Archiv rubriky: Non classé

Jaroslav Stanovský: výzkum & CV

„Moravské osvícenství“ a francouzská kultura (1750-1820): kontinuita či diskontinuita?

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Projekt zkoumá různorodé aspekty francouzské kultury zejména na Moravě od přelomu baroka a Osvícenství až po romantismus. Základními otázkami výzkumu budou, jestli existují nějaké obecné trendy, co se týče francouzské kultury u nás v průběhu Osvícenství a dále, jak se vliv a rozšíření francouzštiny a francouzské literatury proměňuje v čase, v závislosti na vývoji politickém i kulturním. Pozornost bude věnována jednak recepci francouzské kultury (skrze dovážené knihy), ale i frankofonní produkci, především knižní (ať už publikované či ne) i soukromé (dopisy). Výzkum si rovněž bude mapovat sítí kontaktů s francouzským prostředím, které jsou relativně nečetné, ale ne bezvýznamné a bude tedy zkoumat používání francouzštiny jakožto komunikačního prostředku soudobých elit. Zásadním tématem projektu bude knižní kultura, a proto se výzkumy budou věnovat šlechtickým knihovnám z 18. století, jejich složení a jejich francouzským fondům. V souvislosti s vývojem vztahů mezi Moravou a Francií se budeme zajímat rovněž o revoluční a protirevoluční literaturu a její distribuci.

Výzkum tohoto tématu probíhá v rámci Oddělení starých tisků a rukopisů Moravské zemské knihovny ve spolupráci s dalšími institucemi, zejména s CEFRESem.

CV

Praxe

 2020 – odborný vědecký pracovník, Moravská zemská knihovna, Brno, Odbor starých tisků a rukopisů

2016–2021 – Vyučující, FF MU Brno (kurzy Francouzština pro začátečníky, Historické vyprávění v 19. století, Balzac a Lidská komedie)

Vzdělání

2021 – FF MU Brno/Université Paris-Est, Románské literatury (program cotutelle, disertační práce na téma Estetická funkce a obraz historie – války ve Vendée a v Bretani v literatuře 19. století)

2017 – FF MU Brno, Učitelství francouzského jazyka a dějepisu pro střední školy (udělen titul Mgr.)

2016 – FF MU Brno/Université Paris-Est, Francouzský jazyk a literatura a Historie (program co-tutelle, udělen titul Mgr. a Master 2)

2013 – FF MU Brno, Francouzský jazyk a literatura a Historie (Udělen titul Bc.)

Bibliografie
 • „Un roman historique minoritaire. La Bataille de Kerguidu de Lan Inisan“, in: Carmen González Menéndez, Daniel Santana Jügler and Daniel Hofferer (eds.): Literature in a globalized context. 11th International Colloquium in Romance and Comparative Literature (Universities of Brno, Halle and Szeged). Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Promotionsstudiengang an der Internationalen Graduiertenakademie, 2020, s. 75-86.
 • „La guerre de Vendée comme un « mémoricide » ? Point de vue littéraire sur un différend historique.“ Svět literatury : časopis pro novodobé literatury. Univerzita Karlova, 2020, XXX, č. 62, s. 80-91.
 • Temný stín brněnského vězení. Obraz Špilberku ve francouzské literatuře 19. století.“ Sborník muzea Brněnska, 2019, s. 22-39.
 • Chouan dans la littérature du XIXe siècle comme une figure de l’ancien monde.“ In: Homme nouveau, homme ancien : autour des figures émergentes et disparaissantes de l’humain. Szeged: Jate Press, 2019.
 • Roman au XIXe siècle et (re)construction de l’Histoire : Les Bleus et les Blancs d’Etienne Arago. Acta Romanica Quinqueecclesiensis, Pécs, 2019, VI, s. 213-239.
 • “Plus quam civilia bella” (Victor Hugo): Animalité et cruauté dans le roman de l’Ouest. Ostium: časopis pre humanitné vedy, Bratislava: Ostium, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 110-125. ISSN 1339-942X.
 • Tableau de la France de Jules Michelet: espace géographique, historique ou poétique? Echo des études romanes, Gallica o.s., 2018, XIV, 1-2, s. 59-69. ISSN 1801-0865.
Účast na seminářích a konferencích (výběr)
 •  9.–11. října 2017: Konference „Vers un dépassement de la dialectique de l’histoire et de la fiction“, université Lille 3, přednesen příspěvek na téma „L’histoire manque aux Chouans (Jules Barbey d’Aurevilly): l’enjeu historique des Romans de l’Ouest
 • 9.–11. května 2018: XXVIIe Colloque AFUE „La recherche en études françaises : un éventail des possibilités“, Universidad de Sevilla, přednesen příspěvek na téma „Fiction et histoire à l’époque romantique : le roman de la Vendée au XIXe siècle“
 • 11. března 2019: Výzkumný seminář laboratoře „Lettres – idées – sociétés », Université Paris-Est, přednesen příspěvek na téma « Le Roman de l’Ouest sous la Restauration : entre la littérature, l’histoire et la philosophie contre-révolutionnaire »
 • 23. března 2019 – Doktorandská konference “Roman francophone et Histoire. Renouvellement des formes d’écriture littéraire de l’événement historique”, EA 1337 (Strasbourg) et EA 3945 (Metz), přednesen příspěvek na téma : « Œuvre littéraire comme une structure dynamique. Pour une analyse fonctionnelle de la fiction historique. »
 • 19. dubna 2019 – Vystoupení na výzkumném semináři o literatuře 19. století : Séminaire de recherche sur la littérature française du XIXe siècle, conférence « Elemir Bourges », univerzita Paris-Sorbonne, přednesen příspěvek na téma “Sous la hache, un roman vendéen exemplaire ?”
 • 11.–12. června 2019 – Konference « Mémoire des guerres civiles », Cholet, Francie (organizováno univerzitami v Nantes a v Angers), přednesen příspěvek „Le roman de l’Ouest républicain au XIXe siècle : une contre-mémoire de la Guerre de Vendée ?“
Ocenění vědeckou komunitou
 • Listopad 2016 – Cena děkana FF MU za diplomovou práci (1. místo), za práci „Jules Michelet : narration historique ou narration littéraire?“
 • Březen 2019 – Prix Gallica za diplomovou práci z oblasti francouzské filologie a překladatelství (1. místo), za práci „Dimension médiévale des recueils ésopiques: les Fables de Marie de France“
 • Červen 2021 – Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci

Ronan Hervouet: výzkum a CV

A Socio-Historical Reflection on Everyday Life and Everyday Politics in Post-War Communist Europe (1945–1991)
//
Investigation of the various modalities of politicization in contemporary Belarus, in a context of protest and mass repression

Research area 2 – Norms and Transgression

Kontakt: ronan.hervouet(@)cefres.cz

Ronan Hervouet is a Professor of sociology at the University of Bordeaux and a member of the Centre Émile Durkheim (UMR 5116), of which he was Deputy Director from 2016 to 2019. Holding an “Agrégation” in economics and social sciences (1998), and a PhD in sociology from the University of Bordeaux (2004), he defended his HDR (higher doctorate with accreditation to supervise research) in social sciences at ENS-Paris Saclay in 2018. In Belarus, he taught at the Franco-Belarusian Faculty of Political Science and Administrative Studies of the European Humanities University in Minsk (1999-2001), and was co-director of the Franco-Belarusian Centre for Political Science and European Studies (from 2009 to 2012). In Bordeaux, he was a lecturer at the Faculty of Sociology at the University of Bordeaux from 2005 to 2020. He also carried out teaching assignments at the French University College in St Petersburg (2018) and Moscow (2019).

His research focuses on the everyday life of authoritarian regimes. Adopting an ethnographic approach, he has published two surveys on contemporary Belarus: Datcha blues. Existences ordinaires et dictature en Biélorussie (Belin, 2009), and Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie (Le Bord de l’eau, 2020) – translated into English as A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus (Berghahn Books, 2021).

At CEFRES, his research will focus on two aspects: a socio-historical reflection on everyday life and everyday politics in post-war communist Europe (1945-1991), and an investigation of the various modalities of politicization in contemporary Belarus, in a context of protest and mass repression.

His project is consistent with the scientific context of CEFRES, and in particular with two of the three priority focuses of the laboratory. It is linked to the questions raised within Focus 2 entitled “Norms and transgressions”. On the one hand, his work on everyday politics in communist Europe, on the displacement and modes of distancing and disengagement from the normative and normalizing ambitions of the state, resonates with the reflections carried out in this focus. On the other hand, the discussions of the reasons for the protests in Belarus call into question the performative ambition of the norms promoted by Lukashenko’s regime. The project is also linked to CEFRES Focus 3: “Objects, traces, maps: spaces of everyday life”. Everyday politics in communist Europe reveal forms of oblique attention to the political discourses disseminated on a large scale throughout the territory. These forms of political avoidance are sometimes expressed in what might be called third places, where the expression of a “quant-à-soi” (“apartness”) is more easily found: kitchens in Soviet flats, places for discreet, sometimes transgressive and oppositional discussions; gardens, vegetable gardens and dachas, which are seen by city dwellers as appropriate places for the expression of subjectivities and a sense of dignity; forests, rivers and mountains where people camp, sing, study, interact and debate, far from urban centers where people are more regularly and routinely exposed to the normalizing and disciplinary gaze of power, etc. These are examples of a specific geography of such forms of political avoidance, which could be discussed in this focus. The spatial dimension of the protests in Belarus (symbolic reversals of spaces that have become political: building courtyards, balconies; politicization of urban spaces: major roads, public squares), could also be informed by the discussions carried out within this focus

Monographs
 • A Taste for Oppression. A Political Ethnography of Everyday Life in Belarus, Oxford et New York, Berghahn Books (« Anthropology of Europe ») 2021 .
 • Le goût des tyrans. Une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie, Lormont, Le Bord de l’eau (« Documents ») 2020.
 • Charles-Henry Cuin, François Gresle et Ronan Hervouet, Histoire de la sociologie. De 1789 à nos jours, Paris, La Découverte (« Grands Repères / Manuels »), quatrième édition entièrement refondue et mise à jour, 2017.
 • Datcha blues. Existences ordinaires et dictature en Biélorussie, Paris, Belin (« Europes centrales »), 2009. [1ère édition : 2007, Montreuil, Aux lieux d’être (« Mondes contemporains »)].
Edited Monographs
 • Charles-Henry Cuin et Ronan Hervouet (dir), Durkheim aujourd’hui, Paris, PUF (« Le lien social »), 2018.
 • Elisabeth Gessat-Anstett, Caroline Dufy et Ronan Hervouet (dir.), Quelles hiérarchies sociales en Europe ?, Paris, Pétra (« Europes : terrains et sociétés »), 2009.
Edited Special Issues of Scientific Journals
 • Revue d’études comparatives Est-Ouest, « Mondes ruraux et marchés dans l’Europe post-communiste » (dossier – numéro double – coordonné par Caroline Dufy et Ronan Hervouet), vol. 48, n° 1-2, 2017.
 • Agora. Débats / jeunesses, « Jeunes générations en Europe : regards croisés Est-Ouest » (dossier coordonné par Pierre-Marie Chauvin, Caroline Dufy, Elisabeth Gessat-Anstett et Ronan Hervouet), n° 45, 2007.
Peer-reviewed articles
 • « The Moral Economy of the Kolkhoz Worker, Or Why the Protest Movement in Belarus Does Not Seem to Concern the Collectivized Countryside», Slavic Review, vol. 80, n° 1, 2021, pp. 61-68.
 • « A Political Ethnography of Rural Communities under an Authoritarian Regime. The Case of Belarus », Bulletin de méthodologie sociologique / Bulletin of Sociological Methodology, vol. 141, 2019, pp. 85-112.
 • « Socialisme de marché et gouvernement des campagnes en Biélorussie », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 48, n°1-2, 2017, pp. 85-110 (avec Alexandre Kurilo et Ioulia Shukan).
 • « Des épouses dominées ? Mariages transnationaux, inégalités dans le couple et parcours de vie en France de femmes russes, biélorusses et ukrainiennes », Recherches familiales, n° 14, 2017, pp. 95-106 (avec Claire Schiff).
 • « The Heritage of Soviet Paternalism in the Belarusian Countryside : The Moralization and Folklorization of the Social World », Mir Rossii [The Universe of Russia. Journal for Sociology and Ethnology – Moscou], vol. 25, n° 4, 2016, pp. 30-51 (avec Alexandre Kurilo).
 • « Usages du passé et ordre social en Biélorussie. L’histoire d’un prêtre charismatique aux prises avec son passé criminel », Ethnologie française, vol. 44, n° 3, 2014, pp. 409-420.
 • « Le ‘socialisme de marché’ dans la Biélorussie de Loukachenko : égalitarisme, néopatrimonialisme et dépendance extérieure », Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 20, n° 3, 2013, pp. 97-113.
 • « Travailler ‘bénévolement’ pour la collectivité : les subbotniki en Biélorussie postsoviétique », Genèses. Sciences sociales et histoire, n° 78, 2010, pp. 87-104 (avec Alexandre Kurilo).
 • « Datchas et mémoires familiales en Biélorussie », Ethnologie française, vol. 37, n° 3, 2007, pp. 533-540.
 • « L’économie du potager en Biélorussie et en Russie », Études rurales, n° 177, 2006, pp. 25-42.
Articles

Chapters in collective monographs

 • « La postérité de l’œuvre de Durkheim (1858-1917) cent ans après», in Cuin Charles-Henry et Hervouet Ronan (dir.), Durkheim aujourd’hui, Paris, PUF (« Le lien social »), 2018, pp. 1-20 (avec Charles-Henry Cuin).
 • « The Metamorphoses of the Dacha : Some Processual Thinking », in Dépelteau François et Savoia Landini Tatiana (dir.), Norbert Elias and Empirical Research, New York, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 179-196 (avec François Dépelteau).
 • « Les datchas en Biélorussie et en Russie dans les années 1970 et 1980: accès, formes et usages différenciés », in Nadège Ragaru et Antonela Capelle-Pogacean (dir.), Vie quotidienne et pouvoir sous le communisme. Consommer à l’Est, Paris, Karthala (« Relations internationales »), 2010, pp. 427-456.
 • « Biélorussie. Mémoires et ruptures de vie de citoyens soviétiques », in Jérôme Heurtaux et Cédric Pellen (dir.), 1989 à l’Est de l’Europe. Une mémoire controversée, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube (« Monde en cours »), 2009, pp. 203-227.
 • « ‘Être à la datcha’. Éléments d’analyse issus d’une recherche exploratoire », in François Dépelteau et Aurélie Lacassagne (dir.), Le Bélarus : l’état de l’exception, Québec, Presses de l’Université Laval, 2003, pp. 257-317.

Book reviews

 • Gouverner la vie privée. L’encadrement inégalitaire des séparations conjugales en France et au Québec d’Émilie Biland (ENS Éditions, 2019), Revue française de sociologie, volume 61, n° 3, 2020, pp. 483-486.
 • Sociology in Russia. A Brief History de Larissa Titarenko et Elena Zdravomyslova (Palgrave Macmillan, 2017), Revue française de science politique, volume 69, n° 1, 2019, pp. 184-186.
 • Une paradoxale oppression. Le pouvoir et les associations en Russie de Françoise Daucé (CNRS éditions, 2013), Le Mouvement Social, n° 260, 2017, pp. 157-160.
 • On a mangé nos moutons. Le Kirghizstan, du berger au biznesman de Boris Pétric (Belin / Editions de la MSH, 2013), Revue française de science politique, volume 63, n° 6, pp. 1228-1229.
 • « La Biélorussie, dernière dictature d’Europe » [lecture critique de : Brian BENETT, The Last Dictatorship in Europe. Belarus under Lukashenko, Londres, Hurst & Company, 2011 ; Valéri KARBALEVITCH, Le satrape de Biélorussie. Alexandre Loukachenko, dernier tyran d’Europe, Paris, François Bourin Editeur (« Les moutons noirs »), 2012 ; Andrew WILSON, Belarus. The Last European Dictatorship, New Haven et Londres, Yale University Press, 2011], Revue française de science politique, volume 63, n° 3-4, 2013, pp. 684-687.
 • Crisis and the Everyday in Postsocialist Moscow d’Olga Shevchenko (Indiana University Press, 2009), Europe-Asia Studies, volume 65, n° 4, 2013, pp. 774-776.
 • Dacha Idylls: Living Organically in Russia’s Countryside de Melissa L. Caldwell (University of California Press, 2011), Cahiers du Monde russe, volume 51, n°4, octobre-décembre 2010, p. 740-743.
 • Le troc dans le marché. Pour une sociologie des échanges dans la Russie post-soviétique de Caroline Dufy (L’Harmattan 2008), Genèses. Sciences sociales et histoire, septembre 2009, n° 76, pp. 164-167.
 • L’étreinte soviétique de Nicolas Hayoz (Droz, 1997), Revue Française de Sociologie, janvier-mars, volume 41, n° 1, 2000, pp. 181-183.

 

Jan Kremer: výzkum & CV

The Digital Game as a Historical Representation – Medievalism and Czech Historical Culture 

Výzkumná osa 3 – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

kontact: jan.kremer(@)cefres.cz

Mým hlavním tématem je výzkum reprezentací minulosti v digitálních hrách, jejich konstrukce vývojáři a recepce hráči. V České republice hraje nějakou digitální hru více ne polovina obyvatel a průměrný věk hráček je přes třicet let. O obsahu her se v mainstreamových médiích však mnoho nemluví, akademičtí historici je dosud ignorují. Přitom tituly odehrávající se v minulosti nebo ty dějinami inspirované pravidelně obsazují vrchní příčky žebříčků prodejnosti. Nedávné výzkumy dokazují, že zmíněné hry se díky své interaktivitě, performativitě a imerzivitě staly vlivným historickým médiem. Tato nová forma populární historie prakticky odráží i ovlivňuje naši historickou kulturu, tj. „jak chápeme, vyjednáváme i komunikujeme o minulosti v současnosti“. Pokračování textu Jan Kremer: výzkum & CV

Seznam doktorandů

ým doktorandů 2020/2021

Véronique Gruca

kontakt : veronique.gruca(@)cefres.cz

je doktorandkou na univerzitě Paris-Nanterre. Její disertační práce s názvem Šamanismus, smrt a hornictví v postsocialistické Mongolii spadá pod výzkumnou osu č. I.

Nikola Ludlová

kontakt : nikola.ludlova(@)cefres.cz

je doktorandkou na katedře historie Středoevropské univerzity v Budapešti. Její disertační práce s názvem Romové jako objekt vědy a státní politiky. Sociální inženýrství v poválečném Československu, 1945-1989 spadá pod výzkumnou osu č. II.  Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Ekaterina Zheltova

kontakt: zheltova@cefres.cz

je doktorandkou na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pod vedením Kateřiny Králové. Její disertační práce s názvem Národní identita, transnacionální lokality a jazykové ideologie: Diskurzivní praxe na řecko-albánských hranicích je součástí výzkumné osy č. III. Využívá finanční podpory Programu Platformy CEFRES na podporu doktorského studia.

Doktorandi přidružení k CEFRESu 2020/2021

Honoré Banidjè

kontakt: kbanidje@gmail.com

je doktorandem historie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho výzkum se zabývá tématem národního konstruktivismu v africké zemi Benin v letech 1894 až 1975 skrze evropské vnímání za účelem porovnání národním procesů afrických států, a to hlavně Beninské republiky a zeměmi střední Evropy, jako je Československo po rozpadu Centrálních mocností.

Adrien Beauduin

kontakt : adrien.beauduin(@)cefres.cz

je doktorandem na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Jeho disertační práce nese název Ideje, mobilizace a faktory angažovanosti členů nové politické pravice v Čechách a v Polsku a spadá pod výzkumné osy č. II a III.

Astrid Greve Kristensen

kontakt: astrid.grevekristensen(@)cefres.cz

je doktorandkou na univerzitě Paris-Sorbonne pod vedením Clary Royer. Její disertační práce s názvem Cizinci v podivné zemi: sirotci východo-středoevropské literatury a obrat k vesnici je součástí výzkumné osy č. III.

Adéla Klinerová

kontakt: adela.klinerova@cefres.cz

je doktorandkou pod dvojím vedením Richarda Biegela a Sabine Frommel na Univerzitě Karlově a na École Pratique des Hautes Études v Paříži. Její disertační práce Francouzská novověká architektura v kontextu architektury 19. století v českých zemích a ve střední Evropě spadá pod osu č. I výzkumného záměru CEFRESu.

Mert Kocak

kontakt: mert.kocak(@)cefres.cz

je doktorandem v Ústavu Sociologie a sociální antropologie na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Jeho disertační práce s názvem Nadnárodní správa migrace, sexuality a genderové identity: UNHCR jako hlavní aktér ve vytváření právního základu pro žádosti o azyl LGBT uprchlíků v Turecku je součástí výzkumné osy č. I.

Lukáš Kotyk

kontact: lukas.kotyk(@)cefres.cz

je doktorandem na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. Jeho diseratční práce s názvem Nehierarchický model řízení projektů je součástí osy č. II výzkumného záměru CEFRESu.

Yuliya Moskvina

kontakt: yuliya.moskvina@cefres.cz

je doktorandkou na Univerzitě Karlově pod vedením Paula Blokkera. Její disertační práce v oboru sociologie s názvem Stát, squat, společnost je součástí osy č. II výzkumného záměru CEFRESu.

Tereza Sedláčková

kontakt: tereza.sedlackova@cefres.cz

je doktorandkou na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, pod vedením Dina Numerata. Její disertační práce s názvem Mnohočetná těla v kontextu medicínské praxe očkování je součástí osy č. I výzkumného záměru CEFRESu.

Pascal Schneider

je doktorandem na univerzitě Paris-Sorbonne (Paříž IV) pod vedením Johanny Chapoutot. Jeho disertační práce z období soudobých dějin s názvem Sociologie členů Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP na územích anexovaných Třetí říší (Alsasko, Moselle, Eupen-Malmédy, Sudety) v letech 1938–1944 je součástí osy č. II výzkumné osy CEFRESu.

Jakub Střelec

kontakt: jakub.strelec@cefres.cz

je doktorandem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Rudolfa Kučery. Jeho disertační práce s názvem Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociální stability poválečných evropských společností (1945–1968): Porovnání „deviantních“ kriminálních činů v Praze, Düsseldorfu a Londýně je součástí os č. I a II. výzkumného záměru CEFRESu.

Florence Vychytil-Baudoux

kontakt: florence.vychytil-baudoux@cefres.cz

je doktorandkou na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži, pod vedením Nancy L. Green. Její disertační práce s názvem Mezi občanstvím, etnicitou a exilovou politikou: logiky politické integrace Polonie ve Francii, Spojených státech a Kanadě, 1945-1980 je součástí osy č. I výzkumného záměru CEFRESu.

Františka Schormová

kontakt: frantiska.zezulakova.schormova@cefres.cz

je doktorandkou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Ústav anglofonních literatur a kultur) pod vedením Justina Quinna. Její disertační práce s názvem Afroameričtí básníci na cestách: Černorudé aliance v Československu za rané studené války, je součástí výzkumné osy CEFRESu č. I.

Barbora Kyereko: výzkum a CV

Ghana je kakao, kakao je Ghana: Theobroma cacao L. ve svých parametrech času

Výzkumná osa 3 – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: barbora.kyereko@cefres.cz

V předkládaném projektu přistupuji k historii, přítomnosti a budoucnosti kakaa skrze insituci postkoloniální vědy. Kakao v Ghaně postupně proměnilo nejen krajinu, ale také příbuzenské struktury, z matrilineárních na patrilineární. Tato transformace Ghany skrze pěstováním kakaa (ale také kakaa skrze Ghanu) byla poháněna globálním kapitalismem ve jeho koloniální formě. Skrze perspektivu symetrické antropologie se mohu lépe přistoupit nejen k postkoloniálním vztahům a glokálním praktikám vědy, ale specificky také k lidským předsudkům o světě. Cílem mé práce je nabídnout vhled do složitého světa kakaa: rostliny, plodiny, a substance, bez které “nemůžeme žít”. Pokračování textu Barbora Kyereko: výzkum a CV

Dušan J. Ljuboja: výzkum & CV

Stát, nacionalismus a panslavismus za “éry Metternichů” (1815–1848) příklad Srbů z Pešti a Budína

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: dusan.ljuboja(@)cefres.cz

Můj výzkum je zaměřen na vzájemný vztah mezi myšlenkami panslovanského a nacionalismu v srbském kulturním kruhu v Peštově Budíně v první polovině devatenáctého století. Vybral jsem si tuto konkrétní srbskou komunitu jako případovou studii, vzhledem k jejich ústřednímu významu pro srbské “národní probuzení” ve výše uvedeném období. To, co učinilo tuto komunitu výjimečnou, byl jejich přístup k tiskařskému lisu Budínské univerzity, což z nich udělalo lídry ve výrobě a distribuci znalostí mezi všemi Srby žijícími ve východní a střední Evropě. Navíc měli úzké vazby na panslovanské hnutí té doby a především na jeho hlavní protagonisty, jako byli Ján Kollár a Pavel Jozef Šafárik. Svým výzkumem hodlám nejen ukázat vzájemný vztah mezi oběma ideologiemi (panslovanský a romantický nacionalismus), ale také ukázat, jak byly upraveny a transformovány v srbském kontextu. Pokračování textu Dušan J. Ljuboja: výzkum & CV