Archiv autora: Claire Madl

Výzva – Výskumné pobyty vo Francúzsku pre členov Slovenskej adakémie vied

Program IFS-SAV-CEFRES na výskumné pobyty vo Francúzsku v oblasti humanitných a spoločenských vied

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Francúzsky inštitút na Slovensku a Slovenská akadémia vied v spolupráci s Francúzskym ústavom pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES) a výskumným zoskupením „Poznanie stredo-východnej Európy“ (CEM) ponúkajú program podpory vedeckých pobytov v oblasti humanitných a spoločenských vied vo Francúzsku v roku 2023.

Tento program je určený pre mladých vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich v ústavoch a centrách Slovenskej akadémie vied. Cieľom tohto programu je podporiť slovensko-francúzsku spoluprácu v tejto oblasti prostredníctvom dvojmesačného výskumného pobytu s vedeckou podporou vybraného francúzskeho partnera, tímov zo CEFRES a členov zoskupenia CEM.

Žiadosti preto budú mladí vedeckovýskumní pracovníci predkladať individuálne, ale kľúčovým prvkom pri ich hodnotení bude podpora členov CEFRES a CEM.

Ambíciou programu je vytvoriť trvalú vedeckovýskumnú spoluprácu medzi francúzskymi a slovenskými partnermi, ktorí sa zapoja do riešenia inovatívnych a interdisciplinárnych tém v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Výhody :

Štipendium ponúka nasledovné výhody:

 • štipendium od Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Slovenskej akadémie vied, ktorého výška závisí od postavenia uchádzača a pohybuje sa od 1704 € do 2055 € mesačne počas dvoch mesiacov;
 • pomoc pri hľadaní ubytovania prostredníctvom francúzskej agentúry Campus France.

Očakávané výsledky:

Očakáva sa do konca roka 2023 prezentácia výsledkov spolupráce na seminári CEFRES, ktorý bude nasledovať po pobyte vo Francúzsku (prezenčne alebo online; CEFRES uhradí cestovné náklady a náklady na ubytovanie prednášajúceho v Prahe).

Zorganizovanie seminára (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa uskutoční na Slovensku. Na organizáciu seminára na Slovensku sa neposkytuje žiadny finančný príspevok a za hľadanie primeraného financovania zodpovedá žiadateľ.

Úspešní uchádzači tejto výzvy budú vyzvaní na podanie žiadosti o grant typu CNRS IEA (https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-IEA-2020.pdf) s odporúčanou témou „Vytváranie, dekonštruovanie a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor“. Žiadateľ však môže navrhnúť aj vlastnú tému.

Harmonogram:

 • Dátum otvorenia výzvy na predkladanie žiadostí: 15. novembra 2022
 • Uzávierka termínu na predkladanie žiadostí: 23. december 2022
 • Pohovory s uchádzačmi: v týždni od 9. do 13. januára 2023
 • Zverejnenie výsledkov: 17. januára 2023
 • Nástup na pobyt vo Francúzsku: od 15. februára do 30. novembra 2023
 • Usporiadanie francúzsko-slovenského seminára na Slovensku: od 1. januára do 31. augusta 2024.

Kontaktné údaje:

Všetky žiadosti o informácie alebo podávanie žiadosti adresujte:

Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu
Tel: + 421 918 563 113
E-mail: yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr

Podmienky oprávnenosti :

Výzva je určená pre výskumných pracovníkov, ktorí sú v čase podania žiadosti zapísaní na doktorandskom štúdiu alebo obhájili doktorát pred maximálne ôsmimi rokmi, nemajú francúzske občianstvo a pracujú v ústave alebo centre Slovenskej akadémie vied. Znalosť francúzskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou prihlášky.

Kritériá hodnotenia projektu :

Žiadosti bude hodnotiť zmiešaná komisia odborníkov vytvorená na základe dohody o spolupráci medzi CEFRES a SAV. Žiadatelia musia predložiť projekt interdisciplinárnej vedeckej spolupráce a projekt semináru (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa bude konať na Slovensku a ktorý vyústi do podania medzinárodného projektu Emerging Actions medzi Národným centrom pre vedecký výskum a Slovenskou akadémiou vied v spolupráci s pražským CEFRES. Pri hodnotení sa zohľadní:

 • Samotná žiadosť a vedecký profil uchádzača;
 • Kvalita vedeckého projektu, v rámci ktorého sa má štipendijný pobyt uskutočniť;
 • Kvalita projektu seminára, ktorý žiadateľ navrhne zorganizovať na Slovensku v období od 1. januára do 31. augusta 2024, a jeho vplyv na vedeckú spoluprácu medzi Slovenskou akadémiou vied, CEM a CEFRES.

Vedecké oblasti :

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky oblasti humanitných a spoločenských vied, ale odporúčaná téma je: „Vytváranie, dekonštruovanie a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor“.

Žiadosť, ktorú treba vyplniť, nájdete na webe Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

AAC – Séjour au CEFRES des chercheuses et chercheurs de l’EHESS

Séjour de recherche et d’enseignement au Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) de Prague

Dans le cadre de la convention de coopération entre l’EHESS et le CEFRES, qui inclut également l’Université Charles de Prague ainsi que l’Académie des sciences de la République tchèque, et pour intensifier les échanges scientifiques franco-tchèques dans le domaine des sciences humaines et sociales, le CEFRES propose l’accueil d’un/e enseignant/e-chercheur/se de l’EHESS pour deux semaines durant l’année 2023. Pokračování textu AAC – Séjour au CEFRES des chercheuses et chercheurs de l’EHESS

Výzva – Proustian Perspectives

Call for papers: Conference Proustian Perspectives

Date and location: March 22–24, 2023, Prague and online
Organizers: Charles University, Faculty of Arts, Department of Czech Literature and Comparative Studies & Department of Romance Studies; with the collaboration of CEFRES
Deadline for proposals: November 15, 2022
Languages: French and English

Although well explored, Marcel Proust’s literary work is a territory that never ceases to reveal unknown corners. Whether the subject of interest is the author’s masterpiece or his other literary attempts, or even his unpublished writings, research continues to bring out new discoveries. The century that has passed since the author’s death has been marked by efforts to understand his work, or at least to multiply its readings with different interpretative languages. Pokračování textu Výzva – Proustian Perspectives

BIELEXIL – Belarusian exiles in Central and Eastern Europe after the outbreak of war in Ukraine

BIELEXIL – Belarusian exiles in Central and Eastern Europe after the outbreak of war in Ukraine

Principal inverstigators:
Michèle Baussant (ICM Fellow / CEFRES)
Ronan Hervouet (CEFRES / Université de Bordeaux)
Members of the research team:
Pascale Laborier (ICM Fellow / ISSP)
Ekaterina Pierson-Lyzhina (Cevipol. Université libre de Bruxelles)
Tatyana Shukan (Cevipol, Université libre de Bruxelles)

The project is supported by the French Collaborative Institute on Migration (Institut Convergences Migrations, ICM), within a “flash call” dedicated to Ukraine funded by the Fondation de France.

Abstract
The research project, called BIELEXIL, aims to understand the consequences of the outbreak of war in Ukraine on Belarusian exiles, who fled their country after 2020 and found refuge in Ukraine, Poland, Lithuania and the Czech Republic. It focuses on circulations, experiences and forms of politicization. Funded by the Institut Convergences Migrations (ICM), it is hosted by the CEFRES and is coordinated by Michèle Baussant and Ronan Hervouet. Pokračování textu BIELEXIL – Belarusian exiles in Central and Eastern Europe after the outbreak of war in Ukraine

Výzva – Displacements: Women’s Writing and Creative Practices in Modern Central and southeastern Europe

Displacements:
Women’s Writing and Creative Practices in Modern Central and southeastern Europe. Emancipatory Experiences and Transnational Trajectories?

Organizers: Mateusz Chmurski, Clara Royer, Lola Sinoimeri
Time and Place: March 16-18, 2023 – CEFRES (CNRS-MEAE), Prague
Proposal Deadline: October 15, 2022
Languages of the conference: French, English

Scientific Committee:
Anna Borgos (Magyar Tudományos Akadémia), Libuše Heczková
(Univerzita Karlova), Luba Jurgenson (Sorbonne Université), Iwona Kurz (Uniwersytet Warszawski), Jasmina Lukić (Central European University), Markéta Theinhardt (Sorbonne Université)

Partners: EUR’ORBEM (CNRS-Sorbonne Université) – CEFRES (CNRS-MEAE) – Ústav české literatury a komparatistiky, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova – Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Using a transnational approach, this conference tries to bring together and confront the polysemic category of dépaysement (exile, uprootedness, dislodgement – hereinafter coupled with its imperfect English equivalent, displacement) with the literary and artistic trajectories of Central European women. It is an attempt to see how the experience of dépaysement/displacementin its variety of meanings (exile, disorientation, dislocation, but also ec-centric creativity or transfer of marginalized traditions) — fuels the creative and writing practices of women from a region that has been torn between different imperial structures (Bartov & Weitz 2013), marked by mass violence (the Holocaust, forced migrations, war crimes) and where culture has always been permeated by a strong dialectical relationship between norms and transgressive gestures – with the later themselves tending to gain strong normative undertones (Royer 2019). The starting point of this conference is that the social, political, and cultural engagements prodding women artists from a variety of fields — artists, photographers, musicians, actresses, directors, literary figures (authors, critics, translators, etc.) — to reinvent themselves elsewhere requires a type of historical analysis that pays attention to the variety of practices of dépaysement: displacement that could be as much geographical as creative or even epistemic. Pokračování textu Výzva – Displacements: Women’s Writing and Creative Practices in Modern Central and southeastern Europe