Složení Řídícího výboru Platformy CEFRES

Statutární členové Řídícího výboru

  • Pavel Baran, místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací III. vědní oblasti
  • Lenka Rovná, prorektorka UK pro evropskou problematiku
  • Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRES

Zástupci Univerzity Karlovy v Praze

Zástupci Akademie věd České republiky

Složení Řídícího výboru 2015-2016
Složení Řídícího výboru 2017-2018
Složení Řídícího výboru 2018-2019
Složení Řídícího výboru 2019-2020

Jednací řád Řídícího výboru Platformy CEFRES

Facebooktwitterlinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách