Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia

Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 15. března 2016 (18h00).
Období: 1. září 2016 – 31. srpna 2017.

cefres 2015V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu.  Finanční příspěvek činí 10 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a budou se podílet na vědeckém životě ústavu.

Uchazeči předkládají žádost zahrnující:
 1. vyplněnou přihlášku – zde ke stažení;
 2. shrnutí výzkumného projektu (v rozsahu maximálně 5 stran) zahrnující:
  • záměr a přínos výzkumu;
  • metodologický a teoretický rámec;
  • zhodnocení současného stavu zkoumané otázky ve formě výběru bibliografických referencí (maximálně 1 strana);
  • první dosažené výsledky projektu disertační práce;
 3. motivační dopis zahrnující odpovědi na tyto dvě otázky:
  • Jak by se mohl předkládaný projekt podílet na vědecko-výzkumné politice ústavu, konkrétně v rámci jedné ze tří výzkumných os CEFRESu? (cca 450 slov);
  • K čemu by mohl CEFRES v rámci předkládaného výzkumného projektu přispět? (cca 300 slov);
 4. dva doporučující dopisy – z toho 1 od vedoucího práce;
 5. životopis zahrnující seznam publikační činnosti a konferenční příspěvky.

Žádáme kandidáty, aby své žádosti posílali e-mailem ve francouzském nebo anglickém jazyce v dokumentu ve formátu PDF pod názvem „Plateforme CEFRES-příjmení“ na e-mail: clararoyer@cefres.cz. Veškeré nekompletní žádosti budou považované za neplatné.

Obdržené přihlášky budou hodnoceny odbornou komisí. Kandidáti budou informováni o výsledcích prvního výběrového kola nejpozději 9. května 2016. Úspěšní kandidáti budou pozváni na pohovor před komisí, které bude předsedat ředitelka CEFRESu. Konečné výsledky budou zveřejněny dne 27. května 2016. 

S dotazy ohledně přihlášek se obracejte na Věru Okénkovou: okenkova@cefres.cz.