Trestní praktiky a konfesní alterita: moderní Svatá říše římská národa německého

Falk Bretschneider (profesor na pařížské EHESS) bude přednášet pro česko-francouzský historický seminář

Datum : Čtvrtek 15. dubna 2021, 9h-12h30
Místo: CEFRES a online  (odkaz níže)
Organizátoři
: CEFRES et Ústav českých dějin,  FF UK
Jazyk: francouzština

Program semináře naleznete zde : Séminaire historique franco-tchèque (FFUK et CEFRES)

Odkaz na Zoom setkání je k dispozici zde : https://cesnet.zoom.us/j/96694269885
Pro zápis napište na tuto e-mailovou adresu: Jaroslav.svatek@ff.cuni.cz

Facebooktwitterlinkedin

Jak zacházet se sociální jinakostí: přátelství ve stavovské společnosti

Claire Madl (CEFRES)
bude přednášet pro česko-francouzský historický seminář.

Datum : Čtvrtek 18. února , 9h-12h30
Místo
: CEFRES a online  (odkaz níže)
Organizátoři
: CEFRES et Ústav českých dějin,  FF UK
Jazyk: francouzština

Program semináře naleznete zde : Séminaire historique franco-tchèque (FFUK et CEFRES)

Odkaz na Zoom setkání je k dispozici zde : https://cesnet.zoom.us/j/96694269885
Pro zápis napište na tuto e-mailovou adresu: Jaroslav.svatek@ff.cuni.cz

Quand l’Autre est le plus proche : relations de voisinage chez les Bouriates en Mongolie rurale

Véronique Gruca (CEFRES / Univerzita Paris-Nanterre)
bude přednášet pro česko-francouzský historický seminář

Datum : Čtvrtek 18. února , 9h-12h30
Místo
: CEFRES a online  (odkaz níže)
Organizátoři
: CEFRES et Ústav českých dějin,  FF UK
Jazyk : francouzština

Pro zápis napište na tuto e-mailovou adresu: Jaroslav.svatek@ff.cuni.cz
Program semináře naleznete zde : Séminaire historique franco-tchèque (FFUK et CEFRES)

Odkaz na Zoom setkání je k dispozici zde : https://cesnet.zoom.us/j/96694269885

Má Prusko atlantickou historii či Jak psát globální historii roku 1772

Čtvrté setkání Česko-francouzského historického semináře, organizovaného Ústavem českých dějin Filosofické fakulty UK ve spolupráci s CEFRESem, povede:

Bernhard Struck (CEFRES, University of St Andrews)

Téma: Má Prusko atlantickou historii či Jak psát globální historii roku 1772: Úvahy o Evropě v období moderních dějin z nadnárodní perspektivy.

Kde: Online.
Pro přihlášení kontaktujte prosím: jaroslav.svatek(@)ff.cuni.cz.
Kdy: čtvrtek 26. listopadu, 9:00-12:30
Jazyk: francouzština

Setkání je pořádáno Jaroslavem Svátkem a Martinem Nejedlým v rámci Česko-francouzského historického semináře.

Více informací o semináři naleznete na stránkách Filozofické fakulty.

Cizinci bez slitování a vyhnanci koloniálních světů: komparativní přístup (Alžírsko – Egypt)

Třetí setkání česko-francouzského historického semináře, organizovaného Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) ve spolupráci s CEFRESem, povede:

Michèle Baussant (CEFRES)
Téma: Cizinci bez slitování a vyhnanci koloniálních světů: komparativní přístup (Alžírsko-Egypt)

Kde: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. J. Palacha 2, Praha 1, místnost 201. Online.
Kdy: čtvrtek 12. listopadu,  9:10-12:30
Jazyk: francouzština

Toto setkání je součástí česko-francouzského historického semináře organizovaného Jaroslavem Svátkem a Martinem Nejedlým.

Více informací o semináři naleznete na webových stránkách Filozofické fakulty.

Alterita, třídní poměry a fotografie

Třetí setkání Česko-francouzského historického semináře, organizovaného Ústavem českých dějin Filosofické fakulty UK ve spolupráci s CEFRESem, povede:

Fedora Parkmann (UDU AV CR / CEFRES)

Téma: Alterita, třídní poměry a fotografie 

Kde: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy. Online.
Pro přihlášení kontaktujte prosím: jaroslav.svatek(@)ff.cuni.cz.
Kdy: 5. listopadu, čtvrtek 9:00-12:30
Jazyk: francouzština

Toto setkání je pořádáno Jaroslavem Svátkem a Martinem Nejedlým v rámci Česko-francouzského historického semináře.

Více informací naleznete na stránkách Filozofické fakulty.

Adolf Schneeberger, Žebrák, 1926, želatinový stříbrný tisk, 29×23 cm, Brno, Moravská galerie.