Zpochybňované transformace energetiky

Zpochybňované transformace energetiky.
Konflikty a sociální inovace v České republice, Polsku, Německu a Francii 

Zahájení výzkumného projektu realizovaného v rámci programu TANDEM AV ČR-CNRS iniciovaného Akademií věd České republiky, Univerzitou Karlovou a CEFRES/CNRS.

Kdy? úterý 23. dubna 2024, 14:00–15:30
Kde? Knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1, nebo online (rádí pošleme odkaz, napíšte nám na cefres@cefres.cz)
Jazyk: angličtina

Za účasti koordinátorů projektu: 

A

Na úvod promluví:

Tomáš KOSTELECKÝ, člen Akademické rady AV ČR.

Prezentace

Gilles Lepesant, Martin Ďurďovič a Krzysztof Tarkowski představí projekt sociálního výzkumu energetiky. Projekt usiluje o lepší porozumění negativním postojům a konfliktům, které doprovázejí přejímání evropských politik energetické transformace, a odhalení nových vzorců energetického vládnutí pro překonání nadcházejících výzev. Výzkum se opírá o komparativní přístup zahrnující několik zemí a zaměří se na případové studie na lokální nebo regionální úrovni.