Filip Herza: výzkum a CV

Imaginace tělesné „jinakosti“ a pražské přehlídky „lidských kuriozit“ 1860-1939

Výzkumná osa 2: Normy a trangrese

Kontakt: filip.herza@cefres.cz

Ve svém disertačním projektu se zabývám kulturou vystavování lidských „kuriozit“ v Praze a českých zemích v 19. a 20. století, a sice specificky z perspektivy disability theory. Prostřednictvím populárních přehlídek „zrůd“ a dalších „kuriozit“ se pokouším přiblížit dobovému diskurzu ne/způsobilosti, identifikovat klíčové koncepty „postižení“ a související imaginace třídní, genderové a rasové „jinakosti“. Pozornost přitom věnuji především úloze „jinakosti“ v utváření dobových představ o normalitě a imaginárních kolektivních tělech, především kolektivním těle národa. Ve čtyřech samostatných případových studiích z pražské freak scény z období let ca. 1860-1930, se snažím postihnout proměny významu „abnormálního“ v imaginacích národního kolektivu. Projekt je tedy pokusem nahlédnout dějiny českého nacionalismu prostřednictvím kategorie postižení a poukázat tak na propojení národních diskurzů s určitou biopolitickou racionalitou.

Mimo reprezentací „postižení“ v populární zábavní kultuře se zabývám také dějinami vědy, expertních kultur a sociálních hnutí (sociální lékařství, eugenika) ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, především z perspektivy genderových studií, disability studies a postkoloniální teorie.

Aktuálně připravuji projekt, který se týká zdravotních a hygienických politik v meziválečném Československu, především ve vztahu metropole a „periferií“ nového státu, Slovenska a Podkarpatské Rusi.

CV

Vzdělání

Mgr. v obecné antropologii (2012) na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Tamtéž v současnosti dokončuji doktorské stadium obecné antropologie pod vedením PhDr. Lucie Storchové, Ph.D.

Pracovní pozice a zahraniční fellowships

Od roku 2017 pracuji jako výzkumný pracovník na katedře gender studies (FHS UK) a od roku 2018 jako asistent na katedře obecné antropologie (FHS UK). V letech 2014-2016 jsem absolvoval několik zahraničních pobytů na Universität Wien, Central European University Budapest a na Collegium Carolinum Munich.

Výzkum

2017-2019 Společný projekt GAČR a DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft): (Post)Socialist Modernity and social and cultural politics of disability and disablement

2017-2018 Mezinárodní projekt Staged Otherness: Human Oddities in Central and Eastern Europe 1850-1939 (Polska Akademia Nauk)

Vybrané publikace

Herza, Filip. (forthcoming). “Faces of Masculinity: Shaving Practices And The Popular Exhibitions Of “Hairy Wonders” In Early 20th Century Prague”. In Beauty And The Norm: Debating Standardization In Bodily Appearance. Palgrave Macmillan.

Herza, Filip. 2016. “Anthropologists and Their Monsters: Ethnicity, Body and Ab/normality In Early Czech Anthropology”. East Central Europe 43 (1-2). Leiden: Brill: 64-98.

Herza, Filip. 2016. “Black Don Juan and The Ashanti From Asch: Representations Of “Africans” In Prague And Vienna, 1892–1899”. In Visualising The Orient: Central Europe And The Near East In The 19Th And 20Th Centuries, Adéla Jůnová Macková, Lucie Storchová, and Libor Jůn, 95-106. Prague: Academy of Performing Arts in Prague (AMU), Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague (FAMU).

Herza, Filip. 2012. “Tiny Artists From The Big World: The Rhetoric Of Representing Extraordinary Bodies During The Singer Midgets’ 1928 Tour In Prague”. In Exploring The Cultural History Of Continental European Freak Shows And ‘Enfreakment’, 193-210. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.