Archiv rubriky: Tým CEFRESu

Alice Clabaut: výzkum a CV

The staging and reception of Samuel Beckett’s theatre in France, Germany and the Czech Republic after the fall of the Berlin Wall

Research Area 1 – Displacements, “Dépaysements” and Discrepancies: People, Knowledge and Practices

Contact : alice.clabaut.billier@gmail.com

My dissertation focuses on “the staging and reception of Samuel Beckett’s theatre in France, Germany and the Czech Republic after the fall of the Berlin Wall”. I am doing a joint thesis between Charles University and Sorbonne University (cotutelle contract).

My research aims to establish an aesthetic-political inventory of the staging and reception of Samuel Beckett’s plays in France, in Germany and in the Czech Republic since the playwright’s death. Beckett passed away in December 1989, one month after the fall of the Berlin Wall. The international comparison questions the consequences of the Cold War on the production and reception of Beckett’s plays. The three countries I am interested in faced the experience of the Iron Curtain very differently. Whilst Beckett’s work has always been highly praised in France, it was strictly censored in East Germany. While the Czechs used Waiting for Godot as a political argument during the revolution against the USSR, the French and West Germans regarded Beckett’s theatre as a revolutionary, yet philosophically and literarily, work.

Considering these differences, I discuss the extent to which aesthetic choices provide a critical prism through which various aspects of Beckett’s poetics can be emphasised. On the one hand, I point out how Beckett’s theatre highlights, in many ways, not only European traumas, left over from the Second World War and the Cold War, but also contemporary traumas. On the other hand, I observe the changing aesthetic choices in the productions, from the traditional performances inherited from Roger Blin to the most original ones, testifying to the inexhaustible importance of Beckett’s theatre.

CV

Formation

2017-2019: Master, Research speciality, Political Philosophy and Ethics, Sorbonne University Paris, with Honours
Thesis under the supervision of
Hélène L’Heuillet: Les hommes face aux féminismes. De l’engagement masculin au masculinisme.

2016-2018: Master, Research speciality,  French and Comparative Literature, Sorbonne University Paris, Charles University Prague (Erasmus), with High Honours
Thesis under the supervision of
Stéphane Desvignes: Réfléchir le temps, réfléchir au temps, avec Le roi se meurt d’Eugène Ionesco.

2012-2015: Preparatory class BL, Lycée Faidherbe Lille
Speciality: English, option: German

Teaching experience

2021-2022: Temporary lecturer for Bachelor’s students at Sorbonne Nouvelle University, Paris (English seminar for non-specialists – “Duos et couples dans le théâtre anglophone”)

2018-2019: French language assistant, Humboldt Gymnasium, Zwickau, Germany

Communications

 • “Beckett avant Beckett. Première réception des œuvres de Beckett en RDA.”, Doctoral seminar, PRITEPS Laboratory, Sorbonne University,  June 18, 2021
 • Krapp’s Last Tape :  Écouter et redécouvrir l’anglais dans toute son étrangeté”  –“Noise” Seminar, OVALE, Sorbonne University Paris, May 11, 2021
 • “To archive the present or the very first Beckett production in East-Germany” – Interdisciplinary Ph.D. Conference, Memory Studies, 4EU+ research program, University of Warsaw, April 14, 2021
 • “La littérature masculiniste aujourd’hui : faire parler plutôt que faire penser” – 6th Gender Masters Transdisciplinary Seminar, Sorbonne University Paris, March 14, 2018 

Articles

 • “Beckett & Brecht au Palace de la République. Dialogue politique, polyphonie esthétique”, Beckett aujourd’hui, Beckett Today (in process, publication 2022)
 • “To archive the present or the very first Beckett production in East-Germany” – European Pluralities Series, Memory Studies, 4EU+ research program, University of Warsaw (in process, publication 2022)

Events

 • September 6 – 10, 2021: 4EU+ Summer School “Borderlands of Memory: Nationalism, Religion and Violence in Europe” organised at Charles University by the 4EU+ Alliance “Plurality of Memories in Europe in a Global Perspective” Consortium (series of lectures, workshops, and seminars from various disciplines).

ANEMONA CONSTANTIN: VÝZKUM A CV

Rumunští konzervativní intelektuálové a úpadek demokracie ve střední a východní Evropě v nadnárodní perspektivě

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Anemona Constantin, vystudovaná politická socioložka, je držitelkou titulu Ph.D. v oboru politologie na Univerzitě Paris Nanterre (2019), kde také vedla semináře z politologie a dějiny sociálního myšlení pro magisterské a bakalářské studenty (2006-2011). Její práce zkoumají proměny rumunského intelektuálního pole po roce 1989, veřejné debaty kolem fašismu a komunismu, které se rozpoutaly ve východní Evropě během postsocialistického období. Dále se zabývají problematikou (pře)pisování národních dějin po pádu Berlínské zdi v Rumunsku, Bulharsku a Moldavské republice.

Projekt realizovaný v CEFRESu zkoumá z nadnárodní perspektivy příspěvky rumunských konzervativních intelektuálů k politickým debatám, které od roku 2007 zpochybňují „liberální konsensus“ nastolený ve střední a východní Evropě (CEE) po zániku státního socialismu. Projekt přináší čtyři zásadní inovace do odborné literatury zaměřené na populismus a demokratické zpátečnictví ve střední a východní Evropě: 1) Mapuje rozmanitost rumunských konzervativních intelektuálních sítí a diskurzů. Dále poskytuje prosopografii těchto aktérů v rámci jejich nadnárodních spoluprací; 2) Historizuje rozmanité (národní a nadnárodní) kořeny těchto diskurzů a zařazuje je do dlouhé historie studené války a meziválečného období; 3) Zkoumá přímý a nepřímý vliv konzervativních intelektuálů na ideologii a činnost národních politických stran; 4) Zařazuje rumunskou případovou studii do širších trendů střední a východní Evropy, tak aby zhodnotila potenciální zvláštnost konzervativních intelektuálů a idejí v rámci regionálního fenoménu. Aktuálnost tohoto projektu, jež se zapisuje do současného evropského a globálního politického kontextu, je stvrzena současnými diskurzy proti právům menšin, nadvládou právního státu a kulturní rozmanitostí celosvětového rozměru.

 

CV

Vzdělání

2019: Doktorské studium politologie, Univerzita Paris Nanterre, disertační práce: „Změna režimu a vznik nové oficiální historie v Rumunsku. Spory o fašistickou a komunistickou minulost po roce 1989.“

2006: Postgraduální diplom (DEA) v komparativní politické sociologii, Univerzita Paris Nanterre, práce na téma: „Sociální podmínky vzestupu fašismu u rumunských intelektuálů během 30. let 20. století“

2005: Magisterský titul z politologie, Univerzita Paris Nanterre

Stipendia a účast na projektech kolektivního výzkumu

Prosinec 2020 – listopad 2021: Stipendium na Výzkumném ústavu Univerzity v Bukurešti, v oboru Sociální vědy, výzkumný projekt: „Internacionalizace rumunského antikomunismu. Nadnárodní biografie a oběh znalostí.“

Květen 2018 – duben 2020: Členka týmu na Univerzitě v Bukurešti na katedře Politologie, Centrum pro výzkum politiky rovných příležitostí, výzkumné projekty: „Přechodná spravedlnost a paměť v Rumunsku z globální perspektivy (link: https://transnationalmemory.wordpress.com/our -projekt/), „Výuka dějin komunismu v Bulharsku, Rumunsku a Moldavské republice“

2016 – 2018: Členka týmu na Universitě Paris Nanterre na katedře Práva a Politologie, výzkumné projekty: francouzsko-britský výzkumný projekt LABEX „Les passés dans le présent“ (Francie), Rada pro výzkum umění a humanitních věd „Care for the Future“ (UK), „Kriminalizace diktátorské minulosti v Evropě a Latinské Americe z globální perspektivy“(link: https://criminalizationofdictatorialpasts.wordpress.com/about/), „Sighetův památník obětem komunismu a recepce Černé knihy komunismu v Rumunsku“

Publikace

Recenzované články:

 

Kapitoly z knih

 • “L’influence des facteurs transnationaux sur l’enseignement de l’histoire du communisme en Roumanie“ in Marie Vergnon, Renaud d’Enfert, Frédéric Molle (eds.), Circulations en éducation. Passages, transferts, trajectoires, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2021. (nadcházející)
 • “Sortir du communisme : les dé-conversions politiques d’un ‘fils du peuple roumain’“ in Jean-Philippe Heurtin, Patrick Michel, (eds.), La conversion et ses convertis, Paris, Centre Maurice Halbwachs, Politika.io, 2021.
 • “Roumanie : des minériades à l’intégration européenne“ in Dominique Andolfatto and Sylvie Contrepois, Syndicats et dialogue social : les modèles occidentaux à l’épreuve, Bruxelles, Peter Lang, 2016.
 • “L’échec d’une « seconde Révolution » Place de l’Université (1990)“ in Jérôme Heurtaux, Cédric Pellen (eds.), 1989 à l’est de l’Europe. Une mémoire controversée, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2009.

 

Encyklopedie a učebnicová hesla

 • “L’écriture de récits communs : les commissions d’historiens”, “L’Institut d’Investigation des Crimes du Communisme en Roumanie”, “La Commission Tismăneanu en Roumanie (2006)“ in Sophie Baby, Laure Neumayer, Fréderic Zalewski (eds.), Condamner le passé ? Mémoires des passés autoritaires en Europe et en Amérique latine (ebook), Nanterre, Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2019.

 

Stáže v CEFRESu pro studenty FF UK

Na stáže do CEFRESu přijímáme nejen frankofonní, ale i anglofonní studenty. Na stáž se mohou studenti FF UK přihlašovat v průběhu celého univerzitního roku.

CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) díky spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy nově poskytuje odbornou praxi/stáž studentům magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáže můžou trvat od 1 do 3 měsíců a studenti za ně získají ECTS kredity v rámci svého studijního programu (1 měsíc – 4 ECTS, 2 měsíce – 8 ECTS, 3 měsíce – 12 ECTS). Pokračování textu Stáže v CEFRESu pro studenty FF UK

Jaroslav Stanovský: výzkum & CV

„Moravské osvícenství“ a francouzská kultura (1750-1820): kontinuita či diskontinuita?

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Projekt zkoumá různorodé aspekty francouzské kultury zejména na Moravě od přelomu baroka a Osvícenství až po romantismus. Základními otázkami výzkumu budou, jestli existují nějaké obecné trendy, co se týče francouzské kultury u nás v průběhu Osvícenství a dále, jak se vliv a rozšíření francouzštiny a francouzské literatury proměňuje v čase, v závislosti na vývoji politickém i kulturním. Pozornost bude věnována jednak recepci francouzské kultury (skrze dovážené knihy), ale i frankofonní produkci, především knižní (ať už publikované či ne) i soukromé (dopisy). Výzkum si rovněž bude mapovat sítí kontaktů s francouzským prostředím, které jsou relativně nečetné, ale ne bezvýznamné a bude tedy zkoumat používání francouzštiny jakožto komunikačního prostředku soudobých elit. Zásadním tématem projektu bude knižní kultura, a proto se výzkumy budou věnovat šlechtickým knihovnám z 18. století, jejich složení a jejich francouzským fondům. V souvislosti s vývojem vztahů mezi Moravou a Francií se budeme zajímat rovněž o revoluční a protirevoluční literaturu a její distribuci.

Výzkum tohoto tématu probíhá v rámci Oddělení starých tisků a rukopisů Moravské zemské knihovny ve spolupráci s dalšími institucemi, zejména s CEFRESem.

CV

Praxe

 2020 – odborný vědecký pracovník, Moravská zemská knihovna, Brno, Odbor starých tisků a rukopisů

2016–2021 – Vyučující, FF MU Brno (kurzy Francouzština pro začátečníky, Historické vyprávění v 19. století, Balzac a Lidská komedie)

Vzdělání

2021 – FF MU Brno/Université Paris-Est, Románské literatury (program cotutelle, disertační práce na téma Estetická funkce a obraz historie – války ve Vendée a v Bretani v literatuře 19. století)

2017 – FF MU Brno, Učitelství francouzského jazyka a dějepisu pro střední školy (udělen titul Mgr.)

2016 – FF MU Brno/Université Paris-Est, Francouzský jazyk a literatura a Historie (program co-tutelle, udělen titul Mgr. a Master 2)

2013 – FF MU Brno, Francouzský jazyk a literatura a Historie (Udělen titul Bc.)

Bibliografie
 • „Un roman historique minoritaire. La Bataille de Kerguidu de Lan Inisan“, in: Carmen González Menéndez, Daniel Santana Jügler and Daniel Hofferer (eds.): Literature in a globalized context. 11th International Colloquium in Romance and Comparative Literature (Universities of Brno, Halle and Szeged). Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Promotionsstudiengang an der Internationalen Graduiertenakademie, 2020, s. 75-86.
 • „La guerre de Vendée comme un « mémoricide » ? Point de vue littéraire sur un différend historique.“ Svět literatury : časopis pro novodobé literatury. Univerzita Karlova, 2020, XXX, č. 62, s. 80-91.
 • Temný stín brněnského vězení. Obraz Špilberku ve francouzské literatuře 19. století.“ Sborník muzea Brněnska, 2019, s. 22-39.
 • Chouan dans la littérature du XIXe siècle comme une figure de l’ancien monde.“ In: Homme nouveau, homme ancien : autour des figures émergentes et disparaissantes de l’humain. Szeged: Jate Press, 2019.
 • Roman au XIXe siècle et (re)construction de l’Histoire : Les Bleus et les Blancs d’Etienne Arago. Acta Romanica Quinqueecclesiensis, Pécs, 2019, VI, s. 213-239.
 • “Plus quam civilia bella” (Victor Hugo): Animalité et cruauté dans le roman de l’Ouest. Ostium: časopis pre humanitné vedy, Bratislava: Ostium, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 110-125. ISSN 1339-942X.
 • Tableau de la France de Jules Michelet: espace géographique, historique ou poétique? Echo des études romanes, Gallica o.s., 2018, XIV, 1-2, s. 59-69. ISSN 1801-0865.
Účast na seminářích a konferencích (výběr)
 •  9.–11. října 2017: Konference „Vers un dépassement de la dialectique de l’histoire et de la fiction“, université Lille 3, přednesen příspěvek na téma „L’histoire manque aux Chouans (Jules Barbey d’Aurevilly): l’enjeu historique des Romans de l’Ouest
 • 9.–11. května 2018: XXVIIe Colloque AFUE „La recherche en études françaises : un éventail des possibilités“, Universidad de Sevilla, přednesen příspěvek na téma „Fiction et histoire à l’époque romantique : le roman de la Vendée au XIXe siècle“
 • 11. března 2019: Výzkumný seminář laboratoře „Lettres – idées – sociétés », Université Paris-Est, přednesen příspěvek na téma « Le Roman de l’Ouest sous la Restauration : entre la littérature, l’histoire et la philosophie contre-révolutionnaire »
 • 23. března 2019 – Doktorandská konference “Roman francophone et Histoire. Renouvellement des formes d’écriture littéraire de l’événement historique”, EA 1337 (Strasbourg) et EA 3945 (Metz), přednesen příspěvek na téma : « Œuvre littéraire comme une structure dynamique. Pour une analyse fonctionnelle de la fiction historique. »
 • 19. dubna 2019 – Vystoupení na výzkumném semináři o literatuře 19. století : Séminaire de recherche sur la littérature française du XIXe siècle, conférence « Elemir Bourges », univerzita Paris-Sorbonne, přednesen příspěvek na téma “Sous la hache, un roman vendéen exemplaire ?”
 • 11.–12. června 2019 – Konference « Mémoire des guerres civiles », Cholet, Francie (organizováno univerzitami v Nantes a v Angers), přednesen příspěvek „Le roman de l’Ouest républicain au XIXe siècle : une contre-mémoire de la Guerre de Vendée ?“
Ocenění vědeckou komunitou
 • Listopad 2016 – Cena děkana FF MU za diplomovou práci (1. místo), za práci „Jules Michelet : narration historique ou narration littéraire?“
 • Březen 2019 – Prix Gallica za diplomovou práci z oblasti francouzské filologie a překladatelství (1. místo), za práci „Dimension médiévale des recueils ésopiques: les Fables de Marie de France“
 • Červen 2021 – Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci

Ronan Hervouet: výzkum a CV

A Socio-Historical Reflection on Everyday Life and Everyday Politics in Post-War Communist Europe (1945–1991)
//
Investigation of the various modalities of politicization in contemporary Belarus, in a context of protest and mass repression

Research area 2 – Norms and Transgression

Kontakt: ronan.hervouet(@)cefres.cz

Ronan Hervouet is a Professor of sociology at the University of Bordeaux and a member of the Centre Émile Durkheim (UMR 5116), of which he was Deputy Director from 2016 to 2019. Holding an “Agrégation” in economics and social sciences (1998), and a PhD in sociology from the University of Bordeaux (2004), he defended his HDR (higher doctorate with accreditation to supervise research) in social sciences at ENS-Paris Saclay in 2018. In Belarus, he taught at the Franco-Belarusian Faculty of Political Science and Administrative Studies of the European Humanities University in Minsk (1999-2001), and was co-director of the Franco-Belarusian Centre for Political Science and European Studies (from 2009 to 2012). In Bordeaux, he was a lecturer at the Faculty of Sociology at the University of Bordeaux from 2005 to 2020. He also carried out teaching assignments at the French University College in St Petersburg (2018) and Moscow (2019).

His research focuses on the everyday life of authoritarian regimes. Adopting an ethnographic approach, he has published two surveys on contemporary Belarus: Datcha blues. Existences ordinaires et dictature en Biélorussie (Belin, 2009), and Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie (Le Bord de l’eau, 2020) – translated into English as A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus (Berghahn Books, 2021).

At CEFRES, his research will focus on two aspects: a socio-historical reflection on everyday life and everyday politics in post-war communist Europe (1945-1991), and an investigation of the various modalities of politicization in contemporary Belarus, in a context of protest and mass repression.

His project is consistent with the scientific context of CEFRES, and in particular with two of the three priority focuses of the laboratory. It is linked to the questions raised within Focus 2 entitled “Norms and transgressions”. On the one hand, his work on everyday politics in communist Europe, on the displacement and modes of distancing and disengagement from the normative and normalizing ambitions of the state, resonates with the reflections carried out in this focus. On the other hand, the discussions of the reasons for the protests in Belarus call into question the performative ambition of the norms promoted by Lukashenko’s regime. The project is also linked to CEFRES Focus 3: “Objects, traces, maps: spaces of everyday life”. Everyday politics in communist Europe reveal forms of oblique attention to the political discourses disseminated on a large scale throughout the territory. These forms of political avoidance are sometimes expressed in what might be called third places, where the expression of a “quant-à-soi” (“apartness”) is more easily found: kitchens in Soviet flats, places for discreet, sometimes transgressive and oppositional discussions; gardens, vegetable gardens and dachas, which are seen by city dwellers as appropriate places for the expression of subjectivities and a sense of dignity; forests, rivers and mountains where people camp, sing, study, interact and debate, far from urban centers where people are more regularly and routinely exposed to the normalizing and disciplinary gaze of power, etc. These are examples of a specific geography of such forms of political avoidance, which could be discussed in this focus. The spatial dimension of the protests in Belarus (symbolic reversals of spaces that have become political: building courtyards, balconies; politicization of urban spaces: major roads, public squares), could also be informed by the discussions carried out within this focus

Monographs
 • A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus, Oxford et New York, Berghahn Books (« Anthropology of Europe ») 2021 .
 • Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie, Lormont, Le Bord de l’eau (« Documents ») 2020.
 • Charles-Henry Cuin, François Gresle et Ronan Hervouet, Histoire de la sociologie. De 1789 à nos jours, Paris, La Découverte (« Grands Repères / Manuels »), quatrième édition entièrement refondue et mise à jour, 2017.
 • Datcha blues. Existences ordinaires et dictature en Biélorussie, Paris, Belin (« Europes centrales »), 2009. [1ère édition : 2007, Montreuil, Aux lieux d’être (« Mondes contemporains »)].
Edited Monographs
 • Charles-Henry Cuin et Ronan Hervouet (dir), Durkheim aujourd’hui, Paris, PUF (« Le lien social »), 2018.
 • Elisabeth Gessat-Anstett, Caroline Dufy et Ronan Hervouet (dir.), Quelles hiérarchies sociales en Europe ?, Paris, Pétra (« Europes : terrains et sociétés »), 2009.
Edited Special Issues of Scientific Journals
 • Revue d’études comparatives Est-Ouest, « Mondes ruraux et marchés dans l’Europe post-communiste » (dossier – numéro double – coordonné par Caroline Dufy et Ronan Hervouet), vol. 48, n° 1-2, 2017.
 • Agora. Débats / jeunesses, « Jeunes générations en Europe : regards croisés Est-Ouest » (dossier coordonné par Pierre-Marie Chauvin, Caroline Dufy, Elisabeth Gessat-Anstett et Ronan Hervouet), n° 45, 2007.
Peer-reviewed articles
 • « The Moral Economy of the Kolkhoz Worker, Or Why the Protest Movement in Belarus Does Not Seem to Concern the Collectivized Countryside», Slavic Review, vol. 80, n° 1, 2021, pp. 61-68.
 • « A Political Ethnography of Rural Communities under an Authoritarian Regime. The Case of Belarus », Bulletin de méthodologie sociologique / Bulletin of Sociological Methodology, vol. 141, 2019, pp. 85-112.
 • « Socialisme de marché et gouvernement des campagnes en Biélorussie », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 48, n°1-2, 2017, pp. 85-110 (avec Alexandre Kurilo et Ioulia Shukan).
 • « Des épouses dominées ? Mariages transnationaux, inégalités dans le couple et parcours de vie en France de femmes russes, biélorusses et ukrainiennes », Recherches familiales, n° 14, 2017, pp. 95-106 (avec Claire Schiff).
 • « The Heritage of Soviet Paternalism in the Belarusian Countryside : The Moralization and Folklorization of the Social World », Mir Rossii [The Universe of Russia. Journal for Sociology and Ethnology – Moscou], vol. 25, n° 4, 2016, pp. 30-51 (avec Alexandre Kurilo).
 • « Usages du passé et ordre social en Biélorussie. L’histoire d’un prêtre charismatique aux prises avec son passé criminel », Ethnologie française, vol. 44, n° 3, 2014, pp. 409-420.
 • « Le ‘socialisme de marché’ dans la Biélorussie de Loukachenko : égalitarisme, néopatrimonialisme et dépendance extérieure », Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 20, n° 3, 2013, pp. 97-113.
 • « Travailler ‘bénévolement’ pour la collectivité : les subbotniki en Biélorussie postsoviétique », Genèses. Sciences sociales et histoire, n° 78, 2010, pp. 87-104 (avec Alexandre Kurilo).
 • « Datchas et mémoires familiales en Biélorussie », Ethnologie française, vol. 37, n° 3, 2007, pp. 533-540.
 • « L’économie du potager en Biélorussie et en Russie », Études rurales, n° 177, 2006, pp. 25-42.
Articles

Chapters in collective monographs

 • « La postérité de l’œuvre de Durkheim (1858-1917) cent ans après», in Cuin Charles-Henry et Hervouet Ronan (dir.), Durkheim aujourd’hui, Paris, PUF (« Le lien social »), 2018, pp. 1-20 (avec Charles-Henry Cuin).
 • « The Metamorphoses of the Dacha : Some Processual Thinking », in Dépelteau François et Savoia Landini Tatiana (dir.), Norbert Elias and Empirical Research, New York, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 179-196 (avec François Dépelteau).
 • « Les datchas en Biélorussie et en Russie dans les années 1970 et 1980: accès, formes et usages différenciés », in Nadège Ragaru et Antonela Capelle-Pogacean (dir.), Vie quotidienne et pouvoir sous le communisme. Consommer à l’Est, Paris, Karthala (« Relations internationales »), 2010, pp. 427-456.
 • « Biélorussie. Mémoires et ruptures de vie de citoyens soviétiques », in Jérôme Heurtaux et Cédric Pellen (dir.), 1989 à l’Est de l’Europe. Une mémoire controversée, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube (« Monde en cours »), 2009, pp. 203-227.
 • « ‘Être à la datcha’. Éléments d’analyse issus d’une recherche exploratoire », in François Dépelteau et Aurélie Lacassagne (dir.), Le Bélarus : l’état de l’exception, Québec, Presses de l’Université Laval, 2003, pp. 257-317.

Book reviews

 • Gouverner la vie privée. L’encadrement inégalitaire des séparations conjugales en France et au Québec d’Émilie Biland (ENS Éditions, 2019), Revue française de sociologie, volume 61, n° 3, 2020, pp. 483-486.
 • Sociology in Russia. A Brief History de Larissa Titarenko et Elena Zdravomyslova (Palgrave Macmillan, 2017), Revue française de science politique, volume 69, n° 1, 2019, pp. 184-186.
 • Une paradoxale oppression. Le pouvoir et les associations en Russie de Françoise Daucé (CNRS éditions, 2013), Le Mouvement Social, n° 260, 2017, pp. 157-160.
 • On a mangé nos moutons. Le Kirghizstan, du berger au biznesman de Boris Pétric (Belin / Editions de la MSH, 2013), Revue française de science politique, volume 63, n° 6, pp. 1228-1229.
 • « La Biélorussie, dernière dictature d’Europe » [lecture critique de : Brian BENETT, The Last Dictatorship in Europe. Belarus under Lukashenko, Londres, Hurst & Company, 2011 ; Valéri KARBALEVITCH, Le satrape de Biélorussie. Alexandre Loukachenko, dernier tyran d’Europe, Paris, François Bourin Editeur (« Les moutons noirs »), 2012 ; Andrew WILSON, Belarus. The Last European Dictatorship, New Haven et Londres, Yale University Press, 2011], Revue française de science politique, volume 63, n° 3-4, 2013, pp. 684-687.
 • Crisis and the Everyday in Postsocialist Moscow d’Olga Shevchenko (Indiana University Press, 2009), Europe-Asia Studies, volume 65, n° 4, 2013, pp. 774-776.
 • Dacha Idylls: Living Organically in Russia’s Countryside de Melissa L. Caldwell (University of California Press, 2011), Cahiers du Monde russe, volume 51, n°4, octobre-décembre 2010, p. 740-743.
 • Le troc dans le marché. Pour une sociologie des échanges dans la Russie post-soviétique de Caroline Dufy (L’Harmattan 2008), Genèses. Sciences sociales et histoire, septembre 2009, n° 76, pp. 164-167.
 • L’étreinte soviétique de Nicolas Hayoz (Droz, 1997), Revue Française de Sociologie, janvier-mars, volume 41, n° 1, 2000, pp. 181-183.

 

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2020-2021

Michèle Baussant 

Kontakt: michele.baussant(@)cnrs.fr

je výzkumná pracovnice v CNRS, ICM Fellow a od února 2020 přidruženou výzkumnicí CEFRESu v rámci programu TANDEM, jehož je zakladatelem. Její projekt s názvem “Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny” spadá pod výzkumnou osu I.

Mátyás Erdélyi

Kontakt: matyas.erdelyi(@)cefres.cz

působí od  ledna 2020 jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Jeho výzkum nazvaný Pojišťovnictví, bankovnictví a kapitalistická modernita v pozdní Habsburské monarchii spadá pod výzkumnou osu I.

Maria Kokkinou

Kontakt: maria.kokkinou(@)cefres.cz

působí od ledna 2020 jako postdoktorandka v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Její výzkum probíhá v rámci programu TANDEM (projekt Evropa nesnášenlivosti a trosek: Konfederace poražených?) a spadá pod výzkumnou osu I.

Johana Wyss 

Kontakt: johana.wyss(@)gmail.com

od února 2020 je výzkumnou pracovnicí na poloviční úvazek v CEFRESu v rámci programu TANDEM. Její projekt s názvem “Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny” spadá pod výzkumou osu I.

Přidružení výzkumní pracovníci

Daniel Baric

Kontakt: daniel_baric(@)yahoo.com

působí na Katedře slovanských studií na Sorbonne Univerzitě a od ledna 2019 je přidruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho výzkum zabývající se kulturními transfery a interkulturalitou ve střední Evropě, zvláště v Habsburské monarchii, spadá do výzkumných os I a III.

Ludĕk Brož

Kontakt: broz(@)eu.cas.cz

od února 2018 je výzkumným pracovníkem na poloviční úvazek v CEFRESu v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci), jehož je zakladatelem. Jeho výzkum spadá pod výzkumou osu II. Od ledna 2020 působí v CEFRESu jako přidružený výzkumný pracovník.

Paul G. Keil

Kontakt: paul.keil(@)cefres.cz

je od ledna 2019 postdoktorandem CEFRESu a člen výzkumného programu TANDEM Zdivočelí divočáci. Jeho výzkum se zaměřuje na vztahy lidí a divokých prasat v Austrálii. Od ledna 2020 působí v CEFRESu jako přidružený výzkumný pracovník.

Chiara Mengozzi

Kontakt: chiara.mengozzi(@)cefres.cz

je od 1. ledna 2018 výzkumnou pracovnicí přidruženou k CEFRESu. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách spadá pod výzkumnou osu II.

Alexandre Met-Domestici

Kontakt: a_met_domestici(@)hotmail.com

je od září 2019 výzkumný pracovník přidružený k CEFRESu. Jeho výzkum s názvem Boj proti praní špinavých peněz v EU a obrana finančních zájmů EU – snaha o definici jednotného přístupu spadá pod výzkumnou osu II.

Vincent Montenero

Kontakt: vincent.montenero(@)cefres.cz

je od září 2019 výzkumný pracovník přidružený k CEFRES. Jeho výzkumný projekt s názvem Interpersonální vztahy a vztahy mezi organizacemi v rámci obchodních a průmyslových organizacích spadá pod výzkumnou osu I.

Fedora Parkmann

Kontakt: fedoraparkmann(@)aol.com

je od ledna 2019 postdoktorandkou Ústavu dějin umění AV ČR a přidruženou výzkumnicí CEFRESu. Její výzkumný projekt s názvem A Transnational Perspective on Czech Social Photography. A Case Study of Czech International Exhibitions 1933-1934 between Germany, France and the USSR spadá pod výzkumnou osu I.

Františka Schormová

kontakt: frantiska.zezulakova.schormova@cefres.cz

is from 2021 an associated researcher at CEFRES, and currently working on the publication of her PhD thesis defended in December 2020, which title is for now  Prague, Red and Black: Early Cold War Journeys, Networks, and Poems. Her researches contribute to CEFRES research area 1.

Clément Steuer

Contact: steuer(@)iir.cz

is  from May 2021 associate researcher at CEFRES. His research deals whith political parties systems in the Midle East and in North Africa. He contributes to CEFRES’s research area 1

Bernhard Struck

Kontakt: bernhard.struck(@)cefres.cz

je přídruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu a reader/associate professor moderních evropských dějin na Univerzitě St Andrews. Ve svém výzkumu se zaměřuje na německou, francouzskou a polskou historii, historii cestování, pohraniční oblasti, kartografii a prostor. Jeho výzkum “Esperanto a internacionalismus, 1880-1920” spadá do výkumné osy III.

Virginie Vaté

Kontakt: virginie.VATE(@)cnrs.fr

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od února 2018 v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci). Její výzkum spadá pod výzkumnou osu II.

Naïs Virenque

Kontakt: nais.virenque(@)gmail.com

je od ledna 2020 přidruženou výzkumnou pracovnicí CEFRESu. Její výzkumný projekt s názvem Schematické myšlení ve středověku a v raném novověku spadá pod výzkumnou osu I.

Benedetta Zaccarello

Kontakt: benedetta.zaccarello(@)cefres.cz

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od ledna 2017. Zabývá se tématem Hybridizace paradigmat a cirkulace tradic v rámci psaní současné filosofie, které studuje prostřednictvím archivního výzkumu manuskriptů filosofa Jana Patočky a Aurobinda Ghose. Její projekt spadá pod výzkumnou osu I.