Seznam doktorandů

Tým doktorandů 2023–2024
Jelena Božović

Kontakt : jelena.bozovic(@)cefres.cz

je doktorandkou lingvistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Její výzkum se zaměřuje na vzájemné působení oficiální a neoficiální jazykové politiky v poválečné Bosně a Hercegovině a přispívá k  CEFRES výzkumným osám I a II. V rámci CEFRES-SAV jí bylo uděleno doktorandské stipendium.

Júlia Čížová

Kontakt : julia.cizova(@)savba.sk

je doktorandkou historie v Historickém ústavu Slovenské akademie věd. Jeho výzkum se zaměřuje na dějiny slovenského ekologického hnutí v letech 1969-1989 a přispívá k výzkumu  CEFRES ….. V rámci CEFRES-SAV ji bylo uděleno doktorandské stipendium.

Kateřina Fuksová

Kontakt : katerina.fuksova(@)fsv.cuni.cz

je doktorandkou kulturní antropologie a historie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Její výzkum se zaměřuje na paměť, identitu a vytváření historických narativů ve středovýchodní Evropě, zejména v Moldavské republice. Přispívá do výzkumné osy III. Získala doktorandské stipendium Platformy CEFRES.

Olga Kalashnikova

Kontakt: Kalashnikova_Olga(@)phd.ceu.edu

je doktorandkou na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Její doktorská práce s názvem Preaching the Passion in 14th-century Bohemia: The rhetoric of Good Friday sermons spadá do výzkumné osy II. Získala doktorandské stipendium CEFRES (Francie a země Visegrádu).

Lola Sinoimeri

Kontakt : lola.sinoimeri(@)cefres.cz

je doktorandkou srovnávací literatury na Université Paris 8 a Sorbonně. Její disertační práce se zaměřuje na literární tvorbu čtyř autorek z balkánské diaspory v Německu, Švýcarsku a Itálii: Marica Bodrožić, Melinda Nadj Abonji, Elvira Dones a Anilda Ibrahimi a přispívá k výzkumným osách I a II. Získala doktorandské stipendium na CEFRES (Francie a země Visegrádu).

Doktorandi přidružení k CEFRESu 2023–2024
Adrien Beauduin

je doktorandem na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Jeho disertační práce nese název Ideje, mobilizace a faktory angažovanosti členů nové politické pravice v Čechách a v Polsku a spadá pod osy č. 2 a 3 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Adéla Bricínová

Kontakt: ad.bricinova(@)gmail.com

je doktorandkou pod dvojím vedením Richarda Biegela a Sabine Frommel na Univerzitě Karlově a na École Pratique des Hautes Études v Paříži. Její disertační práce Francouzská novověká architektura v kontextu architektury 19. století v českých zemích a ve střední Evropě spadá pod osu č. 1 výzkumného záměru CEFRESu.

Aysha Farhana Chakkampully

Contact: 30486391(@)fsv.cuni.cz

is Ph.D. student in Sociology, supervised by PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (ISS, FSV, UK). Her dissertation, entitled Embodiment in Islam: the everyday menstrual experiences of Hyderabadi Muslim Women in India, contributes to CEFRES research area 1 & 2. 

Alice Clabaut

Contact: alice.clabaut.billier(@)gmail.com

is a PhD student in cotutelle between Charles University (Prague) and Sorbonne Université (Paris), under the supervision of Florence Naugrette, Elisabeth Angel-Perez, and Petr Christov. Her dissertation, entitled Staging and reception of Samuel Beckett’s theatre in France, Germany and the Czech Republic after the fall of the Berlin Wall, contributes to CEFRES research area 1.

Astrid Greve Kristensen

je doktorandkou na univerzitě Paris-Sorbonne pod vedením Clary Royer. Její disertační práce s názvem Cizinci v podivné zemi: sirotci východo-středoevropské literatury a obrat k vesnici je součástí osy č. 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Jan Kremer

je doktorandem na Karlově univerzitě v Praze. Jeho disertační práce s názvem The Digital Game as a Historical Representation – Medievalism and Czech Historical Culture spadá pod osu č. 3 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory Programu Platformy CEFRES na podporu doktorského studia.

Julia Miesenböck

Contact : juliamiesenboeck(@)gmail.com

is a PhD student in translation studies at Charles University in Prague. His PhD dissertation, entitled Translators of Czech poetry into German during the Cold War 1948–1989, contributes to the CEFRES research area 1.

Vojtěch Pojar

je doktorandem na Středoevropské univerzity v Budapešti. Jeho disertační práce s názvem Experts in Post-Imperial Transitions: Entanglements and Diverging Trajectories of Eugenicists between the Habsburg Empire and the Nation States, 1912–1939 spadá pod osu č. 1 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Vít Pokorný

Contact : 23191103(@)cuni.cz

Is a PhD student in history at Charles University in Prague. His PhD dissertation, entitled Bernard Lesfargues and the Occitan Revival Movement after 1945, contributes to the CEFRES research area 1 .

Florence Vychytil-Baudoux

Kontakt: florence.vychytil-baudoux(@)cefres.cz

je doktorandkou na École des hautes études en sciences sociales v Paříži, pod vedením Nancy L. Green. Její disertační práce s názvem Mezi občanstvím, etnicitou a exilovou politikou: logiky politické integrace Polonie ve Francii, Spojených státech a Kanadě, 1945-1980 je součástí osy č. 1 výzkumného záměru CEFRESu.

Jakub Zítko

Contact : jakub.zitko1789(@)gmail.com

is a Ph.D. student of Semiotics and Philosophy of Communication at the Faculty of Humanities of Charles University. His PhD dissertation, entitled The relation of festivity and literature in Georges Bataille and Julia Kristeva, contributes to the CEFRES research area 2.

Anabela Zigova

Contact : Anabela.Zigova@etu.univ-paris1.fr

je doktorandkou na L’école doctorale d’Histoire, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, SIRICE – Unité mixte de recherches (CNRS UMR 8138). Její disertační práce s názvem LNeviditeľné násilie v disente ženského rodu, je součástí osy č. 2 a 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Emina Zoletic

is a PhD candidate in Sociology at Warsaw University. She was a CEFRES PhD fellow in 2022–2023. Her PhD dissertation, entitled Intergenerational transmission of the memory of the war: The Cases of Families in Bosnia-Herzegovina and the Bosnian diaspora in Europe contributes to CEFRES research area 1.

 

Tým doktorandů 2022-2023
Tým doktorandů 2021-2022
Tým doktorandů 2020/2021
Tým doktorandů 2019/2020
Tým doktorandů 2018/2019
Tým doktorandů 2017/2018
Tým doktorandů 2016/2017
Tým doktorandů 2015/2016

 

 

Facebooktwitterlinkedin

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách