Seznam doktorandů

Tým doktorandů 2023–2024
Jelena Božović

Contact : jelena.bozovic(@)cefres.cz

is a PhD student in linguistics at the Faculty of Arts of Charles University. Her research focus the interplay between official and unofficial language policies in post-war Bosnia and Herzegovina and contributes to the CEFRES research areas 1 and 2. She was granted a PhD Fellowship at CEFRES-SAV.

Júlia Čížová

Contact : julia.cizova(@)savba.sk

is a PhD student in history at the Institute of History at the Slovak Academy of Sciences. Her research focus on the history of the Slovak environmental movement in the period between 1969 – 1989 and contributes to the CEFRES research areas ….  . She was granted a PhD Fellowship at CEFRES-SAV.

Kateřina Fuksová

Contact : katerina.fuksova(@)fsv.cuni.cz

is a PhD student in Cultural Anthropology and History at Charles University in Prague. Her research focuses on memory, identity and historical narrative-making in Central Eastern Europe, especially in the Republic of Moldova. She contributes to CEFRES research area 3. She was granted a CEFRES Platform PhD Fellowships.

Olga Kalashnikova

Contact: Kalashnikova_Olga(@)phd.ceu.edu

is a PhD candidate at the Central European University in Budapest. Her PhD dissertation, entitled Preaching the Passion in 14th-century Bohemia: The rhetoric of Good Friday sermons contributes to CEFRES research area 2. She was granted a PhD Fellowship at CEFRES (France & Visegrad Countries).

Lola Sinoimeri

Contact : lola.sinoimeri(@)cefres.cz

is a PhD student in comparative Literature at Université Paris 8 and Sorbonne University. Her thesis focuses on the literary production of four female authors from the Balkan diasporas in Germany, Switzerland and Italy: Marica Bodrožić, Melinda Nadj Abonji, Elvira Dones and Anilda Ibrahimi and contributes to the CEFRES research areas  1 and 2. She was granted a PhD Fellowship at CEFRES (France & Visegrad Countries).

Doktorandi přidružení k CEFRESu 2023–2024
Adrien Beauduin

Kontakt: adrien.beauduin(@)cefres.cz

je doktorandem na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Jeho disertační práce nese název Ideje, mobilizace a faktory angažovanosti členů nové politické pravice v Čechách a v Polsku a spadá pod osy č. 2 a 3 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Adéla Bricínová

Kontakt: ad.bricinova(@)gmail.com

je doktorandkou pod dvojím vedením Richarda Biegela a Sabine Frommel na Univerzitě Karlově a na École Pratique des Hautes Études v Paříži. Její disertační práce Francouzská novověká architektura v kontextu architektury 19. století v českých zemích a ve střední Evropě spadá pod osu č. 1 výzkumného záměru CEFRESu.

Aysha Farhana Chakkampully

Contact: 30486391(@)fsv.cuni.cz

is Ph.D. student in Sociology, supervised by PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (ISS, FSV, UK). Her dissertation, entitled Embodiment in Islam: the everyday menstrual experiences of Hyderabadi Muslim Women in India, contributes to CEFRES research area 1 & 2. 

Alice Clabaut

Contact: alice.clabaut.billier(@)gmail.com

is a PhD student in cotutelle between Charles University (Prague) and Sorbonne Université (Paris), under the supervision of Florence Naugrette, Elisabeth Angel-Perez, and Petr Christov. Her dissertation, entitled Staging and reception of Samuel Beckett’s theatre in France, Germany and the Czech Republic after the fall of the Berlin Wall, contributes to CEFRES research area 1.

Astrid Greve Kristensen

Kontakt: astrid.grevekristensen(@)cefres.cz

je doktorandkou na univerzitě Paris-Sorbonne pod vedením Clary Royer. Její disertační práce s názvem Cizinci v podivné zemi: sirotci východo-středoevropské literatury a obrat k vesnici je součástí osy č. 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Jan Kremer

Kontakt: jan.kremer(@)cefres.cz

je doktorandem na Karlově univerzitě v Praze. Jeho disertační práce s názvem The Digital Game as a Historical Representation – Medievalism and Czech Historical Culture spadá pod osu č. 3 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory Programu Platformy CEFRES na podporu doktorského studia.

Julia Miesenböck

Contact : juliamiesenboeck(@)gmail.com

is a PhD student in translation studies at Charles University in Prague. His PhD dissertation, entitled Translators of Czech poetry into German during the Cold War 1948–1989, contributes to the CEFRES research area 1.

Vít Pokorný

Contact : 23191103(@)cuni.cz

Is a PhD student in history at Charles University in Prague. His PhD dissertation, entitled Bernard Lesfargues and the Occitan Revival Movement after 1945, contributes to the CEFRES research area 1 .

Vojtěch Pojar

Kontakt: vojtech.pojar(@)cefres.cz

je doktorandem na Středoevropské univerzity v Budapešti. Jeho disertační práce s názvem Experts in Post-Imperial Transitions: Entanglements and Diverging Trajectories of Eugenicists between the Habsburg Empire and the Nation States, 1912–1939 spadá pod osu č. 1 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Florence Vychytil-Baudoux

Kontakt: florence.vychytil-baudoux(@)cefres.cz

je doktorandkou na École des hautes études en sciences sociales v Paříži, pod vedením Nancy L. Green. Její disertační práce s názvem Mezi občanstvím, etnicitou a exilovou politikou: logiky politické integrace Polonie ve Francii, Spojených státech a Kanadě, 1945-1980 je součástí osy č. 1 výzkumného záměru CEFRESu.

Jakub Zítko

Contact : jakub.zitko1789(@)gmail.com

is a Ph.D. student of Semiotics and Philosophy of Communication at the Faculty of Humanities of Charles University. His PhD dissertation, entitled The relation of festivity and literature in Georges Bataille and Julia Kristeva, contributes to the CEFRES research area 2.

Emina Zoletic

Contact: emina.zoletic[@]cefres.cz

is a PhD candidate in Sociology at Warsaw University. Her PhD dissertation, entitled Intergenerational transmission of the memory of the war: The Cases of Families in Bosnia-Herzegovina and the Bosnian diaspora in Europe contributes to CEFRES research area 1.

 

Tým doktorandů 2022-2023
Tým doktorandů 2021-2022
Tým doktorandů 2020/2021
Tým doktorandů 2019/2020
Tým doktorandů 2018/2019
Tým doktorandů 2017/2018
Tým doktorandů 2016/2017
Tým doktorandů 2015/2016

 

 

Facebooktwitterlinkedin

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách