Magdalena Cabaj: výzkum a CV

Hermafroditní psaní

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese.

Kontakt: magdalena.cabaj@cefres.cz

Photo_Magdalena CabajMá disertační práce se zabývá intersexuálem jakožto emancipátorskou postavou s velkým rozvratným potenciálem, který byl v průběhu let nucen k existenci na neobvyklé hranici mezi fikcí a patologií.

V rámci svého výzkumu analyzuji pojem hermafroditismus a ukazuji, jak prostupuje nutností visibility, právem, včetně ontologie a jazyka. Abych tohoto dosáhla, beru v úvahu představy o preformaci, epigenezi, rozvoji embriologie,  gonádách a DNA. Věřím, že takováto rekonstrukce tohoto pojmu dokáže oživit současné myšlení o něm v rámci binárních opozic, které západní kultura rozlišuje. Z filozofické perspektivy se inspiruji Georgesem Canguilhem a Donnou Haraway. Pro oba dva se sociální praxe transgrese vysvětluje v rámci procesu analýzy vědeckého diskursu.

Ve své práci se pokouším odhalit mechanismy vylučování ne-dualistické subjektivity  intersexuality ze sociální ontologie. Hermafrodité byli po dlouhou dobu považováni za monstra stojící na pomezí mezi “nemožným a zakázaným” (Michel Foucault). Analyzováním pozice intersexuála v lékařském a literárním diskursu rozvíjím vlastní koncept “hermafroditního psaní” (écriture hermaphrodite). To se vztahuje k typu vyhýbání se represivnímu jazyku vůči intersexualním jednotlivcům.

Věřím, že můj výzkum dokáže jasně vykreslit hermafrodity jako postavy subjektivity, které jsou nezbytné k pochopení nedualistických požadavků naší postmoderní a posthumánní éry.

CV

Vzdělání

 • 2011-2017 — doktorské studium literární teorie, Katedra polských studií, Varšavská univerzita, pod vedením Wincenty Grajewski
 • od 2013 cotutelle s Katedrou filozofie na École Transdisciplinaire “Lettres/Sciences”, École Normale Supérieure, Paříž, pod vedením Dominique Lestel
 • 2011-2015 — magisterské studium filozofie mezifakultní individuální studium humanitních věd, Varšavská univerzita. Název diplomové práce: Od monstróznosti k trans-druhovosti: Georges Canguilhem a Donna Haraway
 • 2006-2011 — magisterské studium literatury, Polská literatura na Varšavské univerzitě, cotutelle s UFR d’Études Slaves, Paris IV Sorbonne

Výměnné programy

 • 2015/2016 v rámci studentské mobility na Katedře genderových studií a Kinseyho ústavu, Indiana University, Bloomington
 • 2012/2013 v rámci studentské mobility na École Normale Supérieure, Paříž

Vybrané publikace

 • Représentations textuelles de l’hermaphrodite, Interstudia review, n°17/2015 : Image, imaginaire, représentation, University of Bacau, 2015, p13-23.
 • En passant près de l’isba de Baba Yaga: morphologie et racines de la sorcière. Article in the book Baba Yaga, red. Sandra Pellet, Paris 2015, p24-40.
 • Hermafrodyty. [Hermaphrodites.] in: Res Publica Nowa, n°213: Technolodzy i technokraci, red. Wojciech Przybylski, Warsaw 2013, p72-75.

Vybrané konference a workshopy

 • Ghost of the Machine: The Post-human Body, Gender & Free Will. Polish Studies Center, Indiana University Bloomington, 24/03/2016
 • Représentations textuelles de l’hermaphrodite. Konference “Sexual Dis/discontinuities”, The City University of New York, 13/02/2015
 • Baba Yaga pourra-t-elle jamais être belle et bonne ? Conference “Baba Yaga et son isba. Colloque pluridisciplinaire sur la sorcière des contes populaires russes” ENS — Paris, 16-17/01/2015
 • L’art de la photographie medicale de Nadar. Konference “Image, imaginaire, représentation”, Vasile Alecsandri University in Bacau, 7–10/05/2014
 • Pisarstwo hermafrodytyczne. [Écriture hermaphrodite]. Konference “Literatura przepisana” [Rewriting Literature]. University of Lódź, 14-16/04/2014

Vybraná ocenění a stipendia

 • Stipendium francouzské vlády pro polské doktorandy ve Francii (cotutelle) 2013-2016
 • Ocenění Nejlepší studenti na Varšavské unevrzitě 2008–2013
 • Stipendium Ministerstva vědy a vysokoškolského vzdělání v Polsku, 2010/2011
 • Stipendium Ministerstva vědy a vysokoškolského vzdělání v Polsku, 2009/2010