Archiv rubriky: Výzva k podávání přihlášek

Výzva: CEFRES hledá asistenta / asistentku ředitele

Uzávěrka pro podání přihlášek: 31. srpna 2021 v 17:00
Pracovní smlouva na dobu určitou (1 rok),  dle  českého zákoníku práce, s možností prodloužení
Plný úvazek (37 hodin týdně)
Datum nástupu: co nejdříve
Místo výkonu práce: CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1
Hrubá mzda: 32 315,- Kč

Asistent(ka) ředitele bude pod vedením ředitele CEFRESu pomáhat ve výkonu jeho funkce.

Náplň práce

 1. spolupráce na organizaci vědeckých aktivit CEFRESu ve spolupráci s českými i zahraničními partnery;
 2. účast na řízení běžného provozu CEFRESu (korespondence, účetnictví, atd.);
 3. správa elektronických sítí (webová stránka, newsletter, blog „Carnet de recherche“, Facebook, atd.);
 4. překlad textů z češtiny do francouzštiny a opačně;
 5. zajišťování administrativní podpory CEFRESu a jeho akademických partnerů;
 6. podílení se na vedení stážistů CEFRESu;
 7. příjem externích pracovníků.

Požadavky a předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání v humanitním nebo společenskovědním oboru (ukončené magisterské studium);
 • zkušenosti s administrativou související s organizací vědeckých aktivit a projektů v ČR;
 • znalost českého vysokoškolského systému a jeho institucí;
 • zodpovědnost, pečlivost, pracovitost, zvídavost, přesnost, výborný písemný projev;
 • rodný jazyk čeština nebo slovenština, výborná znalost francouzštiny a angličtiny;
 • znalost práce s počítačem (MS Office, správa internetových stránek apod.).

Žádosti (tj. průvodní dopis a strukturovaný životopis) zasílejte do 31. srpna 2021 Jérômovi Heurtaux, řediteli CEFRESu, na adresu jerome.heurtaux@cefres.cz. Vybraní kandidáti budou pozváni k ústnímu pohovoru před výběrovou komisí.

CFA: Dvě postdoktorandské pozice v CEFRESu financované UK a CEFRESem

Uzávěrka pro podávání žádostí: 29. července 2021 (půlnoc)
Období: 1. ledna 2022 – 31. prosince 2023
Jazyk přihlášek: angličtina
Adresa pro podávání žádostí: jerome.heurtaux@cefres.cz (a v kopii e-mailu: claire@cefres.cz)

CEFRES s podporou Univerzity Karlovy přijme od 1. ledna 2022 na dva roky dva postdoktorandy. Ti budou přidruženi k CEFRESu a k příslušnému ústavu Univerzity Karlovy. Oba uchazeči budou přijati na základě kvality jejich výzkumného projektu. Výsledky budou zveřejněny v říjnu 2021.

Žadatelé si musí zvolit jeden z níže uvedených projektů:

1. Výzkumné osy CEFRESu

První postdoktorandská pozice je určena výzkumním pracovníkům a jejich projektům, individuálním či kolektivním, které se mohou zapsat do jedné ze tří výzkumných os CEFRESu:
Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky
Osa II – Normy a transgrese
Osa III – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kromě vysoké kvality výzkumného projektu budou upřednostňovány projekty o společenském, ekonomickém a politickém proměnám současné střední Evropy.

2. Výzkumný projekt: program TANDEM

Výběrové řízení na přijetí druhého postdoktoranda, jehož výzkumný projekt se musí týkat tématu uvedeného níže. Postdoktorand(ka) bude spolupracovat s výzkumnými pracovníky z AV ČR a z CNRS v rámci programu TANDEM.

“CEFRES is looking for a PhD holder to conduct research (qualitative case studies) and actively engage in networking (organizing seminars, workshops) and dissemination activites within the Tandem project “Home beyond species”. The focus of the project is on the theoretical and practical implications of acknowledging and studying more-than-human domesticity and the interplay of humans and non-humans related to the everyday practices, ideas as well as lay and scholarly concept of home.

The post-doctoral researcher is expected to have demonstrable experience with independent research (e.g. in the form of individually led research project, major publications, courses taught, etc.) in the relevant areas of social science, i.e. anthropology, social and cultural geography, sociology and/or related disciplines and/or studies.”

Vyzýváme kandidáty, aby před zasláním přihlášky kontaktovali v případě jakýchkoli dotazů spojených s kandidaturou na e-mailu p. Petra Gibase: petr.gibas[at]soc.cas.cz.

Přihláška

Žádost musí obsahovat:

 • Náležitě vyplněný formulář žádosti: ke stažení zde. Formulář zahrnuje popis výzkumného projektu. Ve výzkumném projektu musí být:
  • specifikovaný název výzkumného projektu, na který se hlásíte a vysvětlení provázanosti s vaším výzkumem.
  • obsaženo vysvětlení metodologie, zdroje výzkumu a výběr bibliografie (maximálně 1 strana)
  • zahrnuty výstupy (publikace, účast na konferencích a tak dále)
 • Doporučující dopis od vedoucího doktorské dizertační práce ke stažení zde. Dopis musí obsahovat vyjádření školitele (téma dizertace, kandidátova úspěšnost atd.
 • Podrobný životopis
 • Seznam publikací
 • Kopii doktorského diplomu.

Žádosti musí být podány do 29. července 2021 v elektronické podobě e-mailem pod názvem „VAŠE PŘÍJMENÍ_CEFRES-UK“ na adresu: jerome.heurtaux@cefres.cz (a v kopii e-mailu: claire@cefres.cz). Prosíme, zasílejte Vaše žádosti ve formátu PDF i doc. Žadatelé mohou kontaktovat vedoucího výzkumu, na nějž se hlásí.

Podmínky přijetí

 • program je otevřen zahraničním špičkovým vědcům, kteří obhájili svoji doktorskou dizertační práci na univerzitě mimo Českou republiku ne déle než 10 let před uzávěrkou žádosti
 • provádění výzkumu souvisejícího s některým z výše uvedených projektů
 • výborná znalost angličtiny

Struktura postdoktorandské pozice v rámci CEFRESu a Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova přijme v rámci partnertství Platformy CEFRES dva špičkové zahraniční postdoktorandy, kteří budou přidružení k CEFRESu. Tato výzva je součástí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově. Hrubá měsíční mzda je stanovena na 32 000 Kč. Mezi postdoktorandem a CEFRESem bude podepsaná smlouva na dobu určitou. Postdoktorand bude přidružen k CEFRESu a k příslušnému společensko či humanitněvědního ústavu Univerzity Karlovy na základě jeho disciplíny.

Od postdoktorandů se očekává:

 • vědecký přínos (prostřednictvím jejich vlastního výzkumu) pro výzkum, jehož se stanou součástí
 • účast na vědeckých aktivitách CEFRESu
 • zpracování výroční zprávy o výzkumu ředitelce CEFRESu
 • pobyt v Praze od 1. ledna 2022.

Výzva pro podávání žádostí je také zveřejněna na stránkách Univerzity Karlovy. CEFRES bude jednou z hostitelských institucí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově.

Výzva – Program TANDEM AV ČR / CNRS, 2022–2024

Akademie věd České republiky (AV ČR) a CEFRES/CNRS vyhlašuje třetí výzvu do programu TANDEM. Program je založený na Platformě CEFRES a usiluje o excelenci ve výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd.

 Cílem programu TANDEM je zapojení dvou badatelů, jednoho z AV ČR, druhého z CNRS, v rámci společného výzkumného projektu, který vyústí v předložení projektu ERC (jedná se zvláště o synergy, ale i o starting, consolidator, advanced,…). Jsou vítány všechny společenskovědní a humanitní disciplíny

Pokračování textu Výzva – Program TANDEM AV ČR / CNRS, 2022–2024

Výzva – Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia 2021

Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 31. března 2021 (17:00)
Období: 1. září 2021 – 31. srpna 2022

V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu. Finanční příspěvek činí 10 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a budou se podílet na vědeckém životě ústavu.

Pokračování textu Výzva – Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia 2021

Výzva – Program “mladých vědců” na podporu mobility doktorandů. 2021

Výzva k podávání kandidatur do Programu na podporu mobility doktorandů (od 2. roku studia) z Francie a zemí Visegrádské čtyřky 

Uzávěrka na podávání přihlášek: 31. března 2021 (17:00)
Období: 1. září 2021 – 31. srpna 2022

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maďarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Tento program finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce se vztahují k jedné z výzkumných os CEFRESu. Financování bude poskytováno ve výši 20 000Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Podmínkou je dobrá úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a budou se účastnit vědeckých aktivit ústavu.

Pokračování textu Výzva – Program “mladých vědců” na podporu mobility doktorandů. 2021

CFA: International PhD Contract on the Construction of the Orphan in 20th Century East-Central Europe

CFA: International PhD Contrat “All Alone” in East-Central Europe: Reinventing the Orphan from the Fascist to the Socialist Era

Deadline for submission (on Portail Emploi): 30 June 2020
Interviews (videoconference): 6-8 July 2020
Start date of the thesis: 1st October 2020
Contract period: 36 months
Remuneration: 2 135,00 € gross monthly

The selected candidate will be enrolled in the PhD program “Civilizations, Cultures, Literatures and Societies” (ED 4), within the Faculty of Arts of the Sorbonne University. They will be a member of the research group Eur’ORBEM “Cultures and Societies of Eastern, Balkan, and Central Europe” (CNRS, Sorbonne University, UMR 8224). Eur’ORBEM is an interdisciplinary research unit in social sciences and humanities which gathers experts on Eastern, Central and South-Eastern Europe. The PhD project is part of two research areas proposed by Eur’ORBEM: “History, Memory, Identities and Conflicts“ and “Arts and Transculturality”. The PhD student is expected to take full part in the scientific life of the research team. The PhD shall be supervised by Doc. Clara Royer, PhD, a specialist of East-Central European cultures at Sorbonne University (http://eurorbem.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/2019_cv_clara_royer_fr.pdf). The PhD student shall take part in the scientific life of the research team.

The PhD contract requires a mobility period in East-Central Europe. The PhD student should spend preferably 3 months per year gathering the necessary sources of their research. According to the focus of their PhD dissertation, the PhD student may do fieldwork in at least one Visegrad country (Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia). For this research period, they will be welcomed by the French Research Centre in Social Sciences (CEFRES – USR 3038 CNRS-MEAE) in Prague, Czech Republic CEFRES is part of the network of French Research Institutes Abroad (UMIFRE). CEFRES is therefore under the tutelage of both the Ministry for Europe and Foreign Affairs (MEAE) and of the National Center for Scientific Research (CNRS). The Center will provide the PhD student with administrative and logistic support while allowing a stimulating scientific environment thanks to its research Platform with The Charles University and the Czech Academy of sciences, but also through its scientific network spread in other Visegrad countries.

See further information on CNRS websitehttps://emploi.cnrs.fr/Offres/Doctorant/UMR8224-CLAROY-001/Default.aspx?lang=EN

En françaishttps://emploi.cnrs.fr/Offres/Doctorant/UMR8224-CLAROY-001/Default.aspx