Archiv rubriky: Výzva k podávání přihlášek

Výzva – Program TANDEM AV ČR / CNRS, 2022–2024

Akademie věd České republiky (AV ČR) a CEFRES/CNRS vyhlašuje třetí výzvu do programu TANDEM. Program je založený na Platformě CEFRES a usiluje o excelenci ve výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd.

 Cílem programu TANDEM je zapojení dvou badatelů, jednoho z AV ČR, druhého z CNRS, v rámci společného výzkumného projektu, který vyústí v předložení projektu ERC (jedná se zvláště o synergy, ale i o starting, consolidator, advanced,…). Jsou vítány všechny společenskovědní a humanitní disciplíny

Pokračování textu Výzva – Program TANDEM AV ČR / CNRS, 2022–2024

Výzva – Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia 2021

Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 31. března 2021 (17:00)
Období: 1. září 2021 – 31. srpna 2022

V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu. Finanční příspěvek činí 10 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a budou se podílet na vědeckém životě ústavu.

Pokračování textu Výzva – Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia 2021

Výzva – Program “mladých vědců” na podporu mobility doktorandů. 2021

Výzva k podávání kandidatur do Programu na podporu mobility doktorandů (od 2. roku studia) z Francie a zemí Visegrádské čtyřky 

Uzávěrka na podávání přihlášek: 31. března 2021 (17:00)
Období: 1. září 2021 – 31. srpna 2022

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maďarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Tento program finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce se vztahují k jedné z výzkumných os CEFRESu. Financování bude poskytováno ve výši 20 000Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Podmínkou je dobrá úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a budou se účastnit vědeckých aktivit ústavu.

Pokračování textu Výzva – Program “mladých vědců” na podporu mobility doktorandů. 2021

Výzva: CEFRES hledá asistenta / asistentku ředitele

Uzávěrka pro podání přihlášek: 20. prosince 2020 v 17:00
Pracovní smlouva na dobu určitou (1 rok),  dle  českého zákoníku práce, s možností prodloužení
Plný úvazek (37 hodin týdně)
Datum nástupu: 1. února 2021
Místo výkonu práce: CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1
Hrubá mzda: 32 315,- Kč

Asistent(ka) ředitele bude pod vedením ředitele CEFRESu pomáhat ve výkonu jeho funkce.

Náplň práce

 1. spolupráce na organizaci vědeckých aktivit CEFRESu ve spolupráci s českými i zahraničními partnery;
 2. účast na řízení běžného provozu CEFRESu (korespondence, účetnictví, atd.);
 3. správa elektronických sítí (webová stránka, newsletter, blog „Carnet de recherche“, Facebook, atd.);
 4. překlad textů z češtiny do francouzštiny a opačně;
 5. zajišťování administrativní podpory CEFRESu a jeho akademických partnerů;
 6. podílení se na vedení stážistů CEFRESu;
 7. příjem externích pracovníků.

Požadavky a předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání v humanitním nebo společenskovědním oboru (ukončené magisterské studium);
 • zkušenosti s administrativou související s organizací vědeckých aktivit a projektů v ČR;
 • znalost českého vysokoškolského systému a jeho institucí;
 • zodpovědnost, pečlivost, pracovitost, zvídavost, přesnost, výborný písemný projev;
 • rodný jazyk čeština nebo slovenština, výborná znalost francouzštiny a angličtiny;
 • znalost práce s počítačem (MS Office, správa internetových stránek apod.).

Žádosti (tj. průvodní dopis a strukturovaný životopis) zasílejte do 20. prosince 2020 Jérômovi Heurtaux, řediteli CEFRESu, na adresu jerome.heurtaux@cefres.cz. Vybraní kandidáti budou pozváni k ústnímu pohovoru před výběrovou komisí.

CFA: International PhD Contract on the Construction of the Orphan in 20th Century East-Central Europe

CFA: International PhD Contrat “All Alone” in East-Central Europe: Reinventing the Orphan from the Fascist to the Socialist Era

Deadline for submission (on Portail Emploi): 30 June 2020
Interviews (videoconference): 6-8 July 2020
Start date of the thesis: 1st October 2020
Contract period: 36 months
Remuneration: 2 135,00 € gross monthly

The selected candidate will be enrolled in the PhD program “Civilizations, Cultures, Literatures and Societies” (ED 4), within the Faculty of Arts of the Sorbonne University. They will be a member of the research group Eur’ORBEM “Cultures and Societies of Eastern, Balkan, and Central Europe” (CNRS, Sorbonne University, UMR 8224). Eur’ORBEM is an interdisciplinary research unit in social sciences and humanities which gathers experts on Eastern, Central and South-Eastern Europe. The PhD project is part of two research areas proposed by Eur’ORBEM: “History, Memory, Identities and Conflicts“ and “Arts and Transculturality”. The PhD student is expected to take full part in the scientific life of the research team. The PhD shall be supervised by Doc. Clara Royer, PhD, a specialist of East-Central European cultures at Sorbonne University (http://eurorbem.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/2019_cv_clara_royer_fr.pdf). The PhD student shall take part in the scientific life of the research team.

The PhD contract requires a mobility period in East-Central Europe. The PhD student should spend preferably 3 months per year gathering the necessary sources of their research. According to the focus of their PhD dissertation, the PhD student may do fieldwork in at least one Visegrad country (Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia). For this research period, they will be welcomed by the French Research Centre in Social Sciences (CEFRES – USR 3038 CNRS-MEAE) in Prague, Czech Republic CEFRES is part of the network of French Research Institutes Abroad (UMIFRE). CEFRES is therefore under the tutelage of both the Ministry for Europe and Foreign Affairs (MEAE) and of the National Center for Scientific Research (CNRS). The Center will provide the PhD student with administrative and logistic support while allowing a stimulating scientific environment thanks to its research Platform with The Charles University and the Czech Academy of sciences, but also through its scientific network spread in other Visegrad countries.

See further information on CNRS websitehttps://emploi.cnrs.fr/Offres/Doctorant/UMR8224-CLAROY-001/Default.aspx?lang=EN

En françaishttps://emploi.cnrs.fr/Offres/Doctorant/UMR8224-CLAROY-001/Default.aspx

CFA: Zvláštní cena Platformy CEFRES 2021

za nejlepší článek (publikovaný v angličtine nebo ve francouzštině) v oboru společenských a humanitních věd v rámci Ceny Jacquese Derridy 2021

Uzávěrka pro podání přihlášek: 25. dubna 2021
Odměna: 213 Kč (9 261 Kč)
Slavnostní udělení ceny: 23. června 2021
Jazyk přihlášek: anglicky

Zvláštní cena Platformy CEFRES je součástí Ceny Jacquese Derridy, zavedené Mgr. Karlem Janečkem, MBA, PhD. a Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice, jejímž smyslem je ocenit nejlepší výzkumné práce českých studentů doktorského studia v oblasti společenských a humanitních věd.

Zvláštní cena Platformy CEFRES se zrodila z přání podpořit mladé vědce z České republiky, kteří se snaží prosadit svůj výzkumný projekt v rámci evropských i mezinárodních kruhů. Cílem iniciativy je odměnit článek z oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise

Platforma CEFRES od roku 2014 sjednocuje Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, Akademii věd České republiky a Univerzitu Karlovu v Praze na bázi jednotné vědecké spolupráce.

Mladí badatelé ze všech vědních oborů v rámci společenských a humanitních věd se mohou ucházet o tuto zvláštní cenu Platformy CEFRES, ať už je jejich předmět výzkumu jakýkoliv.
Uchazeči mohou posílat přihlášky přímo na adresu platformaward@cefres.cz

Podmínky přijetí:

 • zapojit se mohou čeští a slovenští badatelé, jejichž doktorské studium právě probíhá na jedné z univerzit v České republice, nebo kteří obhájili disertační práce v roce 2012 a později na jedné z univerzit v České republice
 • předložení jednoho článku publikovaného ve francouzštině nebo v angličtině v odborném recenzovaném časopise, jenž je součástí databáze Web of Science nebo Scopus nebo se nachází v seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH plus)
 • publikování tohoto článku mezi lety 2017 a 2020 (články teprve přijaté k publikaci budou ze soutěže vyřazeny, neboť soutěž probíhá každoročně)
 • předložení jediného článku: veškeré přihlášky obsahující dva a více článků budou vyřazeny ze soutěže

Přihlášky

Děkujeme za zaslání náležitě vyplněných následujících informací:

 • Jméno a příjmení
 • Datum a místo narození
 • Soukromý email
 • Číslo soukromého telefonu
 • Adresa
 • Pracovní email
 • Číslo pracovního telefonu
 • Adresa zaměstnání
 • Název disertační práce
 • Datum obhajoby práce (již proběhlé nebo nadcházející)
 • Rok zápisu k doktorskému studiu a fakulta
 • Vedoucí práce
 • Obor(y)

Přihláška musí dále obsahovat:

 1. vědecký životopis včetně seznamu publikací
 2. separát článku přihlášený do soutěže (pouze jeden článek; přihlášky obsahující dva a více článků budou ze soutěže vyřazeny)
 3. kompletní bibliografické údaje a krátké resumé článku ve francouzštině nebo v angličtině. Prosíme o uvedení ve které (kterých) z databází je časopis uveden (Web of Science, Scopus, ERIH plus)
 4. text v angličtině, který vysvětlí výjimečnost a perspektivy výzkumu přihlášeného článku

Je možné se přihlásit s článkem napsaným více než jedním autorem za předpokladu, že každý spoluautor splňuje podmínky přijetí. Pokud bude tento článek vítězný, cena bude udělena uchazeči, který podal přihlášku, a následně rozdělena mezi všechny spoluautory.

Výherce ceny bude vybrán interdisciplinární porotou zahrnující představitele Platformy CEFRES v čele s ředitelem CEFRESu. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny během léta. Od výherce ceny se očekává účast na slavnostním předání ceny.

Cenu podpoří Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD. Předání ceny proběhne 23. června 2021 na Francouzském velvyslanectví v Praze, a to ve stejný čas jako předání ostatních vědeckých cen francouzského velvyslanectví.

NB: Conditions