Seznam výzkumných pracovníků

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2022-2023

Michèle Baussant 

Kontakt: michele.baussant(@)cnrs.fr

je výzkumná pracovnice v CNRS, ICM Fellow a od února 2020 přidruženou výzkumnicí CEFRESu v rámci programu TANDEM, jehož je zakladatelem. Její projekt s názvem “Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny” spadá pod výzkumnou osu I.

Anemona Constantin

Kontakt: anemona.constantin(@)cefres.cz

je od ledna 2022 jako post-doktorandka v CEFRESu díky spolufinancování Karlovy univerzity v Praze. Její výzkumný projekt s názvem Rumunští intelektuálové a zamyšlení se nad demokracií ve střední a východní Evropě v nadnárodní perspektivě spadá pod výzkumnou osu 1.

Petr Gibas

kontakt: petr.gibas(@)soc.cas.cz

je vědecký pracovník Akademie věd ČR, Sociologického ústavu, kde se specializuje na (široce pojatá) studia domova na pomezí antropologie a geografie. Mimo zkoumání vztahu bydlení a domova se také v poslední době zabývá interdisciplinárními studii post-antropocentrického obydlí. Spolu s Chloé Mondémé se věnuje výzkumu v rámci projektu TANDEM s názvem Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí.

Ronan Hervouet

Kontakt: ronan.hervouet(@)cefres.cz

Ronan Hervouet is a Professor of sociology at the University of Bordeaux and a member of the Centre Émile Durkheim (UMR 5116), since September 1st, 2021, he benefits from a temporary assignment at CEFRES by CNRS.

Chloé Mondémé

je socioložka v CNRS. Díky svému lingvistickému vzdělání se zajímá o všechny formy (neverbální) komunikace. Velká část její práce je věnována studiu mezidruhových interakcí (člověk/zvíře). Analyticky i teoreticky se inspiruje konverzační analýzou, etno-metodologií a společenskými vědami. Spolu s Petrem Gibasem je řešitelkou projektu TANDEM Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí.

Ange Pottin

Kontakt: ange.pottin(@)cefres.cz

je od ledna 2023 jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy. Jeho výzkum nese název Imaginary Ecologies: Futuristic Technological Dwellings, Persistent Residual Entanglements a je součástí projektu TANDEM Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí, realizovaného Chloé Mondémé a Petrem Gibasem.

Přidružení výzkumní pracovníci

Daniel Baric

Kontakt: daniel_baric(@)yahoo.com

působí na Katedře slovanských studií na Sorbonne Univerzitě a od ledna 2019 je přidruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho výzkum zabývající se kulturními transfery a interkulturalitou ve střední Evropě, zvláště v Habsburské monarchii, spadá do výzkumných os I a III.

Zuzana Bártová

Kontakt: zbartova@tf.jcu.cz

je od dubna 2022 odbornou pracovnicí CEFRESu. Její výzkum se zabývá manažery a jejich přístupem k osobnímu rozvoji na pracovišti. Analyzuje jejich angažovanost jako novou formu náboženství. Její výzkumy přispívají k výzkumné oblasti 1 a 3 CEFRES.

Mátyás Erdélyi

Kontakt: matyas.erdelyi(@)cefres.cz

působil od ledna 2020 do prosince 2021 jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Jeho výzkum nazvaný Pojišťovnictví, bankovnictví a kapitalistická modernita v pozdní Habsburské monarchii spadá pod výzkumnou osu I.

Joseph Neal Mangarella

holds a PhD in political anthropology from Leiden University (2019). His research interests include the intersections of extraction, environment, climate change and governance in and around the Congo Rainforest and Basin. He contributes to CEFRES’s research area 3.

Chiara Mengozzi

Kontakt: chiara.mengozzi(@)cefres.cz

je od 1. ledna 2018 výzkumnou pracovnicí přidruženou k CEFRESu. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách spadá pod výzkumnou osu II.

Alexandre Met-Domestici

Kontakt: a_met_domestici(@)hotmail.com

je od září 2019 výzkumný pracovník přidružený k CEFRESu. Jeho výzkum s názvem Boj proti praní špinavých peněz v EU a obrana finančních zájmů EU – snaha o definici jednotného přístupu spadá pod výzkumnou osu II.

Vincent Montenero

Kontakt: vincent.montenero(@)cefres.cz

je od září 2019 výzkumný pracovník přidružený k CEFRES. Jeho výzkumný projekt s názvem Interpersonální vztahy a vztahy mezi organizacemi v rámci obchodních a průmyslových organizacích spadá pod výzkumnou osu I.

Fedora Parkmann

byla od ledna do prosince 2022 postdoktorandkou v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy. V roce 2023 je přidruženou výzkumnou pracovnící CEFRESu. Její výzkumný projekt s názvem „The Matrix of Photomechanical Reproductions of Art“ spadá pod výzkumnou osu I a II.

Františka Schormová

Kontakt: frantiska.schormova(@)cefres.cz

je od roku 2021 přidruženou výzkumnou pracovnící CEFRESu, kde připravuje publikaci své doktorské dizertace obhájené v prosinci 2020 pod názvem Prague, Red and Black: Early Cold War Journeys, Networks, and Poems at the Beginning of the Cold War. Její práce spadá pod výzkumnou osu 1.

Jaroslav Stanovský

Kontakt: stanovsky(@)cefres.cz

je výzkumným pracovníkem v Moravské zemské knihovně v Brně a od května 2021 přídruženým CEFRESu. Jeho projekt zkoumá různorodé aspekty francouzské kultury zejména na Moravě od přelomu baroka a Osvícenství až po romantismus. Jeho práce spadá pod výzkumnou osu 1.

Clément Steuer

Kontakt: steuer(@)iir.cz

je od května 2021 přidruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho výzkum se zabývá politickými stranami na Blízkém Východě a v Severní Africe a spadá pod výzkumnou osou 1.

Josef Šebek

Kontakt: josef.sebek(@)ff.cuni.cz

je odborným asistentem na Ústavu české literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2023 je přidruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho výzkum spadá pod výzkumnou osu 2.
Alessandro Testa

Kontakt: alessandro.testa@fsv.cuni.cz

je Associate Professor na Fakultě sociálních věd na Karlově univerzitě a absolvuje habilitaci v oboru Etnologie na Masarykové Univerzitě. Je od ledna 2022 přídruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho práce spadá pod výzkumné osy 1 a 3.

Virginie Vaté

Kontakt: virginie.VATE(@)cnrs.fr

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od února 2018 v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci). Její výzkum spadá pod výzkumnou osu 2.

Julien Wacquez

Kontakt: julien.wacquez(@)gmail.com

Julien Wacquez je sociolog, který je v současné době jakožto postdoktorand přidružen k výzkumnému pracovišti Labex Les passés dans le présent na Univerzitě Paris Nanterre ve Francii. Jeho výzkumná práce se zaměřuje jak na vědecká využití, tak epistemiologické hodnoty, sci-fi literatury, spekulativního psaní, futurologie. Zapisuje se pod výzkumnou osu 1 CEFRESu.

 

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2021-2022
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2020-2021
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2019-2020
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2018-2019
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2017-2018
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2016-2017
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2015-2016

Facebooktwitterlinkedin

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách