Tým doktorandů 2018/2019

Pavel Baloun

Kontakt: baloun@cefres.cz
je doktorandem na Fakultě humanitních věd Univerzity Karlovy pod vedením Pavla Himla. Jeho disertační práce s názvem „Cikáni, metla venkova!“ Tvorba a uplatňování proticikánských opatření v Československu a v Protektorátu Čechy a Morava (1918-1942), je součástí výzkumné osy CEFRESu č. II.

Martin Pjecha

Kontakt: martin.pjecha@cefres.cz
je doktorandem na Central European University v Budapešti pod vedením Matthiase Riedla. Jeho disertační práce s názvem Diskurz násilí v rámci husitského hnutí spadá do osy č. II výzkumného záměru CEFRESu.

Florence Vychytil-Baudoux

Kontakt: florence.vychytil-baudoux@cefres.cz
je doktorandkou na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži, pod vedením Nancy L. Green. Její disertační práce s názvem Mezi občanstvím, etnicitou a exilovou politikou: logiky politické integrace Polonie ve Francii, Spojených státech a Kanadě, 1945-1980, se pojí s osou č. I výzkumného záměru CEFRESu.

Julien Wacquez

Kontakt: julien.wacquez@cefres.cz
je doktorandem na EHESS v Paříži pod vedením Jeana-Louise Fabianiho. Jeho disertační práce s názvem Gramatika pravděpodobnosti: aktéři sci-fi a vztah k realitě, spadá do výzkumné osy č. I.

Doktorandi přidružení k CEFRESu 2018/2019

Mihai-Dan Cîrjan

Kontakt: mihai-dan.cirjan@cefres.cz
je doktorandem na Central European University (Budapešť) pod vedením Balázse Trencsényiho. Jeho disertační práce s názvem Zadluženost a úvěrové vztahy v době krize: Obnova státu prostřednictvím ekonomických politik v postliberálním Rumunsku (1929-1944), je součástí výzkumné osy CEFRESu č. I.

Felipe Kaiser Fernandes

Kontakt : fernandes@cefres.cz
je doktorandem na EHESS v Paříži ve spolupráci s Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC). Ve svém dizertačním projektu s názvem Populární tržní prostory: migrující ženy v neformálním zaměstnání. Vícemístná etnografie pod vedením profesorky Sophie Wahnich, spadá do výzkumné osy č. I.

Adéla Klinerová

Kontakt: adela.klinerova@cefres.cz
je doktorandkou pod dvojím vedením Richarda Biegela a Sabine Frommel na Univerzitě Karlově a na École Pratique des Hautes Études v Paříži. Její disertační práce věnovaná recepci a uplatnění motivů francouzské novověké architektury v rámci historizující architektury 19. století spadá do osy č. I výzkumného záměru CEFRESu.

Yuliya Moskvina

Kontakt: yuliya.moskvina@cefres.cz
je doktorandkou na Univerzitě Karlově pod vedením Paula Blokkera. Její disertační práce v oboru sociologie s názvem Stát, squat, společnost, je součastí výzkumné osy č. II.

Raluca Muresan

Kontakt: muresan@cefres.cz
je doktorandkou na Sorbonne-Universités, na Fakultě filozofie a humanitních věd, pod vedením Jean-Yves Andrieux. Její doktorská disertační práce s názvem Kultura, městská společnost a teritoriální znázornění. Architektura veřejných divadel ve východních zemích Habsburské monarchie, je součástí výzkumné osy č. I.

Olga Słowik

Kontakt: slowik@cefres.cz
je doktorandkou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pod vedením Libuše Heczkové. Její disertační práce nazvaná Jídlo, rod, identita a jejich vzájemné propojení v současné české próze je součástí výzkumné osy č. II.

Ekaterina Zheltova

Kontakt: zheltova@cefres.cz
je doktorandkou na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Její disertační práce vedená Kateřinou Královou se nazývá Národní příslušnost, nadnárodní lokality a ideologie jazyka: Diskurzní praktiky na řecko-albánském pohraničí a pojí se s výzkumnou osou č. III.