Archiv rubriky: Zapojte se

AAC – Séjour au CEFRES des chercheuses et chercheurs de l’EHESS

Séjour de recherche et d’enseignement au Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) de Prague

Dans le cadre de la convention de coopération entre l’EHESS et le CEFRES, qui inclut également l’Université Charles de Prague ainsi que l’Académie des sciences de la République tchèque, et pour intensifier les échanges scientifiques franco-tchèques dans le domaine des sciences humaines et sociales, le CEFRES propose l’accueil d’un/e enseignant/e-chercheur/se de l’EHESS pour un mois durant l’année 2022. Pokračování textu AAC – Séjour au CEFRES des chercheuses et chercheurs de l’EHESS

Pour les chercheuses et chercheurs du CNRS

Le Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) accueille régulièrement des chercheurs du CNRS pour une affectation d’une année renouvelable.

Situé à Prague, le CEFRES est une Unité mixte de recherche du CNRS et institut français de recherche à l’étranger (UMIFRE) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Fortement internationalisé, le CEFRES comprend une vingtaine de chercheurs (doctorants, post-doctorants, enseignants-chercheurs et chercheurs du CNRS) et accueille plusieurs équipes de recherche sur des thématiques et dans des disciplines variées. Pokračování textu Pour les chercheuses et chercheurs du CNRS

Stáže v CEFRESu pro studenty FSV UK

CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) díky spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy nově poskytuje odbornou praxi/stáž studentům magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáže můžou trvat od 1 do 3 měsíců a studenti za ně získají ECTS kredity v rámci svého studijního programu (1 měsíc – 4 ECTS, 2 měsíce – 8 ECTS, 3 měsíce – 12 ECTS). Pokračování textu Stáže v CEFRESu pro studenty FSV UK

Stáže v CEFRESu pro studenty FF UK

Na stáže do CEFRESu přijímáme nejen frankofonní, ale i anglofonní studenty. Na stáž se mohou studenti FF UK přihlašovat v průběhu celého univerzitního roku.

CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) díky spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy nově poskytuje odbornou praxi/stáž studentům magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáže můžou trvat od 1 do 3 měsíců a studenti za ně získají ECTS kredity v rámci svého studijního programu (1 měsíc – 4 ECTS, 2 měsíce – 8 ECTS, 3 měsíce – 12 ECTS). Pokračování textu Stáže v CEFRESu pro studenty FF UK

CFA: Dvě postdoktorandské pozice v CEFRESu financované UK a CEFRESem

Uzávěrka pro podávání žádostí: 29. července 2021 (půlnoc)
Období: 1. ledna 2022 – 31. prosince 2023
Jazyk přihlášek: angličtina
Adresa pro podávání žádostí: jerome.heurtaux@cefres.cz (a v kopii e-mailu: claire@cefres.cz)

CEFRES s podporou Univerzity Karlovy přijme od 1. ledna 2022 na dva roky dva postdoktorandy. Ti budou přidruženi k CEFRESu a k příslušnému ústavu Univerzity Karlovy. Oba uchazeči budou přijati na základě kvality jejich výzkumného projektu. Výsledky budou zveřejněny v říjnu 2021. Pokračování textu CFA: Dvě postdoktorandské pozice v CEFRESu financované UK a CEFRESem

Podpora mezinárodní mobility CNRS 2022

Zapojte se do CEFRESU v rámci krátké mobility!

Uzávěrka na podání přihlášek: 3. listopadu 2020
Období působení: 3 až 9 měsíců v roce 2021
Formulář k vyplnění: SMI

InSHS (Institut sociálních a humanitních věd) nabízí v rámci podpory mezinárodní mobility pomoc pro vědecko-výzkumné pracovníky a vysokoškolské pedagogy z výzkumných jednotek (UMR) pod vedením CNRS či pod dvojím vedením v kombinaci s další institucí. Pomoc se týká realizace vědeckých aktivit v roce 2021. Pokračování textu Podpora mezinárodní mobility CNRS 2022