Chiara Mengozzi: výzkum a CV

Animal matters: přehodnocení antropologické diference a literárních norem

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: chiara.mengozzi@cefres.cz

Mengozzi - photoMůj současný projekt se soustředí na otázku zvířete coby politickou, etickou a estetickou otázku literatury 20. a 21. století. Má analýza zahrnuje jak komparativní (interpretuji romány anglické, francouzské, italské a české literatury), tak interdisciplinární přístup (vycházím ze současných diskusí o otázce zvířete v rozličných sférách, sahajících od filosofie po bioetiku, od práva po sociologii, od kulturní antropologie po etologii).

Mým záměrem není kompilace bestiáře současné literatury, natož pak vysvětlování zvířecí symboliky v poetice rozličných autorů, nýbrž zodpovězení následující otázky: Jakým způsobem dokáže literatura (universum řeči, vyprávění a slov) zpochybnit sebe samu, čelí-li zvířatům, jejich mlčení a jejich neredukovatelné a znepokojující cizosti? Konkrétně půjde o pochopení toho, jak může vpád zvířat do psaní zpochybnit a) diskursivní normy (jak zachytit jedinečnost zvířecího bytí-ve-světě?) b) etiku psaní (jak mluvit místo těch, kteří nemohou mluvit ve vlastním jméně?) c) ideu lidství (kam umístit hranici mezi lidským a nelidským?)

CV

Vzdělání

2011 : Ph.D. v oboru teorie literatury a srovnávací literatury na Universitě v Terstu Název disertace: Narrazioni contese. Pratiche e dispositivi di (auto)rappresentazione nelle scritture italiane della migrazione.

2009 : Diplom v oboru archivnictví, paleografie a diplomacie – Státní archiv v Terstu

2005 : Magisterský diplom z moderní a srovnávací literatury na Universitě v Terstu Název magisterské práce: Animalità e scrittura. Animali non umani e figure dell’alterità.

2004 : studijní pobyt Erasmus na universitě Paris VIII.

Praxe (2013-2015)

2014— : odborná asistentka francouzské literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Září 2015 : vedení semináře La vie posthume d’Antigone na Varšavské univerzitě v rámci European Summer School Faire Justice – quand la philosophie devient politique, pořádané sítí OFFRES.

Květen-červen 2015 : Visiting Assistant Professor na Hosei University (Tokyo)  – přednáškový cyklus: The Struggle for Recognition Between Philosophy and Literature: Post-Colonial Scenarios.

Červenec 2014 : vedení semináře Le récit du corps malade entre métaphore et objectivation na Université Libre de Bruxelles v rámci European Summer School Les discours de la santé et de la maladie, pořádané sítí OFFRES.

2013-2014: Asistentka francouzského jazyka – Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové (evropské stipendium Comenius)

Červenec 2013: vedení semináře La dialectique du maître et de l’esclave entre la philosophie et la littérature, na Trnavské v rámci European Summer School Logiques et langages du conflit organisée pořádané sítí OFFRES.

Stipendia a členství:

2012— : členka vědecké rady sítě OFFRES (Organisation Francophone pour la Formation et la Recherche en Sciences Sociales).

2012— : koordinátorka kulturních akcí v pražské pobočce asociace Dante Alighieri

2011— : editorka časopisu Between, Journal of the Italian Association for the Theory and Comparative History of Literature).

2007 : stipendium pro výzkumný pobyt věnovaný frankofonní literatuře Maghrebu. Členka výzkumného týmu CICLIM (“Coordination Internationale des Chercheurs sur les Littératures Maghrébines”). Vedoucí výzkumu: Pr. Charles Bonn.

Publikace

Monografie
Články v mezinárodních odborných časopisech
 • Ch. Mengozzi, “La guerra di Flaiano, o l’etica della farsa”, Italia Studies, 74.1 (2018), pp. 57-70
 • Ch. Mengozzi, “Aux frontières de l’humanité: (in)efficaticé de l’empathie et de l’expérience esthétique”, Romanistika Pragensia, n. 1, vol. XXII, 2018, pp. 165-78
 • Ch. Mengozzi, “Les marges de l’homme en jeu aux limbes du Pacifique”, Revue romane. International Journal of Romance Languages and Literatures, 52.2 (2017), pp. 260-281
 • Ch. Mengozzi, “Le leggi del mercato e le preferenze dei lettori. Ipotesi sulla circolazione e il successo della narrative italiana ultra-contemporanea in Repubblica ceca”, Narrativa. Nuova serie, Presses Universitaires de Paris Ouest, 38 (2017), pp. 101-113
 • Ch. Mengozzi, “Pinocchio, ragazzo di strada. Il teatro di Baliani nelle bidonville di Nairobi, Arabeschi, 10 (2017), Online journal: http://www.arabeschi.it/42-pinocchio-ragazzo-di-strada-il-teatro-baliani-nelle-bidonville-nairobi/
 • Ch. Mengozzi, “Lo sguardo e la colpa: Tempo di uccidere di Ennio Flaiano e la dialettica servo-signore alla prova del colonialismo”, Modern Language Notes – Italian issue – John Hopkins University Press, 31.1 (2016), pp. 175-195
 • Ch. Mengozzi, “Pinocchio migrant et postcolonial. Parcours de subjectivation entre Europe centrale, Italie et Afrique”, Jeunesse: Young People, Texts, Cultures, 8.2 (2016), pp. 36-61
 • Ch. Mengozzi, “De L’utilité et de l’inconvénient du concept de World Literature”, Revue de littérature comparée, 3 (2016), pp. 335-349
 • Ch. Mengozzi, “Scrivere la storia significa incasinare la geografia: mappe postcoloniali”, Etudes romanes de Brno, 37. 2 (2016), pp. 31-44
 • Ch. Mengozzi, “What little I know of the world I assume. Cornici nazionali e mondiali per le scritture migranti e postcoloniali“, Modernità letteraria, 8 (2015), pp. 27-42
 • Mengozzi, “Minor is beautiful. Il concetto di letteratura minore come strategia di (auto)legittimazione per le scritture migrant”, Studi culturali, IX.1 (2012), pp. 28-48
 • Mengozzi, “Scena interlocutoria e paradigma giudiziario nelle scritture italiane della migrazione”, Between, II.3 (2012), online journal http://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/376/364
 • Mengozzi, “Strategie e forme di rappresentazione di sé nella “letteratura italiana della migrazione”, Italies. Littérature. Civilisation. Société, 14 (2010), pp. 381-399
 • Mengozzi – E. Pizzinat, “Mito infranto. Il miraggio italiano e la prospettiva coloniale nel romanzo di una scrittrice etiopica”, Zapruder. Storie in movimento, 23 (2010), pp. 116-123.
 • Mengozzi – R. Kirchmayr “Sartre e le retoriche dell’oppressione. Dall’Orfeo Negro alla Prefazione ai Dannati della terra di Fanon”, aut aut, 339 (2008), pp. 104-120
 • Mengozzi, “Se focaliser sur les animaux. Une lecture de En attendant les barbares de J. M. Coetzee”, Le bateau fantôme, 7 (2008), pp. 69-91.
Články přeloženy
 • Ch. Mengozzi, “A World Literature fogalmának hasznáról és káráról az irodalomtudományban”, Helikon: Transnational Perspectives in Literary Studies, n. 2, 2015, pp. 157-173 (translated from French to Hungarian by Berkovits Balázs)
 • Ch. Mengozzi, “Le roman des autres: trente ans de littérature italienne de la migration”, Du Colonial au mondial. Anthologie théorique transculturelle, Silvia Contarini – Claire Joubert – Jean-Marc Moura (eds.), Mimesis France, 2019 (translated from Italian to French by Ramona Onnis – being published)
Kapitoly v kolektivních monografiích:
 • Mengozzi, “The Blind Spot of the Plot. Thinking Beyond Human with Karel Čapek”, Outside the Anthropological Machine. Crossing the Human-Animal Divide and Other Exit Strategies, London-New York, Routledge, 2019 (being published)
 • Mengozzi, “Il romanzo degli altri. Trent’anni di narrativa italiana postcoloniale e della migranza”, Storia del romanzo in Italia, eds. G. Alfano, F. De Cristofaro, Roma, Carocci, vol. IV, 2018, pp. 435-47
 • Mengozzi, “Griot Fulêr. L’émigration/immigration à l’épreuve d’une (im)possible traduction”, Récits de migration. En quête de nouveaux regards, J. Ghidina, N. Violle (eds.), Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014, pp. 257-272.
 • “Archivio, mercato e strategie del vissuto. Su alcune scritture collaborative degli anni Duemila”, Transkurturelle italophone Literatur / Letteratura italofona transculturale, Kleinhans – R. Schwaderer (eds.), Würzburg, Königshausen & Neumann, 2013, pp. 37-55
 • “Paris est un livre toujours ouvert. Les Nuits de Paris di Rétif de la Bretonne: flâneries e narrazioni”, Metropolis, A. Masecchia, (ed.),  Quaderni di Synapsis, vol. IX, Firenze, Le Monnier, 2010, pp. 75-87
 • “Città e modernità. Nuovi scenari urbani nell’immaginario della “letteratura italiana della migrazione“, Moderno e modernità: la letteratura italiana, C. Gurreri et al. (eds.), Roma, 2008, online http://www.italianisti.it/FileServices/Mengozzi%20Chiara.pdf (4 citations on google scholar)
Editorská práce
 • Mengozzi (ed.), Outside the Anthropological Machine. Crossing the Human-Animal Divide and Other Exit Strategies, London-New York, Routledge (being published)
 • Mengozzi, P. Vurm (eds.), (E)migrations, transferts : métissages et dynamiques de la ville / Dinamiche urbane : migrazioni, dislocazioni, creolizzazioni”, special issue Études romanes de Brno, vol. 37, n° 2, 2016.
 • Mengozzi, G. Zanfabro (eds.) “Davanti alla legge. Tra letteratura e diritto”, special issue Between, II. 3 (2012).
Recenze
 • Ch. Mengozzi, “Paolo Vignola, La lingua animale. Deleuze attraverso la letteratura”, Between, I, 2, 2011, http://www.between-journal.it.
 • Ch. Mengozzi, Review of “Scuola e Laboratorio di Cultura delle Donne” (Duino, 25 giugno-1 luglio 2011), Archivi dei sentimenti e culture pubbliche. Un percorso di lettura, http://www.interculturadigenere.org/
 • Ch. Mengozzi, “Riccardo Bonavita, Spettri dell’altro. Letteratura e razzismo nell’Italia contemporanea”, Between, I, 1, 2011, http://www.between-journal.it.
 • Ch. Mengozzi, “Franca Sinopoli, Silvia Tatti (eds.), I confini della scrittura. Il dispatrio nei testi letterari”, Semicerchio. Rivista di poesia comparata, 40 (2009), http://semicerchio.bytenet.it/articolo.asp?id=158.