Seznam výzkumných pracovníků

Ioana Cîrstocea

Kontakt: ioana.cirstocea[@]ehess.fr

je do CEFRESu delegována prostřednictvím CNRS od září 2023. Její výzkumný projekt, na kterém bude v CEFRESu pracovat, se věnuje současným debatám o redefinici norem rodičovství a mobilizaci rodin a matek v postsocialistickém prostředí a spadá pod druhou výzkumnou osu CEFRESu.

Martin Ďurďovič

Kontakt: martin.durdovic[@]soc.cas.cz

je sociolog, vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Do CEFRESu nastoupil v únoru 2024 v rámci programu Tandem CNRS-AVČR společně s Gillesem Lepesantem. Jejich výzkumný projekt s názvem ” Zpochybňované transformace energetiky. Konflikty a sociální inovace v České republice, Německu, Francii a Polsku “ přispívá do CEFRES výzkumné osy II  – Normy a transgrese.

Anna Dżabagina

Kontakt: anna.dzabagina(@)cefres.cz

spolupracuje s CEFRES od lednu 2024 jako postdoktorandka spolufinancovaná CEFRES a Univerzitou Karlovou. Její projekt s názvem “Sapfický modernismus ve střední a východní Evropě: Kulturní transfery a křižovatky (1848–1933)” přispívá k CEFRES výzkumné ose II – Normy a transgrese.

Gábor Egry

Kontakt : egrygabor[@]phistory.hu

Gábor Egry, hlavní řešitel projektu ERC NEPOSTRANS, generální ředitel Ústavu politických dějin v Budapešti a člen projektu COST Action Women on the Move, studuje postimperiální transformace na příkladu Rakouska-Uherska. Gábor Egry bude v červnu 2024 působit na CEFRESu v rámci programu mezinárodní mobility financovaného CNRS.

Valeriya Korablyova

Kontakt: valeriya.korablyova[@]fsv.cuni.cz

je socioložka a politická teoretička, odborná asistent na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od února 2024 působí v CEFRES v rámci Tandemu UK-CNRS společně s Louisou Martin-Chevalier. Jejich výzkumný projekt s názvem “Subalterna, která zpívá: Od zvukového odporu k hudební diplomacii na válčící Ukrajině” přispívá k CEFRES výzkumné ose I – Přemístění, vykořenění, odchýlení.

Gilles Lepesant

Kontakt : gilles.lepesant[@]cnrs.fr

je geograf, vedoucí výzkumný pracovník CNRS a spolupracovník Centra March Bloch (Berlín). Od února 2024 působí jako hostující výzkumný pracovník na CEFRES s “podporou mezinárodní mobility” (SMI) od CNRS v rámci programu Tandem CNRS-AVČR společně s Martinem Ďurďovičem. Jejich výzkumný projekt s názvem ” Zpochybňované transformace energetiky. Konflikty a sociální inovace v České republice, Německu, Francii a Polsku “ přispívá do CEFRES výzkumné osy II  – Normy a transgrese.

Louisa Martin-Chevalier

Kontakt: louisa.martin-chevalier(@)sorbonne-universite.fr

je muzikoložka, odborná asistentka na Sorbonnské univerzitě (IReMus, UMR 8223). Od února 2024 působí jako hostující vědecká pracovnice na CEFRES s “podporou mezinárodní mobility” (SMI) od CNRS v rámci programu Tandemu UK-CNRS společně s Valeriyou Korablyovou. Jejich výzkumný projekt s názvem “Subalterna, která zpívá: Od zvukového odporu k hudební diplomacii na válčící Ukrajině” přispívá k CEFRES výzkumné ose I – Přemístění, vykořenění, odchýlení.

Hélène Martinelli

Kontakt: helene.martinelli[@]ens-lyon.fr

učí literární komparatistiku na École Normale Supérieure v Lyonu a v CEFRESu působí prostřednictvím CNRS od září 2023 na projektu Symbolická forma knihy na okraji literárního pole, přispívá k výzkumným osám I a II.

Krzysztof Tarkowski

Kontakt: krzysztof.tarkowski[@]cefres.cz

je filosofem na Univerzitě Mikuláše Koperníka v Toruni. Do CEFRES nastoupil v lednu 2024 jako postdoktorand s podporou CEFRES a Univerzity Karlovy v Praze. Vede výzkumný projekt s názvem Ontologie peněz a antropocén. Je členem týmu Tandem CNRS-AVČR pod vedením Martina Ďurďoviče a Gillese Lepesanta na projektu ” Zpochybňované transformace energetiky. Konflikty a sociální inovace v České republice, Německu, Francii a Polsku “ který přispívá do CEFRES výzkumné osy II  – Normy a transgrese.

Přidružení výzkumní pracovníci

Vadym Adadurov

Kontakt : vad[@]ucu.edu.ua

je profesor na katedře historie Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově a od roku 2024  spolupracuje s CEFRES jako spolupracovník s nerezidenčním stipendiem pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a sociálních věd. Jeho výzkumný projekt s názvem Kulturní integrační strategie a intelektuální síť ukrajinského emigranta: Případ Élie Borschak  přispívá k CEFRES výzkumné ose I.

Oleksii Ankhym

Kontakt: ankhimoleksii[@]gmail.com

je docentka na katedře germanistiky a zahraniční literatury (Žytomyrská státní univerzita Ivana Franka, Ukrajina) a v roce 2024 se připojil k CEFRES jako spolupracovník s nerezidenčním stipendiem pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt s názvem Transnacionální literatura: Konceptualizace, metodologie výzkumu, poetika (na základě moderní německojazyčné literatury autorů ukrajinského původu) spadá pod CEFRES výzkumnou osu III – Věci, stopy, mapování.

Michèle Baussant 

Kontakt: michele.baussant(@)cnrs.fr

je výzkumná pracovnice v CNRS, ICM Fellow. Od února 2020 do konce srpna 2023 byla výzkumnicí v CEFRESu v rámci programu TANDEM, který iniciovala pod názvem Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny. Od září 2023 je přidužená k CEFRSu a její práce spadá pod výzkumnou osu I.

Lara Bonneau

Kontakt: bonneau[@]flu.cas.cz 

působí na Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky (FLÚ – AV ČR) a je od února 2023 přídruženou výzkumnou pracovnící CEFRESu v rámci výzkumu germánské vědy o umění (Kunstwissenschaft). Její výzkum se obecněji zaměřuje na funkci symbolických forem v procesu individuace, přičemž vychází z německé (Cassirer), české (Patočka) a francouzské (Simondon) tradice. Její práce spadá pod výzkumnou osu II.

Hanna Chemerys

je docentkou, vedoucí katedry designu na Záporožské národní univerzitě, členkou Ukrajinské designové unie a od května 2023 je držitelkou nerezidenčního stipendia pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Její výzkumný projekt s názvem Vývoj metodologie kritického myšlení a pedagogické podpory proti dezinformaci a manipulaci s uměle reprodukovaným mediálním obsahem spadá pod výzkumnou osu II.

Anemona Constantin

působí na CEVIPOL, Université libre de Bruxelles a je přidruženou výzkumnou pracovnící CEFRESu. Byla od ledna 2022 do prosince 2023 jako post-doktorandka v CEFRESu díky spolufinancování Karlovy univerzity v Praze. Její výzkumný projekt s názvem Rumunští intelektuálové a zamyšlení se nad demokracií ve střední a východní Evropě v nadnárodní perspektivě spadá pod výzkumnou osu I.

Vasyl Derevinskyi

Kontakt: vasyldr[@]ukr.net

je profesorem na katedře politických věd a práva Kyjevské národní univerzity stavebnictví a architektury a v roce 2024 začal spolupraovat s CEFRES jako držitel nerezidenčního stipendia pro ukrajinské výzkumníky v humanitních a společenských vědách. Jeho výzkumný projekt s názvem Hlas nedobytných: alternativní názor na publikace Ukrajinského Helsinského Svazu na sovětské Ukrajině (1988-1989) přispívá do CEFRES výzkumné osy I: Přemístění, vykořenění, odchýlení.

Oksana Dovgopolova

Kontakt : o.dovgopolova[@]onu.edu.u

je profesorkou na katedře filozofie na Oděské národní univerzitě I.I. Mečnikova a od května 2023 je držitelkou nerezidenčního stipendia pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Její výzkumný projekt s názvem Proměna regionální identity v Oděse v kontextu rusko-ukrajinské války spadá pod výzkumnou osu I.

Ilona Dumanska

Kontakt: dumanskai[@]khmnu.edu.ua

je profesorkou na katedře mezinárodních ekonomických vztahů Fakulty mezinárodních vztahů a práva Chmelnycké národní univerzity (Ukrajina). S CEFRES spolupracuje od roku 2024 jako držitelka nerezidenčního stipendia pro ukrajinské výzkumníky v humanitních a společenských vědách. Její výzkumný projekt s názvem Digitální transformace ekonomiky a rozvoj IT podnikání v dnešních výzvách a prioritách poválečné rekonstrukce Ukrajiny přispívá do výzkumné osy I.

Mátyás Erdélyi

působil od ledna 2020 do prosince 2021 jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Jeho výzkum nazvaný Pojišťovnictví, bankovnictví a kapitalistická modernita v pozdní Habsburské monarchii spadá pod výzkumnou osu I.

Victoria Gerbut

Kontakt: gerbut.vs[@]gmail.com

je docentkou na katedře správního, finančního a informačního práva na Právnické fakultě Užhorodské národní univerzity. S CEFRES spolupracuje od roku 2024 je držitelkou nerezidenčního stipendia pro ukrajinské výzkumníky v humanitních a společenských vědách. Její výzkumný projekt s názvem Genderová identita a exprese: Teoretická a právní perspektiva  přispívá k výzkumné ose II – Normy a transgrese.

Petr Gibas

Kontakt: petr.gibas(@)soc.cas.cz

je vědecký pracovník Akademie věd ČR, Sociologického ústavu, kde se specializuje na (široce pojatá) studia domova na pomezí antropologie a geografie. Mimo zkoumání vztahu bydlení a domova se také v poslední době zabývá interdisciplinárními studii post-antropocentrického obydlí. Spolu s Chloé Mondémé se věnuje výzkumu v rámci projektu AVČR–CNRS Tandem 2022–2023 s názvem Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí.

Viacheslav Grekov

Kontakt : o.dovgopolova[@]onu.edu.u

je docentem v Ukrajinském institutu fyziky a technologie v Muzejně-kulturním komplexu NSC na Charkovském institutu fyziky a technologie a od května 2023 je držitelem nerezidentního stipendia CEFRESu pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt je nazván “Národní”, “imperiální”, “loajální”: Ukrajinská studia dějin Rusi v Ruské říši (1805-1860).

Anton Hauk

je doktorem historie, antropologem a umělcem a od května 2023 je držitelem nerezidentního stipendia CEFRESu pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt s názvem Herní praktiky v geopolitickém kontextu, zejména v kontextu válek spadá pod výzkumnou osu III.

Ronan Hervouet

je profesorem sociologie na univerzitě v Bordeaux a členem Centre Émile Durkheim (UMR 5116), od 1. září 2021 dočasně spolupracuje s CEFRES  a s CNRS.

Yevhen Horb

Kontakt : eshorb14[@]gmail.com

je nezávislým výzkumníkem z Mariupolu, Ukrajiny a od května 2023 je držitelem nerezidentního stipendia CEFRESu pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt s názvem Lidská dimenze války: interaktivní mapa spadá po výzkumnou osu III.

Diana Hryniuk

Kontakt: hryniukdiana[@]gmail.com

je docentkou  na katedře regionálních studií a cestovního ruchu Národní univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě na Ukrajině. S CEFRES spolupracuje od roku 2024 jako držitelka nerezidentního stipendia CEFRESu pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Její výzkumný projekt s názvem Kulturní dědictví v ohrožení. Muzea Kyjevské oblasti po deokupaci území a během ruské války na Ukrajině přispívá k výzkumné ose III.

Pavlo Khudish

Contact: pavlo.khudish[@]uzhnu.edu.ua

je docentem na katedře archeologie, etnologie a kulturních studií Fakulty historie a mezinárodních vztahů Užhorodské národní univerzity. Os roku 2024  spolupracuje s CEFRES jako vědecký pracovník s nerezidenčním stipendiem pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt s názvem Redistribuce židovského majetku a antisemitismus v poválečném Zakarpatí, 1944-1946 přispívá do výzkumné osy III.

Nazar Kozak

Contact: knb_ua[@]yahoo.com

je vedoucím vědeckým pracovníkem v oddělení dějin umění Etnologického ústavu Národní akademie věd na Ukrajině. Od roku 2024 spolupracuje s  CEFRES jako vědecký pracovník s nerezidenčním stipendiem pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt s názvem Vysídlení umělci: Umělecká tvorba na státní hranici mezi EU a Ukrajinou přispívá k výzkumné ose III.

Eva Krásová

Kontakt : eva.krasova[@]ff.cuni.cz

působí jako vědecký pracovník na Katedře české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Maryna Litvinova

Kontakt: lmb965[@]gmail.com

je profesorkou na katedře softwarového inženýrství, fyziky a matematiky na Chersonském vzdělávacím a vědeckém institutu Národní univerzity admirála Makarova na Ukrajině. Od roku 2024 spolupracuje s  CEFRES jako vědecká pracovnice s nerezidenčním stipendiem pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Její výzkumný projekt s názvem Mozaikové myšlení jako evoluce kognitivních schopností v digitální společnosti přispívá do výzkumné osy II.

Igor Lyman

Kontakt : lyman[@]ukr.net

je vedoucím katedry historie a filozofie, koordinátorem mezinárodních vztahů na Berdyanské státní pedagogické univerzitě, vedoucím expertní rady Národní agentury pro zajištění kvality vysokoškolského vzdělávání (Ukrajina), členem předsednictva nevládní organizace “Inovativní univerzita”, členem Výzkumného ústavu městské historie, koordinátorem kanceláře pro podporu stipendistů a od května 2023 je držitelem nerezidentního stipendia CEFRESu pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt s názvem Mapování a propojování ukrajinské vědecké diaspory ve Francii, České republice a zemích Visegrádské čtyřky spadá pod výzkumnou osu III.

Maria Maioroshi

Kontakt : majorossym[@]gmail.com

má doktorát z historických studií na Lvovské národní univerzitě na Ukrajině. Je ředitelkou univerzitního muzea, asistentkou katedry dějin Maďarska a evropské integrace Ukrajinsko-maďarského vzdělávacího institutu Státní univerzity – Užhorodská národní univerzita (od roku 2022) a od května 2023 je držitelkou nerezidenčního stipendia pro ukrajinské výzkumníky v humanitních a společenských vědách. Její výzkumný projekt s názvem Role církve ve společnosti během války přispívá k výzkumné osy I.

Natalia Matveieva

Kontakt: natalyamatveieva[@]gmail.com

je asistentkou na katedře ukrajinského jazyka a slavistiky (Ternopilská národní pedagogická univerzita Volodymyra Hnaituka) a vědeckou pracovnicí v oddělení stylistiky, jazykové kultury a sociolingvistiky Ústavu ukrajinského jazyka ukrajinské Národní akademie věd. Je držitelkou CEFRES nerezidenčního stipendia pro ukrajinské výzkumníky v humanitních a společenských vědách. Její výzkumný projekt s názvem Jazykové biografie dočasně vnitřně vysídlených Ukrajinců v kontextu totální rusko-ukrajinské války přispívá do výzkumné ose I.

Chiara Mengozzi

je od 1. ledna 2018 výzkumnou pracovnicí přidruženou k CEFRESu. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách spadá pod výzkumnou osu II.

Volodymyr Momot

Kontakt: vmomot[@]duan.edu.ua

je profesorem na katedře managementu na Univerzitě Alfreda Nobela v Dněpru. Od roku 2024 spolupracuje s  CEFRES jako vědecká pracovnice s nerezidenčním stipendiem pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt s názvem Náročné gesto milosrdenství. Ukrajinští uprchlíci v zemích EU přispívá k výzkumné ose I.

Chloé Mondémé

je socioložka v CNRS. Díky svému lingvistickému vzdělání se zajímá o všechny formy (neverbální) komunikace. Velká část její práce je věnována studiu mezidruhových interakcí (člověk/zvíře). Analyticky i teoreticky se inspiruje konverzační analýzou, etno-metodologií a společenskými vědami. Spolu s Petrem Gibasem je řešitelkou projektu AVČR–CNRS TANDEM 2022–2023 Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí.

Vincent Montenero

je od září 2019 výzkumný pracovník přidružený k CEFRES. Jeho výzkumný projekt s názvem Interpersonální vztahy a vztahy mezi organizacemi v rámci obchodních a průmyslových organizacích spadá pod výzkumnou osu I.

Viktoriia Myronenko

Kontakt : victoriaeducation[@]gmail.com

je docentkou Katedry kinematografie na Kyjevské národní univerzitě K. Karpenka-Karyho divadla, kinematografie a televize. Od roku 2024 spolupracuje s  CEFRES jako vědecká pracovnice s nerezidenčním stipendiem pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Její výzkumný projekt s názvem Vizuální propaganda za války: metody nacistického Německa a současného Ruska přispívá k výzkumné ose III.

Vadym Osin

je docentem na katedře historie a politické teorie Ústavu humanitních a sociálních věd Technické univerzity v Dněpru a od roku 2024 spolupracuje s  CEFRES jako vědecký pracovník s nerezidenčním stipendiem pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt s názvem Ukrajinská akademie pod palbou: Politika vědění v rusko-ukrajinské válce přispívá k výzkumné ose I.

Adam Ostolski

Kontakt: a.ostolski[@]uw.edu.pl

působí na Fakultě sociologie Varšavské univerzity. Do CEFRESu nastoupil v červenci 2023 na postdoktorandský post, který je otevřen za přispění CEFRESu a Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje na výzkumu pojmenovaném Více než lidská medicína: veterinární praxe a proměny vztahů mezi druhy, který je součástí třetí výzkumné osy CEFRESu. Je členem tandem týmu Petra Gibase a Chloé Modémové, který pracuje na projektu Domov mimo hranice druhů: obydlí nejen lidské v době krizí.

Elina Paliichuk

Kontakt : e.paliichuk[@]kubg.edu.ua

získala doktorát z lingvistiky a je odbornou asistentkou na katedře lingvistiky a překladatelství Metropolitní univerzity Borise Grinčenka v Kyjevě (Ukrajina). Od května 2023 spolupracuje s  CEFRES jako vědecký pracovník s nerezidenčním stipendiem pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Její výzkumný projekt s názvem Changing Young Minds: Povědomí studentů o obchodování s lidmi v podmínkách války přispívá do výzkumné osy I. 

Fedora Parkmann

byla od ledna do prosince 2022 postdoktorandkou v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy. Od roku 2023 je přidruženou výzkumnou pracovnící CEFRESu. Její výzkumný projekt s názvem The Matrix of Photomechanical Reproductions of Art spadá pod výzkumnou osu I a II.

Ekaterina Pierson-Lyzhina

Kontakt : ekaterina.lyzhina[@]ulb.be

je výzkumná pracovnice v oblasti mezinárodních vztahů. Získala doktorát z politologie na Université libre de Bruxelles (2020), kde jako vedla několik kurzů v oblasti politologie  ( např. “Východní sousedství EU” a “Úvod do politologie”). Její současný výzkum se zaměřuje na různé aspekty uznávání zahraničních opozičních skupin ze strany Západu (na budování jejich aliancí, strategie násilného odporu, vztahy s hostitelskými/sponzorskými státy). Její práce přispívá k výzkumné ose I.

Kyrylo Polishchuk

je ukrajinský spisovatel, novinář, překladatel, doktor filologie, laureát mnoha literárních cen a autor tří beletristických knih. Jako nezávislý badatel zaměřuje svou pozornost na ukrajinskou a polskou poezii 20. století, na témata války, přesídlení a traumatu. Od května 2023 je součástí nerezidenčního stipendia CEFRES pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho projekt Eklektika paměti přispívá do výzkumné osy II.

Ange Pottin
je od ledna 2023 jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy. Jeho výzkum nese název Imaginary Ecologies: Futuristic Technological Dwellings, Persistent Residual Entanglements a je součástí projektu TANDEM Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí, realizovaného Chloé Mondémé a Petrem Gibasem.
Nataliia Romanyshyn

Kontakt : nataliya.romanyshyn[@]gmail.com

je docentkou na katedře aplikované lingvistiky na Lvovské polytechnické národní univerzitě a od května 2023 je součástí nerezidenčního stipendia CEFRES pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Její výzkumný projekt s názvem Discursive (De)construction of Ukrainian National Identity: From Totalitarianism to Democracy přispívá k výzkumné ose I.

Pascal Schneider

Kontakt: pascal.charles.schneider[@]gmail.com

je studentem doktorského studia pod společným vedením Johanna Chapoutota a Dietmara Hüsera na univerzitě Paris-Sorbonne (Paříž IV) a na univerzitě v Sársku. Jeho disertační práce z oboru soudobých dějin s názvem NSDAP Member’s Sociology: the Germans’ Workers National-Socialist Party in the Annexed Territories of the IIIrd Reich (Alsace, Moselle, Eupen-Malmédy, Sudètes) from 1938 to 1944  přispívá k výzkumné ose II.

Igor Serdiuk

je profesorem katedry dějin Ukrajiny na Poltavské národní pedagogické univerzitě. Je autorem několika knih o dějinách raně novověké Ukrajiny, od května 2023 je součástí nerezidenčního stipendia CEFRES pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho projekt Between Stigma and Legitimation: Illegitimate Birth in Ukraine in the Eighteenth and Early Twentieth Centuries přispívá k výzkumné ose II.

Sergiy Shevtsov

Kontakt : sergiishevtsov[@]gmail.com

je profesorem na katedře filozofie Oděské národní univerzity I. I. Mečnikova. S CEFRES spolupracuje od roku 2024 jako vědecký pracovník s nerezidenčním stipendiem pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt s názvem Borders of Transgression: Violence of Norms and Violence of Violations přispívá k výzkumné ose II.

Bohdan Shumylovych

Kontakt: b.shumylovych[@]lvivcenter.org.ua

je docentem na katedře kulturních studií Ukrajinské katolické univerzity a vědeckým pracovníkem Centra pro dějiny urbanistiky (Lvov). Od roku 2O24 spolupracuje s CEFRES jako vědecký pracovník s nerezidenčním stipendiem pro ukrajinské badatele v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt s názvem Late (post)Soviet Ukrainian art: Urban creative groups and their involvement with the place/space of the 1980s–1990s přispívá k výzkumné ose III.

Agnieszka Sobolewska

je doktorandkou na Varšavské univerzitě a Sorbonně. Její doktorská práce s názvem Between Self-Analysis and Autobiography. Everyday Writing Practices of Freud’s First Disciples and the Importance of Intimate Documents for Development of Freudian theory přispívá k výzkumné ose II.

Jaroslav Stanovsky

Kontakt : 382931[@]mail.muni.cz

je vědeckým pracovníkem Moravské zemské knihovny v Brně, oddělení starých tisků. Zabývá se obecnými trendy v recepci francouzské kultury na Moravě, vlivem kulturních a filozofických podnětů osvícenství a jejich vývojem v čase.

Clément Steuer

Kontakt: steuer[@]iir.cz

je od května 2021 přidruženým výzkumným pracovníkem CEFRES. Jeho výzkum se zabývá politickými stranami na Blízkém Východě a v Severní Africe a spadá pod výzkumnou osou I.

Josef Šebek

Kontakt: josef.sebek[@]ff.cuni.cz

je odborným asistentem na Ústavu české literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2023 je přidruženým výzkumným pracovníkem CEFRES. Jeho výzkum spadá pod výzkumnou osu II.
Alessandro Testa

Kontakt: alessandro.testa@fsv.cuni.cz

je Associate Professor na Fakultě sociálních věd na Karlově univerzitě a absolvuje habilitaci v oboru Etnologie na Masarykové Univerzitě. Je od ledna 2022 přídruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho práce spadá pod výzkumné osy 1 a 3.

Yevhenii Tkachenko

je docentem na katedře ústavního práva Ukrajiny na Národní právnické univerzitě Yaroslava Mudryie. Jeho odborným zájmem je veřejná moc a autorita, lidská práva, práva menšin, národnostní a etnické vztahy, občanství a občanská angažovanost a interaktivní výuka. Od roku 2022 je spoluzakladatelem a členem nevládní organizace  Civic Educators’ Association (Asociace občanských pedagogů Ukrajina). Od května 2023 je součástí nerezidenčního stipendia CEFRES pro ukrajinské výzkumné pracovníky v humanitních a společenských vědách.

Ivanna Tsar

Kontakt: vakavaka7[@]gmail.com

je vědeckým pracovníkem oddělení stylistiky, jazykové kultury a sociolingvistiky Národní akademie věd Ukrajiny. Od roku 2024 je součástí nerezidenčního stipendia CEFRES pro ukrajinské výzkumné pracovníky v humanitních a společenských vědách.Její výzkumný projekt s názvem Language behavior of ukrainian youth during the russian-ukrainian war přispívá do výzkumné osy I.

Natalia Tsybuliak

Kontakt : nata.tsibulyak[@]gmail.com

je docentkou na katedře aplikované psychologie a logopedie na Fakultě předškolní, speciální a sociální pedagogiky Berďanské státní pedagogické univerzity na Ukrajině. Specializuje se na výzkum hodnot výuky a učení ve vysokoškolských institucích v době krize, poskytování psychologické podpory účastníkům vzdělávacího procesu ve vysokoškolských institucích a studium dopadu totální války na Ukrajině na různé skupiny lidí. Od května 2023 je součástí nerezidenčního stipendia CEFRES pro ukrajinské výzkumníky v humanitních a sociálních vědách. Její výzkum s názvem Internal Isolation of Displaced Persons přispívá k výzkumné ose I.

Dmytro Yanov

Kontakt : nv63115[@]gmail.com

je vedoucím vědeckým pracovníkem v sektoru numismatiky Oděského archeologického muzea Národní akademie věd Ukrajiny. Specializuje se na numismatiku Osmanské říše a dalších středověkých islámských států, dějiny peněžního oběhu na Ukrajině ve 14.-17. století. Od května 2023 je součástí nerezidenčního stipendia CEFRES pro ukrajinské badatele v humanitních a společenských vědách. Jeho výzkumný projekt s názvem Export of Cultural Property from Ukraine before and during the Full-scale Russian invasion: Analysis of the Legislative Framework, Practises of Expertise of Cultural Property, and Issues Regarding Evacuation Abroad spadá do výskumné osy I.

Nataliia Zachosova

Kontakt : natazachosova[@]gmail.com

je vědkyně, výzkumná pracovnice  a vyučující na Národní univerzitě Bohdana Chmelnického v Čerkasech (Ukrajina). Vystudovala obor finance (magisterský titul), doktorát získala na univerzitě “KROK” v Kyjevě a v letech 2008-2023 zastávala pozici vyučující, poté profesorky na různých vysokých školách v Čerkasech. Od května 2023 je součástí nerezidenčního stipendia CEFRES pro ukrajinské vědecké pracovníky v humanitních a společenských vědách. Její výzkumný projekt s názvem  The Role of Education in the Security Oriented Economic Behavior of Individuals Under the Risk of Displacement in BANI World přispívá do výzkumné osy I.

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2022-2023
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2021-2022
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2020-2021
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2019-2020
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2018-2019
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2017-2018
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2016-2017
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2015-2016

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách