Archiv autora: Cefres

Anabela Zigova : výzkum et CV

Neviditeľné násilie v disente ženského rodu

Výzkumná osa 2 – Normy a transgrese

Výzkumná osa 3 – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: Anabela.Zigova@etu.univ-paris1.fr

Môj výskum a doktorandská práca sa obracia k odkazu československej disidencie ako pozoruhodnej praxi nenásilia a v konfrontácii s “vymazávaním” a “zneviditeľňovaním” žien v 19. a 20. storočí sa venujem kontinuite jemných foriem násilia na ženách v 21. storočí. Ich spoločnou črtou je anatómia takmer neviditeľných foriem násilia, ktoré predchádzajú jasným, otvoreným aktom agresie a vymazávaniu osôb.

Cieľom tejto práce je poukázať a zdokumentovať rôzne neviditeľné procesy, ktoré sa odohrávajú ešte pred očividným aktom vojny; exponovať každodenné, sotva viditeľné praktiky, ktoré predchádzajú ničeniu ľudskej dôstojnosti a integrity a ktoré často vedú k fyzickému napadnutiu, smrti, znásilneniu alebo mučeniu žien, (no nielen ich) a taktiež javom, ktoré slúžia na vymazávanie ženskej identity.

Pokračování textu Anabela Zigova : výzkum et CV