Seznam výzkumných pracovníků CEFRESu 2017/2018

István Pál Ádám

Contact: istvan.adam(@)cefres.cz

od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017 působí jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Jeho výzkum se pojí se studiem prostorové kontroly, kterou disponovali středoevropští domovníci a tvoří součást výzkumné osy III.

Chiara Mengozzi

Contact: chiara.mengozzi(@)cefres.cz

od 1. ledna 2016 do 31.12.2017 je postdoktorantkou v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu zahraničních výzkumníků. Od ledna 2018 je přidruženou výzkumnicí CEFRESu. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách tvoří součást osy II výzkumného záměru CEFRESu.