Archiv autora: Claire Madl

Výzva – Truth and Untruth. Transmission of Memories of War

Interdisciplinary Ph.D. Workshop

When: 4 – 5 November 2022
Where: Prague, Czech Republic
Deadline for submission: 9 September 2022
Convenors
:
Astrid Greve Kristensen (Sorbonne University)
Rose Smith (Charles University & University of Groningen),
Emina Zoletic (University of Warsaw)

A Workshop organized by 4EUPlus with the collaboration of CEFRES.

See on 4euplus website.

We kindly invite Ph.D. students in the field of Humanities and Social Sciences to apply for our one-day workshop ‘TRUTH AND UNTRUTH. TRANSMISSIONS OF MEMORIES OF WAR’. With memory studies as the theoretical focus of this workshop, we will host a varied interdisciplinary workshop consisting of presentations and discussions among young scholars in Prague this November 2022. We will tackle the transmission of memories of war, inviting scholars to present their research on this topic in different media, such as oral/family history, museums, literature, film, the arts, news media, et cetera, with a focus on the kitschification of the past. Pokračování textu Výzva – Truth and Untruth. Transmission of Memories of War

Tým doktorandů 2021–2022

Tým doktorandů 2021–2022

Véronique Gruca

Kontakt: veronique.gruca(@)cefres.cz

je doktorandkou na univerzitě Paris-Nanterre. Její disertační práce s názvem Rodinné příběhy. Společenskost, rituály a každodenní život mezi mongolskými Buryaty spadá pod osu č.1 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Jan Kremer

Kontakt: jan.kremer(@)cefres.cz

je doktorandem na Karlově univerzitě v Praze. Jeho disertační práce s názvem The Digital Game as a Historical Representation – Medievalism and Czech Historical Culture spadá pod osu č. 3 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory Programu Platformy CEFRES na podporu doktorského studia.

Nikola Ludlová

Kontakt: nikola.ludlova(@)cefres.cz

je doktorandkou na katedře historie Středoevropské univerzity v Budapešti. Její disertační práce s názvem Romové jako objekt vědy a státní politiky. Sociální inženýrství v poválečném Československu, 1945–1989 spadá pod  osu č. 2 výzkumného záměru CEFRESu.  Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Vojtěch Pojar

Kontakt: vojtech.pojar(@)cefres.cz

je doktorandem na Středoevropské univerzity v Budapešti. Jeho disertační práce s názvem Experts in Post-Imperial Transitions: Entanglements and Diverging Trajectories of Eugenicists between the Habsburg Empire and the Nation States, 1912–1939 spadá pod osu č. 1 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Agnieszka Sobolewska

Kontakt: agnieszka.sobolewska(@)cefres.cz

je doktorandkou pod dvojím vedením na Univerzitě ve Varšavě a na Sorbonně. Její disertační práce s názvem Mezi sebeanalýzou a autobiografií. Každodenní psací praktiky prvních Freudových učenců spadá pod osu č. 2 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Doktorandi přidružení k CEFRESu 2021–2022

Honoré Banidjè

Kontakt: kbanidje(@)gmail.com

je doktorandem historie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho výzkum se zabývá tématem Budování národa v Beninu v letech 1894 až 1975 ve středoevropské perspektivě. Porovnává národní vývoj nástupnických států po zániku centrálních cisářství, v Africe hlavně Beninské republiky, a ve střední Evropě Československa.

Adrien Beauduin

Kontakt: adrien.beauduin(@)cefres.cz

je doktorandem na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Jeho disertační práce nese název Ideje, mobilizace a faktory angažovanosti členů nové politické pravice v Čechách a v Polsku a spadá pod osy č. 2 a 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Alice Clabaut

Contact: alice.clabaut.billier(@)gmail.com

is a PhD student in cotutelle between Charles University (Prague) and Sorbonne Université (Paris), under the supervision of Florence Naugrette, Elisabeth Angel-Perez, and Petr Christov. Her dissertation, entitled Staging and reception of Samuel Beckett’s theatre in France, Germany and the Czech Republic after the fall of the Berlin Wall, contributes to CEFRES research area 1.

Astrid Greve Kristensen

Kontakt: astrid.grevekristensen(@)cefres.cz

je doktorandkou na univerzitě Paris-Sorbonne pod vedením Clary Royer. Její disertační práce s názvem Cizinci v podivné zemi: sirotci východo-středoevropské literatury a obrat k vesnici je součástí osy č. 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Felipe Kaiser Fernandes

Kontakt: fernandes@cefres.cz

je doktorandem na EHESS v Paříži ve spolupráci s Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC). Ve svém dizertačním projektu s názvem Vznik obchodnického národa. Etnografie obchodních sítí Vietnamců ve střední Evropě pod vedením profesorky Sophie Wahnich, spadá do výzkumné osy č. I.

Adéla Klinerová

Kontakt: adela.klinerova(@)cefres.cz

je doktorandkou pod dvojím vedením Richarda Biegela a Sabine Frommel na Univerzitě Karlově a na École Pratique des Hautes Études v Paříži. Její disertační práce Francouzská novověká architektura v kontextu architektury 19. století v českých zemích a ve střední Evropě spadá pod osu č. 1 výzkumného záměru CEFRESu.

Barbora Kyereko

Kontakt: barbora.kyereko(@)cefres.cz

je doktorandkou na Karlově univerzitě v Praze. Její dizertační práce pod názvem Ghana je kakao, kakao je Ghana:Theobroma cacao L. ve svých časových parametrech  je součástí osy č. 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Dušan J: Ljuboja

Kontakt: dusan.ljuboja(@)cefres.cz

je doktorandem na Eötvös Loránd Univerzitě v Budapešti. Jeho dizertační práce pod názvem Stát, nacionalismus a panslavismus za “Metternichovy éry (1815–1848) příklad Srbů z Pešti a Budína je součástí osy č. 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Yuliya Moskvina

Kontakt: yuliya.moskvina(@)cefres.cz

je doktorandkou na Univerzitě Karlově pod vedením Paula Blokkera. Její disertační práce v oboru sociologie s názvem Stát, squat, společnost je součástí osy č. 2 výzkumného záměru CEFRESu.

Arthur Pérodeau

Kontakt:  perodeau.arthur(@)gmail.com

je doktorandem v École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paříž) et na Karlově univerzitě. Jeho disertační práce pod názvem La chronique de Cosmas et des premiers continuateurs (XIIe -début du XIIIe siècle). La naissance d’une tradition historiographique tchèque, je součástí osy č. 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Pascal Schneider

kontakt: pascal.charles.schneider(@)gmail.com

je doktorandem na univerzitě Paris-Sorbonne (Paříž IV), pod dvojím vedením Johanny Chapoutot a Dietmara Hüsera (Sárská univerzita). Jeho disertační práce z období soudobých dějin s názvem Sociologie členů Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP na územích anexovaných Třetí říší (Alsasko, Moselle, Eupen-Malmédy, Sudety) v letech 1938–1944 je součástí osy č. II výzkumné osy CEFRESu.

Florence Vychytil-Baudoux

Kontakt: florence.vychytil-baudoux(@)cefres.cz

je doktorandkou na École des hautes études en sciences sociales v Paříži, pod vedením Nancy L. Green. Její disertační práce s názvem Mezi občanstvím, etnicitou a exilovou politikou: logiky politické integrace Polonie ve Francii, Spojených státech a Kanadě, 1945-1980 je součástí osy č. 1 výzkumného záměru CEFRESu.

Mateusz Chmurski

Mateusz Chmurski je ředitelem Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) od září 2022. Je docentem polské a středoevropské literatury na sorbonnské Filosofické fakultě (Faculté des Lettres, Sorbonne Université), kde také byl v letech 2019 až 2022 společně s Clarou Royerovou ředitelem Střediska pro mezioborový výzkum střední Evropy (Centre interdiscipliniare de recherches centre-européennes, CIRCE).

Vystudoval polskou literaturu, středoevropská studia a dějiny umění na Varšavské univerzitě a na Sorbonně. V letech 2015 a 2016 obdržel START stipendium udělované nadací Foundation for Polish Science (FNP), pro akademický rok 2016/2017 získal International Postdoctoral Fellowship na Svobodné univerzitě v Bruselu (ULB). V letech 20172018 působil jako výzkumný pracovník díky Humboldt Research Fellowship na Humboldtově univerzitě v Berlíně.

Jednou z jeho posledních publikací je monografie Journal, fiction, identité(s). Modernités littéraires d’Europe centrale (1880-1920) à travers les œuvres de Géza Csáth, Karol Irzykowski et Ladislav Klíma [Deníky, fikce, identity. Středoevropský literární modernismus let 1880–1920 v díle Gézy Csátha, Karola Irzykowskiho a Ladislava Klímy], Paříž, 2018; Varšava, 2023 (nyní v tisku). Je spolueditorem desítky kolektivních publikací, jako například La Voïvodine: une région centre-européenne et ses littératures (Paříž, 2022), Dominik Tatarka. Le Démon du consentement et autres textes (Paříž, 2019) nebo Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867–1918) (sv. 1–3, Varšava, 2017).

Podrobný životopis můžete nalézt zde.

CNRS International Emerging Action / AVČR Mobility Plus – CFA 2022

International Emerging Action (IEA)

International Emerging Actions are PI-to-PI projects whose purpose is to explore new fields of research and international partnerships through: short-term mobility of scientists, the organisation of working meetings, and the initiation of early-stage joint research works for shared scientific projects. These actions have a duration of two years.

As a complement to the resources provided directly by participating teams, International Emerging Actions receive funds earmarked by the CNRS for international mobility between the laboratories
involved, for organising working meetings, and implementing field assignments between partners, for a total amount comprised between €10,000-€14,000 over the duration of the project.

See the presentation of the Programme on CNRS website here
and read the complete 2022 call on CNRS website here.

In the Czech Republic, the partner institution of the programme is the Czech Academy of Sciences.

See the terms and condition on the website of the Czech Academy of Scieces here.

In 2022, the calendar of the programme was as follows:

  • Launch date of the call for proposals: CNRS: June 22, 2022, CAS: June 27, 2022
  • Closure date of the call for proposals: September 16, 2022
  • Release of the results: December 2022
  • Start date of the projects: January 2023

Výherce Ceny Platformy CEFRES 2022

S radostí oznamujeme výherce šestého ročníku Zvláštní ceny Platformy CEFRES za nejlepší článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný ve vědeckém mezinárodním recenzovaném časopisu (viz CFP zde):

  • Martin Tremčinský (doktorand Fakulty sociálních věd UK), za jeho článek “Labour, control, and value: Marx meets Negri in Bitcoin mining” published in Dialectical Anthropology Vol. 46, n° 1, 2022.

Členové poroty děkují všem kandidatům za mimořádnou kvalitu vědeckých prácí, které přihlášili.