Archiv rubriky: Zapojte se

CFA | CEFRES Residential Fellowships for Ukrainian Researchers in HSS

CFA | CEFRES Residential Fellowships for Ukrainian Researchers in Humanities and Social Sciences

The French Center for Research in Humanities and Social Sciences (CEFRES) in close collaboration with the French Ministry of Europe and Foreign Affairs (MEAE), the French National Research Center (CNRS SHS) as well as the Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences (ÚSD AV ČR) and Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences (ÚDU AV ČR) launches a program of residential fellowships in Prague dedicated to Ukrainian researchers in humanities and social sciences.

Duration: from 14 days to 2 months at CEFRES in Prague
Suggested periods: March 1-May 31 or September 1-December 15, 2024
Funding: 2 000 € / month (prorata temporis for shorter periods)
Housing: Offered by CEFRES in collaboration with the Czech Academy of Sciences’ Institutes of Contemporary History and of Art History
Deadline for submission of applications: January 31, 2024

Objective of the program

The goal of the new program is to offer the recipients of the non-residential fellowships comfortable conditions for developing research goal, accessing resources (archives, libraries, scientific events…)  in Prague and strengthening collaborations and contacts developed in the frame of the nonresidential fellowships program.

Pokračování textu CFA | CEFRES Residential Fellowships for Ukrainian Researchers in HSS

Výzva – CEU-CEFRES stipendium pro doktorandy/ky CEU

Výzva k podávání přihlášek pro studenty druhého a vyššího ročníku doktorského studia Středoevropské univezity (CEU)

Datum pro odevzdání přihlášek: 17. března 2024 (přihlášky lze zasílat již teď )

Doba trvání programu: od 2 do 10 měsíců; mezi daty 1. dubna 2024 a 30. června 2025

Středoevropská univerzita (CEU) a Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) vypisuje granty mobility v pražském středisku CEFRES, určené studentům druhého a vyššího ročníku doktorského studia studujícím na CEU.

VYPISOVANÉ GRANTY

Částka  5 000 € bude udělena pro pobyty trvající mezi 2 a 10 měsíci (bude vyplácena částka 500 € měsíčně). Pokračování textu Výzva – CEU-CEFRES stipendium pro doktorandy/ky CEU

CFA – CEFRES grant pre mladých výskumníkov FiF UK 2024

Výzva na podávanie prihlášok pre študentov druhého alebo vyššieho ročníka doktorandského štúdia a postdoktorandov zapísaných na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK)

Termín odovzdania prihlášok: 15. marca 2024
Trvanie mobility: 2 až 10 mesiacov (od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025)

Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FiF UK), Francúzsky inštitút na Slovensku (IFS) a Francúzske výskumné centrum humanitných a spoločenských vied (CEFRES) ponúkajú granty na mobilitu v CEFRES pre Študentov druhého alebo vyššieho ročníka doktorandského štúdia a postdoktorandov (do 10 rokov po obhajobe PhD) FIF UK.

ŠTIPENDIÁ

Celková suma vo výške 5 000 EUR bude poskytnutá na pobyty v rozsahu od 2 do 10 mesiacov (500 EUR mesačne). Výška grantu je 500 eur/mesiac, ktorá bude poskytnutá navyše k doktorandskému štipendiu alebo mesačnému platu (v prípade zamestnancov/zamestnankýň). Pokračování textu CFA – CEFRES grant pre mladých výskumníkov FiF UK 2024

CFA – Mobilita pre SAV PhD. študentov v CEFRESe

Výzva na podávanie žiadostí o mobilitný grant SAV – CEFRES pre doktorandov od 2. ročníka PhD. štúdia zo Slovenskej akadémie vied

Uzávierka na podávanie žiadosti:  15. apríl 2024
Trvanie mobility:  9 mesiacov od 1. septembra 2024 do 31. mája 2025

Slovenská akadémia vied (SAV), Francúzsky inštitút na Slovensku (IFS) a CEFRES ponúkajú 9 – mesačný mobilitný grant v inštitúcii CEFRES (Praha) pre doktorandov, ktorí budú v čase poberania štipendia najmenej v 2. ročníku PhD. štúdia na SAV.

GRANT

⇒Výška grantu: 500 €/mesiac, pričom vybranému uchádzačovi bude zároveň plynúť doktorandské štipendium na SAV.
⇒Trvanie mobility:  9 mesiacov od 1. septembra 2024 do 31. mája 2025.

POŽIADAVKY

Vybraný doktorand sa pripojí k multidisciplinárnemu tímu CEFRESu a bude sa aktívne zapájať do vedeckého života v centre (prezentácia svojej práce na medzinárodnom seminári CEFRES a bude mať možnosť organizovať vedecké podujatie s finančnou spoluúčasťou CEFRESu). Zároveň sa od neho vyžaduje, aby jeho projekt prispel do jednej z CEFRES z CEFRES výskumných oblastí.

PODMIENKY OPRÁVNENOSTI ŽIADATEĽA
⇒Doktorandi musia byť v čase poberania štipendia najmenej v 2. ročníku PhD. štúdia na SAV.
⇒Dobrá znalosť anglického jazyka je nutná, znalosť francúzskeho jazyka je vítaná.

KALENDÁR

 • 15. február 2024 >  Otvorenie výzvy
 • 15. apríl 2024, 23:59 SEČ >  Konečný termín na predkladanie žiadostí
 • 15. apríl – 15. máj 2024 >   Hodnotenie žiadostí výborom odborníkov
 • 16. – 17. máj 2024 >  Videokonferenčný pohovor s vybranými uchádzačmi
 • 20. jún 2024 >  Zverejnenie výsledkov

Žiadosť musí obsahovať (v anglickom alebo francúzskom jazyku):

 • Riadne vyplnená prihláška – stiahnuť tu
 • Opis výskumu (2 – 3 strany max.), ciele a súčasný stav problematiky, metodologický a teoretický rámec, plánované výstupy
 • Motivačný list, ktorý odpovedá na dve otázky:
  • Ako prispeje výskum žiadateľa k výskumným oblastiam CEFRESu? (450 slov)
  • Ako prínos bude mať pobyt v CEFRESe pre výskum žiadateľa? (300 slov)
 • Dva akademické odporúčacie listy, jeden od školiteľa
 • CV so zoznamom publikácií
 • Súhlasný list od riaditeľa ústavu alebo centra SAV, v ktorom vyjadruje podporu žiadateľovi

Prihlášky sa posielajú elektronicky v jednom súbore pdf s názvom: “SAV–vaše priezvisko” na adresu: claire.madl[@]cefres.cz. Prihláška musí byť kompletná.

Pre záujemcov bude zorganizovaný informatívny webinár dňa 11. marca 2024 o 10.00 hod., v rámci ktorého budú zodpovedané otázky ohľadom žiadosti a programu.

Prípadné otázky ohľadom žiadosti adresujte na:

 

Výzva | SAV-CNRS TANDEM program 2024–2026

The Slovak Academy of Sciences (SAV), the French Research Center in Humanities and Social Sciences in Prague (CEFRES) and the Institute for Humanities & Social Sciences of the French National Research Center (CNRS HSS) are launching the first call for applications for the TANDEM incubator program dedicated to researchers from the Slovak Academy of Sciences and CNRS.

 GOALS OF THE PROGRAM

The Tandem CNRS-SAV program endeavors excellency in social sciences and humanities by bringing together Slovak and French colleagues to intensify scientific collaboration between our countries in the frame of European Research Area. It benefits from the experience of two Czech-French Tandem program schemes at CEFRES, whose former members have obtained two ERC grants, incl. the BOAR project. Pokračování textu Výzva | SAV-CNRS TANDEM program 2024–2026

AAC – Séjour au CEFRES des chercheuses et chercheurs de l’EHESS

Séjour de recherche et d’enseignement au Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) de Prague

Dans le cadre de la convention de coopération entre l’EHESS et le CEFRES, qui inclut également l’Université Charles de Prague ainsi que l’Académie des sciences de la République tchèque, et pour intensifier les échanges scientifiques franco-tchèques dans le domaine des sciences humaines et sociales, le CEFRES propose l’accueil d’un/e enseignant/e-chercheur/se de l’EHESS pour deux à quantre semaines durant l’année 2025.

Durée du séjour : 2 à 4 semaines
Période du séjour : février-juin & octobre-décembre 2025
Date limite d’envoi des candidatures : 15 mai 2024 Pokračování textu AAC – Séjour au CEFRES des chercheuses et chercheurs de l’EHESS