Františka Zezuláková Schormová: výzkum & CV

Afroameričtí básníci na cestách: Černorudé aliance v Československu za rané studené války

Výzkumná osa 1: Přemístění, vykořeněním odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: frantiska.schormova(@)cefres.cz

V prosinci 2020 jsem dokončila doktorský program na Ústavu anglofonních literatur a kultur na Univerzitě Karlově. Má disertace se jmenovala “African American Poets Abroad: Black and Red Allegiances in Early Cold War Czechoslovakia.” Nyní ji přepisuji na knihu s předběžným titulem Prague, Red and Black: Early Cold War Journeys, Networks, and Poems.

V akademickém roce 2019/2020 jsem byla v doktorandském týmu CEFRES a jsem ráda, že ve společenství CEFRES zůstávám jako přidružená badatelka. V současnosti se těším na pobyty na Northumbria University v Newcastlu (Anglo-Czech Fund), FU Berlin (John F. Kennedy Library Research Grant) a také nejaktuálněji na pobyt na Institut für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni.

CV

Vzdělání

2016-2021: Doktorský program Anglická a americká literatura, FF UK Dizertace: “African American Poets Abroad: Black and Red Allegiances in Early Cold War Czechoslovakia”
Vedoucí práce: doc. Justin Quinn, PhD
Datum obhajoby: December 18, 2020
Oponenti: prof. Penny Von Eschen, Stephen Delbos, PhD.

2014-2016: Magisterské studium, Anglofonní literatury a kultury, FF UK. Název diplomové práce: Us and Them: Presenting America 1948-1956

2010-2014: Bakalářské studium Anglistika-amerikanistika a Němčina pro mezikulturní komunikaci

Ocenění a stipendia

 • 2017-2018 Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University – Fellow, Fulbright-Masarykovo stipendium, dvousemestrální pobyt
 • 05/2017 Oxford University, The Oxford Research Centre in the Humanities Měsíční stipendijní pobyt a účast na workshopu Race and Resistance, stipendium sítě EUROPANEUM
 • 2016 Matthesiova cena za nejlepší diplomovou práci, Ústav anglofonních literatur a kultur, FF UK
 • 2016: Freie Universität Berlin, John F. Kennedy Institute of North American Studies, semestrální výzkumný pobyt, stipendium KAAD

Granty

2017 – 2019 : Básně a věci – Výzkumnice, GAUK. Hlavní výstup: mezinárodní konference v lednu 2019

Journal Articles

2021 : “Stalinův černý apoštol: Paul Robeson v Praze,” Soudobé dějiny  (přijato k publikaci, jaro 2021)

Chapters in collective monographs

2020 : “Hlasy z Harlemu: Transkontinentální solidarita v poezii Noémie de Sousy,” Zamyšlení nad africkými identitami zobrazenými v básnickém prostoru, Praha: FF UK, 2020.

2018 : “Pravidla hry: Zábranovy poznámky k detektivní próze,” Jan Zábrana, Básník, překladatel, čtenář, Praha: Karolinum, 2018.

Selected academic reviews

2020 : “Kánon a já, ”Svět literatury 62, 183–187. http://hdl.handle.net/20.500.11956/123014

2019 : Half-Buried Books: Forgotten Anti-Imperialism of Popular Front Modernism” Historical Materialism, electronic  version http://www.historicalmaterialism.org/book-review/half-buried-books-forgotten-anti-imperialism-popular-front-modernism

2018 : “Forget English: Orientalism and World Literature” Twentieth Century Literature 64 (2):  259–264. https://doi.org/10.1215/0041462X-6941939

2017 : “Švéda, Josef. Země zaslíbená, země zlořečená: obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře (Promised Land, Accursed Land. Images of America in Czech Literature and Culture)” Brno Studies in English, 42 (2):  179–184. https://doi.org/10.5817/BSE2017-2-10

Konference

 • 03/2019 Bad Romance: The Ethics of Love, Sex, and Desire, Harvard University.
  „Me, Too, but What? Socialist Sex, Translatability, and Milan Kundera
 • 01/ 2019 Básně o věcech, Karlova univerzita
  „All those Pretty Things: Women and Their Objects in Anglophone Poetry“
  členka organizační komise, projekt podpořen grantem GAUK
 • 11/2018 Cesty translatologie, Karlova univerzita „Konceptualizace rasy v českých překladech afroamerické literatury“
 • 10/2018 New Pathways in American Studies, Masarykova univerzita, „Black Bodies White Translations: Cold War Journeys of African American Poets“
 • 06/2017 The Hermes Consortium for Literary and Cultural Studies Seminar, Aarhus University „Solidarity in Black and Red: Transnational Perspective on the Translation on Anti-colonial Poetry in Cold War Czechoslovakia“
 • 12/2015 Prva Stran, International Student Conference in Comparative Literature, University of Ljubljana  „‘The Other America’: Constructing American Literature 1948- 1956“
 • 11/2015 Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář, Karlova univerzita „Pravidla hry: Zábranovy překlady detektivní prózy“

SEMINÁŘE

10/2019–02/2020 : Ústav anglofonních literatur a kultur, FF UK  “Reading African American Literature Now (and from Europe)”