Archiv rubriky: Non classé

CFA – “Home beyond species: More-than-human dwelling in the age of crises”

Call for applications twoyear postdoctoral research position at the Czech Academy of Sciences, Institute of Sociology in an international TANDEM project

Deadline for submission: 27 March 2022, online interview 28 March – 1 April 2022
Duration:  2 years – Starting summer 2022
Salary: up to 600.000 CZK per year (e. ca EUR 1.900 per month gross)

We are looking for an earlycareer postdoc researcher (no longer than two years after obtaining their Ph.D.) who would like to become part of our TANDEM research team for the time of up to 2 years, starting in summer 2022. The TANDEM collaboration is between Dr. Petr Gibas (Czech Academy of Sciences) and Dr. Chloé Mondémé (CNRS/CEFRES) based at CEFRES, Prague, Czech Republic.

Pokračování textu CFA – “Home beyond species: More-than-human dwelling in the age of crises”

Alessandro Testa: Výzkum & CV

Výzkumné osy 1 a 3 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky & Věci, stopy, mapování

Kontakt: alessandro.testa@fsv.cuni.cz

Dr. Alessandro Testa, Ph.D. je docent na Fakultě sociálních věd na Karlově univerzitě a absolvuje habilitaci v oboru Etnologie na Masarykově univerzitě. Je historikem, etnologem a religionistou a specializuje se na rituály, společenské identity, a náboženství v evropských společnostech, jak v minulosti tak i v současnosti. Je editorem čtyř svazků, autorem čtyř knih a zhruba 70 článků. Než se přestěhoval do České republiky, kterou miluje, studoval a pracoval v Itálii, Francii, Španělsku, Estonsku, Německu a Rakousku.

Obsáhlehší prezentaci jeho práce najdete v anglickém jazyce zde a ve francouzštině zde.

Složení Řídícího výboru Platformy CEFRES 2020-2021

Statutární členové Řídícího výboru

 • Ondřej Beránek, místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací III. vědní oblasti
 • Lenka Rovná, prorektorka UK pro evropskou problematiku
 • Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRES

Zástupci Univerzity Karlovy v Praze

Zástupci Akademie věd České republiky

Jaroslav Stanovský: výzkum & CV

„Moravské osvícenství“ a francouzská kultura (1750-1820): kontinuita či diskontinuita?

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Projekt zkoumá různorodé aspekty francouzské kultury zejména na Moravě od přelomu baroka a Osvícenství až po romantismus. Základními otázkami výzkumu budou, jestli existují nějaké obecné trendy, co se týče francouzské kultury u nás v průběhu Osvícenství a dále, jak se vliv a rozšíření francouzštiny a francouzské literatury proměňuje v čase, v závislosti na vývoji politickém i kulturním. Pozornost bude věnována jednak recepci francouzské kultury (skrze dovážené knihy), ale i frankofonní produkci, především knižní (ať už publikované či ne) i soukromé (dopisy). Výzkum si rovněž bude mapovat sítí kontaktů s francouzským prostředím, které jsou relativně nečetné, ale ne bezvýznamné a bude tedy zkoumat používání francouzštiny jakožto komunikačního prostředku soudobých elit. Zásadním tématem projektu bude knižní kultura, a proto se výzkumy budou věnovat šlechtickým knihovnám z 18. století, jejich složení a jejich francouzským fondům. V souvislosti s vývojem vztahů mezi Moravou a Francií se budeme zajímat rovněž o revoluční a protirevoluční literaturu a její distribuci.

Výzkum tohoto tématu probíhá v rámci Oddělení starých tisků a rukopisů Moravské zemské knihovny ve spolupráci s dalšími institucemi, zejména s CEFRESem.

CV

Praxe

 2020 – odborný vědecký pracovník, Moravská zemská knihovna, Brno, Odbor starých tisků a rukopisů

2016–2021 – Vyučující, FF MU Brno (kurzy Francouzština pro začátečníky, Historické vyprávění v 19. století, Balzac a Lidská komedie)

Vzdělání

2021 – FF MU Brno/Université Paris-Est, Románské literatury (program cotutelle, disertační práce na téma Estetická funkce a obraz historie – války ve Vendée a v Bretani v literatuře 19. století)

2017 – FF MU Brno, Učitelství francouzského jazyka a dějepisu pro střední školy (udělen titul Mgr.)

2016 – FF MU Brno/Université Paris-Est, Francouzský jazyk a literatura a Historie (program co-tutelle, udělen titul Mgr. a Master 2)

2013 – FF MU Brno, Francouzský jazyk a literatura a Historie (Udělen titul Bc.)

Bibliografie
 • „Un roman historique minoritaire. La Bataille de Kerguidu de Lan Inisan“, in: Carmen González Menéndez, Daniel Santana Jügler and Daniel Hofferer (eds.): Literature in a globalized context. 11th International Colloquium in Romance and Comparative Literature (Universities of Brno, Halle and Szeged). Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Promotionsstudiengang an der Internationalen Graduiertenakademie, 2020, s. 75-86.
 • „La guerre de Vendée comme un « mémoricide » ? Point de vue littéraire sur un différend historique.“ Svět literatury : časopis pro novodobé literatury. Univerzita Karlova, 2020, XXX, č. 62, s. 80-91.
 • Temný stín brněnského vězení. Obraz Špilberku ve francouzské literatuře 19. století.“ Sborník muzea Brněnska, 2019, s. 22-39.
 • Chouan dans la littérature du XIXe siècle comme une figure de l’ancien monde.“ In: Homme nouveau, homme ancien : autour des figures émergentes et disparaissantes de l’humain. Szeged: Jate Press, 2019.
 • Roman au XIXe siècle et (re)construction de l’Histoire : Les Bleus et les Blancs d’Etienne Arago. Acta Romanica Quinqueecclesiensis, Pécs, 2019, VI, s. 213-239.
 • “Plus quam civilia bella” (Victor Hugo): Animalité et cruauté dans le roman de l’Ouest. Ostium: časopis pre humanitné vedy, Bratislava: Ostium, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 110-125. ISSN 1339-942X.
 • Tableau de la France de Jules Michelet: espace géographique, historique ou poétique? Echo des études romanes, Gallica o.s., 2018, XIV, 1-2, s. 59-69. ISSN 1801-0865.
Účast na seminářích a konferencích (výběr)
 •  9.–11. října 2017: Konference „Vers un dépassement de la dialectique de l’histoire et de la fiction“, université Lille 3, přednesen příspěvek na téma „L’histoire manque aux Chouans (Jules Barbey d’Aurevilly): l’enjeu historique des Romans de l’Ouest
 • 9.–11. května 2018: XXVIIe Colloque AFUE „La recherche en études françaises : un éventail des possibilités“, Universidad de Sevilla, přednesen příspěvek na téma „Fiction et histoire à l’époque romantique : le roman de la Vendée au XIXe siècle“
 • 11. března 2019: Výzkumný seminář laboratoře „Lettres – idées – sociétés », Université Paris-Est, přednesen příspěvek na téma « Le Roman de l’Ouest sous la Restauration : entre la littérature, l’histoire et la philosophie contre-révolutionnaire »
 • 23. března 2019 – Doktorandská konference “Roman francophone et Histoire. Renouvellement des formes d’écriture littéraire de l’événement historique”, EA 1337 (Strasbourg) et EA 3945 (Metz), přednesen příspěvek na téma : « Œuvre littéraire comme une structure dynamique. Pour une analyse fonctionnelle de la fiction historique. »
 • 19. dubna 2019 – Vystoupení na výzkumném semináři o literatuře 19. století : Séminaire de recherche sur la littérature française du XIXe siècle, conférence « Elemir Bourges », univerzita Paris-Sorbonne, přednesen příspěvek na téma “Sous la hache, un roman vendéen exemplaire ?”
 • 11.–12. června 2019 – Konference « Mémoire des guerres civiles », Cholet, Francie (organizováno univerzitami v Nantes a v Angers), přednesen příspěvek „Le roman de l’Ouest républicain au XIXe siècle : une contre-mémoire de la Guerre de Vendée ?“
Ocenění vědeckou komunitou
 • Listopad 2016 – Cena děkana FF MU za diplomovou práci (1. místo), za práci „Jules Michelet : narration historique ou narration littéraire?“
 • Březen 2019 – Prix Gallica za diplomovou práci z oblasti francouzské filologie a překladatelství (1. místo), za práci „Dimension médiévale des recueils ésopiques: les Fables de Marie de France“
 • Červen 2021 – Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci

Ronan Hervouet: výzkum a životopis

Všední život a politika: jejich vztah v poválečné komunistické Evropě (1945–1991)
Formy politizace v dnešním Bělorusku v souvislostech s odporem proti režimu a masovými represemi

Výzkumná osa 2 – Normy a jejich transgrese

Kontakt: ronan.hervouet(@)cefres.cz

Ronan Hervouet je profesorem sociologie na Univerzitě v Bordeaux a členem Centra Émile Durkheima (UMR 5116), kde v letech 2016 až 2019 zastával funkci zástupce ředitele. V roce 1998 získal agregaci v ekonomických a společenských vědách, v roce 2004 doktorát na Univerzitě v Bordeaux a v roce 2018 habilitaci ve společenských vědách na École Normale Supérieure-Paris Saclay. V letech 1999 až 2001 učil v běloruském Minsku na Evropské univerzitě humanitních věd na Francouzsko-běloruské fakultě politologie a administrativy a v letech 2009 až 2019 byl v témže městě spoluředitelem Francouzsko-běloruského centra politologie a evropských studií. V letech 2005 až 2020 působil jako docent na Fakultě sociologie na Univerzitě v Bordeaux. Vyučoval také na Collège universitaire français v Petrohradě (v roce 2018) a v Moskvě (v roce 2019).
Ve svém vědeckém výzkumu se zaměřuje na všední život občanů žijících v autoritářských režimech. Je autorem dvou monografií, jež se zabývají současným Běloruskem z etnografického hlediska; první z nich je Dača blues aneb Všední život a diktatura v Bělorusku (francouzsky Datcha blues. Existences ordinaires et dictature en Biélorussie (Belin, 2009)), druhou Po čem touží tyrani: politická etnografie každodenního života v Bělorusku (francouzsky Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie (Le Bord de l’eau, 2020), anglicky A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus (Berghahn Books, 2021)).
Jakožto člen střediska CEFRES se zabývá ze sociologicko-historického hlediska každodenním životem v Bělorusku a jeho vztahem k politice v komunistické poválečné Evropě (v letech 1945–1991) a výzkumem rozličných forem politizace v současném Bělorusku v kontextu masových represí a odporu proti režimu.

Jeho výzkum spadá do vědeckého programu střediska CEFRES zejména pod dvě ze tří výzkumných os – vyjadřuje se nejen k otázkám vyvstávajícím v rámci osy 2 Normy a jejich transgrese, ale i k těm v rámci osy 3 Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti. Protože se zabývá jak vztahem panujícím mezi každodenním životem a politikou v komunistické Evropě, přesuny obyvatel a způsoby, jimiž se tito obyvatelé distancují a vyvazují z normativních a normalizačních snah státu, tak důvody, které stojí za odporem vůči Běloruskému režimu – a tedy i performativními snahami norem, které Lukašenkův režim vznáší –, spadá pod osu 2. Součást osy 3 pak tvoří díky následujícímu. Způsob, jímž se lidé v komunistické Evropě ve svém každodenním životě vztahovali k politice a k politickému diskursu, jež byl na tomto území šířen ve velkém měřítku, vykazoval formy zájmu, který byl nepřímý. Takováto vyhýbavost vůči politice se někdy ukazovala v tak zvaném třetím prostoru, kde se skutečné já dokázalo projevit snadněji. Byly jím jak kuchyně v sovětských bytech, v nichž se potají odehrávaly hovory, jež nesouhlasily s režimem a překračovaly normy jím vytyčené, tak zahrady, záhony a dači, kde městští obyvatelé nacházeli prostor, kde se mohlo vyjádřit nejen jejich já, ale i vědomí jejich vlastní důstojnosti, a lesy, řeky a hory, kam se jezdilo stanovat a zpívat, studovat, mluvit a debatovat s ostatními a které byly daleko od měst, kam normalizační a disciplinární dohled politické moci dopadal mnohem častěji a nebyl v nich ničím neobvyklým. Je tedy vidět, že tyto způsoby, jimiž lidé unikali před politikou, mají svoji specifickou geografii a že debata o ní může být vedena v rámci osy 3, stejně jako diskuse, jíž může podnítit skutečnost, že odpor vůči režimu v Bělorusku má rovněž prostorový rozměr – symbolické přeznačení prostor, jež nabývají politického významu, jako jsou vnitrobloky či balkony, a politizace městských prostor, mezi něž patří na příklad veřejné prostory či velké dopravní tepny.

Monografie:
 • A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus, Oxford et New York, Berghahn Books (« Anthropology of Europe ») 2021 .
 • Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie, Lormont, Le Bord de l’eau (« Documents ») 2020.
 • Charles-Henry Cuin, François Gresle et Ronan Hervouet, Histoire de la sociologie. De 1789 à nos jours, Paris, La Découverte (« Grands Repères / Manuels »), quatrième édition entièrement refondue et mise à jour, 2017.
 • Datcha blues. Existences ordinaires et dictature en Biélorussie, Paris, Belin (« Europes centrales »), 2009. [1ère édition : 2007, Montreuil, Aux lieux d’être (« Mondes contemporains »)].
Editované monografie:
 • Charles-Henry Cuin et Ronan Hervouet (dir), Durkheim aujourd’hui, Paris, PUF (« Le lien social »), 2018.
 • Elisabeth Gessat-Anstett, Caroline Dufy et Ronan Hervouet (dir.), Quelles hiérarchies sociales en Europe ?, Paris, Pétra (« Europes : terrains et sociétés »), 2009.
Editovaná speciální vydání odborných periodik:
 • Revue d’études comparatives Est-Ouest, « Mondes ruraux et marchés dans l’Europe post-communiste » (dossier – numéro double – coordonné par Caroline Dufy et Ronan Hervouet), vol. 48, n° 1-2, 2017.
 • Agora. Débats / jeunesses, « Jeunes générations en Europe : regards croisés Est-Ouest » (dossier coordonné par Pierre-Marie Chauvin, Caroline Dufy, Elisabeth Gessat-Anstett et Ronan Hervouet), n° 45, 2007.
Recenze:
 • « The Moral Economy of the Kolkhoz Worker, Or Why the Protest Movement in Belarus Does Not Seem to Concern the Collectivized Countryside», Slavic Review, vol. 80, n° 1, 2021, pp. 61-68.
 • « A Political Ethnography of Rural Communities under an Authoritarian Regime. The Case of Belarus », Bulletin de méthodologie sociologique / Bulletin of Sociological Methodology, vol. 141, 2019, pp. 85-112.
 • « Socialisme de marché et gouvernement des campagnes en Biélorussie », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 48, n°1-2, 2017, pp. 85-110 (avec Alexandre Kurilo et Ioulia Shukan).
 • « Des épouses dominées ? Mariages transnationaux, inégalités dans le couple et parcours de vie en France de femmes russes, biélorusses et ukrainiennes », Recherches familiales, n° 14, 2017, pp. 95-106 (avec Claire Schiff).
 • « The Heritage of Soviet Paternalism in the Belarusian Countryside : The Moralization and Folklorization of the Social World », Mir Rossii [The Universe of Russia. Journal for Sociology and Ethnology – Moscou], vol. 25, n° 4, 2016, pp. 30-51 (avec Alexandre Kurilo).
 • « Usages du passé et ordre social en Biélorussie. L’histoire d’un prêtre charismatique aux prises avec son passé criminel », Ethnologie française, vol. 44, n° 3, 2014, pp. 409-420.
 • « Le ‘socialisme de marché’ dans la Biélorussie de Loukachenko : égalitarisme, néopatrimonialisme et dépendance extérieure », Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 20, n° 3, 2013, pp. 97-113.
 • « Travailler ‘bénévolement’ pour la collectivité : les subbotniki en Biélorussie postsoviétique », Genèses. Sciences sociales et histoire, n° 78, 2010, pp. 87-104 (avec Alexandre Kurilo).
 • « Datchas et mémoires familiales en Biélorussie », Ethnologie française, vol. 37, n° 3, 2007, pp. 533-540.
 • « L’économie du potager en Biélorussie et en Russie », Études rurales, n° 177, 2006, pp. 25-42.
Články:

Kapitoly v kolektivních monografiích:

 • « La postérité de l’œuvre de Durkheim (1858-1917) cent ans après», in Cuin Charles-Henry et Hervouet Ronan (dir.), Durkheim aujourd’hui, Paris, PUF (« Le lien social »), 2018, pp. 1-20 (avec Charles-Henry Cuin).
 • « The Metamorphoses of the Dacha : Some Processual Thinking », in Dépelteau François et Savoia Landini Tatiana (dir.), Norbert Elias and Empirical Research, New York, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 179-196 (avec François Dépelteau).
 • « Les datchas en Biélorussie et en Russie dans les années 1970 et 1980: accès, formes et usages différenciés », in Nadège Ragaru et Antonela Capelle-Pogacean (dir.), Vie quotidienne et pouvoir sous le communisme. Consommer à l’Est, Paris, Karthala (« Relations internationales »), 2010, pp. 427-456.
 • « Biélorussie. Mémoires et ruptures de vie de citoyens soviétiques », in Jérôme Heurtaux et Cédric Pellen (dir.), 1989 à l’Est de l’Europe. Une mémoire controversée, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube (« Monde en cours »), 2009, pp. 203-227.
 • « ‘Être à la datcha’. Éléments d’analyse issus d’une recherche exploratoire », in François Dépelteau et Aurélie Lacassagne (dir.), Le Bélarus : l’état de l’exception, Québec, Presses de l’Université Laval, 2003, pp. 257-317.

Recenze knih:

 • Gouverner la vie privée. L’encadrement inégalitaire des séparations conjugales en France et au Québec d’Émilie Biland (ENS Éditions, 2019), Revue française de sociologie, volume 61, n° 3, 2020, pp. 483-486.
 • Sociology in Russia. A Brief History de Larissa Titarenko et Elena Zdravomyslova (Palgrave Macmillan, 2017), Revue française de science politique, volume 69, n° 1, 2019, pp. 184-186.
 • Une paradoxale oppression. Le pouvoir et les associations en Russie de Françoise Daucé (CNRS éditions, 2013), Le Mouvement Social, n° 260, 2017, pp. 157-160.
 • On a mangé nos moutons. Le Kirghizstan, du berger au biznesman de Boris Pétric (Belin / Editions de la MSH, 2013), Revue française de science politique, volume 63, n° 6, pp. 1228-1229.
 • « La Biélorussie, dernière dictature d’Europe » [lecture critique de : Brian BENETT, The Last Dictatorship in Europe. Belarus under Lukashenko, Londres, Hurst & Company, 2011 ; Valéri KARBALEVITCH, Le satrape de Biélorussie. Alexandre Loukachenko, dernier tyran d’Europe, Paris, François Bourin Editeur (« Les moutons noirs »), 2012 ; Andrew WILSON, Belarus. The Last European Dictatorship, New Haven et Londres, Yale University Press, 2011], Revue française de science politique, volume 63, n° 3-4, 2013, pp. 684-687.
 • Crisis and the Everyday in Postsocialist Moscow d’Olga Shevchenko (Indiana University Press, 2009), Europe-Asia Studies, volume 65, n° 4, 2013, pp. 774-776.
 • Dacha Idylls: Living Organically in Russia’s Countryside de Melissa L. Caldwell (University of California Press, 2011), Cahiers du Monde russe, volume 51, n°4, octobre-décembre 2010, p. 740-743.
 • Le troc dans le marché. Pour une sociologie des échanges dans la Russie post-soviétique de Caroline Dufy (L’Harmattan 2008), Genèses. Sciences sociales et histoire, septembre 2009, n° 76, pp. 164-167.
 • L’étreinte soviétique de Nicolas Hayoz (Droz, 1997), Revue Française de Sociologie, janvier-mars, volume 41, n° 1, 2000, pp. 181-183.

 

Jan Kremer: Výzkum & CV

Digitální hra jako historická reprezentace – medievalismus a česká historická kultura 

Výzkumná osa 3 – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: jan.kremer(@)cefres.cz

Mým hlavním tématem je výzkum reprezentací minulosti v digitálních hrách, jejich konstrukce vývojáři a recepce hráči. V České republice hraje nějakou digitální hru více než polovina obyvatel a průměrný věk hráček je přes třicet let. O obsahu her se v mainstreamových médiích však mnoho nemluví, akademičtí historici je dosud ignorují. Přitom tituly odehrávající se v minulosti nebo ty dějinami inspirované pravidelně obsazují vrchní příčky žebříčků prodejnosti. Nedávné výzkumy dokazují, že zmíněné hry se díky své interaktivitě, performativitě a imerzivitě staly vlivným historickým médiem. Tato nová forma populární historie prakticky odráží i ovlivňuje naši historickou kulturu, tj. „jak chápeme, vyjednáváme i komunikujeme o minulosti v současnosti“. Pokračování textu Jan Kremer: Výzkum & CV