Archiv rubriky: Non classé

Josef Šebek: Výzkum & CV

Sexualita a společenská transformace v žánru psaní o sobě

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: josef.sebek@ff.cuni.cz

působí jako odborný asistent na Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na sociálněkritické přístupy k literatuře, zejména na kulturní materialismus, na sociologii Pierra Bourdieua a na současnou frankofonnní sociologii literatury. Zabývá se rovněž teorií diskurzu a rétorikou, mediální teorií literatury, žánry psaní o sobě a queer teorií. Je autorem monografie Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé (Praha, FF UK, 2019), výkonným redaktorem časopisu Slovo a smysl / Word & Sense a členem redakce časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics.

CV

Vzdělání

2016 Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, dějiny literatury a literární teorie

2010–2011 SSEES University College London

2008 Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, český jazyka literatura, estetika

Praxe

Od 2018 – výkonný redaktor časopisu Slovo a smysl / Word and Sense (Univerzita Karlova)

Od 2017 – vědecký pracovník (od 2017) a odborný asistent (od 2019) Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

2016–2018 – Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, Oddělení teorie

Od 2008 – člen redakce časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, od roku 2020 Estetika: The European Journal of Aesthetics (Univerzita Karlova –University of Helsinki)

Od 2005 – překladatel odborných knih a článků

Výběr z publikací

Monografie
 • Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé.

Praha, Filozofická
fakulta, Univerzita Karlova 2019.

Editované knihy
 • Petr A. Bílek – Josef Šebek (eds.): Česká populární kultura. Transfery, transponování
  a další tranzitní procesy. Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 2017.
 • Richard Müller – Josef Šebek (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně
  materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia 2014.
Články a kapitoly
 • ‘Sketch for a Self-Analysis’: Self-Reflexivity in Bourdieu’s Approach to Literature.
  In: Vojtěch Kolman, Tereza Matějčková (eds.): Perspectives on the Self: Reflexivity in
  the Humanities. De Gruyter, Berlin – New York 2022, s. 209–227.
 • The Author in the Making: Ethos, Posture, and Self-Creation. In: Vojtěch Kolman, Tomáš Murár (eds.): Devouring One’s Own Tail: Autopoiesis in Perspective. Praha, Karolinum 2022, s. 152–172
 • „And Don’t Forget To Subscribe…“ Reality show RuPaul’s Drag Race mezi komplexní reprezentací queer identity a komodifikací individuality. In David Skalický, Jan Wiendl (eds.): Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. K 60. narozeninám Petra A. Bílka. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2022, s. 229–245.
 • Social Space, Physical Space, Representation of Space: Spatiality and Bourdieu’s Theory of the Literary Field. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 35, 2021, č. 2, s. 7–21.
 • „Práce, o kterou se pokoušíte, se vám ani v nejmenším nedaří“. Reflexe psaní v povídkách Karla Miloty. Svět literatury 31, 2021, č. 63, s. 41–58.
 • Komunikace, roztok a medialita. K paradoxnímu charakteru Williamsova myšlení o médiu. In Richard Müller, Tomáš Chudý a kol.: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 2020, s. 393–418.
 • Richard Müller – Tomáš Chudý – Alice Jedličková – Josef Šebek – Stanislava Fedrová: Kroky k mediální teorii literatury. Závěrečná úvaha (polylog). In Richard Müller, Tomáš Chudý a kol.: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 2020, s. 567–581.
 • Komunikace a roztok. K pojetí média u Raymonda Williamse. Česká literatura 67, 2019, č. 5, s. 684–710.
 • Mezi sociální determinací a singularitou. Autorská postura podle Jérôma Meizoze. Slovo a smysl 16, 2019, č. 31, s. 261–262.
 • Postmoderna. In Ondřej Sládek a kol.: Slovník literárněvědného strukturalismu. Brno, Host 2018, s. 540–549.
 • Literární pole. In Jan Matonoha a kol.: Za (de)konstruktivismem. Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha, Academia 2017, s. 318–332.
 • Výjimečný stav. Násilí a válka v prózách Ladislava Fukse. In Vít Schmarc (ed.): Obraz válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Válka a konflikt v české literatuře. Praha, Akropolis 2015, s. 315–323.
 • Motiv a intertextovost. Vztahy mezi texty v literárněvědných pracích Alexandra Sticha. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia 42, 2014, č. 3, s. 211–221.
 • Literárněvědná metodologie Alexandra Sticha. Česká literatura 55, 2007, č. 4, s. 479–516.
Příspěvky na konferencích
 • Subversive “Realism”: Style, Latency, and Politics in the Novels of Ladislav Fuks,XXIII. Congress of the International Comparative  Literature Association, Tbilisi, Gruzie, 24. 7. 2022 – 29. 7. 2022.
 • Literatura a společnost: Návrat sociologického pohledu?, VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, 27. 6. 2022 –1. 7. 2022.
 • Le miroir impossible: Politique, sexualité et transformation sociale dans l’autobiographie de Ladislav Fuks. « Le Crépuscule des paradigmes ? » Les canons culturels en Europe centrale : transgressions et réhabilitations depuis la fin du XXe siècle, Faculté des Lettres, Sorbonne Université, Paříž, 23. 5. 2022 – 25. 5. 2022.
 • Literatura a sociálno: Číst literaturu „sociologicky“, nebo „v sociálním kontextu“?, ČSS 2021: sociologické reflexe | sociological reflections: Výroční konference České sociologické společnosti, online, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno, 23. 6. 2021 – 25. 6. 2021.
 • „Moje zrcadlo“: Queer sebeprezentace Ladislava Fukse v nefikčních a fikčních textech, Teplé dějiny v českých zemích / Queering Czech History, Filozofická fakulta UK, Praha, 29. 11. 2019 – 30. 11. 2019.
 • “Sketch for a Self-Analysis”: Self-Reflexive Aspects of Contemporary Literary Theory, Narrativity and Self-Creating Forms: Autopoiesis in Perspective, Filozofická fakulta UK, Praha, 18. 9. 2019 – 21. 9. 2019.
 • Le « Je » chez Bourdieu : L’auteur littéraire et le sujet linguistique. Dire « je ». Atelier autour de la subjectivité linguistique, Filosofický ústav AV ČR, Praha, 24. 11. 2017.
 • The Blurred Space In-Between: Repetition in Fiction and Affectivity. XXI. Congress of the International Comparative Literature Association, Vídeň, Rakousko, 21. 7. 2016 – 27. 7. 2016.

Joseph Neal Mangarella: Research & CV

Research area 3 – Objects, traces, mapping : evereyday experience of spaces

Joseph holds a PhD in political anthropology from Leiden University (2019). His research interests include the intersections of extraction, environment, climate change and governance in and around the Congo Rainforest and Basin. As the 2nd largest tropical rainforest in the world, The Congo Basin is critical to global ecological systems and the longevity of human life on Earth, yet the Basin remains under threat. While six different states—Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Equatorial Guinea and Gabon—occupy the Congo Basin, all pursue extractive and conservationist policies to quite varying degrees.

How and why do these policies and attitudes evolve? How does the past inform the present, and hopefully the future? Last but not least, which ethnological, political anthropological, and political economic approaches can best help us understand the path to global resilience and sustainability?

Joseph is also working with CEFRES and Charles University to help build CUNI’s study of, and research capacities for, African Studies. Africa’s importance to world affairs has grown with trends in immigration, climate change, demographics, and renewed scrambles for African resources in the past decades, and CUNI is well placed to potentially become a leader in these fields. Please contact Joseph if you are interested in joining the Africa-Charles Project.

CV

Refereed Publications

“Rural Rentierism? The Rentier State Theory and Its Applicability to Local Spaces in Gabon.” In Oil-Age Africa, pp. 59-83. Brill, 2022.

“The Pitfalls of conservation in an African rentier state: The case of Gamba, Gabon (1960s-2015).” The Extractive Industries and Society 8, no. 4 (2021): 100995.

“Workshop Report: Tracing Legacies of Violence in French Equatorial Africa.” Africa Spectrum 54, no. 2 (2019): 162-172.

“Equatorial Guinea.” In Africa Yearbook Volumes 11-18. Brill, 2015-2022. (8 chapters)

“Equatorial Guinea Country Report.” Bertelsmann Transformation Index (2020,2022). https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_GNQ.pdf (2 reports)

 

Blog Posts

“Neoliberalism and the March of Impunity in Equatorial Guinea.” Africa is a Country, July 2019. https://africasacountry.com/2019/07/neoliberalism-and-the-march-of-impunity-in-equatorial-guinea

“Tropical Oppressors: State Violence in Equatorial Guinea.” ASCL Africanist Blog, 27 May 2019.  https://www.ascleiden.nl/content/ascl-blogs/tropical-oppressors-state-violence-equatorial-guinea

 

Professional Background

Liaison Officer, Project Rethink, Czech Business Council for Sustainable Development—Prague (2021-2022)

Guest Researcher, Leiden University (2019-present)

Country Expert, ViEWS, A Political Violence Early-Warning System, Uppsala

University (2019 – 2021, Remote)

Lecturer of Academic Writing, University of Regensburg (2018)

Lecturer of Business and Economics in Africa, Institut National Supérieur des Etudes Economiques et

Commerciales – Paris (2013-2016)

Lecturer of Legal English, Université de Panthéon-Assas Paris 2 (2013-2017)

Lecturer of Legal English, Université de Panthéon-Sorbonne Paris 1 (2013-2015)

 

 

Běla Sýkorová

Vystudovala religionistiku a francouzštinu (překladatelství-tlumočnictví) na Filozofické fakultě UK v Praze. Věnuje se práci s textem, od překladu (z francouzštiny a angličtiny) přes tvorbu textového obsahu až po korektury. Spolupracuje či spolupracovala s nakladatelstvími jako Grada (Metafora) nebo Karmelitánské nakladatelství. V CEFRES pracuje od října 2022.

Laura Brody: vу́zkum a CV

Memories of Imvros: Transformed Spaces of Identity and Belonging on an Aegean Island

Research Area 1 – Displacements, “Dépaysement” and Discrepencies: People, Knowledge and Practices

Research Area 3 – Objects, Traces, Mapping: Everyday Experience of Spaces

Contact: laura.brody(@)alumni.duke.edu

Fitting into the wider context of studies on diasporic transformation, the purpose of this research is to investigate intergenerational differences in the relationship that members of the Greek-speaking Imvriot diaspora have to Imvros (Gökçeada), one of the islands ceded to Turkey in the aftermath of WWI. The project seeks to take an alternative approach to understanding the experiences of ‘being Imvriot’ and ‘belonging to Imvros’ through an exploration of both the individual and collective relationships that members of the Imvriot diaspora exhibit towards both the island as a whole and to specific sites across the island.

Pokračování textu Laura Brody: vу́zkum a CV

Mateusz Chmurski

Mateusz Chmurski je ředitelem Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) od září 2022. Je docentem polské a středoevropské literatury na sorbonnské Filosofické fakultě (Faculté des Lettres, Sorbonne Université), kde také byl v letech 2019 až 2022 společně s Clarou Royerovou ředitelem Střediska pro mezioborový výzkum střední Evropy (Centre interdiscipliniare de recherches centre-européennes, CIRCE).

Vystudoval polskou literaturu, středoevropská studia a dějiny umění na Varšavské univerzitě a na Sorbonně. V letech 2015 a 2016 obdržel START stipendium udělované nadací Foundation for Polish Science (FNP), pro akademický rok 2016/2017 získal International Postdoctoral Fellowship na Svobodné univerzitě v Bruselu (ULB). V letech 20172018 působil jako výzkumný pracovník díky Humboldt Research Fellowship na Humboldtově univerzitě v Berlíně.

Jednou z jeho posledních publikací je monografie Journal, fiction, identité(s). Modernités littéraires d’Europe centrale (1880-1920) à travers les œuvres de Géza Csáth, Karol Irzykowski et Ladislav Klíma [Deníky, fikce, identity. Středoevropský literární modernismus let 1880–1920 v díle Gézy Csátha, Karola Irzykowskiho a Ladislava Klímy], Paříž, 2018; Varšava, 2023 (nyní v tisku). Je spolueditorem desítky kolektivních publikací, jako například La Voïvodine: une région centre-européenne et ses littératures (Paříž, 2022), Dominik Tatarka. Le Démon du consentement et autres textes (Paříž, 2019) nebo Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867–1918) (sv. 1–3, Varšava, 2017).

Podrobný životopis můžete nalézt zde.

CFA – “Home beyond species: More-than-human dwelling in the age of crises”

Call for applications twoyear postdoctoral research position at the Czech Academy of Sciences, Institute of Sociology in an international TANDEM project

Deadline for submission: 27 March 2022, online interview 28 March – 1 April 2022
Duration:  2 years – Starting summer 2022
Salary: up to 600.000 CZK per year (e. ca EUR 1.900 per month gross)

We are looking for an earlycareer postdoc researcher (no longer than two years after obtaining their Ph.D.) who would like to become part of our TANDEM research team for the time of up to 2 years, starting in summer 2022. The TANDEM collaboration is between Dr. Petr Gibas (Czech Academy of Sciences) and Dr. Chloé Mondémé (CNRS/CEFRES) based at CEFRES, Prague, Czech Republic.

Pokračování textu CFA – “Home beyond species: More-than-human dwelling in the age of crises”