Archiv rubriky: Výzkumné projekty

CFP – Facing Familiar Violence. A 4EU+ International Conference

Facing Familiar Violence: Women’s Creative and Literary Practices in Central and Southeastern Europe in the 20th and 21st Century

The conference is part of the project “Displacements: Gendered-based Violence, Women’s Writing and Creative Practices in Modern Central and Southeastern Europe (4EU+ mini grant). Pokračování textu CFP – Facing Familiar Violence. A 4EU+ International Conference

Displacements: Gendered-based Violence, Women’s Writing and Creative Practices

Displacements: Gendered-based Violence, Women’s Writing and Creative Practices in Modern Central and Southeastern Europe

A project funded by a 4EU+ minigrant

Partners: UČL FF UK – IKP WP UW – SU – CEFRES

Conveyors: Eva Krásová – Mateusz Chmurski – Clara Royer – Lola Sinoimeri – Iwona Kurz – Hélène Martinelli

Using a transnational and interdisciplinary approach, the proposed research program confronts the polysemic category of displacement/dépaysement (exile, disorientation, dislodgement…) with the literary and artistic trajectories of Central European women. We aim at observing how the experience of gendered-based oppression fuels the literary and artistic practices of women from a region that has been torn between different imperial structures, marked by mass violence (the Holocaust, forced migrations, war crimes…) and where culture has always been permeated by a strong dialectical relationship between norms and transgressive gestures. Pokračování textu Displacements: Gendered-based Violence, Women’s Writing and Creative Practices

BIELEXIL – Běloruští uprchlíci ve střední a východní Evropě: jejich přesuny, zkušenosti a formy politizace po rozpoutání války na Ukrajině

BIELEXIL – Běloruští uprchlíci ve střední a východní Evropě: jejich přesuny, zkušenosti a formy politizace po rozpoutání války na Ukrajině

Vedoucí projektu:
Michèle Baussantová (ICM Fellow / CEFRES)
Ronan Hervouet (CEFRES / Univerzita v Bordeaux)

Členové výzkumného francouzsko-belgického týmu:
Pascale Laborierová (ICM Fellow / ISSP)
Ekaterina Pierson-Lyzhina (Cevipol, Svobodná bruselská univerzita)
Tatyana Shukanová (Cevipol, Svobodná bruselská univerzita)

Projekt Bielexil vznikl v rámci bleskové výzvy reagující na situaci na Ukrajině a je financován francouzským střediskem Institut Convergences Migrations (ICM) za finanční podpory Fondation de France.

Abstrakt
Cílem výzkumného projektu Bielexil je porozumět následkům, které dopadly po vypuknutí války na Ukrajině na Bělorusy, kteří po roce 2020 uprchli ze své vlasti a našli útočiště na Ukrajině, v Polsku, Litvě a České republice. Projekt se zaměřuje především na přesuny obyvatel, jejich zkušenosti a formy politizace. Je financován francouzským L’Institut Convergenges Migrations (ICM) a ze střediska CEFRES jej vedou Michèle Baussanová a Ronan Hervouet.

Pokračování textu BIELEXIL – Běloruští uprchlíci ve střední a východní Evropě: jejich přesuny, zkušenosti a formy politizace po rozpoutání války na Ukrajině

NANO: Nature(s) & norms. Přirozené a normy.

Projekt NaNo spadá pod výzkumný program SAMSON: Sciences, Arts, Médicine et Normes Sociales (vědy, umění, lékařství a společenské normy) a účastní se jej pařížská Sorbonna, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Varšavská univerzita a středisko CEFRES.

V rámci projektu Nature(s) et Normes, Přirozené a normy, který vznikl spoluprací Institutu polské kultury, výzkumné jednotky UMR 8224 EUR’ORBEM a střediska CEFRES (Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách) bude uvedena série seminářů a workshopů, jejichž hlavním tématem je analýza procesu utváření společenských norem. V jejich průběhu tak bude studován normativní řád modernity, jejíž reprezentace a koncepty budou zkoumány pohledem spojujícím nejen umění, literaturu a společenské a přírodní vědy, ale i lékařský diskurs. Vědci a vědkyně se zaměří na střední a východní Evropu a v potaz budou brát též Rusko a normativní procesy, které na jeho území probíhaly v době intenzivní modernizace. Ta byla klíčovým momentem pro rozvoj evropské modernity a probíhala od druhé poloviny osmnáctého století až do druhé poloviny století dvacátého.

Pokračování textu NANO: Nature(s) & norms. Přirozené a normy.

Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí

Projekt realizovaný v rámci programu TANDEM, iniciovaného Akademií věd České republiky, Univerzitou Karlovou a CEFRES/CNRS – institucemi spojenými v Platformě pro spolupráci v humanitních a společenských vědách.

Souhra lidských a mimolidských aktérů – lidí a zvířat, rostlin, hub, bakterií, virů, ale mimo jiné i technologických zařízení a chemických činitelů – stále více přitahuje pozornost společenských a humanitních věd. Disciplíny jako jsou antropologie, humánní geografie, věda a technologie se zaměřují na to, jak uskupení těchto elementů utvářejí a formují sociální realitu, a jakým způsobem ovlivňují naše porozumění realitě. V neposlední řadě se zabývají tím, jak se to jeví v praxi.

Pokračování textu Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí

“De-imperiální” Evropa: konfederace poražených? Děravá minulost a živé vzpomínky post-imperiálních menšin

Projekt realizovaný v rámci programu TANDEM, iniciovaného Akademií věd České republiky, Univerzitou Karlovou a CEFRES/CNRS – institucemi spojenými v Platformě pro spolupráci v humanitních a společenských vědách.

Tento projekt je průkopnickou studií o vzpomínkových krajích poražených menšin (fantomatických, materiálních i symbolických), které byly přesídleny a rozptýleny po postupném rozpadu imperiálních a mnohonárodnostních celků ve 20. století, rekonfiguraci zemí střední a východní Evropy v důsledku studené války a později v důsledku pádu komunistických režimů. Poraženými menšinami myslíme tu část populace, která byla ztotožňována či spojována s politickými režimy těchto formací. Její zástupci tak byli považováni v lepším případě za komplice, v horším případě přímo za zodpovědné za daný politický systém nadvlády a/nebo diktatury.

Pokračování textu “De-imperiální” Evropa: konfederace poražených? Děravá minulost a živé vzpomínky post-imperiálních menšin