Anna Gnot: výzkum a CV

Devátý životopis – dimenze autobiografického prostoru ve tvorbě Oty Filipa

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: anna.gnot@cefres.cz

Disertační práce pod titulem Devátý životopis – dimenze autobiografického prostoru ve tvorbě Oty Filipa se zaměřuje na diskusi o českých dílech Oty Filipa (nar. 1930, český spisovatel, který v roce 1974 emigroval do Spolkové republiky Německo, kde také začal psát v němčině) v kontextu uchopení jejich autobiografického charakteru.

Práce vzniká na Filologické fakultě Opolské univerzity (Polsko) pod vedením prof. Joanny Czaplińské. Materiál, který bude použit k analýze autobiografických prvků v dílech Oty Filipa, tvoří korpus 11 románů a sbírka elegií. Ve své práci bych také chtěla poukázat na německy psané spisovatelovy texty jako doplněk jeho literárního výstupu. Důležitým prostorem, který spoluvytváří autobiografický kontext ve Filipově díle, jsou autorovy publicistické texty. Prvkem, který bude používán k ověření autobiografického prostoru v díle Oty Filipa, budou materiály získané během výzkumu v Archivu státní bezpečnosti v Praze a v Archivu hlavního města Prahy.

Předmětem této doktorské disertační práce je prezentace polské reflexe autobiografické literatury. To umožní sledovat rozvoj této oblasti literárněvědného výzkumu ve stavu jejího vývoje trvajícího od 70. let 20. století (kdy inspirace pro polské badatele pocházejí převážně z námětů francouzské a později i anglofonní literární vědy).

CV

Vzdělání

Říjen 2015 – červenec 2016: Praha – Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR – vědecká spolupráce

Září – říjen 2015: Praha – Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR – intenzivní kurz redakční praxe

Říjen 2013 – : Opole – Opolská univerzita – doktorské studium: literární věda

2011–2013: Opole – Opolská univerzita – slovanská filologie – bohemistika – specializace: překladatelství a tlumočnictví

2008–2011: Opole – Opolská univerzita – slovanská filologie – bohemistika – specializace: filmová a literární věda

Stipendia

Září 2015 – červenec 2016: Praha – Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – stipendijní pobyt v rámci Intra-Visegrad Scholarship

Červenec – září 2015: Praha – Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR – vědecká stáž – v rámci programu ERASMUS+

Září 2014 – červenec 2015: Brno – Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – stipendijní pobyt v rámci Intra-Visegrad Scholarship

Publikace

 • Láska jako mocenský narativ ve „Valdštýnovi a Lukrecii” Oty Filipa , in: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája V, A. Urkom (ed.), Budapest 2017,  s. 29-31
 • Postmoderní smrt bohyně: „Anna In v hrobech světa“ Olgy Tokarčukové, in: Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumaní, T. Dědinová (ed.), Brno 2016, s. 313-321
 • V zajetí ideologie anebo k čemu dospěl Albrecht z Valdštejna ve „Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa, in: „Od počátků k současnosti (1955-2015)“ 60 let bohemistiky na ELTE, O. Fedoszov, A. Janiec-Nyitrai, Z. Muchová (eds.), Budapest 2016, s. 49-56
 • Mocenské narativy ve „Valdštýnovi a Lukrecii” Oty Filipa, in: Tváre (ne)reality v literature, Ľ. Gábor, G. Rožai (eds.), Banská Bystrica 2016, s. 140-149
 • Česká literární teorie v Polsku, ‘Česká literatura’ 3/2016, s. 470-471
 • Maska jako ostroj uspořádání autobiografického prostoru v románu Oty Filipa „Kavárna Slavia”, in: ‘Litikon. Časopis pre výskum literatúry’ 2/2016, s. 69-76
 • Slavisté se už pošesté setkali v Opolí, ‘Proudy’ 1/2016, http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/informace/zpravy/2016/1/gnot_slaviste_se_uz_poseste_setkali_opoli.php#articleBegin [28.7.2016]
 • Otec Bohumil – válečný antihrdina próz Oty Filipa, in: Obraz válek a konfliktů:V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Válka a konflikt v české literatuře, V. Schmarc (ed.), Praha 2016, s. 367-375
 • Narativ vyvrcholení moci ve “Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa, in: Slovanský literární svět: kontenty a konfrontace I, E. Gunišová, L. Paučová (eds.), Brno 2015, s. 57-66
 • Panoptikum osobitosti  v románu Oty Filipa “Sousedé a ti ostatní”, ‘Studia Slavica XIX/2’ 2015, s. 365-370
 • Jan Kubica “Spisovatel Ota Filip” (recenzja), ‘Studia Slavica XIX/2’ 2015, s. 391-394
 • Postmýtus Miloše Urbana – „Pole a palisáda. Mýtus o kněžně a sedlákovi”, ‘Proudy’ 2/2014, http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/studie/2014/2/gnot_postmytus.php [19.5.2016]
 • Szczęśliwe dzieciństwo map – płaszczyzny podróży w ‚Biegunach’ Olgi Tokarczuk, in: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája II./ 2nd Conference for Young Slavists in Budapest, Aleksander Urkom (ed.), Budapest 2014,  s. 54-56

Konference

 • 15.–16. září 2016: Tasov – Mezinárodní konference Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice – Jindřicha Chalupeckého Jakub Deml a překlady do polštiny (Jindřich Chalupecký’s Jakub Deml and Polish translations of his literary works)
 • 5.–6. září 2016: Brno – Mezinárodní konference Slovanský literární svět: kontenty a konfrontace IIOd paktu ke trojúhelníku. Polská literárněvědná reflexe o autobiografičnosti (From autobiographical pact to autobiographical triangle. Polish theoretical literary reflection of authobiographical literature)
 • 2.–3. června 2016: Toruń – Konference Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej – Budowanie autentyczności tekstu literackiego za pośrednictwem cytatu z akt Służby Bezpieczeństwa na przykładzie „Siódmego życiorysu” Oty Filipa (Building the authenticity of the literary text by quoting from the Security Service file on the example of „Sedmý životopis“ of Ota Filip)
 • 21.–22. dubna 2016: Opole – VI Symposium Opoliensis Zapomniani, wyklęci, wykluczeni w literaturach i kulturach słowiańskich XX i XXI wiekuOta Filip i jego „zapomniany“ głos w debacie o czesko-niemieckich relacjach (Ota Filip and his „forgotten” voice in the debate about Czech-German relations)
 • 5.–6. listopadu 2015: Praha – Konference mladých slavistů 2015 – Praha jako prostor střetu českých a evropských dějin v románu „Kavárna Slavia“ Oty Filipa (Prague as a space of meeting of Czech history in novel „Kavárna Slavia“ of Ota Filip)
 • 15.–16. října 2015: Brno – Mezinárodní konference Slovanský literární svět: kontenty a konfrontace I – Narativ vyvrcholení moci ve „Valdštýnovi a Lukrecii” Oty Filipa (Narrativ of reaching of Power in „Valdštýn a Lukrecie“ of Ota Filip)
 • 15.–17. října 2015: Budapešť – Mezinárodní konference Od počátků k současnosti (1955-2015) – V zajetí ideologie anebo k čemu dospěl Albrecht z Valdštejna ve „Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa (Albrecht von Wallenstein in captivity of Ideology in „Valdštýn a Lukrecie“ of Ota Filip)
 • 2.–4. září 2015: Třešť – Doktorská konference v Třešti – Maska jako nástroj uspořádání autobiografického diskursu v románu Oty Filipa „Kavárna Slavia“ (Mask as a tool of organisation of autobiographical space in novel „Kavárna Slavia“ of Ota Filip)
 • 29. června – 4. července 2015: Praha – V. kongres světové literárněvědné bohemistiky – Otec Bohumil – válečný antihrdina próz Oty Filipa (Father Bohumil – war antihero in literary work of Ota Filip)
 • 23. dubna 2015: Budapešť – 5th Conference for Young Slavists – Láska jako mocenský narativ ve „Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa (Love as narrative of Power in „Valdštýn a Lukrecie“ of Ota Filip)
 • 22. dubna 2015: Praha – Mezinárodní studentská literárněvědná konference Literární zločiny – Autobiografie za trest – o dvou životopisech Oty Filipa (Autobiography as a punishment – two „Biographies” of Ota Filip)
 • 17. dubna 2015: Brno – Konference Dnešní svět zítřejšíma očima – Postmoderní smrt bohyně – „Anna In v hrobech světa“ Olgy Tokarčukové (Postmodern death of the goddess – “Anna In w grobowcach świata” of Olga Tokarczuk)
 • 1. dubna 2015: Ostrava – Mezinárodní setkání mladých slavistů Slavica Iuvenum – Mocenské narativy ve „Valdštýnovi a Lukrecii“ Oty Filipa (Narratives of Power in „Valdštýn a Lukrecie“ of Ota Filip)
 • 4.–6. prosince 2014: Krapkowice – Konference Iluzje/Deziluzje. Literatura – Język – Kultura – Iluzje powieści, deziluzje (auto)biografii, czyli nowa próba klasyfikacji twórczości Oty Filipa (Illusion of novel, disillusion of (auto)biography or attempt of classification of Ota Filip literary work)
 • 9.–15. června 2014: České Budějovice – Mezinárodní letní škola Reprezentace, literatura a moc (v rámci grantu ‘Modely reprezentací v v literárních diskurzech’) – workshop Jak číst postmoderní román – „Profesionální žena“ Vladimíra Parála (How to read postmodern novel – „Pofesionální žena” of Vladimír Páral)
 • 1.–2. dubna 2014: Ostrava – Mezinárodní setkání mladých slavistů Slavica Iuvenum – Jakého šamana si zasloužila Slezská Ostrava? (For what kind of shaman Silesian Ostrava deserved?)
 • 24.–25. dubna 2014: Praha – Studentská literárněvědná konference Psaní jako (tvůrčí) proces – Postmýtus Miloše Urbana – „Pole a palisáda. Mýtus o kněžně a sedlákovi” (Postmyth of Miloš Urban – „Pole a palisáda. Mýtus o kněžně a sedlákovi”)
 • 6. května 2014: Budapešť – Hrabal 100 Túlságosan csendes születésnapi party – Příliš hlučný postmodernismus (Too loud Postmodernism)
 • 8.–9. května 2014: Opole – V Symposium Opoliensis Nie-swoje, nie-obce w literaturach i kulturach słowiańskich – Panoptikum „swojskości” w powieści Oty Filipa „Sąsiedzi i ci inni” (Panopticon of „homeliness” in Ota Filip’s novel „Sousedé a ti ostatní”)