprchlíci „legálně“ registrovat u migračních úřadů v rámci právního systému, který neuznává jejich skutečný důvod žádosti o azyl? Studuji případy právní přítomnosti LGBT uprchlíků v Turecku. Pokud žádají o status uprchlíka v západních zemích (např. v USA, Velké Británii, Kanadě nebo Německu), kde je sexualita a genderová příslušnost uznávána jako legitimní kritérium pro žádost o azyl, jsou povinni zaregistrovat se u tureckých migračních úřadů. V Turecku ale toto kritérium uznáváno není.

Pokračování textu Mert Koçak: výzkum a CV