Archiv štítku: Přemístění & odchýlení

Subalterna, která zpívá.

Subalterna, která zpívá.
Od zvukového odporu k hudební diplomacii na válečné Ukrajině

Projekt patří CU-CNRS Tandem Programu podporovanému Karlovou Univerzitou, CNRS a CEFRES

Hlávní řešitelky: Valeria Korablyova, Louisa Martin-Chevalier

Dr. Korablyové a Dr. Louisy Martin-Chevalierové se věnuje hudebnímu rozměru ukrajinského odporu jako prostředku k úniku ze subalterní pozice dvojí periferie ve slepé uličce mezi Evropskou unií a Ruskem. Překrývání hudební produkce a politického odporu bylo pro ukrajinskou veřejnou scénu vždy příznačné: od hudebního undergroundu v pozdních sovětských dobách až po ikonické písně kodifikující základní významy masových protestů. Tím, že lidé společně vytvářejí suverénní představy orientované na budoucnost a dávají je slyšet, se projevují jako suverénní občané a vytvářejí afektivní vazby mezi sebou i s ostatními lidmi za hranicemi států, kteří s jejich věcí sympatizují. Důležité je, že zároveň předznamenávají a přinášejí novou politickou realitu. Pokračování textu Subalterna, která zpívá.

Přemístění: násilí podmíněné genderem, tvůrčí a literární praktiky žen

Přemístění: Tvůrčí a literární praktiky žen v moderní střední a jihovýchodní Evropě

Projekt je financován z minigrantu 4EU+.

Partneři: UČL FF UK – IKP WP UW – SU – CEFRES

Organizátoři: Eva Krásová – Mateusz Chmurski – Clara Royer – Lola Sinoimeri – Iwona Kurz – Hélène Martinelli

Výzkumný program zkoumá za použití nadnárodního a mezioborového přístupu mnohoznačnou kategorii přemístění a vykořenění například v podobě exilu, ztráty půdy pod nohama nebo vytlačení. Na tato témata nahlíží skrze literární a umělecké dráhy žen Střední Evropy. Tento region byl v minulosti rozdělen mezi různé imperiální jednotky, je poznamenán kolektivním násilím v podobách holokaustu, nucené migrace a válečných zločinů. V tomto prostředí byla kultura vždy spojená s dialektickým vztahem pravidel a gest, jež tato pravidla porušují. Naším cílem je sledovat, jakým způsobem zkušenost genderově podmíněného násilí podnítila literární a umělecké praktiky žen ze středu Evropy. Pokračování textu Přemístění: násilí podmíněné genderem, tvůrčí a literární praktiky žen

BIELEXIL – Běloruští uprchlíci ve střední a východní Evropě: jejich přesuny, zkušenosti a formy politizace po rozpoutání války na Ukrajině

BIELEXIL – Běloruští uprchlíci ve střední a východní Evropě: jejich přesuny, zkušenosti a formy politizace po rozpoutání války na Ukrajině

Vedoucí projektu:
Michèle Baussantová (ICM Fellow / CEFRES)
Ronan Hervouet (CEFRES / Univerzita v Bordeaux)

Členové výzkumného francouzsko-belgického týmu:
Pascale Laborierová (ICM Fellow / ISSP)
Ekaterina Pierson-Lyzhina (Cevipol, Svobodná bruselská univerzita)
Tatyana Shukanová (Cevipol, Svobodná bruselská univerzita)

Projekt Bielexil vznikl v rámci bleskové výzvy reagující na situaci na Ukrajině a je financován francouzským střediskem Institut Convergences Migrations (ICM) za finanční podpory Fondation de France.

Abstrakt
Cílem výzkumného projektu Bielexil je porozumět následkům, které dopadly po vypuknutí války na Ukrajině na Bělorusy, kteří po roce 2020 uprchli ze své vlasti a našli útočiště na Ukrajině, v Polsku, Litvě a České republice. Projekt se zaměřuje především na přesuny obyvatel, jejich zkušenosti a formy politizace. Je financován francouzským L’Institut Convergenges Migrations (ICM) a ze střediska CEFRES jej vedou Michèle Baussanová a Ronan Hervouet.

Pokračování textu BIELEXIL – Běloruští uprchlíci ve střední a východní Evropě: jejich přesuny, zkušenosti a formy politizace po rozpoutání války na Ukrajině

Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí

Projekt realizovaný v rámci programu TANDEM, iniciovaného Akademií věd České republiky, Univerzitou Karlovou a CEFRES/CNRS – institucemi spojenými v Platformě pro spolupráci v humanitních a společenských vědách.

Souhra lidských a mimolidských aktérů – lidí a zvířat, rostlin, hub, bakterií, virů, ale mimo jiné i technologických zařízení a chemických činitelů – stále více přitahuje pozornost společenských a humanitních věd. Disciplíny jako jsou antropologie, humánní geografie, věda a technologie se zaměřují na to, jak uskupení těchto elementů utvářejí a formují sociální realitu, a jakým způsobem ovlivňují naše porozumění realitě. V neposlední řadě se zabývají tím, jak se to jeví v praxi.

Pokračování textu Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí

“De-imperiální” Evropa: konfederace poražených? Děravá minulost a živé vzpomínky post-imperiálních menšin

Projekt realizovaný v rámci programu TANDEM, iniciovaného Akademií věd České republiky, Univerzitou Karlovou a CEFRES/CNRS – institucemi spojenými v Platformě pro spolupráci v humanitních a společenských vědách.

Tento projekt je průkopnickou studií o vzpomínkových krajích poražených menšin (fantomatických, materiálních i symbolických), které byly přesídleny a rozptýleny po postupném rozpadu imperiálních a mnohonárodnostních celků ve 20. století, rekonfiguraci zemí střední a východní Evropy v důsledku studené války a později v důsledku pádu komunistických režimů. Poraženými menšinami myslíme tu část populace, která byla ztotožňována či spojována s politickými režimy těchto formací. Její zástupci tak byli považováni v lepším případě za komplice, v horším případě přímo za zodpovědné za daný politický systém nadvlády a/nebo diktatury.

Pokračování textu “De-imperiální” Evropa: konfederace poražených? Děravá minulost a živé vzpomínky post-imperiálních menšin

Platforma CEFRES získala „Consolidator grant“ Evropské rady pro výzkum (ERC)

Po dvou letech příprav získal výzkumný tým „Tandem“ Platformy CEFRES pod vedením antropologů Luďka Brože a Virginie Vaté prestižní „Consolidator grant“ Evropské rady pro výzkum (ERC). Tento úspěch je důkazem vysoké kvality francouzsko-české spolupráce ve výzkumu v oblasti humanitních a společenských věd. Zdůrazňuje také klíčovou roli Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) jakožto inkubátoru evropských projektů.

Pokračování textu Platforma CEFRES získala „Consolidator grant“ Evropské rady pro výzkum (ERC)