Tým doktorandů 2015/2016

Lara Bonneau

Kontakt: lara.bonneau@cefres.cz

doktorandka na Université Paris I pod vedením Danièle Cohn. Její disertační práce z oboru filosofie, nazvaná Forma a orientace v myšlení Abyho Warburga, je součástí osy I výzkumného záměru CEFRESu.
(Program na podporu mobility mladých vědců)

Monika Brenišínová

Kontakt: monika.brenisinova@cefres.cz

je doktorandka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pod vedením Markéty Křižové. Její disertační práce stojící na pomezí mezi dějinami umění, kulturní antropologií a historií, nazvaná Od kláštera k člověku. Význam klášterní architektury a jejího umění v Novém Španělsku v 16. století, je součástí výzkumné osy I.
(Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia).

Mátyás Erdélyi

Kontakt: matyas.erdelyi@cefres.cz

je doktorand ve 3. ročníku na Central European University v Budapešti pod vedením Karla Halla a Susan Zimmermann. Jeho disertační práce stojící mezi historií a sociologií, nazvaná Utváření produktivistické střední třídy v Habsburské monarchii, je součástí výzkumné osy I.
(Program na podporu mobility mladých vědců)

Jana Vargovčíková

Kontakt: jana.vargovcikova@cefres.cz

doktorandka pod dvojím vedením na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Ústavu politologických studií Univerzity  Paris-Nanterre (Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia), pod vedením Milana Znoje a Georgese Minka. Její disertační práce z oblasti politologie, nazvaná Vzorce legitimizace lobbingu v zemích střední Evropy a její rozpory  je součástí výzkumné osy 2 CEFRESu.

Edita Wolf

Kontakt: edita.wolf@cefres.cz

doktorandka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia) pod vedením Milana Bažila. Její disertační práce s názvem Seneka, tragédie a soud stojí na pomezí filozofie, historie a dějin práva a je součástí výzkumné osy 2.