Výzkum válkou proměněný: způsoby, metody, předměty

Invaze na Ukrajinu proměnila výzkum v oblasti humanitních a společenských věd. Pojďme se znovu zamyslet nad tím, jaký je nejen výzkum, ale i jeho metody a předměty jeho studia, nyní – vše již proměněné válkou.

Seminář bude probíhat v rámci programu střediska CEFRES pro mimopražské Ukrajinské vědce v humanitních a společenských vědách pro rok 2023, jež byl vytvořen v úzké spolupráci s Francouzským ministerstvem Evropy a zahraničních věcí, Francouzskou ambasádou v České republice, Francouzským institutem na Ukrajině, Karlovou univerzitou a Akademií věd České republiky.

Ukrajinští vědci v oblasti humanitních a společenských věd, kteří získali stipendium střediska CEFRES, budou na semináři, který začne v květnu 2023, prostřednictvím platformy ZOOM na dálku prezentovat své současné výzkumné projekty. Následně o nich diskutovat s odborníky na příslušná témata z České republiky, Francie i dalších zemí. V průběhu seminářů budou analyzovat následky, které způsobila ruská invaze na Ukrajinu – a to nejen humanitním a společenských vědám, výzkumným metodám v nich používaných a záležitostem, jež jsou předměty těchto výzkumů, ale i způsobu, jakým uvažujeme. Proto vybízíme nejen vědecké pracovníky z Ukrajiny, kteří získali stipendium našeho střediska, ale i pražské kolegy a veřejnost, abychom se společně znovu zamysleli nad následujícím:

 1. Nad konkrétním záležitosti a diskusemi, které se týkají vzdělávání a vědy ve válečných podmínkách, jako například navazování kontaktů mezi vědci a jejich spolupráce či prohlubování kritického myšlení nejen ve výuce a rozvoji interaktivních prostředků v ní používaných.
 2. Nad metodami a způsoby, kterými se studují témata vyvstávající ve válce: přemisťování obyvatel, desinformace, práva menšin a kulturní vlastnictví.
 3. Nad epistemologickými tématy jako jsou paměť, identita, dědictví, věda, oblast, hranice či území a jejichž definice se násilně proměnila vlivem válečného konfliktu. Této proměny si povšimli jak stipendisté z Ukrajiny, tak jejich zahraniční kolegové.

Tyto prezentace výzkumných projektů – ať už těch, které jsou v běhu již delší dobu, či těch, které započaly nedávno –,  jež budou v rámci seminářů představeny, mají napomoci zejména k navázání a vybudování dlouhotrvající spolupráce mezi přidruženými pracovníky z Ukrajiny a jejich kolegy z Francie, Česka i dalších zemí Visegrádské čtyřky.

Celý seminář, jež se ponese v mezioborovém duchu, bude probíhat v angličtině.

Seminář bude probíhat jednou měsíčně online a v knihovně střediska CEFRES a budou se při něm setkávat jak pražští, tak mimopražští kolegové, mezi nimiž budou stipendisté z Ukrajiny i doktorandi z Francie a České republiky.

Předběžný program seminářů v akademickém roce 2023/2024

When: v úterý, 15:30–17:30 v Praze (16:30–18:30 na Ukraině)
Where
: CEFRES, Na Florenci 3 a online
K účasti online je registrace nutná do 60 minut před začátkem semináře zde
Language: English

16 May 2023
From interactive maps of the war to interactive mapping as a tool against the war
Chair: Valeria KORABLYOVA (“Ukraine in a Changing Europe” Research Centre, Charles University – IMS FSV UK)

 • Yevhen HORB (independent scholar, formerly Mariupol State University)
  Human Dimension of War: Interactive Map
 • Igor LYMAN (Berdyansk State Pedagogical University)
  Mapping and Connecting Ukrainian Science Diaspora in France, Czech Republic, and Visegrád Countries

20 June 2023
Discursive and memorial transformations in contemporary Ukraine
Chair: Ondřej KLÍPA (IMS FSV UK)

 • Oksana DOVGOPOLOVA (Odesa I. I. Mechnikov National University)
  Transforming the Regional Identity in Odesa in the Context of Russia-Ukraine War
 • Viacheslav GREKOV (Museum-cultural complex. Ukrainian Institute of Physics and Technology, formerly S. Kuznets Kharkiv National University of Economics)
  “National,” “Imperial” “Loyal”: Ukrainian Studies of the History of Rus in the Russian Empire (1805–1860)

17 October 2023
War is not a game: disinformation, new technologies, and critical thinking
Chair: Marie Černá (USD AV ČR)

 • Hanna CHEMERYS (Zaporizhia National University)
  Development of Methodology of Critical Thinking and Pedagogical Support to Counteract Disinformation and Manipulation of Artificially Reproduced Media Content
 • Anton HAUK (independent scholar and artist, Kyiv)
  Gaming Practices in a Geopolitical Context, particularly in the Context of Wars 

21 November 2023
Human rights, minority rights
Chair: Natalia Marakhovska (Mariupol State University/MUNI)

 • Yevhenii TKACHENKO (Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv)
  Protection of Minority Rights in the Field of Education: A Comparative Study (Cases of Ukraine, Czech Republic, and France) 
 • Elina PALIICHUK (Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University)
  Changing Young Minds: Student Awareness of Human Trafficking Under War Conditions

12 December 2023
Pedagogy and Research in War Conditions
Chair:

 • Vadym OSIN (Dnipro University of Technology)
  Ukrainian Academy Under Fire: Politics of Knowledge in Russian-Ukrainian War
 • Natalia MARAKHOVSKA (Mariupol State University/MUNI)
  Art Immersion Pedagogies to Foster Inclusivity in the Classrooms

23 January 2024
Internal Displacements: Psychological and Economical Dimensions
Chair:

 • Natalia TSYBULIAK (Berdyansk State Pedagogical University) Internal Isolation of Displaced Persons 
 • Nataliia ZACHOSOVA (Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy)
  The Role of Education in the Security-Oriented Economic Behavior of Individuals Under the Risk of Displacement in BANI World 

20 February 2024
New perspectives in and on Ukrainian history and historiography
Chair:

 • Maria MAIOROSHI (Uzhhorod National University)
  The Role of the Church in Society during the War (On the Example of the Activities of the Catholic Church of Western and Eastern Rites in Transcarpathia) 
 • Igor SERDIUK (Poltava Pedagogical University)
  Between Stigma and Legitimation: Illegitimate Birth in Ukraine in the Eighteenth and Early Twentieth Centuries 

19 March 2024
National heritage and identity: protection, deconstruction, reconstruction
Chair:

 • Dmytro YANOV (Odesa Archaeological Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine)
  Export of Cultural Property from Ukraine before and during the Full-Scale Russian Invasion: Analysis of the Legislative Framework, Practices of Expertise of Cultural Property, and Issues Regarding Evacuation Abroad 
 • Nataliia ROMANYSHYN (Lviv Polytechnic National University) Discursive (De)construction of Ukrainian National Identity: From Totalitarianism to Democracy
 • Ondřej Dufek (Department of Language Cultivation Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences)