Tým doktorandů 2016/2017

Magdalena Cabaj

Kontakt: magdalena.cabaj@cefres.cz

Je doktorandkou na ENS Ulm a na Varšavské univerzitě pod vedením Wincenty Cesluk-Grajewski a Domoniquea Lestela. Její disertační práce nazvaná Hemafroditní psaní stojí na rozhraní filozofie a literatury a váže se k výzkumné ose II.

Mátyás Erdélyi

Kontakt: matyas.erdelyi@cefres.cz

Je doktorand ve 4. ročníku na Central European University v Budapešti pod vedením Karla Halla a Susan Zimmermann. Jeho disertační práce stojící mezi historií a sociologií, nazvaná Utváření produktivistické střední třídy v Habsburské monarchii, je součástí výzkumné osy I.

Filip Herza

Kontakt: filip.herza@cefres.cz

Doktorand na Fakultě humanitních studií UK (Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia) pod vedením Lucie Storchové. Jeho disertační práce nazvaná Imaginace tělesné „jinakosti“ a pražské přehlídky „lidských kuriozit“ 1860-1939 se pohybuje na rozmezí kulturní antropologie a historie a pojí se k výzkumné ose č. II.

Lenka Kužvartová

Kontakt: kuzvartova@cefres.cz

Doktorandka z Filozofické fakulty UK (Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia) pod vedením Richarda Biegela. Její disertační práce s názvem Člověk, který zpívá, potřebuje bydlet. Experimenty v obytné architektuře 2. poloviny 20. století v Brazílii je na rozmezí historie a sociologie a váže se k výzkumné ose č. III.

Katalin Pataki

Kontakt: katalin.pataki@cefres.cz

Je doktorandkou na Central European University v Budapešti pod vedením Laszloa Kontlera. Její disetační práce v oboru historie s názvem Místo víry. Implementace klášterní politiky Josefa II. v Uherském království se řadí do osy III výzkumného záměru CEFRESu.

Přidružení doktorandi 2016/2017

Lara Bonneau

Kontakt: lara.bonneau@cefres.cz

Doktorandka na univerzitě Panthéon-Sorbonne Paris I pod vedením Danièle Cohn. Její disertační práce z oboru filozofie, nazvaná Forma a orientace v myšlení Abyho Warburga, je součástí osy I výzkumného záměru CEFRESu.

Ludovic Lepeltier-Kutasi

Kontakt: lepeltier-kutasi@cefres.cz

Doktorand na Univerzitě v Tours pod vedením Nory Semmoud a Oliviera Legrose. Jeho disertační práce v oboru geografie s názvem Obstojí rezidenční obnova před obytnými veřejnými domy? Urbánní politika a sociální dynamika v periferní části Budapešti je součástí osy č. III výzkumného záměru CEFRESu.

Pascal Schneider

Doktorand na univerzitě Paris-Sorbonne (Paris IV) pod vedením Johanna Chapoutota. Jeho dizertační práce z oboru soudobé dějiny s názvem Sociologie členů Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP na územích anexovaných Třetí říší (Alsasko, Moselle, Eupen-Malmédy, Sudety) v letech 1938-1944 se řadí do osy č. II výzkumného záměru CEFRESu.