Dvě pozice pro zahraniční postdoktorandy v CEFRESu prostřednictvím Univerzity Karlovy

Výzva k podávání přihlášek

Uzávěrka pro posílání přihlášek do CEFRESu: 28. srpna 2015.

Období: od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018.

Jazyk přihlášek: pouze anglicky.

V rámci partnerství Platformy CEFRES, přijme Univerzita Karlova dva vysoce kvalitní zahraniční postdoktoranty, kteří se stanou součástí CEFRESu.  Tato výzva je součástí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově. Tyto dvě pozice jsou určené na dobu dvou let a začínají od 1. ledna 2016. Hrubý měsíční plat je stanovený na částku 28 000 Kč. Mezi postdoktorandy a CEFRESem bude podepsána smlouva na dobu určitou na období jednoho roku s možností smlouvu jedenkrát prodloužit.

Kandidáti musí splňovat následující podmínky: musí se jednat o vysoce kvalitní zahraniční postdoktorandy, kteří obhájili disertační práci nejpozději 10 let před uzávěrkou této přihlášky na některé z vysokých škol mimo Českou republiku. Jejich výzkumný projekt, ať již individuální nebo kolektivní, se musí týkat jedné ze tří výzkumných os CEFRESu. Od kandidátů se očekává, že budou pobývat po dobu trvání smlouvy v Praze a budou se podílet na každodenním vědeckém životě ústavu.

Výzvy k podávání přihlášek budou publikovány na internetové stránce Univerzity Karlovy od 11. července 2015. CEFRES figuruje jako jedno z hostitelských pracovišť pro postdoktorandy přijaté v rámci Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově.

Přihlášky přijímáme pouze v elektornické podobě s předmětem: “Application to UK Post-Doctoral Position at CEFRES” na adresu: clararoyer@cefres.cz. Před samotným zasláním přihlášky, žádáme kandidáty, aby kontaktovali ředitelku CEFRESu Claru Royer a prodiskutovali svůj výzkumný projekt.

Kandidáti, kteří neuspěli v rámci dřívějších programů v CEFRESu (Program na podporu mobility mladých vědců), mají možnost znovu poslat své přihlášky v rámci této výzvy.

Předvýběr kandidátů proběhne v CEFRESu ihned po 28. srpnu. Vybrané přihlášky poté budou hodnoceny evaluační komisí jmenovanou rektorem Univerzity Karlovy.

Po prvním roce se postdoktorand zúčastní pohovoru před již zmíněnou komisí Univerzity Karlovy za účelem zhodnocení očekávaných výsledků: komise potvrzuje prodloužení smlouvy postdoktoranda na další (druhý) rok. Před koncem dvouletého období zhodnotí komise realizaci výzkumného projektu, postdoktorand představí své závěry a publikace související s jeho výzkumným projektem.

Součásti žádosti

Uchazeči předkládají kompletní přihlášku zahrnující následující dokumenty:

  • Přihláška – zde ke stažení
  • Doporučující dopis – zde ke stažení
  • Doporučení od bývalého školitele, kde je zmíněné téma disertační práce a zhodnoceny kvality kandidáta, jaké projevil během doktorského studia atd.
  • Podrobný životopis
  • Seznam publikační činnosti
  • Kopie doktorského diplomu
Kontaktujte nás

– do CEFRESu: Clara Royer, ředitelka.
E-mail: clararoyer@cefres.cz. Tel : +420 224 921 400.

Upozornění: CEFRES je zavřený od 1. do 23. srpna 2015!