Práce se svědectvími války

Práce se svědectvími války: praktický workshop humanitních studií v digitální podobě

Konference organizována společně výzkumnou aliancí Válka a společnost”, výzkumným centrem IMS “Ukrajina v měnící se Evropě”, CEFRESem a podporovaná v rámci 4EU University Alliance. 

Místo: CEFRES, Na Florenci 3, Praha (v pátek) a FSV UK, U Kříže 8, Praha 5 Jinonice, místnost C322 (v sobotu)
Date:24.–25. května 2024
Language: angličtina

Členové organizační komise:

Program
Pátek 24. května: CEFRES

17.00 – 17.20 Registrace

17.20 – 17.30 Přivítání ze strany organizátorů

17.30 – 18.30 Zahajující projev: Natalia Otrishchenko, Lvovské centrum urbánní historie
“From Euromaidan to Full-Scale Russian Invasion: Archiving Ukrainian Society’s Experiences” (bude streamováno online)

18.30 – 19.45 Panelová diskuze: “Europe after the Russian full-scale invasion”

 • Panel: Valeria Korablyova, Univerzita Karlova, Vladimír Handl,  Univerzita Karlova, Jakub Eberle, Ústav mezinárodních vztahů Praha
 • Chair: Martin Laryš, Univerzita Karlova

19.45 – 21.00 Recepce v knihovně CEFRES a na zahrádce

Sobota 25. května: Fakulta sociálních studií, Univerzita Karlova, U Kříže 8, Praha 5 Jinonice, místnost C322

08.45 Sejdeme se před knihovnou Jinonice

09.00 – 10.00

 • Jiří Kocián PhD, FSV, Univerzita Karlova
  “Digital Collections of Historical Sources: Users’ and Producers’ Perspectives”

10.15 – 11.15

 • Cecile Boëx, EHEES (Škola vyšších studií v sociálních vědách)
  “Collecting and Analyzing Wartime Video-Testimonies in Syria. What Can Images Do?”

11.30 – 13.00 Prezentace studentů (program panelu bude doplněno)

 • Chair: Astrid Greve Kristensen, Sorbonne University

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 15.30 Praktický workshop a programování v Taguette v digitální databázi “Voices of Resistance and Hope” s Natalií Otrishchenko, Lvovské centrum urbánní historie

15.45 – 17.00 Panelová diskuze: “Trauma in War Testimony Research”

 • Panel: Natalia Otrishchenko, Lvovské centrum urbánní historie, Cecile Boëx, EHESS, Marija Krgovič, Kodaňská univerzita
 • Chair: Kateřina Fuksová, Univerzita Karlova

Abstract: 

24. únorem 2022 se změnily životy Ukrajinců. V tento den Rusko začalo svou speciální vojenskou operaci, válku v plném měřítku proti lidu Ukrajiny. Evropa, která doposud věřila, že se lidé poučili z hrůz Druhé světové války, byla ze dne na den vtažena do nové válečné reality. Začaly přicházet tisíce prchajících přinášejících s sebou příběhy násilí, utrpění a ztráty milovaných – příběhy uprchlíků před válkou, příběhy žánru, který by ani neměl existovat. „Práce se svědectvími války: praktický workshop humanitních studií v digitální podobě” se zaměřuje na výpovědi přeživších nejen z Ukrajiny, ale z různých míst i období, které zpracovává přístupem humanitních věd v digitální podobě. Workshop tak usiluje prezentovat příležitosti, které digitální nástroje poskytují pro zachování válečných svědectví a jejich analýzu. Prostřednictvím praktických aktivit, odborných přednášek, panelových diskuzí a studentských prezentací účastníci nahlédnou, jak inovativně a interdisciplinárně  přistupovat ke svědectvím o válce.  V průběhu workshopu budou míst účastníci možnost prozkoumat existující digitální archivy svědectví přeživších války, zejména ve vztahu k probíhající ruské invazi Ukrajiny. Bude se ale jednat i o archivy přeživších holokaustu a občanských válek v Jugoslávii. Významné místo v diskuzi hraje etický aspekt práce s válečnými svědectvími, kterému projekt věnuje velkou pozornost. Účastníci budou prozkoumávat témata traumatu, konsentu a soukromí a naučí se postupy etického sbírání, zachovávání a předávání svědectví s ohledem na důstojnost a subjektivitu (agency) těch, od nichž svědectví pochází, ale i s ohledem na jejich vlastní duševní zdraví.

‘Post-’. The Past in the Present. CEFRES–CETOBaC Workshop

CEFRES-CETOBaC Workshop

CEFRES společně se svou Platformou, jejíž součástí je Univerzita Karlova a Akademie věd ČR, pořádá jednodenní workshop, který bude hostit partnerská organizace CETOBaC v Campus Condorcet v Paříži 26. dubna 2024.

Datum: 26. dubna 2024, 9:00 – 19:00 CET
Místo: CETOBaC, Campus Condorcet, 14, cours des humanités, Aubervilliers (bâtiment Recherche Nord, místnost 0.010)
Jazyk: English, French
Organizátoři: Mateusz Chmurski (CEFRES), Lucie Drechselová (CETOBaC, EHESS), Fabio Giomi (CETOBaC, EHESS)
Partnerské instituce: CETOBaC, EHESS, CEFRES

Program

9:00 – 9:15 – Greeting word

09:15 – 09:30 – Introduction

Marc Aymes, Center for Turkish, Ottoman, Balkan, and Central Asian Studies (CNRS / EHESS, CETOBaC)

Mateusz Chmurski, French Center for Research in Social Sciences (CEFRES)

09:30 – 11:00 – ‘Post-’. Thinking the Present Through the Past

Moderator: Emmanuel Szurek (EHESS, CETOBaC)

 • Adrian Brisku (Charles University / Ilia State University), Imperial Political-Economic Legacies in New (Inter)national Economic Order: Albania, Czechoslovakia, and Georgia’s Foreign Trade Discourse and Policy after the Great War
 • Václav Šmidrkal (Czech Academy of Sciences / Charles University), ‘Post-’ and ‘Trans-’: the Legal Status of World War II veterans in Czechia after 1989
 • Jelena Božović (CEFRES / Charles University), Languages in a post-conflict multiethnic society: The interplay of official and unofficial policies in Bosnia and Herzegovina

11:00-11:30 – Break

11:30-13:00 – Memories. Reflecting on the Past in the Present

Moderator: Lucie Drechselová (CETOBaC, EHESS)

 • Marie Černá (Czech Academy of Sciences), The Czechoslovak Prague Spring of 1968 from the point of view of local communist actors
 • Anna Huláková (Charles University), Situated Knowledge, Feminist Frameworks of Analysis and Women’s Representation in the Post-Soviet Central Asia
 • Camille Leprince (EHESS, CETOBaC), La guerre d’Espagne comme représentation de l’escalade de violence en Syrie

13:00-14:30 – Lunch break 

14h30-16h00 – Reflecting on Genocidal and Mass Violence: Yesterday, Today

Moderator: Xavier Bougarel  (CNRS, CETOBaC)

 • Elif Karakaya (Rochester University / CETOBaC), Unfinished Empire: Place and Memory in Post-Ottoman Visual Art
 • Kateřina Králová (Charles University), Holocaust Ruins: Ethnography of Hirsch quarter in Thessaloniki 
 • Özgür Sevgi Goral (Gerda Henkel Stiftung / CETOBaC), Our Wound Runs Deep: Colonial Aphasia and the Memory Field in Turkey

16:30-18:00 – Behind the Scenes of Political Documentaries 

Moderator : Ilshat Saetov (EHESS, CETOBaC)

Screening of Robert Mihály, The Best Corner in the World (2022), 25’, and screening and discussion with the director Sibil Çekmen, On the Trail of Missing Documentaries (in preparation in 2024), 14’.

18:00 – Closing cocktail

Abstrakt

Centrum tureckých, osmanských, balkánských a středoasijských studií (CETOBaC) pařížské École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) zkoumá historii a současnost turecky mluvícího obyvatelstva v současném Turecku a v regionech, které kdysi tvořily součást Osmanské říše a ve Střední Asii. Výzkum centra se netýká pouze samotných obyvatel, ale také jejich vztahů se sousedy v rámci sociálních, kulturních a politických otázek. V některých výzkumech rozšiřuje CETOBaC svoje pole výzkumu nejen na východ o Írán, Afghánistán a Čínu ale také směrem na západ o střední a východní Evropu. CETOBaC sdružuje historiky, sociology, antropology, geografy, lingvisty a politology v šesti výzkumných oblastech: dějiny Osmanské říše; současné Turecko; Balkán v současnosti; Střední Asie a Kavkaz; jazyky, kultura a společnost v tureckém regionu; islám a súfismus.
CETOBaC každoročně pořádá setkání s výzkumnou institucí, která sdílí podobné vědecké zájmy: díky tomu umožnuje vědcům diskutovat o výzkumu Balkánu, Turecka, Osmanské říše a Střední Asie v mnoha oblastech.

 

Workshop CEFRES-CETOBaC bude v roce 2024 strukturován do tří hlavních témat:

1. Postosmanské, posthabsburské a postsocialistické pojetí minulosti v současnosti
Společně prozkoumáme dědictví, které nám zanechala velká impéria, jež měla zásadní vliv na střední a východní Evropu v 19. a 20. století. Zvláštní pozornost budeme věnovat tomu, jak ovlivnila společenskou strukturu a také jak utvářela pojetí společenských věd. Budeme se zabývat otázkami: Jak přemýšlet o kategoriích vícenásobného „po-„? Jak konstruujeme vnímání těchto kategorií? První část se bude zabývat institucionalizací „kulturní oblasti“ ve Francii a ve střední a východní Evropě, v rámci formování znalostí. Tato sekce navazuje na úspěšnou spolupráci, kterou zahájila Lucie Drechselová během své stáže v CEFRESu v září 2023 a jejímž výsledkem byl doktorandský workshop s názvem Dynamika politické účasti: disciplinární poznání skrze prizma „teritoriálních studií.

2. Paměťová studia
Druhá část dne bude úzce souviset s první částí. Její součástí jsou zejména paměťová studia. Cílem je podnítit dialog o současném výzkumu věnovaném utváření, uchovávání, předávání, zpochybňování a zapomínání individuální a kolektivní paměti. Budeme se zabývat rovněž tím, jak je připomínána, interpretována a vykládána minulost, stejně tím, jak probíhá usmiřování a uzdravování ve společnostech poznamenaných konflikty. V této sekci se také budeme z několika úhlů pohledu zabývat opakujícím se tématem „nostalgie“, která se v mnoha kontextech objevuje v postsovětském a postosmanském prostoru a v menší míře i v bývalém Československu.
Budeme se zabývat rovněž tím, jak je připomínána, interpretována a vykládána minulost, stejně tím, jak probíhá usmiřování a uzdravování v poválečných společnostech poznamenaných konflikty.

3. Sociální vědy v ohrožení
Třetí část dne bude mít podobu kulatého stolu a zaměří se na problémy, jimž čelí sociální vědy ve Francii, ve východní Evropě a v Turecku. Budeme diskutovat o kombinaci důsledků snižování finančních prostředků a vládních rozhodnutí, které omezují akademickou svobodu, kontrolují témata výzkumu, nebo omezují šíření potenciálně politicky znepokojivých výsledků. Po této debatě bude následovat promítání dokumentárního filmu.

Praha a její mýty

Praha a její mýty

Datum: 5. dubna, 2024
Místo: CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1
Jazyky: angličtina a francouzština

Sponzorské instituce

 • CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales)
 • Institut Sociologických Studií, FSV, Univerzita Karlova
 • Ústav pro českou literaturu AV ČR

Vědecký a organizační výbor

 • Mateusz Chmurski
 • Michèle Baussant
 • Alessandro Testa

Účastníci

 • Jean Boutan, Eur’ORBEM, CNRS-Sorbonne Université
 • Tomáš Bubík,Univerzita Palackého Olomouc
 • Stanislav Holubec, AV ČR
 • Michèle Baussant, ISP CNRS-Paris Nanterre-ENS/CEFRES
 • Richard Müller, AV ČR
 • Marco Pasi, University of Amsterdam
 • Jiří Pelán, FF Charles University
 • Alessandro Testa, FSV Charles University

Program

10.00: Introduction

10.15-11.15: Magical Prague

Marco PASI (University of Amsterdam, Faculty of Humanities), Prague: The City of Magic and Occultism
Alessandro TESTA (Charles University, ISS FSV UK/CEFRES), Praga Magica: The Late Modern Evolutions of a Cultural Myth

11.15-11.30: break 

11.45-12.45: Religious Prague

Tomáš BUBíK (Palacký University Olomouc, KSAKA FF UPol), Religious’ Prague : Scenes from selected Public Spaces (a Cemetery, a Square, a Museum)
Michèle BAUSSANT (Institut des sciences sociales du politique, ISP CNRS-Paris Nanterre-ENS/CEFRES), Une Prague des absent.es ? Entre renaissance de l’héritage juif et recréation d’une vie cultu(r)elle

12.45-13.00: Discussion

13.00- 14.30: Lunch break

14.30-16.00: Modern Prague

Jean BOUTAN (Cultures d’Europe orientale, balkanique et médiane, Eur’ORBEM, CNRS-Sorbonne Université), Libuše reine de Cacanie: la postérité d’un mythe d’un autre temps après 1918
Richard MÜLLER (Czech Academy of Sciences, ÚČL AVČR), Kafka, Simmel, and Writing the Metropolitan Mind
Stanislav HOLUBEC (Czech Academy of Sciences, HIÚ AVČR), The Myth of Working Class Prague: Between Communist Sacralization and Postcommunist Forgetting

16.00-16.15: Final discussion 

Abstrakt

Workshop představí Prahu z různých úhlů pohledu v období novověku a pozdního novověku. Zaměří se zejména na literaturu, společenskou praxi, náboženské fenomény a procesy tvorby kulturního dědictví. Tyto motivy či tropy jsou definovány jako „mýty“, které vycházejí z forem kultury vysoké i populární. Odkazují na konkrétní výjevy komplexní a mnohotvárné minulosti Prahy a jejích dějin. Nyní znovu získávají na hodnotě jako symboly společné české identity a historie zejména náboženské a esoterické dědictví města a jeho multikulturní, tzv. „HinterNatcional“ charakter, abychom použili Urzidilův výraz. Některá místa jsou ctěna jako místa paměti („lieux de mémoire“) a jiná jsou zapomenuta nebo ignorována („lieux de l’oubli“) a jejich historický význam je částečně změněn.

Některé z těchto mýtů také vybízí k masové turistice, která oživují náboženská místa, například židovská města, ale i jiná místa známá z pověstí a legend. V některých případech jsou tato místa romantizována nebo až „disneyfikována“ a podlehnou konzumnímu způsobu jejich navštěvování. Takovýto přístup místa odděluje od paměti a reálného prostředí.

Workshop si klade za cíl přehodnotit tyto mytizované příběhy a místa a vybízí k jejich oživování v Praze. Tématy workshopu budou:

 •  Mýtus o „Praga magica“ neboli mýtus mystického města
 • Mýtus o „Traumreich“, neboli Praha jako říše snů (Kafka, Meyrink,  Ajvaz, Kubin, Crawford atd.)
 • Mýtus Prahy jakožto židovského města
 • Mýtus Prahy jako města konfrontace mezi katolicismem a jeho odpůrci
 • Mýtus Prahy jako multikulturního a kosmopolitního města
 • Mýtus Prahy jako literární tropy
 • Mýtus Prahy jako postkomunistického města masové turistiky

Budou zodpovězeny otázky: Jaké kulturní trendy vedly k znovunabytí důležitosti mystické a esoterické minulosti v zemi, která o sobě tvrdí, že je nejateističtější v Evropě? Proč je židovská minulost důležitá v místě, kde žije jen velmi málo Židů? Proč je odkaz kosmopolitismu, který byl po druhé světové válce částečně vymýcen stále důležitý? Na základě Ripellinovy proslulé knihy Praga Magica, která vyšla před padesáti lety, na vrcholu sovětské normalizace, se plánujeme vrátit k často ambivalentní společenské a kulturní dynamice a proměnám Prahy. Jak se tyto změny odrážejí v literatuře, umění, starých i nových formách religiozity a spirituality. Jak ovlivňují tvorbu národní identity a kulturního dědictví? Tyto aspekty a dynamiky hodláme zkoumat na pozadí komunistické minulosti a neoliberální současnosti Prahy.

 

Dávní králové – současná politika.

Jak středověcí králové ovlivňují současnou politiku?
Středověk a ideologický diskurz ve střední a východní Evropě

Workshop pořádaný a podporovaný CEFRESem ve spolupráci s Akademií věd ČR a Centrem pro dějiny a kulturu východní a střední Evropy v Lipsku (GWZO).

Organizují: Olga Kalashnikova (CEU / CEFRES), Jan Kremer (PedF UK / CEFRES Associate)

Datum: 20. března, 2024
Místo : CEFRES, Na Florenci 3, 110 00 Prague 1 and online. To register
Jazyk: angličtina
Kontakt: Olga Kalashnikova (kalashnikova_olga@phd.ceu.edu)  a Jan Kremer (kremer@flu.cas.cz)

Program

9:00 – 9:10 Úvodní slovo Mateusze Chmurskeho (CEFRES) a Václava Žůrka (GWZO Prague)

9:10 – 9:20 Přivítání organizátory (Jan Kremer, Olga Kalashnikova)

9:30 – 10:20 Úvodní přednáška Dina Khapaeva, Political Neomedievalism in Putin’s Russia and Beyond

10:20 – 10:30 Pauza

10:30 – 11:50 První blok

Cordelia Heß, Are Vikings Still a Thing? Popular and Far Right Use of the Nordic Middle Ages

Christoph Dartmann, Uses of the Middle Ages by the German ‘Alt Right’ in the 21st c.

Karin Reichenbach, Popular Paganism and Malicious Medievalism. Early Medieval Reenactment as Part of Radical Right-Wing Subculture in Central Europe

11:50 – 12:00 Pauza

12:00 – 13:20 Druhý blok 

Ferenc Kanyó, Pseudohistorical Theories about Medieval Hungary in the Services of the goverment

Tatyjana Szafonova, The Hungarian Big Kurultaj: Diplomatic Negotiations amid Medieval Reenactments

Gábor Klaniczay, Orbán Descendant of Attila? The Theory of Hun-Hungarian Kinship Reloaded

13:20 – 14:00 Pauza na oběd

14:00 – 15:00 Třetí blok

Martin Šorm, “New Neutral”? Political Medievalism in Contemporary Czechia

Matej Harvát, Great-Moravian Tradition as an Anti-Progressive Banal Medievalism in Slovak Contemporary Public Discourse

15:00 – 15:20 Pauza

15:20 – 16:40 Čtvrtý blok

Cristian-Nicolae Gaspar, In the Long Shadow of National Communism: Traditions of Officially-sponsored Political Medievalism in Romania

Gustavs Strenga, Is There no Contemporary Political Medievalism in the Baltics? Baltic Medieval Legacy between Oblivion, Consumerism and Geopolitics

Nikita Bogachev, Neo-medievalism, Fantasy Literature, and Chronopolitics in Modern Russia

16:40 – 17:00 Pauza

17:00 Zakončení

Abstrakt

Pokračování textu Dávní králové – současná politika.

Proměny nakladatelství v post-socialistickém prostoru

The Transformations of the Book Publishing in Post-Socialist Spaces (ex-USSR, post-Yugoslav space, Czech Republic and Slovakia)

Workshop organizuje Research Center Europe-Eurasia, National Institute for Oriental Languages and Civilizations (INALCO), Paris, ve spolupráci s CEFRESem.

Datum: Středa 7. února 2024, 10:00–17:00
Místo: INALCO – Maison de la Recherche – Salle de Sacy – 2e étage (2, rue de Lille – Paris 7e)

Jazyk: anglický

Oraganizuje
 • Anne Madelain (CREE, Inalco, Paris)
 • Daria Petushkova (CREE, Inalco / CESSP, EHESS)
Účastníci
 • Aglaé Achechova (BULAC, Paris),
 • Dmitrii Khriakov (EHESS, Paris),
 • Anne Madelain (CREE, Inalco, Paris),
 • Vanda Mikšić, Mirna Sindičić Sabljo, Željka Tonković (Université de Zadar, Croatie),
 • Bella Ostromooukhova (Eur’Orbem, Sorbonne Université, Paris),
 • Daria Petushkova (CREE, Inalco et CESSP, EHESS),
 • David Piovesan (Magellan, Université Jean Moulin Lyon 3),
 • Jiřina Šmejkalová (Institute of Information Studies and Librarianship, Université Charles, Prague)
 • Anna Štičková (Masaryk University, Brno, Rep. Tchèque)
Argument

“The end of the socialist regimes profoundly affected the publishing industry and book distribution in the post-socialist space, including Central and Southeast Europe. Among the most visible transformations that occurred, the end of state control, the appearance of private actors (publishers, distributors, booksellers) and the influx of translations of works by Western authors can be emphasized (as substantial). These transformations have also coincided with the digital revolution that has disrupted publishing and reading practices all over the world. The full-scale invasion of Ukraine in 2022 brought new pressure and reconfigurations.”

This workshop will bring together the authors of a multidisciplinary and comprehensive set of papers which will be published in the special issue of the open access peer-reviewed journal Connexe. Exploring Post-communist Spaces.

Contakt

anne.madelain@inalco.fr et daria.petushkova@inalco.fr

obraz: Knihkupectví Karolinum, Prague, 2019 © Anne Madelain

PRAVDA ČIRÁ I ZKALENÁ. PŘEDÁVÁNÍ VZPOMÍNEK NA VÁLKU

 Mezioborový Ph.D. workshop

Kdy: pátek 4. 11. a sobota 5. 11. 2022
Kde: knihovna CEFRES a Fakulta sociálních věd UK
Organizují
:
Astrid Greve Kristensenová (Sorbonna, přidružená pracovnice CEFRES)
Rose Smithová (Univerzita Karlova, Univerzita v Groningenu)
Emina Zoletićová (Varšavská univerzita, CEFRES)

Workshop organizuje 4EUPlus ve spolupráci s CEFRES.
Odkaz na call for papers můžete nalézt zde.

Pátek 4. 11. 2022
Místo konání: knihovna CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1

17:30 – 19:00 Diskuze u kulatého stolu o válce v Jugoslávii v devadesátých letech
  Moderuje: František Šístek, Ph.D. (FSV UK)

Jelena Đureinovićová (Vídeňská univerzita)
Vjeran Pavlakovic (Fakulta humanitních a společenských věd Univerzity v Rijece)
Naum Trajanovski (Ústav sociologie Varšavské univerzity)

 

Sobota 5. 11. 2022
Místo konání: Fakulta sociálních věd UK, místnost 212, budova Hollar, Smetanovo nábřeží 995/6, Praha 1

08:30 – 09:00 Otevření prostor, přivítání u kávy a zápis účastníků
09:00 – 09:15 Úvodní poznámky
09:15 – 10:15 Úvodní přednáška
  Elmira Muratovová, PhD (Aarhuský ústav vysokého učení): Krymské vzpomínky na politiku: nostalgie a přetváření minulosti v kýč
10:15 – 10:30 Přestávka na kávu
10:30 – 12:00 Panel 1: Jak si získat srdce obecenstva? Divadlo a poezie
  Moderuje: Emina Zoletićová (Varšavská univerzita, přidružená pracovnice CEFRES)
  Diskutuje: Türkay Salim Nefes, PhD (Oxfordská univerzita)
  Aida Čoprová (Sorbonna, Univerzita ve Florencii, Univerzita v Bonnu): Když už nelze dělat nic. Divadlo jako médium přenosu vzpomínek ve válečném Sarajevu (1992-1995)
  Alice Clabautová (Sorbonna, Univerzita Karlova): Jak za studené války chtěli dát Brechtovu divadlu na frak: mezi politickou nostalgií a kulturní propagandou
  Nenad Milosavljević (Sorbonna) prostřednictvím platformy Zoom: Jak se v poezii srbských, chorvatských, černohorských a bosenskosrbských básníků odrážela válečná devadesátá léta
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:10 Panel 2: Zkresleno hledáčkem kamery
  Moderuje: Astrid Greve Kristensenová (Sorbonna)

Diskutuje: Jana Jedličková, Ph.D. (Univerzita Palackého)

  Maria Plichtová (Amsterodamská univerzita): Od tragédie k nejhůře hodnocenému filmu IMDb: jak se katastrofa u Smolensku na plátně proměnila v kýč (film Smoleńsk, 2016)
  Domenico Scagliusi (Sorbonna): Cestování v čase a poetika znovuvytvoření: přetvoření druhé světové války v kýč v ruských postsovětských fantastikách
   
14:10 – 14:30 Přestávka na kávu
14:30 – 15:40 Panel 3: V sevření mocností: silní hráči, propaganda a smyšlené narativy
Moderuje: Rose Smithová (Univerzita Karlova, Univerzita v Groeningenu)
Diskutuje: Valeriya Korablyovová PhD (Univerzita Karlova)
  Anna Gresztová (Amsterodamská univerzita): Způsob provedení, fraškovitost a citlivost vůči postpravdě v kulturních reprezentacích války na Ukrajině
  Heqi Sun (Varšavská univerzita): Jak se důsledky války v Kosovu rozšířily: čínská ambasáda v Bělěhradě pod bombardováním USA v roce 1999
   
15:40 – 16:00 Závěrečné poznámky

 

Více informací můžete nalézt na truthanduntruthworkshop.wordpress.com.