Seznam výzkumných pracovníků

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2021-2022

Michèle Baussant 

Kontakt: michele.baussant(@)cnrs.fr

je výzkumná pracovnice v CNRS, ICM Fellow a od února 2020 přidruženou výzkumnicí CEFRESu v rámci programu TANDEM, jehož je zakladatelem. Její projekt s názvem “Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny” spadá pod výzkumnou osu I.

Mátyás Erdélyi

Kontakt: matyas.erdelyi(@)cefres.cz

působí od  ledna 2020 jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Jeho výzkum nazvaný Pojišťovnictví, bankovnictví a kapitalistická modernita v pozdní Habsburské monarchii spadá pod výzkumnou osu I.

Ronan Hervouet

Kontakt: ronan.hervouet(@)cefres.cz

Ronan Hervouet is a Professor of sociology at the University of Bordeaux and a member of the Centre Émile Durkheim (UMR 5116), since September 1st, 2021, he benefits from a temporary assignment at CEFRES by CNRS.

Maria Kokkinou

Kontakt: maria.kokkinou(@)cefres.cz

působí od ledna 2020 jako postdoktorandka v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Její výzkum probíhá v rámci programu TANDEM (projekt Evropa nesnášenlivosti a trosek: Konfederace poražených?) a spadá pod výzkumnou osu I.

Johana Wyss 

Kontakt: johana.wyss(@)gmail.com

od února 2020 je výzkumnou pracovnicí na poloviční úvazek v CEFRESu v rámci programu TANDEM. Její projekt s názvem “Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny” spadá pod výzkumou osu I.

Přidružení výzkumní pracovníci

Daniel Baric

Kontakt: daniel_baric(@)yahoo.com

působí na Katedře slovanských studií na Sorbonne Univerzitě a od ledna 2019 je přidruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho výzkum zabývající se kulturními transfery a interkulturalitou ve střední Evropě, zvláště v Habsburské monarchii, spadá do výzkumných os I a III.

Chiara Mengozzi

Kontakt: chiara.mengozzi(@)cefres.cz

je od 1. ledna 2018 výzkumnou pracovnicí přidruženou k CEFRESu. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách spadá pod výzkumnou osu II.

Alexandre Met-Domestici

Kontakt: a_met_domestici(@)hotmail.com

je od září 2019 výzkumný pracovník přidružený k CEFRESu. Jeho výzkum s názvem Boj proti praní špinavých peněz v EU a obrana finančních zájmů EU – snaha o definici jednotného přístupu spadá pod výzkumnou osu II.

Vincent Montenero

Kontakt: vincent.montenero(@)cefres.cz

je od září 2019 výzkumný pracovník přidružený k CEFRES. Jeho výzkumný projekt s názvem Interpersonální vztahy a vztahy mezi organizacemi v rámci obchodních a průmyslových organizacích spadá pod výzkumnou osu I.

Fedora Parkmann

Kontakt: fedoraparkmann(@)aol.com

je od ledna 2019 postdoktorandkou Ústavu dějin umění AV ČR a přidruženou výzkumnicí CEFRESu. Její výzkumný projekt s názvem A Transnational Perspective on Czech Social Photography. A Case Study of Czech International Exhibitions 1933-1934 between Germany, France and the USSR spadá pod výzkumnou osu I.

Františka Schormová

Kontakt: frantiska.schormova(@)cefres.cz

je od roku 2021 přídruženou výzkumnou pracovnící CEFRESu, kde připravuje publikaci své doktorské dizertace obhájené v prosinci 2020 pod názvem Prague, Red and Black: Early Cold War Journeys, Networks, and Poems at the Beginning of the Cold War. Její práce spadá pod výkumnou osu 1.

Jaroslav Stanovský

Kontakt: stanovsky(@)cefres.cz

je výzkumným pracovníkem v Moravské zemské knihovně v Brně a od května 2021 přídruženým CEFRESu. Jeho projekt zkoumá různorodé aspekty francouzské kultury zejména na Moravě od přelomu baroka a Osvícenství až po romantismus. Jeho práce spadá pod výzkumnou osu 1.

Clément Steuer

Kontakt: steuer(@)iir.cz

je od května 2021 přídruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho výzkum se zabývá politickými stranami na Blízkém Východě a v Severní Africe a spádá pod výzkmunou osou 1.

Virginie Vaté

Kontakt: virginie.VATE(@)cnrs.fr

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od února 2018 v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci). Její výzkum spadá pod výzkumnou osu 2.

Naïs Virenque

Kontakt: nais.virenque(@)gmail.com

je od ledna 2020 přidruženou výzkumnou pracovnicí CEFRESu. Její výzkumný projekt s názvem Schematické myšlení ve středověku a v raném novověku spadá pod výzkumnou osu 1.

Julien Wacquez

Kontakt: julien.wacquez(@)gmail.com

Julien Wacquez je sociolog, který je v současné době jakožto postdoktorand přidružen k výzkumnému pracovišti Labex Les passés dans le présent na Univerzitě Paris Nanterre ve Francii. Jeho výzkumná práce se zaměřuje jak na vědecká využití, tak epistemiologické hodnoty, sci-fi literatury, spekulativního psaní, futurologie. Zapisuje se pod výzkumnou osu 1 CEFRESu.

 

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2020-2021
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2019-2020
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2018-2019
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2017-2018
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2016-2017
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2015-2016

Facebooktwitterlinkedin

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách