Archiv rubriky: Výzkumné projekty

Representing same-sex desire

Representing same-sex desire: Local contexts, global circulations

A project funded by the 4EU+ University Alliance, developed by Sorbonne University (Paris), the Faculty of Arts, Charles University (Prague), the Universities of Copenhaguen, Milan and Warsaw, and CEFRES.

Project coordinators:

Josef Šebek, Charles University, Faculty of Arts, Department of Czech and Comparative Literature – principal investigator of the 4EU+ minigrant
Mateusz Chmurski, CEFRES – French Center for Research in Humanities and Social Sciences, Prague / Sorbonne Université
Carlotta Cossutta, Università degli Studi di Milano Statale / FUEL – Feminist and Queer Philosophy Lab
Libuše Heczková, Charles University, Faculty of Arts, Department of Czech and Comparative Literature / Centre of Gender Studies
Anton Juul, University of Copenhagen / Centre for Gender, Sexuality and Difference
Iwona Kurz, Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej
Jean-François Laplénie, Sorbonne Université / Initiative Genre Philomel

Abstract Pokračování textu Representing same-sex desire

Central-European Masculinities

Central-European Masculinities in a Comparative Perspective

A project developed by the Institute of Literary Studies at the University of Silesia in Katowice (IL WNH UŚ), the Department of Czech and Comparative Literature at the Faculty of Arts, Charles University (ÚČLK FF UK), the Institute of Czech Literature at the Czech Academy of Sciences (ÚČL AV ČR), the Institute of Polish Culture at the Faculty of Polish Studies, University of Warsaw (IKP WP UW), the Institute of Slovak Literature at the Slovak Academy of Sciences (ÚSL SAV), the Center for Social Sciences – Sociology Institute (HUN-REN TK SZI), and the French Research Center in Humanities and Social Sciences, Prague (CEFRES, CNRS-MEAE), supported by the Ministry of Higher Education and Research through the PARCECO program.

Time and place: June 19th and 20th, 2024, at CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1, and November 14th and 15th, 2024, at the University of Silesia, Katowice, Poland.
Language: French, English
Organizers: Wojciech Śmieja (IL WNH UŚ), Mateusz Chmurski (CEFRES/Sorbonne), Iwona Kurz (IKP WP UW), Richard Müller (ÚČL AV ČR), Josef Šebek (ÚČLK FF UK), Ivana Taranenková (ÚSL SAV)

Abstract

Pokračování textu Central-European Masculinities

Subalterna, která zpívá.

Subalterna, která zpívá.
Od zvukového odporu k hudební diplomacii na válečné Ukrajině

Projekt patří CU-CNRS Tandem Programu podporovanému Karlovou Univerzitou, CNRS a CEFRES

Hlávní řešitelky: Valeria Korablyova, Louisa Martin-Chevalier

Dr. Korablyové a Dr. Louisy Martin-Chevalierové se věnuje hudebnímu rozměru ukrajinského odporu jako prostředku k úniku ze subalterní pozice dvojí periferie ve slepé uličce mezi Evropskou unií a Ruskem. Překrývání hudební produkce a politického odporu bylo pro ukrajinskou veřejnou scénu vždy příznačné: od hudebního undergroundu v pozdních sovětských dobách až po ikonické písně kodifikující základní významy masových protestů. Tím, že lidé společně vytvářejí suverénní představy orientované na budoucnost a dávají je slyšet, se projevují jako suverénní občané a vytvářejí afektivní vazby mezi sebou i s ostatními lidmi za hranicemi států, kteří s jejich věcí sympatizují. Důležité je, že zároveň předznamenávají a přinášejí novou politickou realitu. Pokračování textu Subalterna, která zpívá.

Zpochybňované transformace energetiky

Zpochybňované transformace energetiky.
Konflikty a sociální inovace v České republice, Německu, Francii a v Polsku

Projekt realizovaný v rámci programu TANDEM CNRS/AV ČR, iniciovaného Akademií věd České republiky, Univerzitou Karlovou a CEFRES/CNRS – institucemi spojenými v Platformě pro spolupráci v humanitních a společenských vědách.

Principal investigators: Martin Ďurďovič, Gilles Lepesant
Member of the team: Krzysztof Tarkowski

Russia’s invasion of Ukraine has induced energy security challenges. The goal of the European Green Deal (2019) to reach climate neutrality by 2050 remains, however, the target. Achieving it implies an increase in low-carbon energy sources and changes in energy production, distribution, consumption, and conservation. Overcoming misconceptions and conflicts to achieve a just and fair transition is in this context crucial. This project focuses precisely on innovations and on challenges ahead in four countries (Czech Republic, Slovakia, Germany, and France). Pokračování textu Zpochybňované transformace energetiky

CFP – Facing Familiar Violence. A 4EU+ International Conference

Facing Familiar Violence: Women’s Creative and Literary Practices in Central and Southeastern Europe in the 20th and 21st Century

The conference is part of the project “Displacements: Gendered-based Violence, Women’s Writing and Creative Practices in Modern Central and Southeastern Europe (4EU+ mini grant). Pokračování textu CFP – Facing Familiar Violence. A 4EU+ International Conference

Přemístění: násilí podmíněné genderem, tvůrčí a literární praktiky žen

Přemístění: Tvůrčí a literární praktiky žen v moderní střední a jihovýchodní Evropě

Projekt je financován z minigrantu 4EU+.

Partneři: UČL FF UK – IKP WP UW – SU – CEFRES

Organizátoři: Eva Krásová – Mateusz Chmurski – Clara Royer – Lola Sinoimeri – Iwona Kurz – Hélène Martinelli

Výzkumný program zkoumá za použití nadnárodního a mezioborového přístupu mnohoznačnou kategorii přemístění a vykořenění například v podobě exilu, ztráty půdy pod nohama nebo vytlačení. Na tato témata nahlíží skrze literární a umělecké dráhy žen Střední Evropy. Tento region byl v minulosti rozdělen mezi různé imperiální jednotky, je poznamenán kolektivním násilím v podobách holokaustu, nucené migrace a válečných zločinů. V tomto prostředí byla kultura vždy spojená s dialektickým vztahem pravidel a gest, jež tato pravidla porušují. Naším cílem je sledovat, jakým způsobem zkušenost genderově podmíněného násilí podnítila literární a umělecké praktiky žen ze středu Evropy. Pokračování textu Přemístění: násilí podmíněné genderem, tvůrčí a literární praktiky žen