Archiv rubriky: Non classé

CEFRES hledá Administrativní asistenta / asistentku

CEFRES je :

 • veřejná francouzská výzkumná instituce, která má navázaná partnerství po celé střední Evropě
 • mezinárodní administrativní a vědecký tým (skládající se v roce 2024 z dvanácti národností), který je špičkou ve výzkumu v humanitních vědách
 • dvacet vědců a padesát vědců přidružených
 • padesát akcí ročně
 • dvacítka grantů

Úkoly :

 • zanášení a archivace faktur, ověřování účtenek, zanášení dodavatelů a zanášení požadavků na úhradu v platformě Élap (AGE)
 • dohled nad výjezdy vědecké a administrativní části týmu: příprava žádosti o výjezd, objednávání letenek, rezervace ubytování, kalkulace proplacení výdajů z cesty, zanesení žádosti o proplacení do systému
 • příprava podkladů pro vyplacení mezd pěti zaměstnanců zaměstnaných podle českého pracovního práva ve spolupráci s kanceláří zodpovědnou za zprávu mezd a s účetním
 • objednávky u dodavatelů, dohlížení nad hotovostí určenou pro malé výdaje, vytváření osvědčení s těmito výdaji souvisejícími
 • logistické zajištění akcí střediska CEFRES (instalace techniky a příprava pohoštění)
 • ad hoc úkony, které vyžadují přesnost (kontrola administrativních dokumentů, krátké překlady)

Očekávané dovednosti :

 • výborná znalost francouzštiny (slovem i písmem) a angličtiny (schopnost číst a formulovat text a mluvit)
 • znalost kancelářských softwarů (zejména Outlook a Excel)
 • všestrannost a schopnost multitaskingu

Požadované vlastnosti :

 • samostatnost a přesnost
 • výkonnost v administrativních úkonech
 • cit pro komunikaci, rychlé reagování na zprávy a telefonáty a schopnost práce v týmu
 • nevynášení citlivých údajů a dobrá prezentace

Požadovaný profil :

 • vzdělání v oblasti administrativy / ekonomie a obchodu / humanitních vědách či zkušenosti na obdobné pozici
 • zájem o lidské zdroje, účetnictví, administrativu
 • znalost pracovního práva a finanční administrativy je vítána

Podmínky zaměstnání a benefity :

 • smlouva na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení
 • zaměstnání na částeční úvazek dle českého pracovního práva a podle potřeb kandidáta / kandidátky: ideálně 20 hodin týdně s docházením do kanceláře
 • časová flexibilita a alespoň jeden pevně určený den fyzické přítomnosti v CEFRES
 • 21 dní placené dovolené
 • dlouhá letní přestávka, kdy se nekonají vědecké akce
 • průběžné vszdělávání hrazené zaměstnavatelem v závislosti na profilu a potřebách uchazeče / uchazečky
 • kurzy francouzštiny pro všechny úrovně na Francouzském Institutu v Praze hrazené střediskem CEFRES
 • kanceláře v centru Prahy ; adresa : Na Florenci 3, Praha 1
 • vstup zdarma do Kina 35 na Francouzském Institutu v Praze

Podmínky zaslání kandidatury :

K pohovoru ve francouzštině budou pozváni pouze vybraní kandidáti.

 

Thomas Chopard – Výzkum a CV

Vizuálne reprezentácie, pamätníky a komemorácie druhej svetovej vojny v strednej Európe

Osa III – Veci, stopy, mapovanie: Priestor vo svojom každodennom živote

Kontakt: thomas.chopard[@]ehess.fr

Thomas Chopard je historik a odborný asistent na École des Hautes Études en Sciences Sociales, v Centre historického výskumu (EHESS/CRH). Jeho výskum sa zaoberá dejinami protižidovského prenasledovania a židovskej migrácie v strednej a východnej Európe. V začiatkoch svojej práce sa venoval pogromom a protižidovskému násiliu na Ukrajine počas revolučného obdobia, následne sa zapojil do projektu ERC Lubartworld, v rámci ktorého sledoval trajektórie Židov z poľského mesta Lubartów. Jeho súčasný výskum spája výskum núteného vysídľovania, ktorému boli Židia vystavení počas druhej svetovej vojny, a dejiny stalinských represií.

Nové přirůstky. Březen 2024

OBSAH

FILOZOFIE
SOCIOLOGIE & SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE
POLITOLOGIE
UMĚNÍ & LITERATURA
HISTORIE

Filozofie

194 FOU
RYZIŃSKI, Remigiusz
Foucault à Varsovie /Remigiusz Ryziński ; Trad. Margot Carlier. Paris : La Découverte, 2023 , 363 p. ; (Histoire-monde)
6708
Résumé : A partir de l’observation de la sociologie d’une cité de la Plaine Saint-Denis, l’auteur retrace l’histoire des migrations en France de l’émergence de la IIIe République aux années 1930, tout en analysant les évolutions culturelles et économiques auxquelles ces populations sont soumises. ©Electre 2024
Pokračování textu Nové přirůstky. Březen 2024

Anna Kuszmiruk: výzkum a CV

Filozofická kritika pojetí času ve fyzice 20. století. Henri Bergson a teorie relativity.

Výzkumná osa 3 – věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: annakuszmiruk@gmail.com

Hlavními otázkami, kterými se ve své práci zabývám, jsou pojetí času ve filozofii Henriho Bergsona. Zaměřuji se na jeho kritiku teorie relativity ve vztahu k pojetí času a simultaneity. Dále se ve své práci zabývám velkými přelomy ve fyzice 20. století, včetně přechodu od pojmů abstraktního času, prázdného prostoru a absolutního pohybu k relativitě časoprostoru a poté k principu neurčitosti, který předznamenal kvantovou fyziku. Tato přeměna podle velkého fyzika Louise de Broglieho potvrzuje Bergsonovy myšlenky o chápání času. Kromě toho se věnuji také otázkám nařčení Bergsona z iracionality a jeho nynější rehabilitace, ve které vystupují nové interpretace Bergsonovy debaty s Einsteinem a nejnovější studie o bergsonismu.

Pokračování textu Anna Kuszmiruk: výzkum a CV

Výzva – CEU-CEFRES stipendium pro doktorandy/ky CEU

Výzva k podávání přihlášek pro studenty druhého a vyššího ročníku doktorského studia Středoevropské univezity (CEU)

Datum pro odevzdání přihlášek: 17. března 2024 (přihlášky lze zasílat již teď )

Doba trvání programu: od 2 do 10 měsíců; mezi daty 1. dubna 2024 a 30. června 2025

Středoevropská univerzita (CEU) a Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) vypisuje granty mobility v pražském středisku CEFRES, určené studentům druhého a vyššího ročníku doktorského studia studujícím na CEU.

VYPISOVANÉ GRANTY

Částka  5 000 € bude udělena pro pobyty trvající mezi 2 a 10 měsíci (bude vyplácena částka 500 € měsíčně). Pokračování textu Výzva – CEU-CEFRES stipendium pro doktorandy/ky CEU

Ivanna Tsar – Výzkum & CV

Jazykové chování ukrajinské mládeže v době válka na Ukrajině

Osa výzkumu I – přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: vakavaka7@gmail.com.

Ivana Tsar pracuje od listopadu 2017 jako výzkumnice na Oddělení stylistiky, jazykové kultury a sociolingvistiky Institutu ukrajinského jazyka Národní akademie věd Ukrajiny (skupina sociolingvistiky). Je držitelkou PhD ve filologii a je předsedkyní Rady mladých vědců na Institutu ukrajinského jazyka. Ivana Tsar studovala na Lvovské národní univerzitě Ivana Franka a pokračovala doktorandským studiem na Institutu ukrajinského jazyka. Pokračování textu Ivanna Tsar – Výzkum & CV