Archiv štítku: Politický projev

Subalterna, která zpívá.

Subalterna, která zpívá.
Od zvukového odporu k hudební diplomacii na válečné Ukrajině

Projekt patří CU-CNRS Tandem Programu podporovanému Karlovou Univerzitou, CNRS a CEFRES

Hlávní řešitelky: Valeria Korablyova, Louisa Martin-Chevalier

Dr. Korablyové a Dr. Louisy Martin-Chevalierové se věnuje hudebnímu rozměru ukrajinského odporu jako prostředku k úniku ze subalterní pozice dvojí periferie ve slepé uličce mezi Evropskou unií a Ruskem. Překrývání hudební produkce a politického odporu bylo pro ukrajinskou veřejnou scénu vždy příznačné: od hudebního undergroundu v pozdních sovětských dobách až po ikonické písně kodifikující základní významy masových protestů. Tím, že lidé společně vytvářejí suverénní představy orientované na budoucnost a dávají je slyšet, se projevují jako suverénní občané a vytvářejí afektivní vazby mezi sebou i s ostatními lidmi za hranicemi států, kteří s jejich věcí sympatizují. Důležité je, že zároveň předznamenávají a přinášejí novou politickou realitu. Pokračování textu Subalterna, která zpívá.