Interdisciplinární epistemologický seminář CEFRESu

Není pochyb o tom, že interdisciplinarita proměňuje disciplíny, ale charakter této transformace je stále třeba zkoumat. V tomto semináři budeme diskutovat tyto a další palčivé otázky související s povahou interdisciplinarity. Zaměříme se tak na přísliby a nástrahy spojené s interdisciplinaritou – jakožto praxe, diskurzu a imperativu ve vědecké činnosti.

Texty představí:

15. října – Filip Vostal
29. října – Lara Bonneau (16:30 – 18:00)
12. listopadu – Cécile Guillaume-Pey a Monika Brenišínová
26. listopadu – Mátyás Erdélyi
10. prosince – Edita Wolf a Jana Vargovčíková

Moderátor: Filip Vostal (CEFRES & FLÚ AV ČR).

Jazyk: angličtina.

Místo konání: CEFRES, Štěpánská 35, 5. patro

Česko-francouzský historický seminář

Henri LAURENS (Collège de France)

9h10 – Orientalisté a první světová válka: dobrodruzi, odborníci a diplomati.

10h50 – T. E. Lawrence

Místo: Filozofická fakulta (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1)

Organizátoři: Česko-francouzský historický seminář organizovaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s CEFRESem.

Regional Security Cooperation Arrangements in Europe

Srdečně zveme magisterské studenty na výzkumné semináře , které pořádá Institut mezinárodních studií FSV UK ve spolupráci s CEFRESem.

9. 11. 2015 představí na semináři Martin Michelot své téma Regional Security Cooperation Arrangements in Europe: Building Europe, Strengthening Transatlantic.

Prezentace bude diskutována Tomášem Weissem, PhD. (IMS FSV).

Místo konání: místnost 1037, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice.

Jazyk: angličtina.

Kontakt:
Paul Bauer: paul.bauer@fsv.cuni.cz
Clara Royer: clararoyer@cefres.cz

 

Francouzsko-český historický seminář

Serge LUSIGNAN (professeur émérite de l’Université de Montréal) prononcera deux conférences:

9 h 10 – Français, latin et anglais : communication écrite et communication orale dans l’Angleterre des XIVe et XVe siècles

10 h 50 – Aux portes de l’Université de Paris : la place de la langue française dans le monde universitaire

Lieu : au CEFRES

Organisateurs : Le Séminaire franco-tchèque en histoire est organisé par l’Université Charles de Prague, Faculté des lettres, en partenariat avec le CEFRES. Pokračování textu Francouzsko-český historický seminář

Vytváření vědění: Big data, data mining a sociální sítě

V rámci přednášek zabývajících se „tvorbou a sdílením vědomostí v digitální éře“ Vás Francouzský institut v Praze a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zvou na řadu setkání s následujícím tématem: Moderní získávání informací: big data, data mining a sociální sítě. Přednášky povedou nejlepší francouzští a čeští znalci v oboru a jsou určeny hlavně studentům a odborníkům z oblasti nových médií a informačních věd.

Témata přednášek:

* Jak najít informaci v digitálním dokumentu aneb co to jsou Big Data: od optického rozpoznání znaku k sémantickém webu
Luc Bellier, Národní francouzská knihovna

* Sociální sítě a získávání informací: informativní a interaktivní dynamika v on-line komunitách
Camille Roth, Centrum Marc Bloch Berlín/ CNRS

* Epistemologické výzvy Digital Humanities
Alexandre Gefen, CNRS-Paris IV

* Jazykové korpusy při analýze diskursu
Eva Lehečková, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha

* Bez dobrých otázek se ztratíme v bludišti Big Data
František Kalvas, Katedra sociologie, FF UK Praha

* Literatura viděná kompresním algorithmem
Josef Šlerka, Studia nových médií, FF UK

Organizátor: Francouzský institut v Praze
Jazyk: francouzština a čeština, simultánní překlad zajištěn.
Místo: Filosofická fakulta UK – nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

Rezervace: katarina.hornackova@ifp.cz, 221 401 032

Interdisciplinární epistemologický seminář CEFRESu

Není pochyb o tom, že interdisciplinarita proměňuje disciplíny, ale charakter této transformace je stále třeba zkoumat. V tomto semináři budeme diskutovat tyto a další palčivé otázky související s povahou interdisciplinarity. Zaměříme se tak na přísliby a nástrahy spojené s interdisciplinaritou – jakožto praxe, diskurzu a imperativu ve vědecké činnosti.

Texty představí:

15. října – Filip Vostal
29. října – Lara Bonneau (16:30 – 18:00)
12. listopadu – Cécile Guillaume-Pey a Monika Brenišínová
26. listopadu – Mátyás Erdélyi
10. prosince – Edita Wolf a Jana Vargovčíková

Moderátor: Filip Vostal (CEFRES & FLÚ AV ČR).

Jazyk: angličtina.

Místo konání: CEFRES, Štěpánská 35, 5. patro