Výzva 2024 – Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia

Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky

Uzávěrka na podávání přihlášek: 17. března 2024 (Výzva zavřená)
Období výzkumného pobytu v CEFRESu: 1. září 2024 – 31. srpna 2025

V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu.

Finanční příspěvek činí 225 000 Kč ročně / cca 9 000 EUR.

Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a aktivně se budou podílet na vědeckém životě ústavu.

KALENDÁŘ

 • 17. ledna 2024 >  publikování výzvy
 • 17. března 2024 23:59 CET >  Uzávěrka na podávání přihlášek
 • 17. března–28. května 2024 >  zhodnocení a předběžný výběr žádostí
 • 16.–17. května 2024 >  přijímací pohovory (online pokud nutné)
 • 20. května 2024 >  zveřejnění výsledků výběru
 • 1. září 2024–31. srpna 2025 >  období výzkumného pobytu v CEFRESu

Uchazeči předkládají žádost (v angličtině či francouzštině) zahrnující:

 1. vyplněnou přihlášku – zde ke stažení;
 2. shrnutí výzkumného projektu (v rozsahu maximálně 5 stran) zahrnující:
  • záměr a přínos výzkumu;
  • metodologický a teoretický rámec;
  • zhodnocení současného stavu zkoumané otázky ve formě výběru bibliografických referencí (maximálně 1 strana);
  • první dosažené výsledky projektu disertační práce;
 3. motivační dopis zahrnující odpovědi na tyto dvě otázky:
  • Jak by se mohl předkládaný projekt podílet na vědecko-výzkumné politice ústavu, konkrétně v rámci jedné ze tří výzkumných os CEFRESu? (cca 450 slov);
  • K čemu by mohl CEFRES v rámci předkládaného výzkumného projektu přispět? (cca 300 slov);
 4. dva doporučující dopisy – z toho 1 od vedoucího práce;
 5. životopis zahrnující seznam publikační činnosti a konferenční příspěvky.

Žádáme kandidáty, aby své žádosti posílali e-mailem ve francouzském nebo anglickém jazyce v jednom souboru formátu PDF pod názvem „Plateforme-Příjmení“ na e-mail: claire.madl@cefres.cz. Veškeré nekompletní žádosti budou považované za neplatné.

S dotazy ohledně přihlášek se obracejte na paní Claire Madl: claire.madl@cefres.cz