Archiv rubriky: Mobilita

Program na podporu mobility mladých vědců

Výzva k podávání kandidatur na 2. ročník Programu na podporu mobility doktorandů (od 2. roku studia) z Francie a zemí Visegrádské čtyřky 

Uzávěrka na podávání přihlášek: 15. března 2016 (18h).
Období: 1. září 2016 – 31. srpna 2017.

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro postdoktorandy a doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maďarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Tento program finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce mohou být zařazeny do jednoho z výzkumných záměrů CEFRESu. Financování bude poskytováno ve výši 20 000Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Podmínkou je vysoká úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a budou se účastnit vědeckých aktivit ústavu.

Pokračování textu Program na podporu mobility mladých vědců

Program na podporu mobility výzkumných pracovníků

Výzva k podávání přihlášek:
PROGRAM NA PODPORU MOBILITY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO POBYTU V CEFRESU
určené výzkumným pracovníkům (minimálně na postdoktorské pozici) a vysokoškolským pedagogům z Francie

Francouzská nadace na podporu humanitnich věd FMSH (Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme) nabízí spolu s CEFRESem finanční podporu pro jednoho postdoktoranda z Francie.

Délka trvání: 2 až 6 měsíců
Nejbližší uzávěrka: 15.7.2015.

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility pro výzkumné pracovníky a vysokoškolské pedagogy pracující v humanitně či společenskovědních oborech ve výši od 1000€ měsíčně po dobu 2 až 6 měsíců.

Rádi podpoříme výzkumné projekty, které se shodují s vědecko-výzkumnou politikou našeho ústavu (viz výzkumné záměry) v součinnosti s našimi badateli a partnery v České republice. Žádosti o podporu za účelem mobility budeme posuzovat se záměrem podnítit spolupráci vědeckých projektů s našimi partnery ve střední Evropě. Interdisciplinárně zaměřené projekty budou vítány.

Povinnosti výzkumných pracovníků přijatých do CEFRESu
Výzkumní pracovníci přijatí do CEFRESu musí mít bydliště v Praze. Účastní se na aktivitách ústavu, kde disponují vlastním pracovním místem. Během jejich pobytu se od nich požaduje, aby v CEFRESu nebo v některé z partnerských institucí Platformy CEFRES prezentovali svou vlastní práci. Mohou být též požádáni o zaštiťování doktorandů působících v CEFRESu a o účast na aktivitách ústavu (konference, přednášky, semináře).

Uchazeči předkládají žádost zahrnující:
Žádáme kandidáty, aby své žádosti posílali e-mailem v jediném dokumentu ve formátu PDF pod názvem „Soutien à la mobilité CEFRES-příjmení“ na e-mail: clararoyer@cefres.cz. Žádosti, které nebudou obsahovat všechny požadované dokumenty a informace, budou považovány za neplatné. Žádosti musejí být ve francouzštině a zahrnovat:

  • vyplněnou přihlášku – zde ke stažení
  • motivační dopis s odůvodněním žádosti o pobyt v CEFRESu a se seznamem vědeckých partnerů, se kterými by chtěli spolupracovat
  • popis výzkumného projektu (maximálně 5 stran).

Požadavky na kandidáty:

  • být vědecko-výzkumný pracovník (nejméně na postdoktorské pozici) nebo vysokoškolský pedagog ve Francii
  • pracovat na jednom z témat, která jsou předmětem výzkumného záměru CEFRESu
  • disponovat dobrou znalostí anglického jazyka.

Stáže v CEFRESu

CEFRES rád přijme stážisty na dobu od 1 do 3 měsíců z řad studentů minimálně magisterského programu. Stáže mohou být vědecké (terénní výzkum nebo bádání v archivech související s výzkumným projektem, navazování kontaktů v rámci vědecké sociální sítě ústavu) nebo administrativní povahy (výpomoc s organizací vědeckých aktivit ústavu, práce v knihovně nebo zajišťování internetové stránky a digitální komunikace).

Pracovní náplň stáže je založená na vzájemné dohodě uzavřené mezi CEFRESem a stážisty. Ta je předběžně stanovena na základě domluvy mezi stážistou a jeho tutorem. Stážisté budou po celou dobu trvání stáže zaštítěni tutorem, jehož jméno bude předem zapsané do dohody o stáži. Různí tutoři si mohou vzít na starosti stážisty na základě jejich tématu nebo vybrané pracovní náplně. Tutoři se zavazují, že budou stážistům nápomocni ve vysvětlení vědeckých metod a přístupů souvisejících s jejich prací. Pro vlastní aktivity budou mít stážisté v CEFRESu k dispozici pracovní zázemí. CEFRES může nakonec stážistům poskytnout finanční odměnu.

Od stážistů se vyžaduje sepsání závěrečné zprávy týkající se jejich zkušeností a nových dovedností ve formě vědecké práce nebo zprávy ze stáže. Tato závěrečná zpráva bude sloužit ke zhodnocení výsledků, které stážisté v CEFRESu dosáhli. Po skončení získá stážista od svého tutora potvrzení o absolvování stáže.

Přihlášky mohou být zasílány v průběhu celého roku, nejméně 3 měsíce před zamýšleným začátkem stáže. Všechny přihlášky zasílejte ve francouzském nebo anglickém jazyce na e-mail: cefres(@)cefres.cz

Uchazeči předkládají žádost zahrnující:

  • životopis
  • motivační dopis zahrnující popis projektu a očekávání v dosažených zkušenostech a nových dovednostech a zamýšlenou dobu stáže
  • smlouvu o výkonu stáže od své univerzity.