Archiv rubriky: Non classé

Výzva – CEU-CEFRES stipendium pro doktorandy/ky CEU

Výzva k podávání přihlášek pro studenty druhého a vyššího ročníku doktorského studia Středoevropské univezity (CEU)

Datum pro odevzdání přihlášek: 17. března 2024 (přihlášky lze zasílat již teď )

Doba trvání programu: od 2 do 10 měsíců; mezi daty 1. dubna 2024 a 30. června 2025

Středoevropská univerzita (CEU) a Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) vypisuje granty mobility v pražském středisku CEFRES, určené studentům druhého a vyššího ročníku doktorského studia studujícím na CEU.

VYPISOVANÉ GRANTY

Částka  5 000 € bude udělena pro pobyty trvající mezi 2 a 10 měsíci (bude vyplácena částka 500 € měsíčně). Pokračování textu Výzva – CEU-CEFRES stipendium pro doktorandy/ky CEU

Ivanna Tsar – Výzkum & CV

Language Behavior of Ukrainian Youth during the Russian-Ukrainian War

Research Area 1. Displacements, “dépaysements”, discrepancies

Contact : vakavaka7[@]gmail.com

Ivanna Tsar has been working as a researcher in the department of Stylistics, Language Culture and Sociolinguistics of the Institute of Ukrainian Language of the National Academy of Sciences of Ukraine (group of sociolinguistics) since November 2017. She holds a PhD in philological sciences, and is head of the Council of Young Scientists of the Institute. Tsar studied at Ivan Franko L’viv National University and undertook postgraduate studies at the Institute of the Ukrainian Language of the National Academy of Sciences of Ukraine. Pokračování textu Ivanna Tsar – Výzkum & CV

Sergiy Shevtsov – Výzkum & CV

Borders of Transgression:
Violence of Norms and Violence of Violations

Research Area 2. Norms et transgressions

Contact : sergiishevtsov{@}gmail.com

Sergiy Shevtsov is Professor of the Department of Philosophy of Odesa I. I. Mechnikov National University (Odesa, Ukraine). I received a PhD in philosophy from ONU as a result of studying the formation of legal consciousness for more than ten years. My doctoral dissertation “Social mechanisms of the formation of legal consciousness” (scientific consultant: PhD, Professor Vernikov M. M.) was defended in 2013. The area of research includes the history of philosophy, philosophy of law, and ethics. In addition to publishing almost a hundred articles, I am the author of Lectures on Ancient Philosophy (2009), Metamorphoses of Law (2014), and editor of Processes of Integration and Differentiation in Modern Scientific and Philosophical Knowledge (2023). Pokračování textu Sergiy Shevtsov – Výzkum & CV

Viktoriia Myronenko – Výzkum & CV

Visual Propaganda During the War.
Methods of Nazi Germany and Contemporary Russia

Research Area 3. Everyday experience of spaces

Contact : victoriaeducation{@}gmail.com

Viktoriia Myronenko, PhD, is Associate Professor of Department of Cinematography at The Kyiv National K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University (Kyiv, Ukraine). She completed her PhD at National Academy of Fine Arts and Architecture with her doctoral project titled “Peculiar traits of Photography in Kyiv of the Independence Epoch”. Currently, a full-time faculty member, she developed the lecture courses: History of Photography, Contexts of Photography and History of Ukrainian Photography.  Viktoriia Myronenko is an art historian with research interests in the history of Ukrainian photography and photography of Soviet and post-Soviet era in Ukraine. She is equally interested in the question of the intersections of gender and sexuality in visual culture of Ukraine. For five years, she worked as a researcher in the cross-disciplinary project Fragile Memory, the basis of which was the photo archive of Ukrainian cinematographer Leonid Burlaka. She is a member of the editorial team and the introductory article author of the books Ukrainian Erotic (Osnovy Publishing, 2017), Poo-tee-weet? Photography of War: Issue 1 (Osnovy Publishing, 2015). Pokračování textu Viktoriia Myronenko – Výzkum & CV

Vadym Adadurov – Výzkum & CV

Cultural integration strategies and the intellectual network of a Ukrainian émigré:
The non-statistical case of Élie Borschak
 

Research Area 1. Displacements, “Dépaysements” and Discrepancies

Contact : vad[@]ucu.edu.ua

Vadym Adadurov received his candidate of sciences degree from Lviv State University in 1997. From 2002 studied at the interdisciplinary doctoral program at the École Pratique des Hautes Études, Paris. In 2004 received a French interdisciplinary degree in Religion and Sciences of Society (directeur d’études Claude Langlois, consultant membre de l’Institut Jean Tulard). DEA: The Religious Policy of Napoleon in the Duchy of Warsaw (1806–1813). After return to Ukraine, has been working in various positions (lecturer, associate professor, professor, head of the department) at the Faculty of Humanities of the Ukrainian Catholic University in Lviv. In 2008 received his degree of the Doctor of Historical Sciences (HDR) from the Institute of Ukrainian Studies of the Ukrainian Academy of Sciences (advisor Prof. Yaroslav Hrytsak). Dissertation: Napoléonide in the East of Europe: Perceptions, Projects, and Actions of the French Government towards the South-Western Borderlands of the Russian Empire at the dawn of the 19th Century. Vadym Adadurov he was fellowships and taught at the scholarly institutions France, Austria, Germany, Poland, USA, and the Vatican, and published more than hundred works in seven languages, including ten monographs and anthologies of historical sources.   Pokračování textu Vadym Adadurov – Výzkum & CV

Útok na FF UK | Prohlášení CEFRESu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé CEFRESu,

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze se včera stala místem otřesného útoku. Během něj přišlo o život nejméně čtrnáct osob, desítky dalších byly zraněny. Celá akademická obec je hluboce otřesena.

Tímto bychom chtěli vyjádřit upřímnou soustrast nejen rodinám a blízkým obětí, ale také všem vyučujícím, studentkám a studentům Filozofické fakulty a celé Univerzity Karlovy.

Terčem útoku se stali naši nejbližší spolupracovníci – muzikologové, filosofové, historici, literární vědci a další odborníci v oblasti humanitních věd, se kterými spolupracujeme v rámci platformy CEFRES, Evropské univerzitní aliance 4EU+ a pražské vědecké komunity. Od dob, kam až naše paměť sahá, nás pojí velice silná pouta. Vždy jsme byli jedna rodina. A jsme i dnes.

Kolegyně a kolegové, spolupracovníci a spolupracovnice, přátelé, stojíme při Vás a v našich myšlenkách jsme s Vámi i Vašimi blízkými.

Jménem všech členů CEFRESu Vám vyjadřuji plnou podporu.
Mateusz Chmurski

***

Hluboce zasaženi útokem, který se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy udál, jsou rovněž všichni bývalí ředitelé CEFRESu. Připojují se k prohlášení stávajícího ředitele a vyslovují podporu rektorce, rektorátu a všem členům Univerzity Karlovy, děkance Filozofické fakulty a celé akademické obci. Vyjadřují také solidaritu s vyučujícími univerzity, pro které jsou tyto chvíle nepředstavitelně těžké. Kondolují všem rodinám, které tato tragická událost zasáhla.

Marie-Elizabeth Ducreux
Françoise Mayer
Antoine Marès
Georges Mink
Christian Lequesne
Marie-Claude Maurel
Clara Royer
Jérôme Heurtaux