Yuliya Moskvina: výzkum a CV

Stát, squat, společnost

Výzkumná osa 2: Normy a trangrese

Kontakt: yuliya.moskvina@cefres.cz

Ve své dizertaci se zabývám protichůdnými představami vytvořenými kritickými aktéry a institucemi občanského zřízení. Tyto protichůdné představy jsou reprezentovány na jedné straně squattery, kteří obsadili pražskou rozpadající se budovu, na druhé straně státní institucí (vlastníkem). Obě strany mají představu o podobě společnosti a o roli občana v ní.

Squatteři mají v tomto případě kritickou pozici vůči společenské organizaci: překračují dané normy a destabilizují pevné kategorie zastávané institucemi. Instituce zároveň naplňují další podstatný úkol – podporují ontologickou bezpečnost obyvatel trváním na kategoriích (nejen legálních, ale rovněž těch zpodobňovaných sociálními rolemi). Pro hlubší vysvětlení těchto představ využívám termínu, který Boltanski a Thevenot nazývají justifications (ospravedlňování). Především pracuji s občanským zřízením a jeho zásadami. Podstatná však nejsou jen ospravedlňování: instituce a aktivisté nemají stejné rozvrstvení sil a v občanském světě fungují odlišnými způsoby. Otázka dominantního postavení a způsobu, jakým instituce využívají své pozice ve společnosti tedy získává na síle a stává se důležitou pro můj výzkum.

CV

Vzdělání

2015 – současnost: Doktorské studium na Fakultě společenských věd Univerzity Karlovy, Institut sociologických studií

červen 2015: Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, magisterská práce Autonomous Cultural Zone Metelkova Mesto. Analysis of Material Culture 

červen 2013: Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, bakalářská práce The Development of the Discourse of Civil Solidarity. Postmodern era and the Civil Solidarity

Účast na letních školách, konferencích, seminářích a workshopech

  • říjen 2016 – květen 2017: Fakulta společenských věd Univerzity Karlovy, vedení seminářů: Introduction to the sociological thinking, History of sociology
  • prosinec 2017: CEFRES, workshop French Pragmatism And The Renewal Of Contemporary Sociology, prezentace projektu dizertace
  • říjen 2016: Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, 15. mezinárodní doktorský seminář ve společenských vědách, prezentace: Critique in Media Discourse. The Case of Pussy Riot
  • srpen 2014: Ústav sociální antropologie a historie Egejské univerzity, Ústav migrace a etnologie  Univerzity v Amsterdamu, Mezinárodní letní škola Culture, Migration, Borders
  • červen 2013: Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, mezinárodní letní škola Culture, Memory and Identity
  • srpen 201: Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, kolokvium Qualitative Data Generation