Kdo je to svědek? Přednáška Annette Wieviorkové

Annette Wieviorka je  nepopiratelně jednou z nejznámějších francouzských historiků zabývajících se holokaustem a také odbornicí na dějiny francouzských Židů. V současnosti je emeritní ředitelkou výzkumu při CNRS a nedávno vyšla její práce 1945, la découverte (Seuil, 2017), ve které zpracovává na základě svědectví dvou válečných dopisovatelů odhalení nacistických koncentračních táborů spojenci v dubnu a květnu 1945. O svém životě promluvila v obsáhlém rozhovoru vedeném Séverine Nikelovou, který vyšel knižně pod názvem L’heure d’exactitude (2011). Mezi její práce patří vedle Déportation et génocide : entre la mémoire et l’oubli (1992) a Le Procès Eichmann : 1961 (1989) i dosud nepřekonané dílo L’Ère du témoin (1998). V Praze přednese Annette Wieviorka své nejnovější úvahy o postavě svědka v době války.

Poslechněte si nejnovější vystoupení Annette Wievorkové na stanici France Culture!

Kde: FF UK, nám. J. Palacha, č. 200
Kdy: 17:30-19:30
Pořadatelé: Kateřina Čapková, Clara Royer a Milan Žonca
Partněři: CEFRES, Pražské centrum židovských studií FF UK a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, s podporou Francouzského institutu v Praze
Jazyk: francouzština, simultánní tlumočení do češtiny

 

Ilustrace: “Taking photos of the victims in the ghetto (Budapest, 19. January 1945)”. Zdorj: http://phdn.org/archives/holocaust-history.org/hungarian-photos/