Archiv rubriky: Výzkumné projekty

BIELEXIL – Belarusian exiles in Central and Eastern Europe after the outbreak of war in Ukraine

BIELEXIL – Belarusian exiles in Central and Eastern Europe after the outbreak of war in Ukraine

Principal inverstigators:
Michèle Baussant (ICM Fellow / CEFRES)
Ronan Hervouet (CEFRES / Université de Bordeaux)
Members of the research team:
Pascale Laborier (ICM Fellow / ISSP)
Ekaterina Pierson-Lyzhina (Cevipol. Université libre de Bruxelles)
Tatyana Shukan (Cevipol, Université libre de Bruxelles)

The project is supported by the French Collaborative Institute on Migration (Institut Convergences Migrations, ICM), within a “flash call” dedicated to Ukraine funded by the Fondation de France.

Abstract
The research project, called BIELEXIL, aims to understand the consequences of the outbreak of war in Ukraine on Belarusian exiles, who fled their country after 2020 and found refuge in Ukraine, Poland, Lithuania and the Czech Republic. It focuses on circulations, experiences and forms of politicization. Funded by the Institut Convergences Migrations (ICM), it is hosted by the CEFRES and is coordinated by Michèle Baussant and Ronan Hervouet. Pokračování textu BIELEXIL – Belarusian exiles in Central and Eastern Europe after the outbreak of war in Ukraine

NANO: Nature(s) & norms

A project carried out within the framework of the research program SAMSON: Sciences, Arts, Medicine and Social Norms, developed by Sorbonne University (Paris), the Faculty of Arts, Charles University (Prague), Warsaw University and CEFRES.

The project “Nature(s) and Norms” implemented in cooperation between the Institute of Polish Culture and the UMR 8224 EUR’ORBEM, in partnership with the French Centre for Research in Humanities and Social Sciences in Prague intends to conduct a series of seminars and workshops, the guiding principle of which is to analyse the process of formation of social norms. The aim is to examine the normative order of modernity, the representations and concepts of which will be explored at the intersection of art, literature, social and natural sciences, and medical discourse. The focus is on Central and Eastern Europe, including Russia and its normative processes in a period of intensive modernisation. The studied period is a crucial one for the development of European modernity, from the second half of the 18th century to the second half of the 20th century.

Pokračování textu NANO: Nature(s) & norms

Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí

Projekt realizovaný v rámci programu TANDEM, iniciovaného Akademií věd České republiky, Univerzitou Karlovou a CEFRES/CNRS – institucemi spojenými v Platformě pro spolupráci v humanitních a společenských vědách.

Souhra lidských a mimolidských aktérů – lidí a zvířat, rostlin, hub, bakterií, virů, ale mimo jiné i technologických zařízení a chemických činitelů – stále více přitahuje pozornost společenských a humanitních věd. Disciplíny jako jsou antropologie, humánní geografie, věda a technologie se zaměřují na to, jak uskupení těchto elementů utvářejí a formují sociální realitu, a jakým způsobem ovlivňují naše porozumění realitě. V neposlední řadě se zabývají tím, jak se to jeví v praxi.

Pokračování textu Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí

“De-imperiální” Evropa: konfederace poražených? Děravá minulost a živé vzpomínky post-imperiálních menšin

Projekt realizovaný v rámci programu TANDEM, iniciovaného Akademií věd České republiky, Univerzitou Karlovou a CEFRES/CNRS – institucemi spojenými v Platformě pro spolupráci v humanitních a společenských vědách.

Tento projekt je průkopnickou studií o vzpomínkových krajích poražených menšin (fantomatických, materiálních i symbolických), které byly přesídleny a rozptýleny po postupném rozpadu imperiálních a mnohonárodnostních celků ve 20. století, rekonfiguraci zemí střední a východní Evropy v důsledku studené války a později v důsledku pádu komunistických režimů. Poraženými menšinami myslíme tu část populace, která byla ztotožňována či spojována s politickými režimy těchto formací. Její zástupci tak byli považováni v lepším případě za komplice, v horším případě přímo za zodpovědné za daný politický systém nadvlády a/nebo diktatury.

Pokračování textu “De-imperiální” Evropa: konfederace poražených? Děravá minulost a živé vzpomínky post-imperiálních menšin

Platforma CEFRES získala „Consolidator grant“ Evropské rady pro výzkum (ERC)

Po dvou letech příprav získal výzkumný tým „Tandem“ Platformy CEFRES pod vedením antropologů Luďka Brože a Virginie Vaté prestižní „Consolidator grant“ Evropské rady pro výzkum (ERC). Tento úspěch je důkazem vysoké kvality francouzsko-české spolupráce ve výzkumu v oblasti humanitních a společenských věd. Zdůrazňuje také klíčovou roli Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) jakožto inkubátoru evropských projektů.

Pokračování textu Platforma CEFRES získala „Consolidator grant“ Evropské rady pro výzkum (ERC)

Archivy a Interkulturalita

Tým pracující na projektu “Archivy a interkulturalita” má za cíl porozumět současné filozofii skrze studium filozofických rukopisů a archivů. Jakou roli hraje psaní v konceptuálním tvůrčím procesu? Tento přístup umožňuje pochopit existenciální a historické zakotvení široké myšlenkové praxe známé jako “filozofie” a tak lépe pochopit texty a myšlenky spolu s jejich zakotvením v kulturním prostředí, které je formovalo. Pokračování textu Archivy a Interkulturalita