Práce se svědectvími války

Práce se svědectvími války: praktický workshop humanitních studií v digitální podobě

Konference organizována společně výzkumnou aliancí Válka a společnost”, výzkumným centrem IMS “Ukrajina v měnící se Evropě”, CEFRESem a podporovaná v rámci 4EU University Alliance. 

Místo: CEFRES, Na Florenci 3, Praha (v pátek) a FSV UK, U Kříže 8, Praha 5 Jinonice, místnost C322 (v sobotu)
Date:24.–25. května 2024
Language: angličtina

Členové organizační komise:

Program
Pátek 24. května: CEFRES

17.00 – 17.20 Registrace

17.20 – 17.30 Přivítání ze strany organizátorů

17.30 – 18.30 Zahajující projev: Natalia Otrishchenko, Lvovské centrum urbánní historie
“From Euromaidan to Full-Scale Russian Invasion: Archiving Ukrainian Society’s Experiences” (bude streamováno online)

18.30 – 19.45 Panelová diskuze: “Europe after the Russian full-scale invasion”

 • Panel: Valeria Korablyova, Univerzita Karlova, Vladimír Handl,  Univerzita Karlova, Jakub Eberle, Ústav mezinárodních vztahů Praha
 • Chair: Martin Laryš, Univerzita Karlova

19.45 – 21.00 Recepce v knihovně CEFRES a na zahrádce

Sobota 25. května: Fakulta sociálních studií, Univerzita Karlova, U Kříže 8, Praha 5 Jinonice, místnost C322

08.45 Sejdeme se před knihovnou Jinonice

09.00 – 10.00

 • Jiří Kocián PhD, FSV, Univerzita Karlova
  “Digital Collections of Historical Sources: Users’ and Producers’ Perspectives”

10.15 – 11.15

 • Cecile Boëx, EHEES (Škola vyšších studií v sociálních vědách)
  “Collecting and Analyzing Wartime Video-Testimonies in Syria. What Can Images Do?”

11.30 – 13.00 Prezentace studentů (program panelu bude doplněno)

 • Chair: Astrid Greve Kristensen, Sorbonne University

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 15.30 Praktický workshop a programování v Taguette v digitální databázi “Voices of Resistance and Hope” s Natalií Otrishchenko, Lvovské centrum urbánní historie

15.45 – 17.00 Panelová diskuze: “Trauma in War Testimony Research”

 • Panel: Natalia Otrishchenko, Lvovské centrum urbánní historie, Cecile Boëx, EHESS, Marija Krgovič, Kodaňská univerzita
 • Chair: Kateřina Fuksová, Univerzita Karlova

Abstract: 

24. únorem 2022 se změnily životy Ukrajinců. V tento den Rusko začalo svou speciální vojenskou operaci, válku v plném měřítku proti lidu Ukrajiny. Evropa, která doposud věřila, že se lidé poučili z hrůz Druhé světové války, byla ze dne na den vtažena do nové válečné reality. Začaly přicházet tisíce prchajících přinášejících s sebou příběhy násilí, utrpění a ztráty milovaných – příběhy uprchlíků před válkou, příběhy žánru, který by ani neměl existovat. „Práce se svědectvími války: praktický workshop humanitních studií v digitální podobě” se zaměřuje na výpovědi přeživších nejen z Ukrajiny, ale z různých míst i období, které zpracovává přístupem humanitních věd v digitální podobě. Workshop tak usiluje prezentovat příležitosti, které digitální nástroje poskytují pro zachování válečných svědectví a jejich analýzu. Prostřednictvím praktických aktivit, odborných přednášek, panelových diskuzí a studentských prezentací účastníci nahlédnou, jak inovativně a interdisciplinárně  přistupovat ke svědectvím o válce.  V průběhu workshopu budou míst účastníci možnost prozkoumat existující digitální archivy svědectví přeživších války, zejména ve vztahu k probíhající ruské invazi Ukrajiny. Bude se ale jednat i o archivy přeživších holokaustu a občanských válek v Jugoslávii. Významné místo v diskuzi hraje etický aspekt práce s válečnými svědectvími, kterému projekt věnuje velkou pozornost. Účastníci budou prozkoumávat témata traumatu, konsentu a soukromí a naučí se postupy etického sbírání, zachovávání a předávání svědectví s ohledem na důstojnost a subjektivitu (agency) těch, od nichž svědectví pochází, ale i s ohledem na jejich vlastní duševní zdraví.

Zpochybňované transformace energetiky

Zpochybňované transformace energetiky.
Konflikty a sociální inovace v České republice, Polsku, Německu a Francii 

Zahájení výzkumného projektu realizovaného v rámci programu TANDEM AV ČR-CNRS iniciovaného Akademií věd České republiky, Univerzitou Karlovou a CEFRES/CNRS.

Kdy? úterý 23. dubna 2024, 14:00–15:30
Kde? Knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1, nebo online (rádí pošleme odkaz, napíšte nám na cefres@cefres.cz)
Jazyk: angličtina

Za účasti koordinátorů projektu: 

A

Na úvod promluví:

Tomáš KOSTELECKÝ, člen Akademické rady AV ČR.

Prezentace

Gilles Lepesant, Martin Ďurďovič a Krzysztof Tarkowski představí projekt sociálního výzkumu energetiky. Projekt usiluje o lepší porozumění negativním postojům a konfliktům, které doprovázejí přejímání evropských politik energetické transformace, a odhalení nových vzorců energetického vládnutí pro překonání nadcházejících výzev. Výzkum se opírá o komparativní přístup zahrnující několik zemí a zaměří se na případové studie na lokální nebo regionální úrovni. 

 

Francouzsko-český historický seminář – JACQUES BERLIOZ

Ve čvrtek 14. května 2015, od 9:10, v CEFRES
Jacques BERLIOZ (CNRS / EHESS, Paris)
9:10
La violence animale est-elle exemplaire au Moyen Âge ? Autour de la « cigogne adultère »
10:50
Violence des éléments et réaction des hommes ? Comment gérer au Moyen Âge les conséquences des catastrophes naturelles ?

Přednášky jsou prezentované v rámci francouzsko-českého historického semináře organizovaného CEFRESem a Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (Ústavem českých dějin).

Viz résumé přednášek.

Oborová setkání: právo, mezinárodní vztahy a teritoriální studia

Platforma CEFRES si Vás s potěšením dovoluje pozvat na OTEVŘENÁ HUMANITNĚ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBOROVÁ SETKÁNÍ, která organizuje za účelem jejich přispění k definování vědecké politiky CEFRESu a navázání vědecké spolupráce na evropské úrovni.

Mezi jinými se zúčastní také:
za mezinárodní vztahy a teritoriální studia – Pavel Barša, Paul Bauer (koordinátor), Lucie Cviklová, Jakub Grygar, Ondřej Horký-Hluchaň, Jana Kapičková, Kryštof Kozák, Petr Kratochvil, Luboš Kropáček, Nicolas Maslowski, Aurore Meyfroidt, Martin Michelot, Yvona Novotná, Martina Power, Božena Radiměřská, Jan Martin Rolenc, Clément Steuer (koordinátor), Luděk Sýkora, Stefano Taglia, Benjamin Tallis, Eliška Tomalová, Jana Vargovčíková, Anna Vidén, Michal Vít, Tomáš Weiss, Štěpánka Zemanová, Jan Zouplna
za právo – Pavel Šturma, Veronika Bílková, Jana Reschová, Solange Maslowski (koordinátorka), Alla Tymofeyeva, Vít Zvánovec, Jan Kober

Oborová setkání: židovská studia

Platforma CEFRES si Vás s potěšením dovoluje pozvat na OTEVŘENÁ HUMANITNĚ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBOROVÁ SETKÁNÍ, která organizuje za účelem jejich přispění k definování vědecké politiky CEFRESu a navázání vědecké spolupráce na evropské úrovni.

Mezi jinými se zúčastní také:
Barbora Císařová, Kateřina Čapková (koordinátorka), Pavla Damohorská, Michal Frankl, Louise Hecht, Kateřína Králová, Hana Kubátová, Pavel Sládek, Šárka Sladovníková, Petr Sláma, Tamas Visi, Jan Zouplna