Výzva – Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia 2022

Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 31. března 2022 (17:00)
Období: 1. září 2022 – 31. srpna 2023

V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu. Finanční příspěvek činí 15 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a aktivně se budou podílet na vědeckém životě ústavu.

Uchazeči předkládají žádost zahrnující:
 1. vyplněnou přihlášku – zde ke stažení;
 2. shrnutí výzkumného projektu (v rozsahu maximálně 5 stran) zahrnující:
  • záměr a přínos výzkumu;
  • metodologický a teoretický rámec;
  • zhodnocení současného stavu zkoumané otázky ve formě výběru bibliografických referencí (maximálně 1 strana);
  • první dosažené výsledky projektu disertační práce;
 3. motivační dopis zahrnující odpovědi na tyto dvě otázky:
  • Jak by se mohl předkládaný projekt podílet na vědecko-výzkumné politice ústavu, konkrétně v rámci jedné ze tří výzkumných os CEFRESu? (cca 450 slov);
  • K čemu by mohl CEFRES v rámci předkládaného výzkumného projektu přispět? (cca 300 slov);
 4. dva doporučující dopisy – z toho 1 od vedoucího práce;
 5. životopis zahrnující seznam publikační činnosti a konferenční příspěvky.

Žádáme kandidáty, aby své žádosti posílali e-mailem ve francouzském nebo anglickém jazyce v jednom dokumentu ve formátu PDF pod názvem „Plateforme CEFRES-příjmení“ na e-mail: claire@cefres.cz. Veškeré nekompletní žádosti budou považované za neplatné.

Obdržené přihlášky budou hodnoceny odbornou komisí. Kandidáti budou informováni o výsledcích prvního výběrového kola nejpozději 19. května 2022.
Úspěšní kandidáti budou v týdnu od 30. května 2022 pozváni na pohovor před komisí, které bude předsedat ředitel CEFRESu.
Konečné výsledky budou zveřejněny nejpozději dne 7. června 2022. 

S dotazy ohledně přihlášek se obracejte na paní Claire Madl: claire@cefres.cz 

Facebooktwitterlinkedin