Prezentace nových přirůstek knihovny CEFRES – červen 2024

Konec roku oslavíme prezentací francouzských knižních novinek  v humanitních a společenských vědách.
Sejdeme se v pátek 21. června 2024 v 15:00 v knihovně CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1

Mimo jiné budou představeny následující knihy:

  • Luz Ascarate : Imaginer selon Paul Ricoeur. La phénoménologie à la rencontre de l’ontologie sociale (Paris : Hermann, 2022) představí Petr Horák
  • Lise Foisneau : Kumpania. Vivre et résister en pays gadjo (Marseille : Wildproject, 2023) představí Yasar Abu Ghosh
  • Baptiste Morizot : L’inexploré (Marseilles : Wildproject, 2023) představí Hana Fořtová
  • Hyacinthe Ravet : Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique (Paris : Autrement, 2011) představí Louisa Martin-Chevalier
  • Christelle Taraud (dir.) : Feminicides. Une histoire mondiale (Paris : La Découverte, 2022) představí Hélène Martinelli

Pohled z ciziny: Čechoslováci za druhé světové války a za studené války

Debata o knize Paula Lenormanda Tchécoslovaques en guerre (vydalo nakladatelství Passés composés v roce 2023)

Kdy: 7. prosince v 16:00
Kde: CEFRES, Na Florenci 3, Praha
Jazyk: angličtina

Organizují: CEFRES, Univerzita Paris-Nanterre, Institut des sciences sociales du politique (ISP), Výzkumný ústav „Postwar(s). Political and Social Changes during and after the Second World War“ Institutu mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd UK

Chair: Jakub Štofaník, Masarykův ústav a archiv AV ČR

Diskutující: Václav Šmidrkal, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK Pokračování textu Pohled z ciziny: Čechoslováci za druhé světové války a za studené války

Prezentace nových přirůstek knihovny CEFRES – červen 2023

Konec roku oslavíme prezentací francouzských knižních novinek  v humanitních a společenských vědách. Sejdeme se

v úterý 27. června 2023 v 15 hodin
v knihovně CEFRES (Na Florenci 3, Praha 1).

Na tomto přátelském setkání se sejde tým CEFRES a čtenáři knihovny, aby se společně seznamili a diskutovali o novinkách v humanitních a společenských vědách ve Francii. Každá prezentace (ve francouzštině) nepřesahuje rozsah 10 minut, a po ní následuje krátká diskuse.

Představeny budou následující knihy: Pokračování textu Prezentace nových přirůstek knihovny CEFRES – červen 2023

Francouzský pohled na české dějiny. Svět knihy 2023

Prezentaci knihy Marie-Elizabeth Ducreux : Kultura – zbožnost – symbolická politika. Proměny společnosti ve střední Evropě  (Nakl. Karolinum, 2023) organizuje Francouzský institut v Praze, Nakladatelství Karolinum a CEFRES.

Za účasti autorky, editorů a překladatelky:

  • Marie-Elizabeth Ducreux (EHESS), autorka
  • Ivana Čornejová (Karlova univerzita), vědecká editorka
  • Zdeněk Hojda, (Karlova univerzita), vědecký editor, moderátor
  • Adéla Stříbrná (doktorandka Karlovy univerzity a Univerzity Paris-Nanterre), překladatelka

Kdy: v pátek 12. června 2023, v 15 hod.
Kde: Svět knihy, Výstaviště, Praha 7, sál Mluvného slova
Jazyk: česky

Debata ozřejmí důvody, které přivedly prof. Marii-Elizabeth Ducreux ke studiu českých dějin a duchovní kultury 17. – 18. století. Zdůrazní její hluboké zaujetí tématem a uplatnění francouzských metodologických postupů na výklad české historie i hlubokou znalost písemných pramenů. kultura – zbožnost – symbolická politika. Pokračování textu Francouzský pohled na české dějiny. Svět knihy 2023

„Bělorusko: Pozastavená revoluce“

Debata u kulatého stolu o knize Ronana HervouetaPozastavená revoluce. Bělorusové proti autoritářskému státu, kterou vydalo nakladatelství Éditions Plein Jour.

Datum a místo konání: 28. dubna, 16:30 v CEFRESu a online (pro odkaz na Zoom kontaktujte cefres[@]cefres.cz)
Organizátoři:  CEFRES a Courrier d’Europe centrale
Jazyk: francouzština

Zatímco bylo Bělorusko na dvacet pět let zmrazeno pod vlivem autoritářského režimu a železné vlády Alexandra Lukašenka, s blížícími se prezidentskými volbami v roce 2020 přichází naděje na změnu. Od srpna a během následujících měsíců se občané masově vzbouřili. Odsuzují rozsáhlé volební podvody a požadují odchod diktátora. Boj je intenzivní, období revoluční. Celá státní a policejní struktura se otřásá. Ale krutá a rozsáhlá represe hnutí ukončila. Statisíce lidí prchají do zahraničí.

Pokračování textu „Bělorusko: Pozastavená revoluce“

Zlatý nosorožec: pestrost středověké Afriky

U příležitosti vydání českého překladu Zlatého nosorožce ve Štěpánské 35 vystoupí a knihu představí její autor, François-Xavier Fauvelle, který přijal pozvání Francouzského institutu a Univerzity Karlovy, a to ve spolupráci s CEFRES.

Místo konání: Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1
Datum a čas konání: středa 12. října 2022, 18:00
Jazyk: francouzština, simultánní tlumočení do češtiny zajištěno
Pořadatelé: CEFRES, Francouzský institut v Praze, Univerzita Karlova

Debatu bude moderovat novinářka Irena Jirků.

Představení knihy

Město s dvanácti mešitami a jeho popis, jež tvoří část arabského vyprávění o krajích v pásmu Sahel, dopis židovského obchodníka o karavanu ze „Země Černých,“ mušle z Indického oceánu, které se našly veprostřed Sahary, podobizna Malijského krále na mapě Katalánska, zříceniny města vystavěného ze soli a korálu. Zlato. Zlatý štít v senegalské hrobce, zlaté mince nalezené v etiopském klášteře, zlatý nosorožec, který se ztratil a našel v jižní Africe. To vše dokládá, jak bohatá a pestrá středověká Afrika byla. A z těchto střípků skládá dohromady François-Xavier Fauvelle mozaiku, jež vyjevuje zapomenuté říše – od císařství ležících na savanách západní Afriky až po knížectví na pobřežích Keni a Tanzánie a tak ve své knize Zlatý jednorožec vyjevuje Afriku čile obchodující s islámským světem, Indií a Čínou. Prizmatem této mozaiky pak znovu zkoumá místa a postavy nejen africké středověké historie.

François-Xavier Fauvelle je profesorem vyučujícím na pařížské univerzitě Collège de France. Jako první získal profesuru z oboru Dějiny a archeologie Afriky. Učil na Princetonské univerzitě, vedl mezinárodní výzkumné programy v jižní Africe, Etiopii a Maroku. Napsal přes dvacet knih později přeložených do mnoha jazyků, mezi nimiž je i Zlatý nosorožec: příběhy o africkém středověku (Karolinum, 2021, přeložily Alena Lhotová a Helena Beguivinová).