Archiv autora: Claire Madl

Displacements: Gendered-based Violence, Women’s Writing and Creative Practices

Displacements: Gendered-based Violence, Women’s Writing and Creative Practices in Modern Central and Southeastern Europe

A project funded by a 4EU+ minigrant

Partners: UČL FF UK – IKP WP UW – SU – CEFRES

Conveyors: Eva Krásová – Mateusz Chmurski – Clara Royer – Lola Sinoimeri – Iwona Kurz

Using a transnational and interdisciplinary approach, the proposed research program confronts the polysemic category of displacement/dépaysement (exile, disorientation, dislodgement…) with the literary and artistic trajectories of Central European women. We aim at observing how the experience of gendered-based oppression fuels the literary and artistic practices of women from a region that has been torn between different imperial structures, marked by mass violence (the Holocaust, forced migrations, war crimes…) and where culture has always been permeated by a strong dialectical relationship between norms and transgressive gestures. Pokračování textu Displacements: Gendered-based Violence, Women’s Writing and Creative Practices

CEFRES pro Ukrajinu

Russia’s invasion of Ukraine marks the return of war to Europe. Although the war dates back to the 2014 armed conflict in Donbas, with the war of aggression against Ukraine, it is now taking on an unprecedented scale. This war is also fought in the field of information and interpretation, posing major challenges for observers and researchers. Located in the heart of Central Europe directly affected by the war, CEFRES is hosting a series of webinars dedicated to the analysis of the war and its effects in the region  and launched a fellowship to support Ukrainian researchers.

Call for applications Cefres non-residential fellowships for ukrainian researchers in humanities and social sciences  (výzva je otevřena do 15. března 2023)

Webinář 1 The Challenges of Hosting Refugees from Ukraine in Central Europe (22. března 2022)

Webinář 2 Belarus and the Russian Invasion in Ukraine (20. dubna 2022)

Výzva – Výskumné pobyty vo Francúzsku pre členov Slovenskej adakémie vied

Program IFS-SAV-CEFRES na výskumné pobyty vo Francúzsku v oblasti humanitných a spoločenských vied

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Francúzsky inštitút na Slovensku a Slovenská akadémia vied v spolupráci s Francúzskym ústavom pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES) a výskumným zoskupením „Poznanie stredo-východnej Európy“ (CEM) ponúkajú program podpory vedeckých pobytov v oblasti humanitných a spoločenských vied vo Francúzsku v roku 2023.

Tento program je určený pre mladých vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich v ústavoch a centrách Slovenskej akadémie vied. Cieľom tohto programu je podporiť slovensko-francúzsku spoluprácu v tejto oblasti prostredníctvom dvojmesačného výskumného pobytu s vedeckou podporou vybraného francúzskeho partnera, tímov zo CEFRES a členov zoskupenia CEM.

Žiadosti preto budú mladí vedeckovýskumní pracovníci predkladať individuálne, ale kľúčovým prvkom pri ich hodnotení bude podpora členov CEFRES a CEM.

Ambíciou programu je vytvoriť trvalú vedeckovýskumnú spoluprácu medzi francúzskymi a slovenskými partnermi, ktorí sa zapoja do riešenia inovatívnych a interdisciplinárnych tém v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Výhody :

Štipendium ponúka nasledovné výhody:

 • štipendium od Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Slovenskej akadémie vied, ktorého výška závisí od postavenia uchádzača a pohybuje sa od 1704 € do 2055 € mesačne počas dvoch mesiacov;
 • pomoc pri hľadaní ubytovania prostredníctvom francúzskej agentúry Campus France.

Očakávané výsledky:

Očakáva sa do konca roka 2023 prezentácia výsledkov spolupráce na seminári CEFRES, ktorý bude nasledovať po pobyte vo Francúzsku (prezenčne alebo online; CEFRES uhradí cestovné náklady a náklady na ubytovanie prednášajúceho v Prahe).

Zorganizovanie seminára (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa uskutoční na Slovensku. Na organizáciu seminára na Slovensku sa neposkytuje žiadny finančný príspevok a za hľadanie primeraného financovania zodpovedá žiadateľ.

Úspešní uchádzači tejto výzvy budú vyzvaní na podanie žiadosti o grant typu CNRS IEA (https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-IEA-2020.pdf) s odporúčanou témou „Vytváranie, dekonštruovanie a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor“. Žiadateľ však môže navrhnúť aj vlastnú tému.

Harmonogram:

 • Dátum otvorenia výzvy na predkladanie žiadostí: 16. ledna 2023
 • Uzávierka termínu na predkladanie žiadostí: 17. dubna 2023
 • Pohovory s uchádzačmi: 5. května  2023
 • Zverejnenie výsledkov: 12. května 2023
 • Nástup na pobyt vo Francúzsku: od 1. června do 30. listopadu 2023
 • Usporiadanie francúzsko-slovenského seminára na Slovensku: od 1. ledna do 31. prosince 2024.

Kontaktné údaje:

Všetky žiadosti o informácie alebo podávanie žiadosti adresujte:

Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu
Tel: + 421 918 563 113
E-mail: yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr

Podmienky oprávnenosti :

Výzva je určená pre výskumných pracovníkov, ktorí sú v čase podania žiadosti zapísaní na doktorandskom štúdiu alebo obhájili doktorát pred maximálne ôsmimi rokmi, nemajú francúzske občianstvo a pracujú v ústave alebo centre Slovenskej akadémie vied. Znalosť francúzskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou prihlášky.

Kritériá hodnotenia projektu :

Žiadosti bude hodnotiť zmiešaná komisia odborníkov vytvorená na základe dohody o spolupráci medzi CEFRES a SAV. Žiadatelia musia predložiť projekt interdisciplinárnej vedeckej spolupráce a projekt semináru (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa bude konať na Slovensku a ktorý vyústi do podania medzinárodného projektu Emerging Actions medzi Národným centrom pre vedecký výskum a Slovenskou akadémiou vied v spolupráci s pražským CEFRES. Pri hodnotení sa zohľadní:

 • Samotná žiadosť a vedecký profil uchádzača;
 • Kvalita vedeckého projektu, v rámci ktorého sa má štipendijný pobyt uskutočniť;
 • Kvalita projektu seminára, ktorý žiadateľ navrhne zorganizovať na Slovensku v období od 1. januára do 31. augusta 2024, a jeho vplyv na vedeckú spoluprácu medzi Slovenskou akadémiou vied, CEM a CEFRES.

Vedecké oblasti :

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky oblasti humanitných a spoločenských vied, ale odporúčaná téma je: „Vytváranie, dekonštruovanie a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor“.

Žiadosť, ktorú treba vyplniť, nájdete na webe Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

AAC – Séjour au CEFRES des chercheuses et chercheurs de l’EHESS

Séjour de recherche et d’enseignement au Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) de Prague

Dans le cadre de la convention de coopération entre l’EHESS et le CEFRES, qui inclut également l’Université Charles de Prague ainsi que l’Académie des sciences de la République tchèque, et pour intensifier les échanges scientifiques franco-tchèques dans le domaine des sciences humaines et sociales, le CEFRES propose l’accueil d’un/e enseignant/e-chercheur/se de l’EHESS pour deux semaines durant l’année 2023. Pokračování textu AAC – Séjour au CEFRES des chercheuses et chercheurs de l’EHESS

Výzva – Proustian Perspectives

Call for papers: Conference Proustian Perspectives

Date and location: March 22–24, 2023, Prague and online
Organizers: Charles University, Faculty of Arts, Department of Czech Literature and Comparative Studies & Department of Romance Studies; with the collaboration of CEFRES
Deadline for proposals: November 15, 2022
Languages: French and English

Although well explored, Marcel Proust’s literary work is a territory that never ceases to reveal unknown corners. Whether the subject of interest is the author’s masterpiece or his other literary attempts, or even his unpublished writings, research continues to bring out new discoveries. The century that has passed since the author’s death has been marked by efforts to understand his work, or at least to multiply its readings with different interpretative languages. Pokračování textu Výzva – Proustian Perspectives