Archiv rubriky: Tým CEFRESu

Natalia Marakhovska: Výzkum & CV

Přijetí diverzity, rovnosti a inkluze (EDI) za své s pomocí umění v kulturně responzivním vzdělávání

Výzkumná osa  II: Normy a transgrese

Doktorka Natalia Marakhovska  působí na Oddělení románské a germánské filologie na Státní univerzitě v Mariupolu (univerzita je v současnosti přesunuta do Kyjeva). Zároveň je členkou projektu Erasmus+ BELONG (Lepší vzdělání skrz dlouhodobé investování do inkluzivity a kvality života studentů a vyučujících) na kterém pracuje v Centru rozvoje pedagogických kompetencí na Masarykově univerzitě v Brně.

Pokračování textu Natalia Marakhovska: Výzkum & CV

Petra Hudek – Výzkum a CV

Vizuálne reprezentácie, pamätníky a komemorácie druhej svetovej vojny v strednej Európe

Osa III – Veci, stopy, mapovanie: Priestor vo svojom každodennom živote

Kontakt: petra.hudek[@]savba.sk

Petra Hudek je historička na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, v oddelení najnovších dejín. V rokoch 2022 – 2023 realizovala výskumný projekt “Ikonoklazmus v československom verejnom priestore po roku 1989. Dedičstvo socializmu v historickej perspektíve” ako postdoktorandka na Ústave soudobých dějin Akadémie vied ČR. V súčasnosti pripravuje monografiu o pamätníkoch sovietskej armády v československom verejnom priestore po roku 1989. Jej výskum sa zameriava na politiku pamäti, múzeá a procesy muzealizácie vo verejnom priestore, ako aj na inštrumentalizáciu dejín.

Gábor Egry – Výzkum & CV

Contact : egrygabor@phistory.hu

An invisible empire? Austro-Hungarian economic space in Central and Southeastern Europe 1890-1930: actors, structures, embeddedness, factors of resilience

Historian, Phd, DSc, chief director. He has published four books and two edited volumes, most recently Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944 [Ethnicity, identity, politics. Hungarian minoirties between nationalism and regionalism in Romania and Czechoslovakia 1918-1944] (Napvilág, Budapest, 2015), and numerous articles in specialist journals (incl. SlavicReview and EastCentral Europe), volumes and media outlets on topics of history and politics of identity. He was visiting lecturer at the University of Miskolc, at Stradins University, Riga and at ELTE Budapest, „Europa” Fellow of the New Europe College – Institue for Advanced Studies, Bucharest, visiting fellow at the Imre Kertész Kolleg, Jena and at IOS Regnesburg, Fulbright visiting reserach scholar at Stanford University, Center for Russian, East European and Eurasian Studies.

His primary research topic is history of minorities and nationalism in East-Central Europe from the 19th century, with a focus on interwar Transylvania and its regionalist political currents. In 2017 he received an ERC Consolidator grant for the project NEPOSTRANS – Negotiating post-imperial transitions: from remobilization to nation-state consolidation. A comparative study of local and regional transitions in post-Habsburg East and Central Europe.

 List of publications

Interview with Gábor Egry, a young historian at the Institute for Political History (Politikatörténeti Intézet) in Budapest, Hungary. Interview conducted in Ithaca, NY on October 26, 2008.

 Studies, essays

See also on: MTMT  & academia.edu 

Anabela Zigova : výzkum a CV

Neviditeľné násilie v disente ženského rodu

Výzkumná osa 2 – Normy a transgrese

Výzkumná osa 3 – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: Anabela.Zigova@etu.univ-paris1.fr

Môj výskum a doktorandská práca sa obracia k odkazu československej disidencie ako pozoruhodnej praxi nenásilia a v konfrontácii s “vymazávaním” a “zneviditeľňovaním” žien v 19. a 20. storočí sa venujem kontinuite jemných foriem násilia na ženách v 21. storočí. Ich spoločnou črtou je anatómia takmer neviditeľných foriem násilia, ktoré predchádzajú jasným, otvoreným aktom agresie a vymazávaniu osôb.

Cieľom tejto práce je poukázať a zdokumentovať rôzne neviditeľné procesy, ktoré sa odohrávajú ešte pred očividným aktom vojny; exponovať každodenné, sotva viditeľné praktiky, ktoré predchádzajú ničeniu ľudskej dôstojnosti a integrity a ktoré často vedú k fyzickému napadnutiu, smrti, znásilneniu alebo mučeniu žien, (no nielen ich) a taktiež javom, ktoré slúžia na vymazávanie ženskej identity.

Pokračování textu Anabela Zigova : výzkum a CV

Krzysztof Tarkowski – Výzkum a CV

Ontologie peněz a antropocén

Výzkumná osa II: Normy a transgrese

kontact: krzysztof.tarkowski[@]gmail.com

Krzystof Tarkowski (*1989) je držitelem titulu Ph.D. v oboru filosofie z Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni. Jeho doktorské studium se zabývalo tím, jaké panuje napětí mezi mainstreamovou filosofií vědy a způsobem, jakým sociální vědy přistupují k vědě a technologii. Při svém studiu se zabýval filosofii a historii, jeho výzkum se věnoval vědeckýcm a technologickým studiím a historické epistemologii.
Pokračování textu Krzysztof Tarkowski – Výzkum a CV

Bohdan Shumylovych – Výzkum & CV

Late (post)Soviet Ukrainian art:
Urban creative groups and their involvement with the place/space of the 1980s–1990s

Research Area 3. Everyday experience of spaces

Contact: b.shumylovych@lvivcenter.org.ua

Bohdan Shumylovych obtained a master’s degree in modern history from the Central European University (Budapest, Hungary, 2004-2005) and a diploma in art history from the L’viv Academy of Arts (Ukraine, 1993-1999). In 2020, he received a Ph.D. from the European University Institute in Florence. He was a fellow of several grant programs and worked with the archive of the Faculty of Visual Arts at George Washington University, Washington (USA), and the archive of Open Society Institute (www.osaarchivum.org) in Budapest. Pokračování textu Bohdan Shumylovych – Výzkum & CV