Archiv autora: Claire Madl

Jaroslav Stanovský: výzkum & CV

„Moravské osvícenství“ a francouzská kultura (1750-1820): kontinuita či diskontinuita?

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Projekt zkoumá různorodé aspekty francouzské kultury zejména na Moravě od přelomu baroka a Osvícenství až po romantismus. Základními otázkami výzkumu budou, jestli existují nějaké obecné trendy, co se týče francouzské kultury u nás v průběhu Osvícenství a dále, jak se vliv a rozšíření francouzštiny a francouzské literatury proměňuje v čase, v závislosti na vývoji politickém i kulturním. Pozornost bude věnována jednak recepci francouzské kultury (skrze dovážené knihy), ale i frankofonní produkci, především knižní (ať už publikované či ne) i soukromé (dopisy). Výzkum si rovněž bude mapovat sítí kontaktů s francouzským prostředím, které jsou relativně nečetné, ale ne bezvýznamné a bude tedy zkoumat používání francouzštiny jakožto komunikačního prostředku soudobých elit. Zásadním tématem projektu bude knižní kultura, a proto se výzkumy budou věnovat šlechtickým knihovnám z 18. století, jejich složení a jejich francouzským fondům. V souvislosti s vývojem vztahů mezi Moravou a Francií se budeme zajímat rovněž o revoluční a protirevoluční literaturu a její distribuci.

Výzkum tohoto tématu probíhá v rámci Oddělení starých tisků a rukopisů Moravské zemské knihovny ve spolupráci s dalšími institucemi, zejména s CEFRESem.

CV

Praxe

 2020 – odborný vědecký pracovník, Moravská zemská knihovna, Brno, Odbor starých tisků a rukopisů

2016–2021 – Vyučující, FF MU Brno (kurzy Francouzština pro začátečníky, Historické vyprávění v 19. století, Balzac a Lidská komedie)

Vzdělání

2021 – FF MU Brno/Université Paris-Est, Románské literatury (program cotutelle, disertační práce na téma Estetická funkce a obraz historie – války ve Vendée a v Bretani v literatuře 19. století)

2017 – FF MU Brno, Učitelství francouzského jazyka a dějepisu pro střední školy (udělen titul Mgr.)

2016 – FF MU Brno/Université Paris-Est, Francouzský jazyk a literatura a Historie (program co-tutelle, udělen titul Mgr. a Master 2)

2013 – FF MU Brno, Francouzský jazyk a literatura a Historie (Udělen titul Bc.)

Bibliografie
 • „Un roman historique minoritaire. La Bataille de Kerguidu de Lan Inisan“, in: Carmen González Menéndez, Daniel Santana Jügler and Daniel Hofferer (eds.): Literature in a globalized context. 11th International Colloquium in Romance and Comparative Literature (Universities of Brno, Halle and Szeged). Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Promotionsstudiengang an der Internationalen Graduiertenakademie, 2020, s. 75-86.
 • „La guerre de Vendée comme un « mémoricide » ? Point de vue littéraire sur un différend historique.“ Svět literatury : časopis pro novodobé literatury. Univerzita Karlova, 2020, XXX, č. 62, s. 80-91.
 • Temný stín brněnského vězení. Obraz Špilberku ve francouzské literatuře 19. století.“ Sborník muzea Brněnska, 2019, s. 22-39.
 • Chouan dans la littérature du XIXe siècle comme une figure de l’ancien monde.“ In: Homme nouveau, homme ancien : autour des figures émergentes et disparaissantes de l’humain. Szeged: Jate Press, 2019.
 • Roman au XIXe siècle et (re)construction de l’Histoire : Les Bleus et les Blancs d’Etienne Arago. Acta Romanica Quinqueecclesiensis, Pécs, 2019, VI, s. 213-239.
 • “Plus quam civilia bella” (Victor Hugo): Animalité et cruauté dans le roman de l’Ouest. Ostium: časopis pre humanitné vedy, Bratislava: Ostium, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 110-125. ISSN 1339-942X.
 • Tableau de la France de Jules Michelet: espace géographique, historique ou poétique? Echo des études romanes, Gallica o.s., 2018, XIV, 1-2, s. 59-69. ISSN 1801-0865.
Účast na seminářích a konferencích (výběr)
 •  9.–11. října 2017: Konference „Vers un dépassement de la dialectique de l’histoire et de la fiction“, université Lille 3, přednesen příspěvek na téma „L’histoire manque aux Chouans (Jules Barbey d’Aurevilly): l’enjeu historique des Romans de l’Ouest
 • 9.–11. května 2018: XXVIIe Colloque AFUE „La recherche en études françaises : un éventail des possibilités“, Universidad de Sevilla, přednesen příspěvek na téma „Fiction et histoire à l’époque romantique : le roman de la Vendée au XIXe siècle“
 • 11. března 2019: Výzkumný seminář laboratoře „Lettres – idées – sociétés », Université Paris-Est, přednesen příspěvek na téma « Le Roman de l’Ouest sous la Restauration : entre la littérature, l’histoire et la philosophie contre-révolutionnaire »
 • 23. března 2019 – Doktorandská konference “Roman francophone et Histoire. Renouvellement des formes d’écriture littéraire de l’événement historique”, EA 1337 (Strasbourg) et EA 3945 (Metz), přednesen příspěvek na téma : « Œuvre littéraire comme une structure dynamique. Pour une analyse fonctionnelle de la fiction historique. »
 • 19. dubna 2019 – Vystoupení na výzkumném semináři o literatuře 19. století : Séminaire de recherche sur la littérature française du XIXe siècle, conférence « Elemir Bourges », univerzita Paris-Sorbonne, přednesen příspěvek na téma “Sous la hache, un roman vendéen exemplaire ?”
 • 11.–12. června 2019 – Konference « Mémoire des guerres civiles », Cholet, Francie (organizováno univerzitami v Nantes a v Angers), přednesen příspěvek „Le roman de l’Ouest républicain au XIXe siècle : une contre-mémoire de la Guerre de Vendée ?“
Ocenění vědeckou komunitou
 • Listopad 2016 – Cena děkana FF MU za diplomovou práci (1. místo), za práci „Jules Michelet : narration historique ou narration littéraire?“
 • Březen 2019 – Prix Gallica za diplomovou práci z oblasti francouzské filologie a překladatelství (1. místo), za práci „Dimension médiévale des recueils ésopiques: les Fables de Marie de France“
 • Červen 2021 – Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci

Ronan Hervouet: výzkum a CV

A Socio-Historical Reflection on Everyday Life and Everyday Politics in Post-War Communist Europe (1945–1991)
//
Investigation of the various modalities of politicization in contemporary Belarus, in a context of protest and mass repression

Research area 2 – Norms and Transgression

Kontakt: ronan.hervouet(@)cefres.cz

Ronan Hervouet is a Professor of sociology at the University of Bordeaux and a member of the Centre Émile Durkheim (UMR 5116), of which he was Deputy Director from 2016 to 2019. Holding an “Agrégation” in economics and social sciences (1998), and a PhD in sociology from the University of Bordeaux (2004), he defended his HDR (higher doctorate with accreditation to supervise research) in social sciences at ENS-Paris Saclay in 2018. In Belarus, he taught at the Franco-Belarusian Faculty of Political Science and Administrative Studies of the European Humanities University in Minsk (1999-2001), and was co-director of the Franco-Belarusian Centre for Political Science and European Studies (from 2009 to 2012). In Bordeaux, he was a lecturer at the Faculty of Sociology at the University of Bordeaux from 2005 to 2020. He also carried out teaching assignments at the French University College in St Petersburg (2018) and Moscow (2019).

His research focuses on the everyday life of authoritarian regimes. Adopting an ethnographic approach, he has published two surveys on contemporary Belarus: Datcha blues. Existences ordinaires et dictature en Biélorussie (Belin, 2009), and Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie (Le Bord de l’eau, 2020) – translated into English as A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus (Berghahn Books, 2021).

At CEFRES, his research will focus on two aspects: a socio-historical reflection on everyday life and everyday politics in post-war communist Europe (1945-1991), and an investigation of the various modalities of politicization in contemporary Belarus, in a context of protest and mass repression.

His project is consistent with the scientific context of CEFRES, and in particular with two of the three priority focuses of the laboratory. It is linked to the questions raised within Focus 2 entitled “Norms and transgressions”. On the one hand, his work on everyday politics in communist Europe, on the displacement and modes of distancing and disengagement from the normative and normalizing ambitions of the state, resonates with the reflections carried out in this focus. On the other hand, the discussions of the reasons for the protests in Belarus call into question the performative ambition of the norms promoted by Lukashenko’s regime. The project is also linked to CEFRES Focus 3: “Objects, traces, maps: spaces of everyday life”. Everyday politics in communist Europe reveal forms of oblique attention to the political discourses disseminated on a large scale throughout the territory. These forms of political avoidance are sometimes expressed in what might be called third places, where the expression of a “quant-à-soi” (“apartness”) is more easily found: kitchens in Soviet flats, places for discreet, sometimes transgressive and oppositional discussions; gardens, vegetable gardens and dachas, which are seen by city dwellers as appropriate places for the expression of subjectivities and a sense of dignity; forests, rivers and mountains where people camp, sing, study, interact and debate, far from urban centers where people are more regularly and routinely exposed to the normalizing and disciplinary gaze of power, etc. These are examples of a specific geography of such forms of political avoidance, which could be discussed in this focus. The spatial dimension of the protests in Belarus (symbolic reversals of spaces that have become political: building courtyards, balconies; politicization of urban spaces: major roads, public squares), could also be informed by the discussions carried out within this focus

Monographs
 • A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus, Oxford et New York, Berghahn Books (« Anthropology of Europe ») 2021 .
 • Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie, Lormont, Le Bord de l’eau (« Documents ») 2020.
 • Charles-Henry Cuin, François Gresle et Ronan Hervouet, Histoire de la sociologie. De 1789 à nos jours, Paris, La Découverte (« Grands Repères / Manuels »), quatrième édition entièrement refondue et mise à jour, 2017.
 • Datcha blues. Existences ordinaires et dictature en Biélorussie, Paris, Belin (« Europes centrales »), 2009. [1ère édition : 2007, Montreuil, Aux lieux d’être (« Mondes contemporains »)].
Edited Monographs
 • Charles-Henry Cuin et Ronan Hervouet (dir), Durkheim aujourd’hui, Paris, PUF (« Le lien social »), 2018.
 • Elisabeth Gessat-Anstett, Caroline Dufy et Ronan Hervouet (dir.), Quelles hiérarchies sociales en Europe ?, Paris, Pétra (« Europes : terrains et sociétés »), 2009.
Edited Special Issues of Scientific Journals
 • Revue d’études comparatives Est-Ouest, « Mondes ruraux et marchés dans l’Europe post-communiste » (dossier – numéro double – coordonné par Caroline Dufy et Ronan Hervouet), vol. 48, n° 1-2, 2017.
 • Agora. Débats / jeunesses, « Jeunes générations en Europe : regards croisés Est-Ouest » (dossier coordonné par Pierre-Marie Chauvin, Caroline Dufy, Elisabeth Gessat-Anstett et Ronan Hervouet), n° 45, 2007.
Peer-reviewed articles
 • « The Moral Economy of the Kolkhoz Worker, Or Why the Protest Movement in Belarus Does Not Seem to Concern the Collectivized Countryside», Slavic Review, vol. 80, n° 1, 2021, pp. 61-68.
 • « A Political Ethnography of Rural Communities under an Authoritarian Regime. The Case of Belarus », Bulletin de méthodologie sociologique / Bulletin of Sociological Methodology, vol. 141, 2019, pp. 85-112.
 • « Socialisme de marché et gouvernement des campagnes en Biélorussie », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 48, n°1-2, 2017, pp. 85-110 (avec Alexandre Kurilo et Ioulia Shukan).
 • « Des épouses dominées ? Mariages transnationaux, inégalités dans le couple et parcours de vie en France de femmes russes, biélorusses et ukrainiennes », Recherches familiales, n° 14, 2017, pp. 95-106 (avec Claire Schiff).
 • « The Heritage of Soviet Paternalism in the Belarusian Countryside : The Moralization and Folklorization of the Social World », Mir Rossii [The Universe of Russia. Journal for Sociology and Ethnology – Moscou], vol. 25, n° 4, 2016, pp. 30-51 (avec Alexandre Kurilo).
 • « Usages du passé et ordre social en Biélorussie. L’histoire d’un prêtre charismatique aux prises avec son passé criminel », Ethnologie française, vol. 44, n° 3, 2014, pp. 409-420.
 • « Le ‘socialisme de marché’ dans la Biélorussie de Loukachenko : égalitarisme, néopatrimonialisme et dépendance extérieure », Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 20, n° 3, 2013, pp. 97-113.
 • « Travailler ‘bénévolement’ pour la collectivité : les subbotniki en Biélorussie postsoviétique », Genèses. Sciences sociales et histoire, n° 78, 2010, pp. 87-104 (avec Alexandre Kurilo).
 • « Datchas et mémoires familiales en Biélorussie », Ethnologie française, vol. 37, n° 3, 2007, pp. 533-540.
 • « L’économie du potager en Biélorussie et en Russie », Études rurales, n° 177, 2006, pp. 25-42.
Articles

Chapters in collective monographs

 • « La postérité de l’œuvre de Durkheim (1858-1917) cent ans après», in Cuin Charles-Henry et Hervouet Ronan (dir.), Durkheim aujourd’hui, Paris, PUF (« Le lien social »), 2018, pp. 1-20 (avec Charles-Henry Cuin).
 • « The Metamorphoses of the Dacha : Some Processual Thinking », in Dépelteau François et Savoia Landini Tatiana (dir.), Norbert Elias and Empirical Research, New York, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 179-196 (avec François Dépelteau).
 • « Les datchas en Biélorussie et en Russie dans les années 1970 et 1980: accès, formes et usages différenciés », in Nadège Ragaru et Antonela Capelle-Pogacean (dir.), Vie quotidienne et pouvoir sous le communisme. Consommer à l’Est, Paris, Karthala (« Relations internationales »), 2010, pp. 427-456.
 • « Biélorussie. Mémoires et ruptures de vie de citoyens soviétiques », in Jérôme Heurtaux et Cédric Pellen (dir.), 1989 à l’Est de l’Europe. Une mémoire controversée, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube (« Monde en cours »), 2009, pp. 203-227.
 • « ‘Être à la datcha’. Éléments d’analyse issus d’une recherche exploratoire », in François Dépelteau et Aurélie Lacassagne (dir.), Le Bélarus : l’état de l’exception, Québec, Presses de l’Université Laval, 2003, pp. 257-317.

Book reviews

 • Gouverner la vie privée. L’encadrement inégalitaire des séparations conjugales en France et au Québec d’Émilie Biland (ENS Éditions, 2019), Revue française de sociologie, volume 61, n° 3, 2020, pp. 483-486.
 • Sociology in Russia. A Brief History de Larissa Titarenko et Elena Zdravomyslova (Palgrave Macmillan, 2017), Revue française de science politique, volume 69, n° 1, 2019, pp. 184-186.
 • Une paradoxale oppression. Le pouvoir et les associations en Russie de Françoise Daucé (CNRS éditions, 2013), Le Mouvement Social, n° 260, 2017, pp. 157-160.
 • On a mangé nos moutons. Le Kirghizstan, du berger au biznesman de Boris Pétric (Belin / Editions de la MSH, 2013), Revue française de science politique, volume 63, n° 6, pp. 1228-1229.
 • « La Biélorussie, dernière dictature d’Europe » [lecture critique de : Brian BENETT, The Last Dictatorship in Europe. Belarus under Lukashenko, Londres, Hurst & Company, 2011 ; Valéri KARBALEVITCH, Le satrape de Biélorussie. Alexandre Loukachenko, dernier tyran d’Europe, Paris, François Bourin Editeur (« Les moutons noirs »), 2012 ; Andrew WILSON, Belarus. The Last European Dictatorship, New Haven et Londres, Yale University Press, 2011], Revue française de science politique, volume 63, n° 3-4, 2013, pp. 684-687.
 • Crisis and the Everyday in Postsocialist Moscow d’Olga Shevchenko (Indiana University Press, 2009), Europe-Asia Studies, volume 65, n° 4, 2013, pp. 774-776.
 • Dacha Idylls: Living Organically in Russia’s Countryside de Melissa L. Caldwell (University of California Press, 2011), Cahiers du Monde russe, volume 51, n°4, octobre-décembre 2010, p. 740-743.
 • Le troc dans le marché. Pour une sociologie des échanges dans la Russie post-soviétique de Caroline Dufy (L’Harmattan 2008), Genèses. Sciences sociales et histoire, septembre 2009, n° 76, pp. 164-167.
 • L’étreinte soviétique de Nicolas Hayoz (Droz, 1997), Revue Française de Sociologie, janvier-mars, volume 41, n° 1, 2000, pp. 181-183.

 

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2020-2021

Michèle Baussant 

Kontakt: michele.baussant(@)cnrs.fr

je výzkumná pracovnice v CNRS, ICM Fellow a od února 2020 přidruženou výzkumnicí CEFRESu v rámci programu TANDEM, jehož je zakladatelem. Její projekt s názvem “Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny” spadá pod výzkumnou osu I.

Mátyás Erdélyi

Kontakt: matyas.erdelyi(@)cefres.cz

působí od  ledna 2020 jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Jeho výzkum nazvaný Pojišťovnictví, bankovnictví a kapitalistická modernita v pozdní Habsburské monarchii spadá pod výzkumnou osu I.

Maria Kokkinou

Kontakt: maria.kokkinou(@)cefres.cz

působí od ledna 2020 jako postdoktorandka v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Její výzkum probíhá v rámci programu TANDEM (projekt Evropa nesnášenlivosti a trosek: Konfederace poražených?) a spadá pod výzkumnou osu I.

Johana Wyss 

Kontakt: johana.wyss(@)gmail.com

od února 2020 je výzkumnou pracovnicí na poloviční úvazek v CEFRESu v rámci programu TANDEM. Její projekt s názvem “Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny” spadá pod výzkumou osu I.

Přidružení výzkumní pracovníci

Daniel Baric

Kontakt: daniel_baric(@)yahoo.com

působí na Katedře slovanských studií na Sorbonne Univerzitě a od ledna 2019 je přidruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho výzkum zabývající se kulturními transfery a interkulturalitou ve střední Evropě, zvláště v Habsburské monarchii, spadá do výzkumných os I a III.

Ludĕk Brož

Kontakt: broz(@)eu.cas.cz

od února 2018 je výzkumným pracovníkem na poloviční úvazek v CEFRESu v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci), jehož je zakladatelem. Jeho výzkum spadá pod výzkumou osu II. Od ledna 2020 působí v CEFRESu jako přidružený výzkumný pracovník.

Paul G. Keil

Kontakt: paul.keil(@)cefres.cz

je od ledna 2019 postdoktorandem CEFRESu a člen výzkumného programu TANDEM Zdivočelí divočáci. Jeho výzkum se zaměřuje na vztahy lidí a divokých prasat v Austrálii. Od ledna 2020 působí v CEFRESu jako přidružený výzkumný pracovník.

Chiara Mengozzi

Kontakt: chiara.mengozzi(@)cefres.cz

je od 1. ledna 2018 výzkumnou pracovnicí přidruženou k CEFRESu. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách spadá pod výzkumnou osu II.

Alexandre Met-Domestici

Kontakt: a_met_domestici(@)hotmail.com

je od září 2019 výzkumný pracovník přidružený k CEFRESu. Jeho výzkum s názvem Boj proti praní špinavých peněz v EU a obrana finančních zájmů EU – snaha o definici jednotného přístupu spadá pod výzkumnou osu II.

Vincent Montenero

Kontakt: vincent.montenero(@)cefres.cz

je od září 2019 výzkumný pracovník přidružený k CEFRES. Jeho výzkumný projekt s názvem Interpersonální vztahy a vztahy mezi organizacemi v rámci obchodních a průmyslových organizacích spadá pod výzkumnou osu I.

Fedora Parkmann

Kontakt: fedoraparkmann(@)aol.com

je od ledna 2019 postdoktorandkou Ústavu dějin umění AV ČR a přidruženou výzkumnicí CEFRESu. Její výzkumný projekt s názvem A Transnational Perspective on Czech Social Photography. A Case Study of Czech International Exhibitions 1933-1934 between Germany, France and the USSR spadá pod výzkumnou osu I.

Františka Schormová

kontakt: frantiska.zezulakova.schormova@cefres.cz

is from 2021 an associated researcher at CEFRES, and currently working on the publication of her PhD thesis defended in December 2020, which title is for now  Prague, Red and Black: Early Cold War Journeys, Networks, and Poems. Her researches contribute to CEFRES research area 1.

Clément Steuer

Contact: steuer(@)iir.cz

is  from May 2021 associate researcher at CEFRES. His research deals whith political parties systems in the Midle East and in North Africa. He contributes to CEFRES’s research area 1

Bernhard Struck

Kontakt: bernhard.struck(@)cefres.cz

je přídruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu a reader/associate professor moderních evropských dějin na Univerzitě St Andrews. Ve svém výzkumu se zaměřuje na německou, francouzskou a polskou historii, historii cestování, pohraniční oblasti, kartografii a prostor. Jeho výzkum “Esperanto a internacionalismus, 1880-1920” spadá do výkumné osy III.

Virginie Vaté

Kontakt: virginie.VATE(@)cnrs.fr

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od února 2018 v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci). Její výzkum spadá pod výzkumnou osu II.

Naïs Virenque

Kontakt: nais.virenque(@)gmail.com

je od ledna 2020 přidruženou výzkumnou pracovnicí CEFRESu. Její výzkumný projekt s názvem Schematické myšlení ve středověku a v raném novověku spadá pod výzkumnou osu I.

Benedetta Zaccarello

Kontakt: benedetta.zaccarello(@)cefres.cz

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od ledna 2017. Zabývá se tématem Hybridizace paradigmat a cirkulace tradic v rámci psaní současné filosofie, které studuje prostřednictvím archivního výzkumu manuskriptů filosofa Jana Patočky a Aurobinda Ghose. Její projekt spadá pod výzkumnou osu I.

Výzva – Letní škola – Narrer l’histoire. Récits, disciplines, regards croisés

Appel à candidature pour la XXème Université Européenne d’Eté (UEE) du réseau OFFRES (Organisation francophone pour la formation et la recherche européennes en sciences humaines)

Organisateurs : Université Charles de Prague, Université Catholique de Lyon, CEFRES
Date limite d’envoi des candidatures : 31 mai 2021
Date : 5-9 juillet 2021
Lieu
: en ligne
Comité scientifique :
Pour le réseau OFFRES : Chiara Mengozzi, Chiara Pesaresi
Pour le CEFRES : Jérôme Heurtaux
Pour vous inscrire, téléchargez le formulaire d’inscription.

Vous trouverez ci-dessous :

Argument scientifique

Le texte de l’arguement scientifique est téléchargeable ici.

Cette Université d’été entend répondre à l’urgence théorique, éthique et politique de repenser le rapport à notre passé ainsi qu’aux différentes manières de l’écrire et de le transmettre.

La pluralité de mémoires qu’implique une société dans laquelle cohabitent des populations culturellement et parfois ethniquement différentes et les controverses mémorielles qui surgissent dans de nombreux pays, incitent à repenser notre rapport à l’histoire. La « mémoire nationale », mise à mal par l’émergence de contre-narrations nouvelles et souvent critiques, est, quand elle n’est pas en lambeaux, l’instrument de projets politico-identitaires qui ramènent l’histoire au cœur du débat public. Se pose ainsi la question du rapport entre héritage culturel et science historique, mais aussi celle du rôle de l’historiographie et de la narration du passé dans le processus de construction des identités nationales. En littérature, il s’agira d’enquêter sur les différentes formes de narration de l’histoire et d’interroger les frontières entre œuvre historiographique et texte littéraire, vérité historique et fiction. A l’heure de la fin des grands récits et des idéologies qui caractérisaient la philosophie de l’histoire au XIXème siècle, on pourra également se demander s’il est encore possible de parler d’une histoire humaine, et surtout d’un sens de l’histoire. Ces questions s’imposent dans toute réflexion portant sur le rapport de l’homme à son passé et à sa temporalité, sur l’histoire des événements et des faits qui marqueraient le évolution de l’humanité. Comment les sciences sociales, enfin, peuvent-elles affronter ces passés recomposés, éclairer les enjeux du présent au prisme d’un passé reconstitué voire faire de la mémoire un terrain de l’enquête historique ?

Cette université d’été réunira des spécialistes francophones de diverses disciplines, telles que l’histoire, la géographie, la sociologie, la science politique, l’anthropologie, la philosophie, la littérature, le cinéma afin de faire dialoguer leurs approches et leurs méthodes autour des problèmes évoqués.

Quelle philosophie de l’histoire aujourd’hui ?

L’expression « philosophie de l’histoire », introduite par Voltaire en 1765, désignait au XIXe siècle les différentes tentatives, souvent ouvertement idéologiques, de repérer la nature profonde du mouvement historique. Les philosophies modernes de l’histoire, tant idéalistes que matérialistes, font de l’histoire un progrès linéaire, contre toute vision cyclique du temps historique, propre par exemple à la pensée grecque, et qu’on retrouve également dans l’idée de Giambattista Vico des « cours et recours historiques » (Scienza nuova), ainsi que dans l’expression de « l’éternel retour » de Nietzsche.

On assiste actuellement, sur la scène mondiale, à un retour de la « philosophie de l’histoire », ce mode de philosopher qui avait disparu depuis les désillusions des années 1980, sinon depuis la disparition de Marx et d’Engels à la fin du XIXe siècle.

Ce retour est occasionné, et même rendu nécessaire, non plus par une espérance (comme c’était le cas chez Ernst Bloch), mais par des inquiétudes, celles qui sont suscitées par les périls écologiques (et donc inévitablement politiques) contenus dans la poursuite en Occident, et même dans l’extension (pour une part légitime) au reste du monde, d’un développement économique fondé sur le productivisme et le consumérisme.

La prise de conscience de ces périls a engendré une abondante littérature en sciences humaines, dont l’outillage conceptuel comprend les notions (revisitées ou nouvelles) de catastrophe, d’« anthropocène » ou d’effondrement (« collapsologie »), et dont le degré de pessimisme varie de l’appel à la prise de responsabilité individuelle et collective, jusqu’à la résignation devant l’apocalypse annoncée, en passant par la pratique de l’« heuristique de la peur » (Hans Jonas, inversant Ernst Bloch) et par la recherche de solutions politiques et économiques radicales (telles que la constitution d’instances souveraines mondiales et la mise en cause de la croissance comme impératif de développement).

En réaction à cette littérature, un courant philosophique et scientifique s’est fait jour (David Deutsch, Le commencement de l’infini, 2016 ; Steven Pinker, Le triomphe les Lumières, 2018), qui vise, non pas à minimiser les dangers auxquels l’humanité fait face, mais à dévoiler les biais cognitifs qui poussent à les exagérer, et à montrer dans quelle mesure (toute relative) ils peuvent être surmontés. Ce courant se réclame ouvertement des Lumières du XVIIIe siècle, et du contexte intellectuel européen, précisément, dans lequel est apparue la philosophie de l’histoire (éclipse de l’eschatologie du salut, idée que les phénomènes humains ne constituent pas un simple chaos spatio-temporel, hypothèse selon laquelle l’humain ne peut se réaliser qu’en tant qu’espèce).

C’est en réponse à ce second courant de pensée, dont l’optimisme peut parfois paraître inconséquent (du fait d’invocations unilatérales au « progrès »), qu’il importe de mener une réflexion sur la question même de la philosophie de l’histoire, réflexion qui devra éviter à la fois l’écueil d’un pessimisme paralysant pour la décision politique, et celui d’un optimisme inattentif aux véritables obstacles qui se tiennent devant la possibilité de conserver, pour l’Occident, son modèle actuel de développement.

Si les grandes philosophies de l’histoire du XIXe avaient pour but l’identification d’une direction ou d’un sens dans la succession des événements humains, le XXe siècle marque au contraire la critique radicale de toute forme d’historicisme, et conjointement la crise de l’idée d’un progrès historique conçu comme nécessité inéluctable. Le chemin de l’humanité n’est guidé par aucune perspective ultime : penser une téléologie de l’histoire reviendrait en effet à faire une « mauvaise métaphysique » (c’est l’idée de Karl Popper) que rien ne justifie.

Mais est-il encore possible aujourd’hui, dans le monde post-idéologique du capitalisme globalisé, de repérer un sens dans le mouvement historique ? La crise de l’idée de progrès décréterait-elle l’impossibilité même de poser la question du sens de l’histoire ?

En 1979, Jean-François Lyotard a montré que la sortie de la modernité impose à l’humanité occidentale de repenser radicalement le rapport à son propre passé, à l’histoire et jusqu’au sens de cette notion. La crise des « grandes narrations » de la modernité, qui attribuaient à l’Occident une « bonne fin éthicopolitique » (La condition postmoderne), détermine donc également la crise de l’Occident dans son identité même. Après les totalitarismes, la Shoah, la « mort de Dieu », est-il possible (et comment) de penser encore quelque chose comme une histoire collective de l’humanité occidentale ?

Ces mêmes questions sont posés par le philosophe tchèque Jan Patočka. « L’histoire a-t-elle un sens ? » est le titre de l’un des Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, publiés clandestinement en 1975. A l’issue de l’ère des totalitarismes, à l’époque des grandes désillusions et du désenchantement postmoderne, Patočka repense l’histoire comme le renversement perpétuel du sens reçu et accepté, c’est-à-dire comme ouverture de l’existence collective à la problématicité. Cette exposition à la perte de sens propre de la condition historique n’est pas pour lui la voie privilégiée du nihilisme mais au contraire l’appel à un renouvellement communautaire du sens, à travers la solidarité qui s’établit parmi ceux dont l’horizon de vie a été ébranlé.

L’histoire est ainsi la sortie de la banalité d’une vie acceptée de manière naïve et immédiate et la réinstallation de l’existence commune dans l’horizon de la « problématicité ». Si l’homme préhistorique vit dans un rapport fusionnel et non interrogé avec son monde environnant (rapport qui s’exprime dans le mythe), l’entrée dans l’histoire est déterminée par la vie communautaire, l’établissement d’une mémoire collective et la naissance de la philosophie, qui fait du sens non pas une réponse mais un questionnement sans fin.

Philosophie et politique seraient donc co-fondatrices de l’histoire, entendue non comme la suite des événements, mais comme « le domaine de l’action à partir de la liberté ». Ceci est donc l’enseignement des Essais hérétiques que nous lègue le Socrate de Prague : si la philosophie découvre la liberté comme une possibilité jamais conquise une fois pour toutes mais à réaliser toujours de nouveau, la politique est cette même liberté mise en œuvre, que le mouvement historique recueille sans que nous puissions la synthétiser dans une compréhension univoque.

Histoire et fictions

La fin des grands récits, d’une part, et le tournant linguistique et narratif en sciences humaines et sociales, de l’autre, ont conduit l’histoire et la littérature à redéfinir leurs frontières respectives, en ouvrant la voie à de nouveaux antagonismes, ainsi qu’à des croisements inédits et féconds.

Si avant ces tournants théoriques, il était encore possible de distinguer une œuvre historiographique d’un texte littéraire selon des conventions consolidées par la tradition, aujourd’hui les lignes de partage entre les deux nous apparaissent comme étant beaucoup plus fluides et beaucoup plus difficiles à discerner de manière nette.

S’il est vrai que la critique de l’objectivité de l’histoire remonte déjà au XIXe siècle (Marx, Nietzsche), il n’en reste pas moins que les années 70 du siècle dernier constituent un moment charnière dans l’historiographie occidentale. Après la publication en 1973 de Metahistory par Hyden White, il est devenu impossible d’ignorer les aspects rhétoriques et linguistiques de l’écriture historiographique, ainsi que les différentes formes de « mise en intrigue » qui transforment les faits en événements en attribuant une signification, une valeur et une cohérence à des matériaux sinon dénués de sens. Certes, les dérives constructivistes n’ont pas fait défaut, mais au-delà des différends stériles entre ceux qui ont embrassé une idée d’histoire radicalement postmoderne et les derniers défenseurs du « réalisme naïf », il importe de souligner que les historiens n’ont jamais perdu toute confiance dans la nature référentielle du signe et tiennent pour acquis que le passé, qu’il soit collectif ou personnel, n’est pas exclusivement le résultat d’une fabrication à posteriori (un exemple entre tous : Carlo Ginzburg). Eux aussi ont fini par s’engager sur le versant littéraire, en invitant leurs collègues à expérimenter de nouvelles formes de narration de l’histoire.

La littérature, de son côté, a répondu à la remise en question des frontières entre « fait » et « fiction » en déployant toute une panoplie de genres « mixtes », allant du roman méta-historique à la docu-fiction, du docu-drama à la fact-fiction, ou en se livrant à des œuvres contrefactuelles, fantahistoriques, uchroniques. Bien évidemment, toutes ces pratiques d’écriture ne s’équivalent pas. À la critique revient alors la tâche de séparer le bon grain de l’ivraie, c’est-à-dire de comprendre si et quand ces écritures hybrides aboutissent à des mystifications renforçant un imaginaire consolateur, régressif et déresponsabilisant (voir à ce propos le succès des récits de complots sur les thèmes les plus variés, du terrorisme international aux catastrophes environnementales), et quand, par contre, les procédés de contamination entre les documents d’archives et les épisodes inventés servent à interroger les mécanismes de construction de la réalité à l’époque de sa médiatisation, à stimuler nos compétences herméneutiques, à nous rendre conscients de la quantité d’opérations (de sélection, de montage et d’agencement) auxquelles les « données » sont inévitablement soumises, y compris dans les genres qui aspirent à la référentialité.

Une autre manière, pour la littérature, d’entrer en concurrence féconde avec l’histoire consiste à dépasser l’ironie postmoderne pour donner lieu à des formes originales d’engagements envers la réalité — en faisant de la littérature ou du cinéma les lieux privilégiés pour élaborer les traumatismes de l’histoire récente ou lointaine —, pour faire émerger ce que l’histoire officielle a réduit au silence, pour récupérer la mémoire et l’action des exclus, des marginaux, des dominés, des colonisés, bien que cette tâche soit difficile et parsemée d’embûches (les écritures migrantes et postcoloniales en sont des exemples).

Dès lors, des questionnements nouveaux se font jour : de quelle manière faut-il concevoir le rapport entre vérité historique et fiction littéraire ? Et entre faits, mémoires et fictions ? Comment écrire l’histoire à une époque où la confiance dans les grandes narrations d’émancipation semble brisée ? Comment souscrire au caractère pluriel et narratif de l’histoire sans pour autant mettre sur le même plan les discours historique et littéraire ? Quelle est la valeur de vérité inhérente aux nouvelles formes de romans historiques qui confondent délibérément les plans fictionnel et référentiel ? Peut-on relire les archives « à contre-courant » pour accorder une place à tou-te-s celles et ceux qui ont été relégué-e-s aux oubliettes de l’histoire ?

Les sciences sociales comme sciences historiques

Les sciences sociales sont des sciences historiques, car elles travaillent une matière composée d’histoire, au sens d’une factualité inscrite dans un contexte particulier, même quand leur objet est situé dans le temps présent. Peu versées dans la prospective, les sciences sociales font leur miel de ce qui advient ou est déjà advenu. Tout est pour elles, en somme, potentiellement de l’histoire, au point qu’on ne sait plus très bien ce qui distingue l’historien de ses collègues sociologues, anthropologues ou politistes. Les incursions des historiens en sociologie (Paul Veyne) et dans le temps présent croisent celles des tenants de la socio-histoire du politique et des spécialistes des genèses des phénomènes sociaux contemporains. L’histoire n’est pas seulement factuelle, elle problématise : les concepts comptent autant que les faits. La sociologie n’est pas qu’abstraite, elle s’appuie sur des faits pour démontrer la véridicité de ce qu’elle avance : les faits comptent autant que les concepts. Penser que l’histoire n’est pas la propriété des historiens, c’est reconnaitre que les autres praticiens des sciences sociales (anthropologues, sociologues, politistes, etc.) envisagent le contexte historique de leur objet, en retracent parfois la genèse ou puisent dans le passé pour éclairer leur présent. Les sciences sociales entretiennent donc un commerce constant avec la matière historique, offrant toutefois une variété de récits possibles, tant divergent les modalités d’appréhension des faits historiques que les procédés narratifs.

Qu’est-ce qu’en effet un fait historique pour un praticien des sciences sociales ? Comment en particulier envisage-t-il et qualifie-t-il « l’évènement » ? Comment ensuite appréhender l’évènement sans retomber dans les ornières de l’histoire-bataille,  dés-évènementialiser l’évènement sans le dissoudre dans une histoire processuelle ? La sociologie des conjonctures critiques ou des situations révolutionnaires, par exemple, offre de multiples façons de circonscrire et borner temporellement, de qualifier voire disqualifier, ces changements politiques de grande ampleur. Mais d’autres objets historiques méritent également un croisement des regards et des disciplines.

Quelles méthodes mobiliser ? La multiplication de sources aussi diverses que possible est devenue la règle : autobiographies, mémoires, sources iconographiques ou audiovisuelles, archives, entretiens permettent d’appréhender un évènement historique par le prisme de multiples points de vue. Cet éclectisme méthodologique, qui n’est pas un exceptionnalisme méthodologique adapté à des situations réputées peu ordinaires, apparait comme une stratégie de contournement de possibles interprétations de sens commun. Pourtant, chaque discipline a ses méthodes de prédilection : faut-il s’en réjouir ou favoriser un pluralisme intégral dans les stratégies de recherche ?

Comment enfin écrire, narrer, transformer la réalité en un texte intelligible et aussi vraisemblable que possible ? Comment restituer dans un langage académique, par exemple, une révolution sans risquer de l’assécher, en ignorant les passions soulevées et les subjectivités mises à l’épreuve ? Quelles stratégies langagières, voire éditoriales, sont nécessaires pour donner à voir la richesse souvent incommensurable des faits historiques ?

Ce sont autant de questions que notre université d’été souhaite explorer en profondeur, en conjuguant des réflexions méthodologiques et épistémologiques et des études de cas, qui nous permettront (aussi) d’aborder les dynamiques de circulation, de diffusion et de patrimonialisation de l’histoire, les manières dont les historiens et les littéraires instaurent un dialogue avec la société et le large public, et les raisons se trouvant à l’origine du grand succès que les narrations fictionnelles de l’histoire (qu’elles soient littéraires ou cinématographiques) connaissent aujourd’hui, à une époque où, paradoxalement, la possibilité de conserver, dans un espace virtuel, chaque geste quotidien, aussi insignifiant soit-il, s’accompagne d’une lacune de mémoire, de conscience historique et de conscience collective.

Méthodologie générale de l’UEE

Bien que, contrairement aux années précédentes, cette édition se déroule en ligne, les activités comprennent, comme lors des précédentes éditions de l’UEE, des conférences plénières (le matin) et des ateliers thématiques (l’après-midi). Chaque conférence, d’une durée de 30 min., sera suivie d’une discussion avec la salle d’environ 20 minutes. Quant aux ateliers thématiques, les responsables d’ateliers prendront contact avec les participants quelques semaines avant le début de l’UEE, et pourront les réunir pour préciser les modalités de déroulement de l’atelier et pour entamer le travail sur les textes et matériels choisis. Ce travail préparatoire et la mise en commun pendant les trois jours d’atelier aboutirons à la présentation finale des résultats et éventuellement à la rédaction d’un texte qui sera mis en ligne sur le site du réseaux OFFRES.

Les ateliers  se tiennent en parallèle sur toute la durée de l’UEE et se déroulent en cinq séances réparties comme suit (proposition non contraignante) :

 • 3 séances de travail en équipe (5-7 juillet) ;
 • 1 séance de rédaction en commun (8 juillet) ;
 • 1 séance plénière de présentation des résultats des ateliers (9 juillet).

Liste des ateliers

Voir ici les argumentaires détaillés et les bibliographies des ateliers.

ATELIER N° 1 –  Régimes politiques hybrides. L’histoire récente des démocraties autoritaires
Responsables d’atelier :
Diana Margarit (Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi)
Corneliu Bilba (Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi)

ATELIER N° 2  – Quand les idées philosophiques rencontrent les récits historiques
Responsables de l’atelier :
Michal Kozlowski (Université de Varsovie)
Radmila Jovanovic Kozlowski (Université de Zagreb)

ATELIER N° 3 – Science-fiction et conflits sociaux : altérité, marginalisation, dynamiques intersectionnelles
Responsable d’atelier :
Daniele Comberiati (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

ATELIER N° 4 – Histoire et Pop culture : des relations en mutation, une ambiguïté cultivée
Responsables d’atelier :
Pierre-Guillaume Paris
Thomas Vogel

ATELIER N° 5 – Les pirates ont-ils une histoire ? Faire et défaire l’histoire (politique) à partir des marges… liquides
Responsables d’atelier :
Momchil Hristov (Sofia)
Orgest Azizaj (Tirana/Paris)

Pour vous inscrire, téléchargez le formulaire d’inscription.

CFP – Lidstvo a společenské vědy čelící nečekanému

Studentský doktorandský workshop bude organizován pařížským EHESS a CEFRESem na téma Lidstvo a společenské vědy čelící nečekanému.

Datum: 12. dubna 2021 (9:30-19:00)
Termín odevzdání: 15. března 2021
Místo konání: online a CEFRES, Na Florenci 3 (Praha)
Jazyk: Angličtina

Koordinace: Falk Bretschneider (EHESS), Jérôme Heurtaux (CEFRES)

Vedoucí: Michèle Baussant (CNRS/CEFRES), Falk Bretschneider (EHESS), Emmanuel Désveaux (EHESS), Jérôme Heurtaux (CEFRES), Pavel Himl (FHS UK), Claire Madl (CEFRES), Silvia Sebastiani (EHESS)

Sanitární krize způsobená pandemií Covid-19 uvrhla celý svět do hluboké nejistoty a radikálně otřásla téměř všemi našimi zvyky. To platí i pro výzkum. Uzavření zemí, cestovní omezení, zákaz vycházení, uzavření knihoven nebo archivů a další opatření o udržování rozestupů a ochraně mají přímý a někdy brutální dopad na mnoho vědeckých projektů, zejména na projekty mnoha mladých výzkumných pracovníků, které mají smlouvy na dobu určitou. Tento kontext nás proto vede k otázce způsobů, jakými se humanitní a společenské vědy mohou vypořádat s nejistotou, neočekávaným a nepředvídaným, a to dvěma směry:

Na jedné straně je to otázka našich vlastních výzkumných praktik, tj. technik a metod – které ještě musí být vytvořeny – abychom se vyrovnali s realitou, která se tak rychle změnila. Zejména, jak se vypořádat s náhlou nemožností přístupu k výzkumné oblasti nebo archivu (ať už je to kvůli současné pandemii nebo jiné neočekávané události)? Jak reagovat tváří v tvář vnějším podmínkám, které znemožňují provedení projektu, jak bylo původně plánováno? Jaké příležitosti nabízejí nové prostředky dálkového výzkumu, ale také jaká rizika s sebou nesou – a jak můžeme o těchto dvou jevech společně přemýšlet v metodické reflexi, která je jasná i produktivní?

(2) Na druhé straně je důležité vznést otázku rychlých změn, které někdy ovlivňují naše výzkumné objekty, někdy vedou k jejich radikálnímu přeformulování. Výskyt nečekané události nebo brutálního zvratu – lidská historie oplývá válkami, revolucemi, pandemiemi či jinými katastrofami, které pokaždé vyvolávají více či méně úplný zvrat současných norem a praktik v dotčených společnostech. Jak můžeme analyzovat dopady těchto transformací na minulé i současné společnosti, a to jak kolektivně, tak individuálně (biografické trhliny atd.) a povědět o formách rezistence a adaptace? Jak můžeme přemýšlet o těchto narušeních, reakcích, které vyvolávají, a o formách odolnosti, které vyvolávají?

Zveme všechny doktorandy z  CEFRESu, EHESSu nebo z českou univerzity, aby podali svou přihlášku, která bude obsahovat v jednom PDF souboru životopis (maximálně dvě stránky) a stručný popis plánovaného zásahu (přibližně 1 500 znaků včetně mezer). Workshop bude uspořádán kolem prezentaci mladých výzkumných pracovníků a jejich diskuzí s vedoucími pracovníky a dalšími účastníky. Kromě toho bude čas na výměnu individuálních zkušeností o globální pandemii. Přihlášku zašlete do 15. března 2021 na následující adresy: falk.bretschneider@ehess.fr a jerome.heurtaux@cefres.cz

Pro více informací:

falk.bretschneider@ehess.fr

jerome.heurtaux@cefres.cz