Hranice mezi člověkem a zvířetem, interdisciplinární přístupy

Uzávěrka pro podávání příspěvků: 30. června 2016
Výběr příspěvků: 30. září 2016
Uzávěrka pro zasílání článků (pouze pro moderátory) : 20. ledna 2017
Datum & místo: 7. – 8. – 9. února 2017 – CEFRES Praha
Jazyk: anglicky, eventuálně francouzsky
Organizátoři: Chiara Mengozzi (CEFRES & Univerzita v Hradci Králové) ve spolupráci s Annou Barcz (Univerzita Bielsko-Biala, Polsko)

Na konferenci se sejdou vědci z celé Evropy. Jednou z hlavních ambicí této konference je vytvořit středoevropskou síť odborníků, kteří se zabývají otázkou vztahů mezi člověkem a zvířetem, a to napříč různými disciplínami.

Vědecká komise: 
Éric Baratay (Univerzita Jean Moulin Lyon III – historie)
Anna Barcz (Univerzita Bielsko-Biala – literatura)
Jakub Čapek (Univerzita Karlova – filozofie)
Chiara Mengozzi (CEFRES – Univerzita v Hradci Králové – literatura)
Anne Simon (CNRS/EHESS – literatura)
Petr Urban (AV ČR – filozofie)

Účast potvrdili: Éric Baratay a Anne Simon

Přečtěte si call for papers.

Vaše CV, název Vašeho příspěvku a résumé o délce 400 slov posílejte prosím na následující adresu: animalcefres@gmail.com

Jednotlivé prezentace nesmí přesáhnout 25 minut.

Facebooktwitterlinkedin