Seznam výzkumných pracovníků

Ioana Cîrstocea

Kontakt: ioana.cirstocea[@]ehess.fr

je do CEFRESu delegována prostřednictvím CNRS od září 2023. Její výzkumný projekt, na kterém bude v CEFRESu pracovat, se věnuje současným debatám o redefinici norem rodičovství a mobilizaci rodin a matek v postsocialistickém prostředí a spadá pod druhou výzkumnou osu CEFRESu.

Anemona Constantin

Kontakt: anemona.constantin(@)cefres.cz

je od ledna 2022 jako post-doktorandka v CEFRESu díky spolufinancování Karlovy univerzity v Praze. Její výzkumný projekt s názvem Rumunští intelektuálové a zamyšlení se nad demokracií ve střední a východní Evropě v nadnárodní perspektivě spadá pod výzkumnou osu 1.

Petr Gibas

kontakt: petr.gibas(@)soc.cas.cz

je vědecký pracovník Akademie věd ČR, Sociologického ústavu, kde se specializuje na (široce pojatá) studia domova na pomezí antropologie a geografie. Mimo zkoumání vztahu bydlení a domova se také v poslední době zabývá interdisciplinárními studii post-antropocentrického obydlí. Spolu s Chloé Mondémé se věnuje výzkumu v rámci projektu TANDEM s názvem Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí.

Hélène Martinelli

Kontakt: helene.martinelli[@]ens-lyon.fr

učí literární komparatistiku na École Normale Supérieure v Lyonu a v CEFRESu působí prostřednictvím CNRS od září 2023 na dobu určitou.

Chloé Mondémé

je socioložka v CNRS. Díky svému lingvistickému vzdělání se zajímá o všechny formy (neverbální) komunikace. Velká část její práce je věnována studiu mezidruhových interakcí (člověk/zvíře). Analyticky i teoreticky se inspiruje konverzační analýzou, etno-metodologií a společenskými vědami. Spolu s Petrem Gibasem je řešitelkou projektu TANDEM Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí.

Adam Ostolski

Kontakt: a.ostolski[@]uw.edu.pl

působí na Fakultě sociologie Varšavské univerzity. Do CEFRESu nastoupil v červenci 2023 na postdoktorandský post, který je otevřen za přispění CEFRESu a Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje na výzkumu pojmenovaném Více než lidská medicína: veterinární praxe a proměny vztahů mezi druhy, který je součástí třetí výzkumné osy CEFRESu. Je členem tandem týmu Petra Gibase a Chloé Modémové, který pracuje na projektu Domov mimo hranice druhů: obydlí nejen lidské v době krizí.

Přidružení výzkumní pracovníci

Michèle Baussant 

Kontakt: michele.baussant(@)cnrs.fr

je výzkumná pracovnice v CNRS, ICM Fellow. Od února 2020 do konce srpna 2023 byla výzkumnicí v CEFRESu v rámci programu TANDEM, který iniciovala pod názvem “Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny”. Od září 2023 je přidužená k CEFRSu a její práce spadá pod výzkumnou osu I.

Lara Bonneau

Kontakt: bonneau@flu.cas.cz 

působí na Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky (FLÚ – AV ČR) a je od února 2023 přídruženou výzkumnou pracovnící CEFRESu v rámci výzkumu germánské vědy o umění (Kunstwissenschaft). Její výzkum se obecněji zaměřuje na funkci symbolických forem v procesu individuace, přičemž vychází z německé (Cassirer), české (Patočka) a francouzské (Simondon) tradice. Její práce spadá pod výzkumnou osu 2.

Hanna Chemerys

Kontakt :

Je docentkou, vedoucí katedry designu na Záporožské národní univerzitě, členkou Ukrajinské designové unie a od května 2023 je držitelkou nerezidentního stipendia CEFRESu pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Její výzkumný projekt s názvem Vývoj metodologie kritického myšlení a pedagogické podpory proti dezinformaci a manipulaci s uměle reprodukovaným mediálním obsahem spadá pod výzkumnou osu II.

Oksana Dovgopolova 

Kontakt : o.dovgopolova@onu.edu.u

je profesorkou na katedře filozofie na Oděské národní univerzitě I.I. Mečnikova a od května 2023 je držitelkou nerezidentního stipendia CEFRESu pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Její výzkumný projekt s názvem Proměna regionální identity v Oděse v kontextu rusko-ukrajinské války spadá pod výzkumnou osu I.

Mátyás Erdélyi

Kontakt: matyas.erdelyi(@)cefres.cz

působil od ledna 2020 do prosince 2021 jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Jeho výzkum nazvaný Pojišťovnictví, bankovnictví a kapitalistická modernita v pozdní Habsburské monarchii spadá pod výzkumnou osu I.

Viacheslav Grekov

Kontakt : o.dovgopolova@onu.edu.u

Je výzkumným asistentem v „Ukrajinském institutu fyziky a technologie. Muzejně-kulturním komplexu“, NSC Charkovském institutu fyziky a technologie a od května 2023 je držitelem nerezidentního stipendia CEFRESu pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt je nazván “Národní”, “imperiální”, “loajální”: Ukrajinská studia dějin Rusi v Ruské říši (1805-1860).

Anton Hauk

Kontakt :

Je doktorem historie, antropologem a umělcem a od května 2023 je držitelem nerezidentního stipendia CEFRESu pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt s názvem Herní praktiky v geopolitickém kontextu, zejména v kontextu válek spadá pod výzkumnou osu III.

Ronan Hervouet

Kontakt: ronan.hervouet(@)cefres.cz

Ronan Hervouet is a Professor of sociology at the University of Bordeaux and a member of the Centre Émile Durkheim (UMR 5116), since September 1st, 2021, he benefits from a temporary assignment at CEFRES by CNRS.

Yevhen Horb

kontakt : eshorb14@gmail.com

je nezávislým výzkumníkem z Mariupolu, Ukrajiny a od května 2023 je držitelem nerezidentního stipendia CEFRESu pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt s názvem Lidská dimenze války: interaktivní mapa spadá po výzkumnou osu III.

Eva Krásová

Contact : eva.krasova@ff.cuni.cz

is a researcher in the Department of Czech Literature and Comparative Studies at Faculty of Arts, Charles University in Prague.

Igor Lyman

Kontakt : lyman@ukr.net

Je vedoucím katedry historie a filozofie, koordinátorem mezinárodních vztahů na Berdyanské státní pedagogické univerzitě, vedoucím expertní rady Národní agentury pro zajištění kvality vysokoškolského vzdělávání (Ukrajina), členem předsednictva nevládní organizace “Inovativní univerzita”, členem Výzkumného ústavu městské historie, koordinátorem kanceláře pro podporu stipendistů a od května 2023 je držitelem nerezidentního stipendia CEFRESu pro ukrajinské výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd. Jeho výzkumný projekt s názvem Mapování a propojování ukrajinské vědecké diaspory ve Francii, České republice a zemích Visegrádské čtyřky spadá pod výzkumnou osu III.

Joseph Neal Mangarella

Kontakt :

holds a PhD in political anthropology from Leiden University (2019). His research interests include the intersections of extraction, environment, climate change and governance in and around the Congo Rainforest and Basin. He contributes to CEFRES’s research area 3.

Maria Maioroshi

Kontakt : majorossym@gmail.com

holds a PhD in Historical Studies Lviv National University, Ukraine. She is Director of the Museum of University, an assistant Department of the History of Hungary and European integration Ukrainian-Hungarian educational institute of State University “Uzhhorod National University” (since 2022), and from May 2023 is part of CEFRES non-residential fellowship for Ukrainian researchers in humanities and social sciences. Her research project entitled The Role of the Church in Society during the War contributes to CEFRES’s research area 1.

Chiara Mengozzi

Kontakt: chiara.mengozzi(@)cefres.cz

je od 1. ledna 2018 výzkumnou pracovnicí přidruženou k CEFRESu. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách spadá pod výzkumnou osu II.

Vincent Montenero

Kontakt: vincent.montenero(@)cefres.cz

je od září 2019 výzkumný pracovník přidružený k CEFRES. Jeho výzkumný projekt s názvem Interpersonální vztahy a vztahy mezi organizacemi v rámci obchodních a průmyslových organizacích spadá pod výzkumnou osu I.

Vadym Osin

Kontakt :

is an Associate Professor at the History and Political Theory Department Institute of Human and Social Sciences, Dnipro University of Technology, and from May 2023 he is part of CEFRES non-residential fellowship for Ukrainian researchers in humanities and social sciences. His research project entitled Ukrainian Academy Under Fire: Politics of Knowledge in Russian-Ukrainian War contributes to CEFRES’s research area 1.

Elina Paliichuk

Kontakt : e.paliichuk@kubg.edu.ua

is a Ph.D. holder in Linguistics and an Assistant Professor at the Linguistics and Translation Department of Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University (Ukraine), and from May 2023 is part of CEFRES non-residential fellowship for Ukrainian researchers in humanities and social sciences. Her research project entitled Changing Young Minds: Student Awareness of Human Trafficking under War Conditions  contributes to CEFRES’s research area 1.

Fedora Parkmann

Kontakt :

byla od ledna do prosince 2022 postdoktorandkou v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy. V roce 2023 je přidruženou výzkumnou pracovnící CEFRESu. Její výzkumný projekt s názvem „The Matrix of Photomechanical Reproductions of Art“ spadá pod výzkumnou osu 1 a 2.

Ekaterina Pierson-Lyzhina

Contact : ekaterina.lyzhina(@)ulb.be

is a researcher in international relations. She holds a Ph.D. in political science from the Université libre de Bruxelles (2020), where she has been teaching several seminars in political science and two courses (“EU Eastern Neighborhood” and “Introduction to Political Science”) as a substitute professor. Her current research focuses on different aspect of Western recognition of foreign opposition groups (on their alliance-building, violent resistance strategies, relationship with host/sponsor states). Her work contributes to CEFRES’s research area 1.

Kyrylo Polishchuk

kontackt :

is an Ukrainian writer, journalist, translator, PhD of philology, the laureate of many literary prizes, and the author of three fiction books. As an independent researcher, he focuses his attention on Ukrainian and Polish poetry of the 20th century, on the themes of war, resettlement and trauma. From May 2023 he is part of CEFRES non-residential fellowship for Ukrainian researchers in humanities and social sciences. His project, Eclectic of Memory, contributes to CEFRES’s research area 2.

Ange Pottin

Kontakt: ange.pottin(@)cefres.cz

je od ledna 2023 jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy. Jeho výzkum nese název Imaginary Ecologies: Futuristic Technological Dwellings, Persistent Residual Entanglements a je součástí projektu TANDEM Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí, realizovaného Chloé Mondémé a Petrem Gibasem.

 

Nataliia Romanyshyn

Kontakt : nataliya.romanyshyn@gmail.com

is an Associate professor of the Department of Applied Linguistics at Lviv Polytechnic National Universityn, and from May 2023 is part of CEFRES non-residential fellowship for Ukrainian researchers in humanities and social sciences. Her research project entitled Discursive (De)construction of Ukrainian National Identity: From Totalitarianism to Democracy contributes to CEFRES’s research area 1.

Pascal Schneider

contact: pascal.charles.schneider(@)gmail.com

is a co-supervised Phd student at Paris-Sorbonne University (Paris IV) and Saarland University, under the supervision of Johann Chapoutot and Dietmar Hüser. His dissertation in contemporary History, entitled: NSDAP Member’s Sociology: the Germans’ Workers National-Socialist Party in the Annexed Territories of the IIIrd Reich (Alsace, Moselle, Eupen-Malmédy, Sudètes) from 1938 to 1944, contributes to CEFRES research area 2.

Igor Serdiuk

Kontakt :

is a professor of the department of History of Ukraine of Poltava National Pedagogical University. Author of several books on the history of early modern Ukraine, from May 2023 he is part of CEFRES non-residential fellowship for Ukrainian researchers in humanities and social sciences. His project, Between Stigma and Legitimation: Illegitimate Birth in Ukraine in the Eighteenth and Early Twentieth Centuries, contributes to CEFRES’s research area 2.

Agnieszka Sobolewska

Contact: agnieszka.sobolewska(@)cefres.cz

is a PhD student at the Warsaw and Sorbonne University. Her PhD dissertation, entitled Between Self-Analysis and Autobiography. Everyday Writing Practices of Freud’s First Disciples and the importance of intimate documents for the developpement of Freudian theory, contributes to CEFRES research area 2.

Jaroslav Stanovsky

Contact : 382931@mail.muni.cz

is a researcher at the Moravian Regional Library, Brno, Department of Old Prints.His research deals with general trends in the reception of French culture in Moravia, the impact of the cultural and philosophical impulses of the Enlightenment and their development over time.

Clément Steuer

Kontakt: steuer(@)iir.cz

je od května 2021 přidruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho výzkum se zabývá politickými stranami na Blízkém Východě a v Severní Africe a spadá pod výzkumnou osou 1.

Josef Šebek

Kontakt: josef.sebek(@)ff.cuni.cz

je odborným asistentem na Ústavu české literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2023 je přidruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho výzkum spadá pod výzkumnou osu 2.
Yevhenii Tkachenko

Kontakt :

is an Associate Professor at the Department of Constitutional Law of Ukraine, Yaroslav Mudryi National Law University. His professional interests are public authority and power, human rights, rights of minorities, national and ethnic relations, citizenship and civic engagement and interactive teaching. Since 2022 he is co-founder and member of theCivic Educators’ Association” NGO (Ukraine). From May 2023 he is part of CEFRES non-residential fellowship for Ukrainian researchers in humanities and social sciences.

Natalia Tsybuliak

Kontakt : nata.tsibulyak@gmail.com

is an associate professor in the Department of Applied Psychology and Speech Therapy at the Faculty of Preschool, Special, and Social Education at Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine. She specializes in researching the values of teaching and learning in higher education institutions during times of crisis, providing psychological support to participants in the educational process at higher education institutions, and studying the impact of the full-scale war in Ukraine on different groups of people. From May 2023 she is part of CEFRES non-residential fellowship for Ukrainian researchers in humanities and social sciences. Her research entitled Internal Isolation of Displaced Persons contributes to the CEFRES Research Area 1.

Virginie Vaté

Kontakt: virginie.VATE(@)cnrs.fr

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od února 2018 v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci). Její výzkum spadá pod výzkumnou osu 2.

Dmytro Yanov

Kontakt : nv63115@gmail.com

is a senior scientific fellow at the sector of numismatics, Odesa archaeological museum, National Academy of Sciences of Ukraine. He specializes in numismatics of Ottoman Empire and other Medieval Islamic States, history of currency circulation in Ukraine in the 14th 17th centuries. From May 2023 he is part of CEFRES non-residential fellowship for Ukrainian researchers in humanities and social sciences. His research project entitled Export of Cultural Property from Ukraine before and during the Full-scale Russian invasion: Analysis of the Legislative Framework, Practises of Expertise of Cultural Property, and Issues Regarding Evacuation Abroad contributes to CEFRES research area 1.

Nataliia Zachosova

Kontakt : natazachosova@gmail.com

is a scientist, researcher and professor at Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy (Ukraine). She graduated in finance (MA), received a PhD at «KROK» University in Kyiv and held a position of senior lecturer, then associate professor and professor in different higher educational establishments in Cherkasy between 2008 and 2023. From May 2023 she is part of CEFRES non-residential fellowship for Ukrainian researchers in humanities and social sciences. Her research project entitled The Role of Education in the Security Oriented Economic Behavior of Individuals Under the Risk of Displacement in BANI World contributes to CEFRES research area 1.

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2022-2023

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2021-2022
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2020-2021
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2019-2020
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2018-2019
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2017-2018
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2016-2017
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2015-2016

Facebooktwitterlinkedin

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách