Tým doktorandů 2022–2023

Adrien Beauduin

Kontakt: adrien.beauduin(@)cefres.cz

je doktorandem na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Jeho disertační práce nese název Ideje, mobilizace a faktory angažovanosti členů nové politické pravice v Čechách a v Polsku a spadá pod osy č. 2 a 3 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Jan Kremer

Kontakt: jan.kremer(@)cefres.cz

je doktorandem na Karlově univerzitě v Praze. Jeho disertační práce s názvem The Digital Game as a Historical Representation – Medievalism and Czech Historical Culture spadá pod osu č. 3 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory Programu Platformy CEFRES na podporu doktorského studia.

Vojtěch Pojar

Kontakt: vojtech.pojar(@)cefres.cz

je doktorandem na Středoevropské univerzity v Budapešti. Jeho disertační práce s názvem Experts in Post-Imperial Transitions: Entanglements and Diverging Trajectories of Eugenicists between the Habsburg Empire and the Nation States, 1912–1939 spadá pod osu č. 1 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Emina Zoletic

Kontakt: emina.zoletic[@]cefres.cz

je doktorandkou na Univerzitě ve Varšavě. Její disertační práce s názvem Mezigenerační předávání válečných vzpomínek: případy rodin v Bosně a Herzegovině a bosenské diaspory v Evropě příspívá k 1. výzkumnému záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Doktorandi přidružení k CEFRESu 2022–2023
Laura Brody

Kontakt: laura.brody@alumni.duke.edu

je doktorandem na Karlově Univerzitě  v Praze a na Univerzitě Paula-Valéryho v Montpellier. Jeho disertační práce s názvem Memories of Imvros: Transformované prostory identity a sounáležitosti na ostrově v Egejském moři a spadá pod osy č. 1 a 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Alice Clabaut

Contact: alice.clabaut.billier(@)gmail.com

is a PhD student in cotutelle between Charles University (Prague) and Sorbonne Université (Paris), under the supervision of Florence Naugrette, Elisabeth Angel-Perez, and Petr Christov. Her dissertation, entitled Staging and reception of Samuel Beckett’s theatre in France, Germany and the Czech Republic after the fall of the Berlin Wall, contributes to CEFRES research area 1.

Véronique Gruca

Kontakt: veronique.gruca(@)cefres.cz

je doktorandkou na l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE-PSL). Její disertační práce s názvem Rodinné příběhy. Společenskost, rituály a každodenní život mezi mongolskými Buryaty spadá pod osu č.1 výzkumného záměru CEFRESu.

Olga Kalashnikova

Contact: Kalashnikova_Olga@phd.ceu.edu

je doktorandkouStředoevropské univerzity v Budapešti. Její disertační práce s názvem Pašijové kázání v Čechách 14. století: rétorika velkopátečních pašijí pod osu č. 2 výzkumného záměru CEFRESu.

Adéla Klinerová

Kontakt: adela.klinerova(@)cefres.cz

je doktorandkou pod dvojím vedením Richarda Biegela a Sabine Frommel na Univerzitě Karlově a na École Pratique des Hautes Études v Paříži. Její disertační práce Francouzská novověká architektura v kontextu architektury 19. století v českých zemích a ve střední Evropě spadá pod osu č. 1 výzkumného záměru CEFRESu.

Astrid Greve Kristensen

Kontakt: astrid.grevekristensen(@)cefres.cz

je doktorandkou na univerzitě Paris-Sorbonne pod vedením Clary Royer. Její disertační práce s názvem Cizinci v podivné zemi: sirotci východo-středoevropské literatury a obrat k vesnici je součástí osy č. 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Barbora Kyereko

Kontakt: barbora.kyereko(@)cefres.cz

je doktorandkou na Karlově univerzitě v Praze. Její dizertační práce pod názvem Ghana je kakao, kakao je Ghana:Theobroma cacao L. ve svých časových parametrech  je součástí osy č. 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Yuliya Moskvina

Kontakt: yuliya.moskvina(@)cefres.cz

je doktorandkou na Univerzitě Karlově pod vedením Paula Blokkera. Její disertační práce v oboru sociologie s názvem Stát, squat, společnost je součástí osy č. 2 výzkumného záměru CEFRESu.

Ciro Porcaro

Contact : ciro.porcaro(@)uniroma1.it

je doktorandem pod dvojím vedením na Karlově Univerzitě v Praze a zároveň na Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Jeho disertační práce s názvem Metonymie a stereotypy: teoretické perspektivy a imigrační diskurz v německém jazyce , je součástí osy č. 2 výzkumného záměru CEFRESu.

Pascal Schneider

kontakt: pascal.charles.schneider(@)gmail.com

je doktorandem na univerzitě Paris-Sorbonne (Paříž IV), pod dvojím vedením Johanny Chapoutot a Dietmara Hüsera (Sárská univerzita). Jeho disertační práce z období soudobých dějin s názvem Sociologie členů Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP na územích anexovaných Třetí říší (Alsasko, Moselle, Eupen-Malmédy, Sudety) v letech 1938–1944 je součástí osy č. II výzkumné osy CEFRESu.

Agnieszka Sobolewska

Kontakt: agnieszka.sobolewska(@)cefres.cz

je doktorandkou pod dvojím vedením na Univerzitě ve Varšavě a na Sorbonně. Její disertační práce s názvem Mezi sebeanalýzou a autobiografií. Každodenní psací praktiky prvních Freudových učenců spadá pod osu č. 2 výzkumného záměru CEFRESu.

Arthur Thévenet

Kontakt: arthur.thevenet@ext.uca.fr

je doktorandem pod dvojím vedením na Univeritě Clermont-Auvergne a Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho disertační práce s názvem Dopad environmentálních krizí na mezinárodní právo, je součástí osy č. 2 výzkumného záměru CEFRESu.

Florence Vychytil-Baudoux

Kontakt: florence.vychytil-baudoux(@)cefres.cz

je doktorandkou na École des hautes études en sciences sociales v Paříži, pod vedením Nancy L. Green. Její disertační práce s názvem Mezi občanstvím, etnicitou a exilovou politikou: logiky politické integrace Polonie ve Francii, Spojených státech a Kanadě, 1945-1980 je součástí osy č. 1 výzkumného záměru CEFRESu.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách