Archiv autora: admin

Komunisti a povstania = Communists and Uprisings (2012)

Komunisti a povstania. Ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945–1960) = Communists and Uprisings. Ritualisation of Remembrance of the Anti-Nazi Uprisings in Central Europe (1945–1960)
Michal Kšiňan (a kol.)
Kraków, Towarzystwo Słowaków w Polsce 2012, 283 p.
ISBN : 978-83-7490-508-4

Cieľom predkladanej publikácie je analyzovať oslavy a pripomínanie si protifašistických povstaní v strednej Európe v rokoch 1945 – 1960. Konkrétne sme sa venovali povstaniu vo varšavskom gete (1943), Varšavskému povstaniu (1944), Slovenskému národnému povstaniu (1944) a pražskému povstaniu (1945). Výskum pripomínania si jednotlivých povstaní a zabúdania na ne slúži aj ako nástroj na skúmanie samotných režimov v Československu a Poľsku. Pokračování textu Komunisti a povstania = Communists and Uprisings (2012)

The Czech Coordination System of European Affairs and Its Inclusiveness

Viera KNUTELSKÁ, The Czech Coordination System of European Affairs and Its Inclusiveness, Etudes du CEFRES, N° 16, 2013, 27 p.

The paper aims to analyse the inclusiveness of position formation in the area of European affairs in the Czech Republic. It first offers a brief description of the Czech coordination mechanism in European affairs, and then analyses mutual relations and debate between the key institutions (Office of the Government and the Ministry of Foreign Affairs) and main Czech think-tanks in the area of European affairs (mainly Europeum, AMO, Evropské hodnoty). The openness of the system to accept outside expert input is manifested on some key cases, such as the Fiscal Compact, Czech Strategy in European Union, etc. The access of think-tanks to governmental institutions is found to be generally very good, although the reflection of their input by the decision-makers seems to be rather limited, which is attributed mainly to diverging opinions within the coordination system itself and the low salience of European affairs on political level.

Autorka

Viera Knutelská je přednášející na Katedře mezinárodních vztahů Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Během letního semestru 2012/2013 (1. února – 31. července 2013) byla držitelkou postdoktorandského stipendia v CEFRESu.

Zde ke stažení: https://halshs.archives-ouvertes.fr/CEFRES/halshs-00871987

Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Výzkum v této oblasti usiluje o porozumění fenoménu přemísťování v souvislosti s lidmi, věděním a praktikami, aniž by opomíjel způsoby jejich proměny v čase a prostoru. Pojem přemístění pokrývá veškerou škálu termínů užívaných pro mobilitu, proudění a cirkulaci osob nebo materiální či kulturní produkce. To vede ke znovu vyjednávání a k adaptaci obsahů, jichž se týká. Zakládá se totiž na překračování hranic – ať již konkrétních nebo symbolických – na kterých se mohou odehrávat interakce, výměny, kontakty a frikce. Pokračování textu Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Osa II – Normy a transgrese

Slovo transgrese se objevuje v současných debatách v souvislosti se svobodou slova, multikulturalismem, emigrací nebo sexualitou. Transgrese může být považována za strategii, kterou si vzali za své rozdílní aktéři – náboženští, kulturní, společenští – aby vyžadovali a legitimizovali normy považované za alternativy k hierarchii, konvencím, tradicím, kánonům a zákonům. Tento fenomén může být součástí diskursu a/nebo praktik. V rámci diskursu, popírá transgrese absolutní autoritu existujících norem a zpochybňuje jejich performativní sílu, prostřednictvím norem vlastních. V praxi, se potom opírá o široký repertoár jednání (od násilí, přes ticho až po humor), která se ne vždy projevují nějakým vyjádřením a dokonce nejsou ani vždy uvědomělá: sociální praktiky transgrese se neomezují na pouhé morální poznámky. Pokračování textu Osa II – Normy a transgrese

Osa III – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Tento výzkumný záměr se zakládá na empirické i symbolické definici prostoru (sociálního, geografického, historiografického), považovaného za konstrukci vycházející z praxe a zkušenosti.

Poznávání prostoru je determinováno dispozicí stanovenou věcmi – architektonickými, instrumentálními, všedními – jak ukazují také současné výzkumy o sociálním životě věcí, které umožňují hmotné předměty vnímat prostřednictvím jejich interakcí s jedinci a skupinami. Avšak toto uchopení věcí v jejich každodennosti se prolíná se symbolickými strukturami spojenými s prostorem: s mentálním mapováním (mental mapping), díky kterému si můžeme prostor vyměřit a představit; se stopami, které se nabízejí archeologii určité události, již zmizelé ale zároveň vynořující se, představující určitou přítomnost/nepřítomnost; s palimpsesty, které na sobě hromadí časové vrstvy; a s hranicemi, konkrétními i symbolickými, které definují, klasifikují, organizují i osvojují prostor. Pokračování textu Osa III – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Contemporary Art Museums in Central Europe. Between International Discourse and National (Re)building Strategies

etudes-17-cefresContemporary Art Museums in Central Europe. Between International Discourse and National (Re)building Strategies, Miklós Syékely, Etudes du CEFRES, 2014, 37 p.

The paper investigates the collection-building strategies in the contemporary art museums of Central Europe. As its methodology, the study takes into consideration the collection-building principles and the way they are related to other activities of the institutions. It focuses on the role of the collection as an  ensemble of musealized objects. The paper also intends to raise questions on how such institutions contribute, through their collections, to the participation of the given country in international discourse on contemporaneity. As a consequence of this collection-based observation conception, contemporary art centers and museums without collections are excluded from the observations. The observation focuses on the factors of national and international narratives intersecting each other in the process of modern and contemporary art museum based national cultural policies.

Miklós Székely PhD působí jako výzkumný pracovník at the Institute of Art History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, and as lecturer in the field of museum studies at the Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities. His fields of scholarly interest are nineteenth-century Hungarian art, the history of universal exhibitions, museum studies, contemporary museum architecture, cultural politics. He held a Postdoctoral Fellowship at CEFRES for the summer term (February 1st – July 31st, 2013).

Central Europe, contemporary art, museum, museum studies, political change, cultural policy, museum collection, acquisition policy, documentation, archives

Download : https://halshs.archives-ouvertes.fr/CEFRES/halshs-01019728v1