Tým doktorandů 2017/2018

Mihai-Dan Cîrjan

Kontakt: mihai-dan.cirjan@cefres.cz

je doktorandem na Central European University (Budapešť) pod vedením Balázse Trencsényiho. Jeho disertační práce s názvem Zadluženost a úvěrové vztahy v době krize: Obnova státu prostřednictvím ekonomických politik v postliberálním Rumunsku (1929-1944), je součástí výzkumné osy CEFRESu č. I.

Adéla Klinerová

Kontakt: adela.klinerova@cefres.cz

je doktorandkou pod dvojím vedením Richarda Biegela a Sabine Frommel na Univerzitě Karlově a na École Pratique des Hautes Études (Paříž). Její disertační práce věnovaná recepci a uplatnění motivů francouzské novověké architektury v rámci historizující architektury 19. století spadá do osy I výzkumného záměru CEFRESu.

Julien Wacquez

Kontakt: julien.wacquez@cefres.cz

je doktorandem na EHESS pod vedením Jeana-Louise Fabianiho. Jeho disertační práce s názvem Gramatika pravděpodobnosti: aktéři sci-fi a vztah k realitě, spadá do výzkumné osy č. I.

Doktorandi přidružení k CEFRESu 2017/2018

Magdalena Cabaj

Kontakt: magdalena.cabaj@cefres.cz

je doktorandkou na ENS Ulm a na Varšavské univerzitě pod vedením Wincenty Cesluk-Grajewski a Domoniquea Lestela. Její disertační práce nazvaná Hermafroditní psaní stojí na rozhraní filozofie a literatury a váže se k výzkumné ose II.

Mátyás Erdélyi

Kontakt: matyas.erdelyi@cefres.cz

je doktorand ve 4. ročníku na Central European University v Budapešti pod vedením Karla Halla a Susan Zimmermann. Jeho disertační práce stojící mezi historií a sociologií, nazvaná Utváření produktivistické střední třídy v Habsburské monarchii, je součástí výzkumné osy I.

Anna Gnot

Kontakt: anna.gnot@cefres.cz

je doktorandkou na Filologické fakultě Opolské univerzity pod vedením Joanny Czaplińské. Její disertační práce v oboru literární vědy s názvem Devátý životopis – dimenze autobiografického prostoru ve tvorbě Oty Filipa, spadá do osy č. II výzkumného záměru CEFRESu.

Filip Herza

Kontakt: filip.herza@cefres.cz

je doktorandem na Fakultě humanitních studií UK (Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia) pod vedením Lucie Storchové. Jeho disertační práce nazvaná Imaginace tělesné „jinakosti“ a pražské přehlídky „lidských kuriozit“ 1860-1939 se pohybuje na rozmezí kulturní antropologie a historie a pojí se k výzkumné ose č. II.

Mathieu Lericq

Kontakt: mathieu.lericq@cefres.cz

je doktorandem na Université d’Aix-Marseille (LESA) pod vedením Thierryho Roche. Jeho disertační práce v oboru filmové vědy se nazývá Znepokojivé důvěrnosti ve filmech z komunistického Polska (1968-1989): zrození bio-kinematografie?, a pojí se s výzkumnou osou č. II.

Yuliya Moskvina

Kontakt: yuliya.moskvina@cefres.cz

je doktorandkou na Univerzitě Karlově pod vedením Paula Blokkera. Její disertační práce v oboru sociologie s názvem Stát, squat, společnost, je součastí výzkumné osy č. II.

Martin Pjecha

Kontakt: martin.pjecha@cefres.cz

je doktorandem na Central European University (Budapešť) pod vedením Matthiase Riedla. Jeho disertační práce s názvem Diskurz násilí v rámci husitského hnutí spadá do osy č. II výzkumného záměru CEFRESu.

Lucie Trlifajová

Kontakt: lucie.trlifajova@cefres.cz

je doktorandkou na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a její doktorská disertační práce s názvem Role sociální ochrany v kontextu rostoucí prekarizace na trhu práce, je součástí výzkumné osy č. II.

Florence Vychytil-Baudoux

Kontakt: florence.vychytil-baudoux@cefres.cz

je doktorandkou na École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paříž), pod vedením Nancy L. Green. Její disertační práce s názvem Mezi občanstvím, etnicitou a exilovou politikou: logiky politické integrace Polonie ve Francii, Spojených státech a Kanadě, 1945-1980, se pojí s osou č. I výzkumného záměru CEFRESu.