Seznam výzkumných pracovníků

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2022-2023

Michèle Baussant 

Kontakt: michele.baussant(@)cnrs.fr

je výzkumná pracovnice v CNRS, ICM Fellow a od února 2020 přidruženou výzkumnicí CEFRESu v rámci programu TANDEM, jehož je zakladatelem. Její projekt s názvem “Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny” spadá pod výzkumnou osu I.

Anemona Constantin

Kontakt: anemona.constantin(@)cefres.cz

je od ledna 2022 jako post-doktorandka v CEFRESu díky spolufinancování Karlovy univerzity v Praze. Její výzkumný projekt s názvem Rumunští intelektuálové a zamyšlení se nad demokracií ve střední a východní Evropě v nadnárodní perspektivě spadá pod výzkumnou osu 1.

Petr Gibas

kontakt: petr.gibas(@)soc.cas.cz

je vědecký pracovník Akademie věd ČR, Sociologického ústavu, kde se specializuje na (široce pojatá) studia domova na pomezí antropologie a geografie. Mimo zkoumání vztahu bydlení a domova se také v poslední době zabývá interdisciplinárními studii post-antropocentrického obydlí. Spolu s Chloé Mondémé se věnuje výzkumu v rámci projektu TANDEM s názvem Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí.

Ronan Hervouet

Kontakt: ronan.hervouet(@)cefres.cz

Ronan Hervouet is a Professor of sociology at the University of Bordeaux and a member of the Centre Émile Durkheim (UMR 5116), since September 1st, 2021, he benefits from a temporary assignment at CEFRES by CNRS.

Chloé Mondémé

je socioložka v CNRS. Díky svému lingvistickému vzdělání se zajímá o všechny formy (neverbální) komunikace. Velká část její práce je věnována studiu mezidruhových interakcí (člověk/zvíře). Analyticky i teoreticky se inspiruje konverzační analýzou, etno-metodologií a společenskými vědami. Spolu s Petrem Gibasem je řešitelkou projektu TANDEM Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí.

Fedora Parkmann

Kontakt: fedora.parkmann(@)cefres.cz

je od ledna 2022 jako postdoktorandka v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy a asociovaná k Centru pro výzkum fotografie ÚDU AV ČR. Její výzkumný projekt s názvem Czech photography under socialism (1948-1968): Between socialist realism and avant-garde spadá pod výzkumnou osu I a II.

Přidružení výzkumní pracovníci

Daniel Baric

Kontakt: daniel_baric(@)yahoo.com

působí na Katedře slovanských studií na Sorbonne Univerzitě a od ledna 2019 je přidruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho výzkum zabývající se kulturními transfery a interkulturalitou ve střední Evropě, zvláště v Habsburské monarchii, spadá do výzkumných os I a III.

Zuzana Bártová

Kontakt: zbartova@tf.jcu.cz

je od dubna 2022 odbornou pracovnicí CEFRESu. Její výzkum se zabývá manažery a jejich přístupem k osobnímu rozvoji na pracovišti. Analyzuje jejich angažovanost jako novou formu náboženství. Její výzkumy přispívají k výzkumné oblasti 1 a 3 CEFRES.

Mátyás Erdélyi

Kontakt: matyas.erdelyi(@)cefres.cz

působil od ledna 2020 do prosince 2021 jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Jeho výzkum nazvaný Pojišťovnictví, bankovnictví a kapitalistická modernita v pozdní Habsburské monarchii spadá pod výzkumnou osu I.

Chiara Mengozzi

Kontakt: chiara.mengozzi(@)cefres.cz

je od 1. ledna 2018 výzkumnou pracovnicí přidruženou k CEFRESu. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách spadá pod výzkumnou osu II.

Alexandre Met-Domestici

Kontakt: a_met_domestici(@)hotmail.com

je od září 2019 výzkumný pracovník přidružený k CEFRESu. Jeho výzkum s názvem Boj proti praní špinavých peněz v EU a obrana finančních zájmů EU – snaha o definici jednotného přístupu spadá pod výzkumnou osu II.

Vincent Montenero

Kontakt: vincent.montenero(@)cefres.cz

je od září 2019 výzkumný pracovník přidružený k CEFRES. Jeho výzkumný projekt s názvem Interpersonální vztahy a vztahy mezi organizacemi v rámci obchodních a průmyslových organizacích spadá pod výzkumnou osu I.

Františka Schormová

Kontakt: frantiska.schormova(@)cefres.cz

je od roku 2021 přídruženou výzkumnou pracovnící CEFRESu, kde připravuje publikaci své doktorské dizertace obhájené v prosinci 2020 pod názvem Prague, Red and Black: Early Cold War Journeys, Networks, and Poems at the Beginning of the Cold War. Její práce spadá pod výkumnou osu 1.

Jaroslav Stanovský

Kontakt: stanovsky(@)cefres.cz

je výzkumným pracovníkem v Moravské zemské knihovně v Brně a od května 2021 přídruženým CEFRESu. Jeho projekt zkoumá různorodé aspekty francouzské kultury zejména na Moravě od přelomu baroka a Osvícenství až po romantismus. Jeho práce spadá pod výzkumnou osu 1.

Clément Steuer

Kontakt: steuer(@)iir.cz

je od května 2021 přídruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho výzkum se zabývá politickými stranami na Blízkém Východě a v Severní Africe a spádá pod výzkmunou osou 1.

Alessandro Testa

Kontakt: alessandro.testa@fsv.cuni.cz

je Senior Researcher a Odborným asistentem na Fakultě sociálních věd na Karlově univerzitě a absolvuje habilitaci v oboru Etnologie na Masarykové Univerzitě. Je od ledna 2022 přídruženým výzkumným pracovníkem CEFRESu. Jeho práce spadá pod výzkumnými osami 1 a 3.

Virginie Vaté

Kontakt: virginie.VATE(@)cnrs.fr

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od února 2018 v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci). Její výzkum spadá pod výzkumnou osu 2.

Julien Wacquez

Kontakt: julien.wacquez(@)gmail.com

Julien Wacquez je sociolog, který je v současné době jakožto postdoktorand přidružen k výzkumnému pracovišti Labex Les passés dans le présent na Univerzitě Paris Nanterre ve Francii. Jeho výzkumná práce se zaměřuje jak na vědecká využití, tak epistemiologické hodnoty, sci-fi literatury, spekulativního psaní, futurologie. Zapisuje se pod výzkumnou osu 1 CEFRESu.

 

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2021-2022
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2020-2021
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2019-2020
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2018-2019
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2017-2018
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2016-2017
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2015-2016

Facebooktwitterlinkedin

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách